Home » BOEKEN » Muziekbladen

Muziekbladen

 

1. Rhythme 15 mei 1953 in mooie staat    1,50

2. Rhythme 15 nov.1953   in mooie staat    1,50

3. Rhythme 15 april 1954    in mooie staat   1,50
4. Rhythme 15 dec.1956  in mooie staat   1,50
5. Rhythme 15 juni 1957    1,50
6. Tuney Tunes mei 1954      2,=

7. Elvis Presley  Monthly nr.5  4de serie (mei 1963)  in mooie staat.    3,=
8. True story of the Beatles-
Billy Shepherd. Uk.  Beat
Publications 1964. 224 blz.
In mooie staat.  5,=
9. Rhythme 15 januari 1958.  In mooie staat.    2,=
10. Fab 208 - 1981     Compleet en in mooie staat      4,=
11. Ready steady go     Engels mu- ziekblad 1965  62 bladz. vol mid jaren 60 popfotos.     6,=
12. Valentine pop special nr.3 1960 Engels tienerblad  80 bladz.  vol foto's     6,=

 

13. Billy Fury monthly nr.1  maart 1965.  in mooie staat.  6,=
 
14. Dance the twist-Norrie Dwyer.UK.  48 blz.  In mooie staat.   1,=

 

15. Preview Hollywood London
1959/Eric Warman. UK.
Met stofomslag. 150 blz.
vol met foto´s en artikelen
over filmindustrie eind jaren
50. In mooie staat.  5,°
tn_who-intheirownwords.jpg
16. The Who: in their own rights.  uitg.; Omnibus Press,London. Compiled by Steve Clarke.   1979.  128 blz. In mooie staat.  5,=
11. Pop Art     AO reeks nr.1050   19-2-1965    in mooie staat  1,50
12. Tienermuziek.  AO reeks nr. 1105.  25-3-1966. Soft cover. 16 blz. Met o.m.bezoek Beatles aan Nederland in juni 1964. Rolling Stones,Chuck Berry e..a..  In mooie staat.  1,50
13. Rhythme   15 februari 1957    in mooie staat.   1,50
14. Monkees Annual 1968.  UK. 
95 blz.  Vol kleurenfoto's.
In mooie staat.  5,=
 
15. Tussen twaalf en twintig-Pat Boone 1959     Uitg.:Hollandia in Baarn     in moie staat     1,50
tn_jimihendrixboek.jpg 
16. Jimi Hendrix (Crosstown traffic)-Charles Shaar Murray. uitg.:Luitinfg Sijthoff. Soft cover.   1991. Omslagontwerp; Peter te Bos.  Omslag dia:jean pierre Leloir.  301 blz. In mooie staat.  4,=
tn_trueadventuresoftherollingstones.jpg 
17. The true advertures of The Rolling Stones-Stanley Booth. Uitg.:Abacus UK.  1992.  Soft cover.  434 pages.  In mooie staat.   5,=
tn_tuneytunesmaart1959.jpg18. Tuney Tunes no.182. Maart 1959   26 blz.  Kompleet en in mooie staat   3,=
tn_hittersentoppers.jpg
19. Hitters en toppers-A.Duif. hoe wordt ik snel wereld- beroemd? Uitg.:Andries Blitz,Laren N.H.    1ste dr.  +/- 1966. Hard cover gelamineerd.  86 blz.  Met  zw.wit foto's van o.m.Elvis,Beatles,Bob Dylan. In mooie staat  5,=
 
 

 
 
20. Tuney Tunes nr.191. December 1959.  34 blz. Kompleet en in mooie staat.   4,=
21. Jukebox songs. 9de
jaargang nr.11.  Soft cover.
In mooie staat.   1,50
 
22. Boyfriend '65. Met veel
kleurenfoto's van o.m.:
Billy Fury,Cligg,Beatles
en Rolling Stones.  UK.
Hard cover.  150 blz.
7,=
tn_popart.jpg 
23. Pop Art.  AO reeks nr.1050. 19 febr.1965.   Soft cover.  16 blz.  met o.a.artikel over Andy Warhol en aandacht voor andere PopArt artiesten. In mooie staat.  2,=
 
24. Elvis Presley special 1966  UK  108 bladzijden vol foto's en verhalen     In mooie staat      10,=
tn_bookofthestarsnr17voorzijde.jpg
25. Book of the stars nr. 17 - John Oliver.   Uitg.: Tolgate  Press, London, Uk.  1965. Met veel foto's van artiesten uit die tijd. In mooie staat.  5,=


28. Elvis Presley     All Elvis boek UK 1962   Uitg.Daily Mirror   64  blad zijden vol foto's en verhalen   In mooie staat   9,=
29. Top pop stars 1  93 bladzijden vol foto's van tienersterren begin jaren 60.  Met stofomslag  Uitg.: 1961 UK   In mooie staat    7,=
30. Top record stars  79 bladzijden vol foto's foto's tienersterren jaren 50  met stofomslag     Uitg.:1959  UK   in mooie staat    7,=

32. Radio Luxembourg boek nr.3.   156 bladz.  Uitg.:1964   Vol foto's tienersterren en info programma's radio Luxemb.      in mooie staat 10,=

 
35. Record Song Book nov.1964  UK 16 bladzijden    in mooie staat  5,=
36. Record Song Book jan.1967   UK  16 bladzijden    in mooie staat.  3,=
37. Record Song Book  febr.1967 UK 16 bladzijden   in mooie staat   3,=
38. Recrd Song Book   April 1967  UK 16 bladzijden   in mooie staat  3,=
39. Record Song Book  juni 1967  UK 16 bladzijden   in mooie staat  3,=
40. Record Song Book   juli 1967  UK 16 bladzijden    in mooie staat  3,=
41. Record Song Book  sept.1967 UK  16 bladzijden   in mooie staat  3,=
42. Record Song Book  dec.1967  UK  16 bladzijden   in mooie staat  3,=
43. Record Song Book  mrt 1968  UK  16 bladzijden   in mooie staat  3,=
44. Record Song Book  Apr.1968  UK  16 bladzijden   in mooie staat  3,=
45. Record Song Book  nov.1970  UK 16 bladzijden   in mooie staat  3,= 
46. Record Song Book jan.1968.
UK.  16 bladz.  In mooie staat.
3,=
47. Meet Elizabeth Taylor
UK Star Special nr.7
Biografie E.Taylor (1963) 
Vol foto's    In mooie staat
5,=
tn_recordmailvol3nr10october1960-1.jpg 
48. Record Mail.  UK muziekblad vol 3  nr.10. Oct.1960. In mooie staat.  5,=
tn_recordmailvol4nr3march1961.jpg 
49. Record Mail. UK muziekblad vol.4 nr.3. March 1961. In mooie staat. 5,=
 
 
 
 
52. Teenager Parade nr.3-Co
de Kloet. In mooie staat. 1,=
 
 
 
53. Teenager Parade nr.4-Co
de Kloet.  In mooie staat.  1,=
 
 
 

 
 
58. Record Song Book Mei 1967.
UK.  16 bladz.   In mooie
staat.   3,=
 
60. Zo zijn de Beatles-Henk van
der Meijden en Jan Langereis.
Uitg.:Strengholt A'dam. 1964.
In mooie staat.   6,=

 

 

tn_charlieparker-1.jpg

63. Charlie Parker-Max Harrison. Serie:Jazz fenomenen.

Uitg.:Kosmos,A'dam/Antwerpen. 1963. Hard cover gelam.   80 blz. In mooie staat.   4,=

tn_dizzygillespie-1.jpg

64. Dizzy Gillespie-Michael James. Serie:Jazz fenomenen.

Uitg.:Kosmos,A'dam/Antwerpen.

1963. hard cover gelam.  75 blz. In mooie staat.   4,=

tn_milesdavis-1.jpg

65. Miles Davis-Michael James.

Serie:Jazz fenomenen. Uitg.: Kosmos,A'dam/Antwerpen. 1963. Hard cover gelam.  71 blz.

In mooie staat.    4,=