Bencollectables.jouwweb.nl
Home » BOEKEN » Diversen

Diversen

 

 


 

tn_Naardewintersport.jpg 
1.Naar de wintersport (toerisme in de sneeuw)-W.A.J.de Weerd. Uitg.: ANWB. 2de dr. 1963. Hard cover met stofomslag. 399 pag. Met losse  kaart van wintersportplaatsen in het Alpengbied en lossr 4 talige folder Beknopte Winetrsportterminologie. In mooie staat. 4,=
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Justus van Maurik-Uit een pen   3de druk    in mooie staat    2,=

3. N.W.van Diemen de Jel-De heks van het Colenbargerbroek  (1929).  In goede staat.    2,=
tn_watwijmisten.jpg 
4. Wat wij misten. Uitgegeven door Den Nederlandschen Dambond.  Jan.1946.. Hoofdzakelijk gewijd aan die ledenvan de bond  die na de oorlog niet terugkeerden. Soft cover.  240 blz. In mooie staat.   6,=
 
 tn_klokslagtwaalf.jpg
5. Klokslag twaalf-Willy Corsari en Jan Campert. Uitg.:H.P. Leopold's Uitgeversmij., Den Haag. 2de dr.  1949. Hard cover met stofomslag.  serie: Een boek met de leeuw.  In mooie staat(stofomslag kwal.-/-).  6,=.
 
tn_schandaalinholland.jpg 
6. Schandaal in Holland- E. de Perron. Uitg.:H.P. Leopold's U.M.,                    's Gravenhage.  1ste dr.  1939. Soft cover met stof omslag.  213 blz.  In mooie staat.   6,=
 
tn_rebecca-1.jpg
7. Rebecca-Daphne du Maurier. Uitg.:A.W.Sijthoff U.M.   11de dr.  1941. Hard cover met stofomslag   397 blz.   In mooie staat.  5,=
 
tn_drvlimmen.jpg 
8. Doctor Vlimmen-Mr.A. Roothaert. Uitg.;W.L. Salm & Co.,Amsterdam. Hard cover met stofomslag. Gelimiteerde goedkoope uitgave ter gelegenheid van de tiende boekenweek in maart 1941.  547  blz.  In mooie staat.  5,=
tn_hotelinneworleans.jpg 
9. Hotel in New Orleans- Arthur Hailey. Uitg.:Zuid Hollandsche Uitgeversmij,Den Haag. Hard cover met stofomslag. 1ste dr. Omslag en foto's in boek uit desbetreffende Warner Brothers film.  368 blz. In mooie staat.   6,=
 
10. Op het vinkentouw-Godfried Bomans. Uitg.: De Lanteern,Utrecht. 12de druk.  160 blz. Soft cover,gelamin.. In nieuwstaat.   1,50
11. Op de keper beschouwd-Godfried  Bomans.Uitg.: Elsevier. 1ste dr. 1963. Hard cover  met stofomslag. 240 blz. Omslag:Peter R.Ruting.  In mooie  staat.  3,=
12. Ben Hur-Lewis Wallace
Met stofomslag    Uitg.:
Margriet Bibliotheek    In
mooie staat      1,50
13. De schat van Aros Killee- W.H.v.n Eemlandt. Met stofomslag.   1958.  Laatste posthume(16de) roman.  In mooie staat.    2,=
tn_vogeljaar-1.jpg 
14. Het vogeljaar-Dr.Jac.P.Thijsse. Uitg.: A.G.Schoonderbeek,Laren. 5de druk.  1942.  Nederlandsche vogels in hun leven geschetst.   355 bladzijden met veel foto's. Hard cover met stofomslag. In mooie staat.  8,=
 
tn_verlorenvoetstappen-1.jpg 
15. Verloren voetstappen/ Silviu Craciunas. Uitg.: Ad.M.C.Stok Forum Boekerij, Den Haag. Hard cover met stofomslag.  1ste dr. 1961. Waargebeurde thriller zich afspelend in het communistische Roemenie in de jaren 50.  245 blz. Omslag en bandontwerp:Jaap Binnerts. In mooie staat. 4,=
 
tn_martelaarenLilotte.jpg 
16.. De martelaar en Lilotte- Dolores Vieser. Nederl. bewerking:Gabriel Gorris.  Uitg.: Pax, Den Haag. 1ste dr. 1948. Hard cover met stofomslag.  377 blz. In mooie staat. 3,=
 
 
17. Over zwemmen-Forbes
Carlile. Met stofomslag.
In mooie staat.  2,=
 
 
18. Inger Skram(een leven van strijd en overwinning)-Jeanna
Oterdahl. Uit  het zweeds vertaald door:N.Basenau Goemans. Uitg.:Meulenhoff, A'dam. 8ste dr.1932. 316 pag. Bandtek.:Ella Riemersma. Hard cover. In mooie staat.   3,=
tn_Heptamerone.jpg
19.Heptamerone(vertellingen van de koningin van Navarre)- Marguerite de Valois. Uitg.: Boek en Wereld,Groningen. Hard cover met stofomslag.  609 pag. Illustr.:W.Klemkerk .  Omslag naar aquarel van E.B. van Dulmen Krumpelman. In mooie staat. 4,=
 
tn_wittevrouw-1.jpg
20. De witte vrouw-Jan Mens. Uitg.:Kosmos.A'dam. 3de dr.  1954. Hard cover met stofomslag.   310 blz. Levensverhaal van Weintjen Klaas die in 1527 omwille harer overtuiging vrijwillig ter brandstapel ging. In mooie staat.  3,50
 
tn_huismetdegroeneboom.jpg
21. Het huis met de groene boom-Kelvin Lindemann. Uitg.: Ad.M.C.Stok Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij,Den Haag. Hard cover met stofomslag.  1ste dr.  1950.  271 blz.  In mooie staat. 5,=
 
 
tn_Leeuwardenvz.jpg
22.(Trefpunt)Leeuwarden. Fotoboek uitgegeven in 1960 door R. van der Velde.,Leeuwarden. Hard cover met stofomslag.  104 pag. In mooie staat. 4,=
 
tn_vera.jpg 
23. Vera(een verhaal voor meisjes)-S.Andriessen. Uitg.;H.J.W.Becht.  4de dr. Hard cover.  Illustr,: E.S. Witkamp Jr.   229 blz. In mooie stat.  5,=

 
tn_AD1939.jpg
24.  Zonnewijzer 1939. Almanak voor het katholieke gezin.  Uitg.:PHet Spectrum,Utrecht. Onder redactei van o.m.: Mr.A.Diepenbrock ,Irma Meyer en Henk Kuitenbrouwer.   1ste dr.  Hard cover.  415 blz.  Illustr.:Karel Thole,Fred Bogaerts,Lambert Simon, G.Huysser,Ries Mulder,Cuno van den Steene en mooie kleurenplaten van Otto van Rees. In nieuwstaat. 4,=

 
tn_taigaeenromanuitsiberie.jpg 
25. Taiga-Hendrik Kosters. Roman uit Siberie. Uitg.: gebr.Zomer & Keunings , Wageningen. 1ste dr. Hard cover met stofomslag.  Illustr.:H.D. Voss.  Verhaal over ontsnapping van Hilbrand Gaastra en zijn 3 makkers uit Russische krijsge- vangenschap.  208 blz.  In mooie staat.  4,=
tn_naarhetlandvanBrazzaenAlbertSchweitzer.jpg
26. Naar het land van Brazza en Albert Schweitzer -Johan Winkler. Uitg.:D.A. Daamen's Uitgmaatschappij N.V.,'s Gravenhage.  1ste dr. nov.1951. Hard cover met stofomslag.  189 blz. + 20 blz.foto's.  Verslag van reis die auteur op uitnodiging van de KLM maakte naar Albert Schweitzer in Frans Equatoriaal Afrika.  In mooie staat.  3,=
 
tn_zowasgroningen1919-1939.jpg
27. Zo was Groningen 1919-1939-Dr.A.T. Scuitema Meijer. Uitg.:Niemeijer, Groningen.  Soft cover. 3de dr. 1967.  met 149 foto's en plattegrond van Groningen 1911.    In mooie staat. 6,=
 
 
tn_MaarsmorgensderodehemeldubbelspelomCuba.jpg
28. Maar 'morgens de rode hemel(dubbelspel om Cuba) -Ronald Johnston. Uitg.: Zuid Hollandsche U.M..  Omslag: Frans Mettes.  Paperback, gelamineerd.  225 blz. In mooie staat.  3,=
 

 
 

29. De ontwikkeling van het vliegtuig-Ir.R. A.Arnken   met stofomslag  2de druk  1944   in mooie staat    2,50
tn_AlexanderdeGrote-1.jpg
30. Alexander de Grote, veldheer,levenskunstenaar en begenadigd vorst-Peter Bamm.  Uitg.:Forum boekerij.  1965.  Hard cover met stof omslag.   240 blz. In mooie staat.  4,=
 
 
grootehistorischeschoolatlas1927.jpg
31. Groote historische schoolatlas-H.Hettema jr.  Uitg.:W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle. Formaat: 21x 34 cm.   11de herziene en vermeer- derde druk.  1927. Hard cover. In mooie staat.  7,=
 
 
tn_jambo.jpg 
32. Jambo(zwerftochten door Afrika)-Dr.Olle Strandberg. Uitg.;C.de Boer jr. 1ste dr. 1957. Hard cover met stof omslag. 251 blz.  Met 50 foto's van Runne Hassner.  serie:Bibliotheek voor verre reizen en zeven zeeen. In mooie staat.  4,=
 
 
33. In het schijnsel van de mijnlamp- Dr.Ir.E.M.Bunge. Uitg.: Andries Blitz,A'dam. 1ste dr. 1935. Hard cover. 254 pag. Met 67 foto illustraties en vele tekeningen. In mooie staat.  4,=
tn_InhetrijkvanSiamezenenMaleiers.jpg 
34.In het rijk van Siameezen en Maleiers-Hans Morgenthaler. Uitg.:Querido,A'dam. 1ste dr.  1922. 330 pag. Met 32 autotypien. Hard cover.  Vertaald door:Alice van Nahuys. In mooie staat. 6,=
 
tn_Buitenjaargang1922vz.jpg 
35.Buiten(geillustreerd weekblad) Complete 16de jaargang 1922. Uitg.:Scheltema & Holkema's Boekhandel A'dam. Hard cover linnen omplakt. Formaat:24x37 cm. 624 pag. In mooie staat.  7,=
tn_Doorstormenduisternis.jpg
36. Door storm en duisternis (avonturen van Dirk Poldervaert)-Meyer Sluyser. Uitg.: Het Parool.  1945.  191 blz. Omslag en illustraties: Wim Bijmoer.  Hard cover.  In mooie staat.  3,=
 
tn_Nieuw-Nederlanschebouwkunsteerstbundelvz.jpg
37.Nieuw-Nederlandsche Bouwkunst 1ste bundel- Prof.Ir.J.G.Wattjes. Een  verzameling van fotografische af beeldingen van nederlandsche moderne bouwwerken met platte gronden. Uitg.:Kosmos,A' dam. Hard cover.  2de dr. 166 pag. t.w.: 10 pag.tekst,140 pag.foto's (pagina groot) en 16 pag.plattegronden.  In goede staat. 6,=
 
tn_amerikapioniersenhunkleinzoons-1.jpg 
38. Amerika:Pioniers en hun kleinzonen-A.Rutgers van der Loeff Basenau. Uitg.: A.Roelofs van Goor,Meppel.  1ste dr.  Hard cover met stofomslag.  257 blz. Omslag en illustraties:Rein van Looy. In mooie staat.     6,= 
 
tn_jounhealweitolven.jpg 
39. Joun healwei tolven- Rink van der Velde. Uitg.: Laverman,Drachten. 1ste dr. 1962. 177 blz. Hard cover met stofomslag.   v.d.Velde zijn eerste roman.  In mooie staat. 7,=
 
tn_ZwerftochtendoorZeeland.jpg 
40.Zwerftochten door Zeeland- Dirk Broeder.  Uitg.:Kroonder, Bussum. Serie:Ken uw land en heb het lief.  1ste dr. 1949.  192 pag. Met 50 illustraties. Hard cover met stofomslag.  In mooie staat. 5,=
 
 
41. Meer dan goud-Fannie
Eden. Geillustr.met  23
platen.  Uitg.:Misset in
Doetinchem.  In mooie
staat.  2,50
tn_avontureninazie-1.jpg 
42. Avonturen in Azie- Alfred van Sprang. Uitg.: Gebr.Zomer en Keuning's Uitgeversmaatschappij, Wageningen.  1ste dr. 1956. Hard cover met stofomslag. 200 blz. Met foto's van A.van Sprang.
Betreft 3 episodes t.w.: Eerste reis 1949-1950. Birma,Thailand,Chia, Japan.    Tweede reis 1951-1952. Korea, Hongkong,Indo China. Derde reis 1954-1955. Vietnam,Nieuw Guinea, Formosa. In mooie staat. 6,=

tn_KarelAppel-SimonVinkenoog.jpg

43.Karel Appel-Simon Vinkenoog. Uitg.;A.W.Bruna & Zoon.  1ste dr. Soft cover.  1963.  176 pag. Foto omslag : Daniel Frasnay. In goede staat. 2,50

 

44. De slag om Engeland-Ellleston Trevor  met stofomslag    2de druk   omslag J.F.Doeve   in mooie staat   3,=
45. Met engels de wereld in-
T.Heeringa en G.den Hollander.
 1953.  In mooie staat.  2,=
 
46. Het aanzien van 1963. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld. Uitg.:Spaarnestad ,Haarlem. Hard cover met stofomslag. In mooie staat. 5,=
 
47. Het aanzien van 1964.  Twaalf maanden wereldnieuws in beeld. Uitg.:Spaarnestad, Haarlem. Hard cover met stofomslag.  In mooie staat.  4,=
48. Winkler Prins boek van het
jaar 1966.   In mooie staat. 
3,=
 
tn_Andredekoerier.jpg 
49. Andre de koerier(Het verhaal van een dapperen Zeeuwsen jongen)-Joh.C.Maas. Uitg.:M.Stenvert & Zoon,Meppel. 1ste dr.  1946. Hard cover met stofomslag. 184 blz. Illustr.: Siem Praamsma.Band en stofomslag :J.de Vries.In goede staat. 4,=

tn_handboekvoorluchtvaart1953-1954.jpg 

50. Handboek van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 1953-1954.  296 blz.  In mooie staat.  5,=

tn_kopstukken.jpg 
51. Kopstukken-Godfried Bomans. Uitg.:Elsevier.  3de dr.  1949. Hard cover met stofomslag.  illustr.:Jo Spier.  In mooie staat.  5,=
tn_Zelfgemaaktvz-1.jpg 
52.Zelf gemaakt(Nuttige vrijetijdsbesteding voor de man) -Piet Maree. Uitg.:Agon Elsevier. 1ste dr. 1964.  192 pag. Hard cover. In mooie staat. 7,=
 
 
53. Het sportboek voor de jeugd- Jan Cottaar   1947   uitgeverij Kinheim Heiloo   206 bladzijden    in mooie staat   3,=
tn_eilandderdemonen.jpg 
54. Eiland der demonen (roman over Bali)- Johan Fabricius.  Uitg.:De Muiderkring, A'dam.  1ste dr./H.P. Leopolds Uitg.Mij. Den Haag.  1948. Hard cover met stofomslag.  274 blz.   In mooie staat.  6,=
55. Zuid Afrika land van Goede Hoop- prof.dr.P. Serton.  Met stofomslag. 2de druk  1955.   Terra Bibliotheek  279 bladz.  in mooie staat   3,=
tn_HierisdeVARA.jpg
56. Hier is de VARA(25 jaar democratisch socialisme in de omroep)-M. Sluyzer. Uitg.:Arbeiderspers,A'dam. 1950. Hard cover met stofomslag.  208 blz.  Geillustreerd met foto's. In goede staat.   4,=
tn_pelgrimstochtdermenschheid.jpg 
57. De pelgrimstocht der menschheid-Dr.J.W. van der Sprenkel.  Uitg.:De Haan,Utrecht.
Hard cover linen omplakt. 1ste dr.  1940. Illustr.:M.E.Kluit en drs.H.van der Bijll.  743 blz. In mooie staat.  5,=
58. Met geheime zending-Upton Sin- clair   Lanny Budd roman cyclus omslag:G.J.van Koppenhagen     in mooie staat   2,=
59. Om een nieuwe wereld-Upton Sinclair. Lanny Budd roman cyclus. omslag:G.J.van Koppenhagen. In mooie staat.   2,=
tn_excelsior.jpg 
60. Excelsior-K.Papke. Uitg.: Callenbach.Nijkerk.  1ste dr. 1924. Hard cover.  189 blz. 
In mooie staat.  3,=

61. Aanzien van 1963  Hard cover met stofomslag.     Uitgave:
Spaarnestad  Haarlem.  
1.Omslag licht  beschadigd.  4,=
2.In mooie staat.   5,=   
tn_Staatsnatuurreservaten.jpg 
62. Staatsnatuurreservaten. Uitg.:Ministerie van CRM. 1ste dr.  1966.  119 blz. Soft cover. Geillustreerd met foto's. In mooie staat. 2,50
OudEnschedefotoboekvz.jpg
63.Fotoboek Oud Enschede. Verzameling van foto's teke- ningen,reproductie's enz.uit het verleden der stad geplaatst in het Twentsch Dagblad Tubantia in de jaren 1953-1954. Soft cover. 1954. Formaat:24,5x32,5 cm. 154 pag. In mooie staat. 5,=
tn_opreisinnederland.jpg
64. Op reis in Nederland- Dr.L. van Egeraat. Uitg.:De Geillustr. Pers ,A'dam. 1961. Serie:  Margriet Reisboek II.  Hard cover met stofomslag. 288 blz.  In mooie staat.  6,=
 
65. Op weg naar de toekomst
-K.van dr Geest. Met stof
omslag.  In goede staat.
2,=
66. Tussen twee werelden -Upton Sinclair.    Lanny Bud roman cyclus.  Omslag:G.J. van Koppenhagen.  In goede
staat.  1,50
tn_windkannietlezen.jpg 
67. De wind kan niet lezen- Richard Mason. Uitg.;Ad.M.C. Stok. Zuidholl. Uitg. Mij, Den Haag. 1ste dr.  Hard cover met stofomslag.  287 blz. Stofomslag en bandontwerp: Auke A.Tadema. In mooie staat.   5,=
 
tn_Stalinsgeheimeleven.jpg
68.Stalin's geheime leven(The private life  of Josif Stalin)- Jack Fishman en J.Bernard Hutton. Uitg.:Forum Boekerij, Den Haag. 1ste dr.  1962. Hard cover met stofomslag.  264 pag. In mooie staat. 5,=
 
 
tn_OnbekendNederland.jpg 
69.Onbekend Nederland- Evert Zandstra. Uitg.:Arbeiderspers. 2de dr. 1961. Hard cover met stofomslag.  304 pag. Drieentwintig speurtochten naatr het leven der mensen. Fotos:Bram Wisman. Met kaarten van:F.W.Michels en met facsimile's. In mooie staat.  4,=
 
70. Een reis naar Indie-Plaatjes album uitgegeven door Keg's Theehandel.   Kompleet met alle plaatjes en 2 kaarten. In mooie staat    6,=
tn_HetBeste1964band1rug.jpg
71. Verzamel speldband band I met 6 afl.Het Beste uit Reader's Digest 1964. Januari  t/m juni.  In mooie staat.  5,=

tn_HetBeste1964band2rug-1.jpg 
72. Verzamel speldband II met 6 afl. Het Beste uit Reader's Digest 1964. Juli t/m december. In mooie staat.  5,=
 
tn_eerstevluchtoverdenoordpool-1.jpg 
73. De eerste vlucht over de Noordpool van Roald Amundsen en Licoln Ellsworth.  vertaald door:Louis Blok. Uitg.:H.J.W. Becht Adam.  Hard cover  linnen omplakt.  1ste dr.   1920.   282 blz. Met meer dan 120 foto's.  In goede staat.    4,=
tn_brehmsreizen-1.jpg 
74. Brehm's Reizen naar Noord en Zuid- bewerkt door Catharina A.Dermout Visser. uitg.:gebr.Kluitman,Alkmaar. 1ste dr.  1926. Hard cover linnen omplakt.  244 blz. Voorzien van 14 kleuren platen.  In mooie staat. 4,=
tn_Slankefijnproever.jpg 
75.De slanke fijnproever(Het eerste boek over de kunst om slank te worden  door lekker te eten)-Martin Lederman. Uitg.: U.M.Contact.  1ste dr. 1955. Hard cover met stofomslag.  266 pag. In mooie staat. 4,=
 
tn_methrmsKXIIInaarnedindie.jpg 
76. Met hr.Ms. KXIII naar  Nederlandsch Indie een  onderzeeboottocht van meer dan 20000 zeemijlen- O.van der Linden en M.S.Wytema (officieren van deze boot). uitg.;Scheltens & Giltay A'dam.  1ste dr.  Hard cover linnen omplakt. 252 blz. Met ca. 100 foto's  en eenige routekaartjes. In mooie staat.  5,=
77. Vier mensen in een
stad-Pieter Terpstra. Hard
cover met stofomslag.
Uitg.:Bosch&Keuning,
Baarn. In mooie staat,
4,=

tn_commissarisrousseauinbirma-1.JPG 

78. Commissaris Rousseau in Birma-Aster Berkhof.  Uitg.;

De Lanteern,Utrecht. Lanteern reeks nr.68. Hard cover met stofomslag. 1ste dr.

In mooie stat.   6,=

tn_Notenkraken-1.jpg 
79. Noten kraken-Godfrie Bomans. Uitg.:Elsevier.  5de dr. 1962. Hard cover met stof omslag.  240 blz.  Omslag:J.P.Doeve. In mooie staat.  4,=
 
 

tn_ophoutenschoenen-1.jpg

80. Op houten schoenen (Kriskras door Amerika) - Karel van't Veer. Uitg.: De Fontein,Utrecht.  Serie: Fontein Boekerij nr.58. 1ste dr. . 1962. Gebaseerd op arti- kelen in de Volkskrant onder de titel:Kris Kras door Amerika.  Soft cover gelam.  252 blz. In mooie staat.  3,=
 

 

tn_kogelsvooreenzamen.JPG 
81. Kogels voor eenzamen-
Marie van Dessl Poort. Hard cover met stofomslag. Uitg.:
Arbeiderspers,A'dam. 1959.
ARBO serie. In mooie staat. 3,=
 
82. Werkend Nederland in
woord en beeld 2-Lize Stilma.
Uitg.:Hollandia,Baarn. 1966. 
In mooie staat.    1,50
tn_onderdewildenaandeamazone.jpg 
83. Onder de wilden aan de Amazone- C.W.Domville Fife.  Uitg.;Allert de Lange, Amsterdam.  Nederlandse bewerking:C.C.bender.  1ste dr. Hard cover.   297 blz.  geillustr. met zw/wit foto's. In mooie staat.   9,=
84. Flitsende ijzers dl.2-Bob
Maaskant.  Met 54 foto's.
Met stofomslag.  1967.  In
mooie staat.   5,=
tn_TweelingenendearkvanNoachvz.jpg
85.De tweelingen en de ark van Noach-David Garnett. Uitg.; Wereld Bibliotheek Vereniging. 1965. Soft cover.  115 pag. In mooie staat. 2,50
 
tn_logboekelfstedentocht1963.jpg 
86. Logboek Elfstedentocht 1963- Fenno L.Schoustra. Uitg.:F.Schouwstra's Publ. Kantoor te Leeuwarden. 1ste dr. 160 blz. Soft cover. In mooie staat.  7,=
in goede staat:  4,=
 
tn_kampvurenlangsdeevenaar.jpg
87.  Kampvuur langs de evenaar-dr.Paul Julien. Herinneringen aan tien jaar antropologisch onderzoek in west- en centraal Afrika. uitg.:Scheltens & Giltay A'dam.  12de geheel herziene druk. Hard cover met stofomslag.  219 blz. Met 32 opnamen van de schrijver. In nieuwstaat.  5,=
 
88. Gejaagd door de wind-Margaret Mitchell     met stofomslag en veel foto's uit film uit 1939   in mooie staat  632 bladz.   3,=
89. Vogelboek voor iedereen-
Ko Zweeres. 2de dr.  Soft
 cover.  In mooie staat.
2,=
90. Het leven der zee-A.Mellink  Plaatjesalbum uitgegeven door:
Het Klaverblad te Haarlem ,1929.  kompleet met alle plaatjes.        141 bladz.  5,=
91. Tussen vuur en water-Elleston Trevor    5de druk  met stofomsl. Uitgave Hollandia Baarn     in mooie staat    2,=  
tn_herespowerforyou.jpg 
92. Here's power for you- David Manners.  Body Building  boek uit de USA  1956.  uitg.:Sentinel Book Publishers,New York. Hard cover met stofomslag.  Met 167 foto's.  Op cover Leo Roberts mr.Professional universe 1955 en Ed. Theirault.   In mooie staat.  6,=
tn_EeuwigeijsdeZuidpoolexpeditievankapiteinScott.jpg 
93. Het eeuwige ijs,de Zuidpool expeditie van kapitein Scott. Uitg.;J.M.meulenhoff,A'dam. Hard cover.  1ste dr.  1922.  441 blz. Met ca.150 foto's van o.m.: Kapirein Scott en H.G.Ponting.  In mooie staat.   5,=
tn_cartoon58.jpg 
94. Cartoon 58(de beste cartoons van het jaar 1957) - Daniel Keel.  uitg.:Diogenes/ De Bezige Bij.  1ste dr. 1957. Hard cover gelamin.  109 blz. In mooie staat.  1,50
 
95. Spel met de dood(het gebeurde op Gander)-Nevil Shute. Roman uit de vlieg- wereld.Oorspr.titel:No highway.  Uitg.: Stok Den Haag. 1ste dr. Cultuur serie. Hard cover met stofomslag. 317 pag. Op voorzijde foto uit gelijknamige film met James Stewart en Marlene Dietrich(montage Eve). In mooie staat.  3,=
tn_praktischeautomobielleergang-1.jpg 
96. Practische automobiel leergang-prof.ir.A. van loy. Uitg.:Wed.J.Ahrend & Zoon, A'dam. 19de dr. 1947. Hard cover met stofomslag.  405 blz.   In goede staat.  5,=

 tn_schetsenenherinneringen.jpg
97. Schetsen en herinneringen. Uitgegevn ter gelegenheid van het 25ste gedenkjaar der Friesche zending.  1925.  Hard cover. Uitg.:Drukkerij De Motor, Sneek. 173 blz.  Geillustreerd met zw/wit foto's .  In goede staat.  6,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_schattenderaarde.jpg 
98. De schatten der aarde (hoe ze worden gewonnen, bewerkt en gebruikt)- O.l.v. D.A.Zoethout door erkende deskundigen. Hard cover linnen omplakt.  Uitg.: Elsevier.  1ste dr. Goedkoope uitgave.  Twee deelen in een band met 706 groote en kleinere illustraties tussen den tekst en 12 buitentekst printen in kleuren of in een tint.   325 blz. Formaat: 22x29 cm. In mooie staat.  8,=

 
tn_WandelingenindeomtrekvanHeerenveen.jpg
99. Wandelingen in de omtrek van Heerenveen- Simon Lantinga. uitg.: M.A.van Seyen,Leeuwarden. 1ste dr.  1974.  Soft cover.   161 blz.  In mooie staat.   4,=
 

 
 
tn_Buikspreken.jpg
100. Buikspreken-Wim Thiange. Uitg.:A.W. Segboer's U.m.,den Haag.   1ste dr.  1923. Hard cover.  45 blz.  In mooie staat.   3,=
 

 

 
tn_Oud-Amsterdamvz.jpg
101.Oud-Amsterdam,100 stads gezichten-L.W.R.Wenckebach. Uitg.:Nieuws van den Dag,1907. Soft cover.  1ste dr.van een her uitgave 1977.  112 pag. Soft cover. In mooie staat. 2,50
 
 

 

tn_Hollandacountrytowatch.jpg
102.Holland a country to watch. Puibl.:Economic Information Service  of the Ministry of Economic Affairs,The Hague. Soft cover.  72 pag. +/- 1948. In mooie staat. 6,=
 
 
tn_Grootboekdernationaleschuldindepraktijk.jpg
103.Het grootboek der nationale schuld in de praktijk- J.A.Luijsterburg. Uitg.: Scheltens & Giltay. Hard cover.  1ste dr. 1905.  171 pag.  In mooie staat.  5,=
 
 
tn_zonenvansinbad-1.jpg
104. De zonen van Sinbad-Alan Villiers. Uitg.:Btoekman & De Meris, A'dam. 1ste dr. 1962. Hard cover met stofomslag.  Verslag van zeiltocht langs de kusten van Arabie, Zanzibar,Tangayika, Perzische Golf en Koeweit. Met kaarten en foto's van de auteur zelf.  399 blz. In mooie staat.   4,=
 
105. Alkenreeks nr.53: Moderne Oorlogsschepen 1.  In mooie staat.     1,25
106. Alkenreeks nr.56:   Beroemde straaljagers.  In mooie staat. 1,25
107. Alkenreeks nr.61: Wereld luchthaven Schiphol.  In mooie staat.  3,=
108. Alkenreeks nr.78:Raketten en geleide projectielen. In mooie staat.     1,25
tn_enNederlandlachtderdedeeltjeFriesland.jpg
109.En Nederland lacht deel 3: Friesland(Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Friesland)-Okke Haverkamp. Uitg.:Rutgers. 1ste dr. 1947. Hard cover. 115 pag. Illustr.: Joep Smid. In mooie staat. 4,=
 
110. Alkenreeks nr.87:Marine vliegtugen.    In mooie staat.    1,25
 
111. Motorkruisers tot 7 m-Jaap
A.M.Kramer. Uitg.:De Alk
N.V. Alkmaar.  Nr.W8. In
mooie staat.   1,50
112. Motocross-G.van de beek.
Uitg.:De Alk N.V. Alkmaar.
nr.161.   In mooie staat.
2,=
113. Alkenreeks nr.130:Alles over wielrennen.  In mooie staat.  1,50
114. Alkenreeks nr.139:Moderne artillerie 1.  In mooie staat.  1,25
115. Alkenreeks nr.140:Moderne artillerie 2.  In mooie staat.  1,25
tn_Surinameenzijnbuurlandenvz.jpg 
116.Suriname en zijn buurlanden(Lichtplekken in het oerwoud van Guyana)-Dr.G.J.  Kruijer. Uitg.:J.A.Boom en Zoon , Meppel. 3de herziene  druk. 1960.  286 pag. Terra serie. In mooie staat.  4,=
tn_RuimtevaartArti29.jpg
117. Arti reeks nr.29: Ruimtevaart. In mooie staat. 1,50
 
 
118. Alkenreeks nr.176:Ruimte vaart 1969.  In mooie staat. 1,50
119. Alkenreeks nr.180:Lucht spionage. In goede staat.  1,=
tn_verkeersvliegtuigennuenstraks.jpg 
120. Verkeersvliegtuigen nu en straks. Beelencyclopedie  nr.47. Hard cover.  62 blz.  In mooie staat.  2,50
121. Alkenreeks nr.7:Pantser
voertuigen 1.  In mooie
staat.  1,25
122. Alkenreeks nr.114:Onze
Koninklijke Marine 1.  In
mooie staat.    1,25
tn_snelstetreinenvanEuropa.jpg
123. De snelste treinen van Europa-G.L.S.Willemse. Beeldencyclopedie Alkenreeks nr.81. 1ste dr. 1963. Hard cover. 64 blz. In mooie staat.  2,=
 
124. Trekkend langs de water
wegen-K.v.d.Geest.  Uitg.:
Rijkspostspaarbank. 1957.   Illustr.:Otto Dicke.  Soft cover. 47 blz. In mooie staat.  1,50
125. Arti serie nr.12:Oorlogs schepen-G.J.Frans Naerebout. Uitg.:Arti,Alkmaar.   In mooie staat.   2,=
126. Arti serie nr.46:Jazzorkesten.  Iin mooie staat.    1,50
 
127. Opbouw/Strijd.  Bevrijdingsdag 1955. Boekje toentertijd uitgereikt aan scholieren in Den Haag. In mooie staat.  1,25 
 
128. Buitelingen-Godfried Bomans. Uitg.:Elsevier. 11de druk. 1960.  Hard cover met  stofomslag. Omslagontwerp: Jac.van den Bos. Omslag foto:Hans Katan. Illustr.: C. Boost.  320 blz.  In mooie
staat.   3,=
tn_geschiedenisderscheepvaart.jpg
129. Geschiedenis der scheepvaart- F.W.Michels. Alkenreeks nr.34.   64 blz. In mooie staat.  2,=
 
 
130. De waterkant van Nederland-M.Ruytenschildt. 1960.  146 bladzijden. In mooie staat.  2,=
131. Huwelijk en liefde in de
glanstijdperken van  oostersche beschaving: De beschaving in het rijk van de Pharaons.Hard cover. Uitg.: C.L.G.Veldt,Adam. In mooie staat. 4,=
tn_waterenvuur-1.jpg
132. Water en vuur-B.J. van Wijk. Uitg.:De Banier, Utrecht. 1ste dr.  1948. Hard cover. 106 blz.  Geillustr. met foto's.  Een herinnering aan de donkere historie van Wakcheren in 1944. In mooie staat.    4,=
 
133. Holland zoo ben je.    Een
bundel novellen van o.m.:
Anton Coolen en U.G.Dorhout. 
Met 48 kunstfoto's.       In
mooie staat    3,=
 
134. De heerlijkheid van het
oosten-Dr.B.Wielenga.
Indrukken van een reis naar
de landen rondom de
Middellandsche zee.  1930
In mooie staat    3,=
135. De dochter der oranjes-P.de Zeeuw J.Gzn.  Boek over 25jarig regeeringsjubileum van
Koningen Wilhelmina.   1923
Uitgave:Unitas Rotterdam.
In mooie staat     4,=

 

 
136. Oostersch leven-Dr.H.Th.Obbink.   Uitg.: Callenbach Nijkerk.   1914.   In mooie staat.   4,=
 
137. Geschiedenis des vaderlands
-W.A.Elberts.  Uitg.:D.Bolle,
Rotterdam.  9de druk(1923). 
Met ruim 150 illustratien. 
 In mooie staat.  3,=
tn_VanArendtotTT.jpg
138.  Van Arend tot TT- G.L.S.Willemse. Beeld encyclopedie Alkenreeks  nr.92.   Hard cover. 64 blz. In mooie staat.  2,=
 
 
tn_onzeliteratuurinbeeld.jpg 
139. Onze litteratuur in beeld - J.Kuypers en Dr.Th. de Ronde m.m.v.Dr.J.G.M. Moormann en D.Wouters. Uitg.:De Sikkel,Antwerpen/ N.V.P.Noordhoff,Groningen. 1ste dr.  Hard cover.  1934. 66 pag.tekst en 200 pag. afbeeldingen. Illustr.:Elza. In mooie staat.  7,=
 
tn_zieenkenvoorzijde.jpg 
140. Zie en ken(alle wilde dieren der aarde). Naar de amerikaanse tekst van William Bridges voor  Nederland bewerkt door Rinke Tolman. De tekeningen zijn van Mary Baker en enige van Rein Stuurman. . Uitg.: Schoonderbeek, Laren. Hard cover met stofomslag.  271 blz.  In mooie staat. 4,=

 
141. Scheepspraet-Leger voor
lichtingsdienst  1948.  Boek 
met tips e.d.voor nederlandse
soldaten welke naar Indie
gestuurd werden.  In mooie
staat   3,=
tn_zonderlingeavonturen-1.jpg 
142. De zonderlinge avonturen van meneer Peacock-Jan H.Eekhout. Uitg.:Callenbach,Nijkerk.  1ste dr.  Hard cover met stofomslag.  In mooie staat.   4,=
143. Museum Boymans Rotterdam. Gids 1951. 
245 blz. Foto's :A.Frequin. 's Gravenhage. In mooie staat.  2,=
 
144. Nederlandse Sport
successen-Martin Bremer.
128 pagina's kompleet met
alle plaatjes. Uitg.:
Leeuwenzegel Margarine,
Nederland. 1954.  In mooie
staat.   6,=
 tn_Plantengroeienbloeivz.jpg
145. Plantengroei en bloei deel 1: Inheemse planten-L.Dorsman en Jac.v.d.Klei. Uitg.:J.B.Wolters.  11de dr. 1953. hard cover. 148 blz. Illustr.:Joh.briede. In mooie staat.  2,50
 
 
 
146. Zoo is de wereld-R.A.
van Deursen. Uitg.:Gebr.
Zomer & Keunig,Wageningen.
1935.  Alle landen van de
wereld in woord en beeld.
180 blz.  In mooie staat.
4,=
tn_Kaartenoptafel.jpg
147.  Kaarten op tafel. 50 nieuwe spelletjes. Uitg.: A.W.bruna/Gerard & Co. 1967. Serie:Maraboe Flash nr.81.   157 blz.   soft cover. In mooie staat.  2,50
 
 
148. Tokyo 1964 deel 1 - Jan
Cottaar.  Uitg.:Albert Heijn.
In mooie staat.  2,=
tn_verdrevenvloot-1.jpg
149. Verdreven vloot-Gertie Evenhuis. Uitg.:Ploegsma. 1ste dr.  1962. Soft cover met stof omslag. Illustr.:Carl Hollander. 223 blz. Boek speelt zich rondom zoon van visser die in zijn levensonderhoud bedreigd wordt door afsluiting Veersche Gat en  de Deltawerken.  In mooie staat.  4,=
 
tn_trijekaert.jpg 
150. De trijekaart fan Marswal- C.E.Yestra.  Uitg.:osinga,Boalsert.  1ste dr.  1948. Hard cover met stofomslag.  oerset van G.W.Postma.   183 blz. In mooie staat.   4,=
151. Olden Harmen van't
Garvelink-N.W.van Diemen de Jel. Met teekeningen van J.Faure.
Uitg.:Kok Kampen. Een
verhaal uit den Gelderschen
Achterhoek.  In goede staat.
3,=
tn_Conimexrecepten-Allesvoorderijsttafelvz.jpg
152..Conimex Recepten:Alles voor de rijst tafel.  Uitg.: CVonimex ,Baarn.  1966. Soft cover. 33 pag.  In mooie staat.  3,=
 
 
tn_utrecht.JPG 
153. Utrecht-Dr.A. van Hulzen.  Uitg.:J.Noorduijn en Zoon,Gorinchem.  1962. Soft cover gelamineerd.   156 blz.
Bandontwerp:A.A.Dietz.  In mooie staat.   4,=
tn_wolkbreukbovensalano-2.jpg
154. Wolkbreuk boven Zalano(Love ,let me not hunger)-Paul Gallico. Uitg.; Wereldbibliotheek,A'dam.  2de dr.   Hard cover met stofomslag.  220 blz. Band en omslag:B.J.Aalbers.  In mooie staat. 4,=
tn_handboekjevoordeballetliefhebber.jpg 
155. Handboekje voor de balletliefhebber- Kay Ambrose.  Uitg.:J.Gottmer, Haarlem.  1ste dr.  1954.  Omslagtekening:Godfried Jansen.   64 blz. Soft cover gelamineerd. In mooie staat.  4,=

 
 
156. Och heden ja-H.W.Keikes. Uitg.: Leeuw. Courant. Fotoboekje over Leeuwarden. Leeuwarder Courant serie nr.3 (1965).144 blz. Soft cover.  In mooie staat.  2,=
tn_ActuelevliegtuigenArti16.jpg 
157. Arti reeks nr.16: Actuele vliegtuigen-R.Das. In mooie staat.  1,50
 
tn_muzevertelt1958.jpg
158. De muze vertelt. Een bundel poezie bijeengebracht door J.C.Brandt Corstius en Han G.Hoekstra. Uitgave voor de jeugd van de veree- niging ter bevordering van de balangen des boekhandels t.g.v.boekenweek 1959.  Illustr. en typografie :Jan Bons.   Soft cover. 79 bla. In mooie staat.  3,=
 
 
tn_volgendezaak.jpg 
159.  Volgende zaak-Eric G. Koch. Uitg.:L.J.Veen's U.M. 1962. 156 pag. Illustr.:Elly van Beek. In mooie staat.  1,50
 
 
 
160. Jawel majoor-H.E.Visto.
Teken.:A.G.Smits.  1945.
Uitg.:De Pelgrim,Eindh.
In mooie staat. 1,50
 
 
161. Ken uw sport:Gymnastiek.
Uitg.:Duwaer,A'dam.
3de dr.  In mooie staat.
1,25
 
162. Ken uw sport:Honkbal-Nico
van Pelt. Uitg.:Duwaer A'dam. 1ste.dr. In mooie staat.  1,50
163. Ken uw sport:Volleybal-F.v.d.Heuvel Rijnders.  Uitg.:
Duwaer A'dam. In mooie staat.
3de dr. 1,25
164. Ken uw sport:Voetbal.  Ned. bewerking:Jaap van der Leck.
Uitg.:Duwaer,A'dam.
In mooie staat.   
3de druk  1,50
vijde druk 1,50
  zesde druk  1,50
165. Ken uw sport:Contractbridge
-H.W.Filarski. Uitg.:Duwaer,
A'dam.  1ste dr.  In mooie
staat.  1,50
 
166. Ken uw sport:Kamperen-J.
Adriaanse.  Uitg.:Duwaer,
Adam. 2de dr. In mooie
staat.  1,25
 
167. Ken uw sport-Atletiek-J.H.
Moerman. uitg.:Duwaer,
A'dam.  2de dr. 40 pag.  In mooie staat.  1,50
tn_Schakenvz-1.jpg
168.Ken uw sport:Schaken-H.J.J.Slavekoorde. Uitg.:J.F.Duwaer & Zonen. 8ste dr. Soft cover.   48 pag. In mooie staat.  1,50
 
 
 
tn_Zeilen-kenuwsport-1.jpg
169.Ken uw sport:Zeilen - Lex Pranger. Soft cover. Uitg.: J.F.Duwaer & Zonen.  3de dr.  36 pag. In mooie staat.  1,50
 
 
tn_kenuwsport-lawntennis.jpg 
170.Ken uw sport:Lawntennis 0-Gr.Knuyt.  Soft cover. Uitg.;J.F.Duwaer & Zonen. 4de dr.  38 pag. In goede staat.  1,50
 
 
171. Ken uw sport:Paardspringen
-A.P.van Leeuwen. Uitg.:
Duwaer,A'dam. 1ste dr.
In mooie staat.  1,50
 
172. Ken uw sport: Conditie training- R.Broekman.  Uitg.:Duwaer,A'dam. 1ste dr.  In mooie staat.  1,25
tn_KenuwSport-Autoracenenrallyrijdenvz.jpg
173.Ken uw sport:Autoracen en rally-rijden-Dieter Molanus. Uitg.: J.F.Duwaer &Zonen. 1969.  32 pag.  In mooie staat. 2,=
 
tn_Kenuwsport-zwemmen.jpg
174.Ken uw sport:Zwemmen - B.Planjer. Uitg.:J.F.Duwaer & Zonen. Soft cover.  2de dr.  32 pag. In mooie staat.  1,50
 
 
tn_kenuwsport-klaverjassen.jpg 
175. Ken Uw Sport : Klaverjassen-J.Haes (klaver jas medewerker van P.S.Het Parool).  uitg.:Duwaer, A'dam.  3de dr. 30 pag. In mooie staat.  1,50
 
176. Ken uw sport:Boksen-F.C.
Bouwens. Uitg.:Duwaer,A'dam.
2de dr. In mooie staat. 1,50
tn_Onzekoninklijkelandmacht3.jpg
177. Onze Koninklijke Landmacht nr.3 Genie-J.Albarda. Alkenreeks nr.171.  1968.   64 pag. Hard cover. In mooie staat.  2,=
 
tn_Schattenderaardevz-2.jpg
178.De schatten der aarde deel 1(hoe ze worden gewonnen, bewerkt en gebruikt)-Div. deskundigen o.l.v.D.A. Zoethout. Uitg.:Elsevier, A'dam. 1918.  338 pag.met 346 groote en kleinere illustraties tusschen de tekst en 6 buiten tekst prenten in kleuren of  1 tint. Formaat:21,5x28,5 cm. Hard cover. In mooie staat. 5,=
 
 
tn_Schattenderaardevz-3.jpg
179. zie nr.178 maar nu deel 2.
324 pag. met 360 groote en kleinere illustraties en 6 buitentekst prenten en een register.  Uitg.:1919. In mooie staat. 5,=

 
 
tn_volksdansen.jpg
180. Ken uw sport: Volksdansen-Henk van der Wateren.  uitg.: Duwaer ,A'dam. 1ste dr. 30 pag. In mooie staat.  1,50
 
tn_PostzegelalbumBlookersCacaoenChocoladefabriekenvz-1.jpg
181.Postzegelalbum. Aange- boden door Blooker's Cacao- en Choco- ladefabrieken N.V.,Amsterdam.  1957. Soft cover.  96 pag.  In mooie staat(leeg).    4,=
 
 
182. Ken uw sport:Softbal
-Albert Sluijsl. Uitg.: Duwaer ,A'dam. 36 pag. 1ste dr.  In mooie staat.  1,25
tn_itkinraerbitearevz.jpg
183. It kin raer biteare. Toaniel en sjongspul fan Tetman de Vries.  1946. Soft cover programmaboekje.  8 pag.  In mooie staat. 2,=

 
 
 
tn_schoolatlas.JPG 
184. Schoolatlas deel III: Nederland in de wereld- Boelman,van Meurs & Posma.
Uitg.:H.ten Brink Uitg.Mij, Meppel.  48blz.  1ste dr. 1954.
In goede staat.  4,=
185. Suez-Quirin Engasser.
Met stofomslag.   1956.
In mooie staat.  23,=
 
186. Vader het beste paard
van stal-Hans Nicklisch(vertaald
door Godfried Bomans).
Uitgave:De Toorts,Haarlem.
In mooie staat.   3,=
tn_janmaatindeoost.jpg
187. Janmaat in de Oost vestiging van het nederlandsch gezag op Celebes) - P.Louwerse. Uitg.:A.W. Sijthoff, Leiden.  hard cover. 2de dr.  1894.  220 blz.  In mooie staat.  4,=
 
tn_Zaanlandschjaarboek1932.jpg
188.Zaanlandsch jaarboek over het jaar 1932-G.Honig en S. Lootsma. Uitg.:P.Out,Koog aan de Zaan.  Soft cover.  220 pag. In mooie staat.  5,=
 
 
tn_atlasdernatuurreservaten.jpg 
189. Atlas der natuurreservaten. Samenst. Internationale Unie voor Natuurbescherming. Uitg.; Elsevier A'dam.  1ste dr.  1956. Hard cover met stofomslag.  224 blz.  In nieuwstaat.   6,=
190. Tips voor trips in Friesland deel 2. Leeuwarder Courant serie nr.5.  1966.  Met veel foto's.   128 bladz. In mooie staat.  1,=
191. Geillustreerde atlas van
Europa. 1954. Uitgave: Planta Margarine.Gecombineerd atlas (20 pagina's) /rest plaatjes album ( 104 inplakplaatjes).  102 blz.    Soft cover.  Kompleet met alle plaatjes.In mooie staat.  4,=
 
192. Algemeen toeristenboek van Nederland 1958.  Uit.:Osinga,Bolsward.  463 blz.      Volkaarten en foto's van hotelsuit die jaren.  In mooie staat.2,=
 
193. Trefpunt Leeuwarden.
Fotoboek over Leeuwarden.
Uitgegeven in 1960 door
R.van der Velde L'den. Met
stofomslag. 104 bladzijden
zw.wit foto's. In mooie staat.
4,=
tn_SchaatsenrijdenkenuwsportderdedrukvzJPG.jpg
tn_SchaatsenrijdenkenuwsportazJPG.jpg
194Schaatsenrijden-P.L. Bergstrom.  Serie:Ken uw Sport.  Uitg.:J.F.Duwaer & Zonen,A'dam. 3de dr. soft cover. 32 pag. In mooie staat. 2,50
 
tn_wandelendejooddeel2-1.jpg
195. De wndelende Jood deel II-Eugene Sue.    Uitg.: Blankwaardt & Schoonhoven , Rijswijk.  2de dr. Hard cover met stofomslag.  318 blz.  In mooie staat.  5,=
 
 
196. Rembrandt en zijn tijd
-Dr.H.E. van Gelder.    Palet
serie uitgegeven door:
J.W.Becht,A'dam. Met 55
afbeeldingen. 60 blz.  In
mooie staat.   2,=
tn_heldenkampf.jpg 
197. Helden Kampf der Buren und die geschichte Sudafrikas- Paul Groningen.  Uitg.:Hartkopf & Torley,Wald Solingen.  2de dr.  Hard cover. 1903.   152 blz. inkl. kaart.  In mooie staat.  6,=
tn_TipsvoortripsinFriesland1966.jpg
198. Tips voor trips in Friesland. Leeuwarder Courant serie nr.1. 1965.  Soft cover.  128 blz. In mooie staat. 2,=
 
 
199. Mijn naam is Michael Sibley-John Bingham. Accolade serie nr.119.  Softcover met stofomslag. Uitg.;Sijthoff,Leiden.  1965.
In mooie staat.  1,50
 
200. De dagen onzer jaren 1957.Hard cover met stofomslag. Uitg.:Bosch
&Keuning,Baarn. In mooie 
staat.    3,=
201. Boodschapper van de nacht
-John Bingham. Accolade
serie nr.86. Hardcover met stofomslag.Uitg.:Sijthoff, Leiden. 1962. Omslag:E.Wijnans.
In mooie staat.    1,50
tn_eilandderbetovering-1.jpg 
202. Eiland der betovering (The Madagaskar I love)- Dr.Arkady Fiedler. Uitg.: In Den Toren,Baarn. 2de  dr. Hard cover met stofomslag. 191 blz.  Met 20 foto's en vele tekeningen.  Boek over volk en aard van Madagaskar. In nieuwstaat.  4,=
tn_AmsterdamenhetNoordzeekanaal-EWerkman.jpg
203. Amsterdam en het Noordzeekanaal-E.Werkman. Uitg.:C.de Boer, A'dam. 1ste dr. 1956. Serie:Schip en Haven deel 2.  120 blz. Met 48 foto's van C.van der Meulen. In mooie staat.  4,=
 
 
tn_GrootBrievenboek.jpg
204.Akveld's Groot Brievenboek(volledig handboek voor den  Nederlandschen Briefstijl)-Servaas de Bruin.  5de herziene druk. 1871.  Hard cover.  447 pag.  In mooie staat. 4,=

 
205. Zak-encyclopedie voor
dammers-J.F.Moser. 1960.
Hardcover.    Uitg.:In den Toren,Baarn. In mooie staat. 
3,=
 
206. De dagen onzer jaren 1958. Met stofomslag. Uitg.:Bosch & Keuning, Baarn. 250 blz. waarin opgenomen roman van
F.A.Venter-Zwarte pelgrim.
En 60 blz.foto's en tekst
van het wereldgebeuren uit
1958. In mooie staat. 3,=
tn_nieuwebuitelingen.jpg
207.  Nieuwe buitelingen- Godfried Bomans. Uitg.:Elsevier.  6de dr.  1963. Soft cover. 319 blz.  Omslagfoto:Hans Katan.  In mooie staat. 4,=
 
tn_detectiveomnibusbruna1952.jpg 
208. Bruna Detective Omnibus. Hard cover linnen omplakt. Uitg.:1952.               7 verhalen: De pijp van Maigret-G.Simenon/ Spion in de klem-James M.Fox/ Documeneten in de zaak Harrison-Dorothy L.Saters/ La belle dame sans souci -Peter Cheney/De brug-Mr. A.Roothaert/De bronzen boeddha-Leslei Charteris/ De antiquair van Montparnasse-Havank. I 523 blz. In mooie staat. 5,=
209. Het teken van Rafaella-
Inge Engstrom. Gellustr.
meisjesbibliotheek no.83.
In mooie staat.  2,=
tn_TevoetoverdeVeluwe.jpg
210.Te voet over de Noordelijke Veluwe. Uitg.; ANWB.  2de herziene druk.  1930. Soft cover.  75 pag. Met 7 uitvouwbare wandelkaarten. In mooie staat.  5,=
 
 
211. De lotgevallen van Philips Bright- Fannie Eden.
Geillustr. met 29 platen.
Uitg.:C.Misset,Doetichem.
In mooie staat.   3,=
tn_gerardgoudriaaneenleidsstudent.jpg 
212. Gerard Goudriaan(een Leids student 1919-1949)-dr.H.Schmidt Degener.  Uitg.; L.Stafleu,Leiden.  1950. Hard cover met stofomslag.  Boek over G.Goudriaan en dus over Leids studentenleven jaren 40 met diverse foto's van o.m.ontgroening in die tijd.  172 blz. In mooie staat.   5,=
tn_geheimeopdracht-2.jpg 
213. De geheime opdracht- J.E.Hunter. Uitg.:J.N.Voorhoeve , Den Haag.  Hard cover met stofomslag.   192 blz.  Thriller over atoom spionage Rusland/Amerika
In mooie staat.    4,=.
tn_luchtstrijdkrachten-1.jpg 
213. Luchtstrijdkrachten in den Tweeden Wereldoorlog en daarna-Frank Dorland. Uitg.;Boom Ruygrok, Haarlem. Serie:Vliegwereld Bibliotheek no.2.   Hard cover met stofomslag. 98 blz. In mooie staat.  5,=
tn_dwazeenernstigeinvallen.jpg
215, Dwaze en ernstige invallen-Hans Martin.  Uitg.: Brusse Uitgevers R'dam.  1ste dr.  1919. hard cover.  Omslagtekening:Piet van der Hem.   127 blz.  In mooie staat.  4,=
 
tn_waardemolimoroept.jpg
216. Waar de Molimo roept (de groene wildernis der pigmeeen) - Colin M.Turnbull. Uitg.:Ad.M.C.Stok Forum Boekerij,Den Haag.  1ste dr. 1961. Hard cover met stof omslag.  279 blz. Bandontw.: P.A.H.van der Harst.  In mooie staat. 4,=
 
 
tn_NogeenoudhoekjederVeluwe.jpg
217.Nog een oud hoekje der Veluwe -Mr.C.A.Nairac. Uitg.:G.W. Boonstra,Barneveld.  1ste dr. 1882. Soft cover.  110 pag.  Met losse wandelkaart voor het Bosch van Beekhuizen. Route door buurtschappen van't Kerspel  Barneveld en Voorthuizen. het dorp garderen sluit den tocht. In goede staat.  4,=- 
 
tn_Spiegel13febr1954elfstedentochtvz.jpg
218.De Spiegel ,13 febr.1954. Voorop winnaar Elfstedentocht 1954,Jeen v.d.Berg.  38 pag. (3 pag.foto's elstedentocht 1954). In goede staat. 4,=
 
219. Wetenschap in zakformaat.
+/-1937.  Uitgave:Nationale
Crediet Vereeniging, Den
Haag.   In mooie staat.
1,50
 
220. Letterboek II. Arti beeld
encyclopedie nr.18. In
mooie staat.   1,25
tn_allesoverdenieuwstestraaljagers-1.jpg 
221. Alles over de nieuwste straaljagers- Hugo Hooftman. Uitg.:La Riviere & Voorhoeve, Zwolle.  1ste dr.  1964. Hard cover met stofomslag.  Met 145 foto's.  In mooie staat.  4,=
tn_allesoverdenieuwstestraalvliegtuigen-1.jpg
222. Alles over straalvlieg- tuigen-Hugo Hooftman. Uitg.:La Riviere & Voorhoeve ,Zwolle.   4de dr.  1961.  Hard cover met stofomslag.  Met  104 foto's en 10 tekeningen. In mooie staat.  3,=
 
tn_allesoverraketten-1.jpg 
223. Alles over raketten en raketvliegtuigen-Hugo Hooftman. Uitg.:La Riviere & Voorhoeve,Zwolle. 2de dr.  1961. Hard cover met stofomslag.  Met 118 foto's en een aantal tekeningen. In mooie staat. 4,=

 
tn_VanHoutensEigenTijdschriftapril1935vz.jpg
224.Van Houten's Eigen Tijdschrift. April 1935. Soft cover.  48 pag. Formaat: 22x27,5 cm. In mooie staat. 5,=

 
tn_kleineheinondervreemdvolk-1.jpg 
225. Kleine Hein onder vreemd volk-G.H.Vocks. Uitg.;M.Stenvert & Zoon,Meppel. Hard cover met stofomslag.  1ste dr. 1947. 400blz. Streekroman welke zich afspeelt in Zuidoost Drenthe. Tekeningen en bandontwerp: j. de Vries.  In mooie staat.  4,=
 
226. Duel op de Atlantic-D.A.
Rayner.  Met stofomslag.
Uitg.:Nieuwe Wieken,Am
stelveen.  In mooie staat.
2,=
tn_dodendansopbali.JPG 
227. Dodendand op Bali- Cornelius Conyn en Jon C.Marten. Uitg.:van Hoeve, s 'Gravenhage. Soft cover. 1ste dr.  detective roman.
1961. In mooie staat.  5,=
tn_robertvangulik-nagels.JPG 
228. Nagels in Ning tsjo- Robert van Gulik. Een rechter Tie roman. Uitg.:van Hoeve, s'Gravenhage. 3de dr.  1959. Soft cover.  In mooie staat.  3,=
tn_schattenderaardeElsevier1935.jpg 
229. De schatten der aarde (hoe ze worden gewonnen,bewerkt en gebruikt)-o.l.v.D.A.Zoethout door erkende deskundigen.  uitg.: Elsevier.   1ste dr.  1935.  Hard cover linnen omplakt. twee delen in 1 band met 706 groote en kleinere illustraties  tusschen den tekst  en 12 buitentekst prenten  in kleuren of een tint.  324 blz. In mooie staat.  8,=
 
 
tn_Sumatraantjesvz.jpg
230.Sumatraantjes. Reisbrieven van H.C. Zentgraaff en W.A.van Goudoever. Uitg.:De Java Bode. 3de dr. 1947. Soft cover. 228 pag.  24x31 cm. In goede staat.  8,=
 
 
tn_Helikopters.jpg
231. Helikopters-J.C.P. Stuy. Alkenreeks nr.68.   Hard cover. 64 blz. In mooie staat. 1,50
 
tn_wonderenvanhetheelal.jpg
232. De wonderen van het heelal(merkwaardigheden  uit het Dieren- en Plantenrijk en van het Heelal  in het algemmen , verklaard door  de voornaamste  deskundigen- in het Nederlandsch bewerkt door G.J.de Vries.  Uitg.:A.W.Sijthoffs Uitg.Mij., Leiden.  1ste dr.  Opgeluisterd met veel zwarte en gekleurde platen.  516 blz. Hard covver linnen omplakt. In mooie staat.   6,=
 
 
tn_beklimmingvandemounteverest.jpg
233. De beklimming van de Mount Everest(de hoogste top bereikt)-John Hunt. Uitg.:Scheltens & Giltaqy, Amsterdam.  1ste dr. 1953. Hard cover met stofomslag. Met 50 unieke illustraties tijdens de tocht genomen.  270 blz. Formaat: 23 x 16 cm.  In mooie staat.  4,=
 
 
234. Sport voor sport-Bob Spaak.Salamander pocket nr.15. Uitg.:Querido,1958.  In
mooie staat.   1,50
tn_Loevesteinvz.jpg
235.Loevestein onze staats gevangenis,geschiedkundige aantekeningen-P.J.Verlee. Uitg.:J.H.Knierum, Gorinchem. 4de dr. 1921. Soft cover. 37 pag.+ 5 pag.reklames. In mooie staat. 4,=
 
tn_oldtimerbouwplaten.jpg
236. Old Timer. Uitgave: Haze Speelgoed-  en Bouwplatenfabriek . Soft cover compleet met 8 te knippen bouwplaten voor tram. Formaat; 28x40 cm. Handleiding op buitenzijde achterblad. In nieuwstaat.
6,=
 
tn_uiveralbum-1.jpg 
237. Het  "Uiver"album. Ter herinnering aan de Londen- Melbourne Race door A.Viruly en H.Hollander.  Uitgave:Grafische Kunstinrichting Hobera, A'dam Z.  1ste dr. Nov.1934.  64 blz. Geillustreerd album. In mooie staat.  10,=
tn_LiefdeindeWestzone.jpg
238. Liefde in de Westzone (Die PX-Story)-Marion Kellermann. Uitg.:Zuid Hollandsche U.M.. 1ste dr. Hard cover met stofomslag.
Band en stofomslag:Ena Hazenberg.  240 blz. In mooie staat.   7,=
 

 

tn_Landderlevenden.jpg

239. Het land der levenden-  Hedwig Abt. Uitg.:N.J.Boon, A'dam. Hard cover. Serie: Bibliotheek van De Prins.  144 blz.   +/- 1920. In mooie staat.  4,=

 

tn_Renault76vz.jpg
240.Renault 76. Boekje met leveringsoverzicht alle Renault modellen in het jaar 1976(o.a. Renault Alpine foto's)  Soft cover.  170 pag.+ losse  prijslijst en losse folder Renault 4 Safari. In mooie staat. 5,=
tn_Opnamenoodzakelijk.jpg
241. Opname noodzakelijk -R.van der Mast(Predikant-directeur der ned.Hervormde Diakonessen inrichting te Amsterdam). Uitg.: J.N.Voorhoeve. 1ste dr. 1947. Serie:Brandende kaarsen. Hard cover met stofomslag.  47 blz. In goede staat.  2,50
 
tn_HardyvonArnberg.jpg
242. Hardy von Arnberg- Ida Boy-ed. Uitg.:N.J.Boon, A'dam. Hard cover. Serie: Bibliotheek van De Prins.   160 blz.  +/- 1920.  In mooie staat.  4,=
 

 

 
243. Excursiegids voor  Noord
Oostpolder en Oostelijk
Flevoland. 1955. Uitgave:
Directie van de Wieringer
meer(Noordoostpolderwerken).
142 blz.  In mooie staat. 1,50
 
244. Handboek Kon. Ned. Tou
ristenbond A.N.W.B. voor
jaar 1953-1954.  625 blz.
In mooie staat.   2,=
245. Geen grapjas a.u.b.-F.
Behrendt. Selectie van 70
caricaturen tussen 1954 en
1956 verschenen in het
Algemeen Handelsblad. In 
mooie staat.   2,=
 
246. Toeristen atlas van
Nederland. Uitg.;Smulders
Kompas,Den Haag.    In
mooie staat.  2,=
 
247. De schatten der aarde deel1:Steenkolen en zout.
Uitg.:Niemeijer Groningen.
1ste dr. Kompleet en in
goede staat.  6,=
 
248. De schatten der aarde deel2:Ertsen en metalen.
Uitg.:Niemeijer Groningen.
1ste dr. Kompleet en in
mooie staat.  6,=
249. Werner serie(Vertaling van
Hermina. Uitg.:D.Bolle.
Eene onuitwisbare herinne
ring/De geluksbloem/Onder
betoovering/Een held van
de pen/Tot hoogen prijs. In 
mooie staat.  3,=
 
250. Werner serie(Vertaling van Hermina). Uitg.:D.Bolle.
Gluck auf/Aan het altaar/
Verbroken boeien/Verdacht/
Lenteboden.  In mooie staat.
3,=
 
251. Werner serie(Vertaling van Hermina).  Uitg.:D.Bolle.
Vaderlandsliefde/Vineta/
Sint Michael/De alpenfee.
In mooie staat. 3,=
252. Een kunstreis in de tropen-Jan Poortenaar en Geertruida Poortenaar van Vladeracken.Uitg.:W.J.Thieme & Cie  1925.
In mooie staat.    3,=
tn_uenuwauto-geheimenvanhetstuur.jpg 
253. U en uw auto(De cultuur serie van het snelverkeer0; Geheimen van het autostuur- H.J.Peppink(hoofdredacteur Autokampioen). uitg.:Ad.M.C. Stok,Zuidhollandsche Uitg.Mij. Den Haag. 1ste dr. 1956. Hard cover met stofomslag. 224 blz. In mooie staat.  4,=
tn_anwbgoedautorijden1954.jpg 
254. ANWB:Goed autorijden deel I:Goed autorijden  kan iedereen leren-H.J. Peppink. uitg.: ANWB. 5de uitgave.  1954. Hard cover.  224 blz. 
In mooie staat.  5,=

tn_anwbgoedautorijden1960.jpg 

255. ANWB:Goed autorijden  deel I:Goed autorijden kan iedereen leren-H.J.Peppink. uitg.:ANWB. 7de uitgave. 1960. Hard cover.  220 blz. In mooie staat.  4,=

tn_anwbopreismetuwauto.jpg 
256. ANWB:Goed autorijden deel II:Veredelde rijkunst & op reis met uw auto-H.J. Peppink. Uitg.:ANWB. 1ste uitgave. 1956. Hard cover.  240 blz. In mooie staat.  5,=
tn_indegezondeapotheek.jpg 
257. In de Gezonde Apotheek-H.J.de Groot(predikant te Voorst). Uitg.:La Riviere &  Voorhoeve,Zwolle.  1ste dr. Hard cover met stofomslag.  1943.  illustraties en omslagteeken.: G.D.Hoogendoorn.   127 blz.  in mooie staat.  3,=
 
tn_antonphilips.jpg 
258. Anton Philips:De mens- de ondernemer-P.J.Bouman. Uitg.:J.M.Meulenhoff, A'dam.  1ste dr.  1956.  Hard cover met stofomslag.  294 blz met veel  zw./wit foto's. In mooie staat.  7,=
tn_uitdewereldvanhetonbewuste.jpg 
259. Ui2  de Wereld van het Onbewuste-Phyllis Bottome. Uitg.:Atlasreeks nr.1.  312 blz.  1949.  1ste dr.  In mooie staat.   4,=
tn_Goedautorijdenkaniedereenlerenzesdeuitgavevz.jpg
260. ANWB:Goed autorijden  deel I:Goed autorijden kan iedereen leren-H.J.Peppink. uitg.:ANWB. 6de uitgave. 1957. Hard cover.  224 blz. In mooie staat.  5,=
 
 
tn_elfstedentocht1963-1.JPG 
261. De elfsteden tocht
1963 en alle vroegere tochten
-Piet Maaskant. Uitg.:la
Riviere & Voorhoeve,Zwolle.
Hard cover met stofomslag.
kwal.omslag -/-.  1963. Met  50 foto's    7,=
262. Aan het eind van het
hoofdstuk-Nicholas Blake.
Hard cover met stofomslag.
Accolade serie nr.53. Uitg.:
Sijthoff,Leiden. 1958.1ste dr.  In mooie staat.  1,50
tn_Moderneaviatiek-1.jpg
263. Moderne aviatiek- Freddy Capron.  NMaraboe Flash serie  nr.9.   1962.  Soft cover.  158 blz. In mooie staat. 1,50
 
 

 
tn_kanaal3700-1.jpg 
264. Kanaal 3700. Het angrijpende verhaal van het nog weinig bekende werk door Nederlandse radio amateurs verricht tijdens de rampdagen van Februari 1953. Uitg.:Vereniging voor experimenteel radio onderzoek in Nederland. 1 febr. 1954.  Soft cover met stofomslag.  70 blz. In mooie staat.  4,=
 

 

tn_periscoopop.jpg

265. Periscoop op(de oorlogsgeschiedenis van den onderzeedienst der koninklijke Marine)-Luitenant ter Zee der 3de Klasse A.C.van Beers.  Uitg.; Scheffer en Sikkema,A'dam. 2de dr. 1945. Gedrukt in de UK. Soft cover.  50 blz. formaat: 15x24 cm.  Met veel foto's. In goede staat.  3,=

266. Hou je roer recht-Diversen.En bundel novellen,impressies,
interviews,schetsen en novellen van o.m.: M.J.Brusse,Antoon Coolen,Willem van Gelder.
Uitg.:Bosch & Keuning,Baarn. Hard cover. 1ste dr. 1935. Met 48 kunst- en reportagefoto's ,112 teekeningen. Band en omslag:Piet Maree.  Linnen ingebonden. In mooie staat. 3,=

tn_schoolatlasdergeheeleaarde.jpg

267. Bos Schoolatlas der geheele aarde-P.R.Bos en J.F.Niermeyer.  Herzien door P.A.Kwast.  Hard cover.  Uitg.; J.B.Wolters,Groningen/ Den Haag.  32 ste dre.  1929. Incl.register.  Formaat: 24,5 x 38,5 cm. In goede staat.  9,=

 

 

 

tn_schoolatlasdergeheleaarde35stedr1936.jpg
268. Bos Schoolatlas der gehele aarde-P.R.Bos en J.F.Niermeyer.  Herzien door B.A.Kwast en  P.Eibergen.  Hard cover. Uitg.: J.B. Wolters,Groningen/Batavia.   35 ste dr.  1936. Incl.register.  Format: 24,5 x 38,5 cm . In goede staat.    7,=
 
tn_Ikmaakalles.jpg
269.Ik maak alles(encyclopedie voor het huisgezin)-J.G. Leeuwerik. Uitg.;Enum,A'dam.  1ste dr. +/- 1930. Hard cover.  447 pag.  Ingoede staat.  6,=
 
270. Tokyo Olympissche Spelen 1964 deel 1- Jan Cottaar. Uitgegeven door Albert Heijn in Zaandam. In mooie staat.  2,=
 

 

 
271. Tokyo Olympische Spelen 1964 deel 2- Jan Cottaar. Uitgegeven door Albert Heijn in Zaandam. In mooie staat.  3,=
 
272. Tokyo Olympische Spelen 1964 deel 3- Jan Cottaar. Uitgegeven door Albert Heijn in Zaandam. In mooie staat. 3,=
273. Friesland-P.Terpstra. Foto's:
Ed.van Wiijk. Uitg.:W.van
Hoeve,Den Haag. 1963.
Zw.wit fotoboek van Fries
land. met o.m.6 bladz. 11
stedentocht. In mooie staat. 
3,=
274. De grote eenzaamheid-
Frithjof E.Bye.  Deel 1 van
trilogie(vertaald uit het noors).Met stofomslag. Uitg.:Callenbach.  In mooie staat.  3,=
 
275. Sterke machten-Frithjof E.Bye. Deel 2 van trilogie
(vertaald uit het noors). Met
stofomslag. Uitg.:Callenbach.
In mooie staat.   3,=
 
276. Wolven huilden rond het
bosmeer-Frithjof E.Bye.
Deel 3 van trilogie(vertaald
uit het noors). Met stof omslag.Uitg.:Callenbach. In mooie staat.   3,=
VeranderendgezichtvanMakkumvz.jpg
277.Veranderend gezicht van Makkum-J.van Hilten. Uitg.:De Papiermolen,Makkum. +/- 1977. Fotoboek. 62 pag.  In mooie staat. 3,=
 
278. Dorp aan de rivier-Antoon
Coolen.  Hard cover linnen
omplakt. Uitg.:Nijgh & van
Ditmar,Rotterdam.  8ste dr.
1935.  Bandontwerp en
teekeningen:Hendrik Wiegersma.
In mooie staat.  4,=
 
279. Kinderen van ons volk-
Antoon Coolen. Hard cover
linnen omplakt. uitg.:Paul
Brand's Uitgeverij,Hilversum.
5de dr.  bandontwerp;Jozef
Cantre. In mooie staat. 3,=
 
280. Bent u ook zo'n vader-
Henri Knap. Uitg.;De Bezige
Bij,A'dam. Soft cover,gelam.
Illustr.:Charles Boost. 4de
druk,1956. In mooie staat.
1,25
281. Karel Lotsy en het neder-
landsche voetbal-G.
Zalsman.  Uitg.:De Boekerij,
Baarn. 1946. 96 bladz. 
Hard cover.  In mooie
staat. 2,=
 
282. Voetbalprestaties in oranje shirt-M.J, Adriani Engels.Uitg. :Kuurstra, Amsterdam.1946. Hard cover met stofomslag. 168 blz. In mooie staat.   4,=
 
283. Hit dossier 1965-1977-
Robert Briel en Sieb Kroeske.
Uitg.:Becht A'dam. I.s.m.:
Stichting Nederlandse top 40.
In mooie staat.  7,=
 
284. Rijdt u ook zo auto-Henri
knap. Uitg.:De Bezige Bij,
A'dam. Soft cover,gelamin.
Illustr.:Charles Boost. 15de
druk,1967. In mooie staat.
1,=
tn_BloedendeBetuwe-2.jpg
285. Bloedende Betuwe- Richard McMillan. Uitg.:Elsevier.  1945. Soft cover met stofomslag.  50 pag. In mooie staat.   4,=
 
tn_johnHall-3.jpg
286. John Hall-uit het zweedsch  van Sophie Elkan.
2 delen. Uitg.:G.J. Slothouwer,Amersfoort. 1ste dr. 1910.  Hard cover,linnen omplakt met goudopdruk. 252 blz. In mooie staat. 4,= 
 
 
287. Hoe meer zielen-Fons Jansen.Soft cover. Uitg.:
Gottmer,Nijmegen.  Foto
omslag:Jan Pit,H'sum. In
mooie staat.    1,=
 
288. De liefdespijl-Lin Tsin Sen. Soft cover. Uitg.:Wereld
bibliotheek A'dam. 1948.
36 blz. Illustr.:Ronald Fryling. In mooie staat.  1,=
 
289. Van Rossem's Alles over
sport-F.Bersch. Met voor
woord van Jan Cottaar.
Tekeningen:Louis de Bij.
Geen plaatjes.  1,=
tn_Locomotieven.jpg
290.Locomotieven voorheen en thans-Dr.J.H.E. Reeskamp. Alkenreeks nr.42.  1963.  64 pag. In mooie staat. 1,50
 
291. Voetbal herinneringen-
Wim Andriessen.  Uitg.:De
Boekerij Roelants,Schiedam.
April 1944. Voorwoord:Karel
Lotsy. In mooie staat. 2,50
 
292. Karel Lotsy-G.Zalsman.
Uitg.:De Boekerij,Baarn.
Met stofomslag. juni 1946.
In mooie staat.   3,=
 tn_WittebuffelenDodenwoud.jpg
293.De Witte Buffel/Dodenwoud (Der weiise Buffel/Totenwald)- Ernst Wiechert. Uitg.:Zuid-Hollandsche U.M.  1ste dr. 266 pag. 1965. Hard cover met stofomslag. Illustr.: E.Snapper. In mooie staat. 4,=
 
 
294. Klazien-K.Norel. Hard
cover met stofomslag. Uitg.:
Callenbach,Nijkerk. 1ste dr.
In nieuwstaat.  3,=
tn_rimenenteltsjes.jpg 
295. Rimen en teltsjes- broerren Halbertsma. Uitg.: R.v.d.Velde to Ljouwert.  5de printinge.  1918. Hard cover linnen omplakt. Mei printen fen Ids Wiersma.  531 blz. In goede staat.   7,=
 

tn_dagenonzerjaren1957.jpg

296. De dagen onzer jaren :1957.  Uitg.:Bosch & Keuning,Baarn.  Hard cover met stofomslag. 244 blz.  Een kroniek in foto's en tekst van hetgeen in ons land en in de wereld gebeurde in het jaar:1 dec.1956-31 dec.1957. = roman:De grens-helmut Kautner(135 blz.).  In mooie staat.  3,=

297. 't Intense verlangen-
Jan van Noortwijk.  Hard 
cover met stofomslag.
Uitg.:De Graafschap,Aalten.
1ste dr. 1949. 2 delen t.w.:
Paul en Madelon. Illustr.:Eva
Schutz.  In nieuwstaat. 3,=
 
298. Lest best-Fenand van
den Oever.  Hard cover met
stofomslag. itg.:Callenbach,
Nijkerk. 2de dr. Schippers roman. In nieuwstaat.  4,=
tn_Han-Sjen-FoedeheldvanMongolie.jpg
299.Han-Sjen-Foe de held van Mongolie-Ad van Veldhoven. Uitg.:Missiona- rissen van Scheut.Sparren- daal,Vught.  1964.  169 pag. Soft cover gelamineerd. In mooie staat.  3,=
 
 
tn_kleinamerika.jpg
300. Klein Amerika-Richard Evelyn Byrd. Mijn Zuidpool onderzoek en mijn vlucht naar de Zuidpool.  Uitg.:van Holkema & Warendorf.  1ste dr. 1931.  Met 74 platen en kaarten.  Vertaald door:A. Moresco.  Hard cover linnen omplakt.  488 blz. incl.kaart zuidpool. In mooie staat.  4,=
 
 
 
301. En het leven was goed-
Meta Donker. hard cover met
stofomslag. Uitg.:Stenvert
& Zon.Meppel.  1ste dr. 1948.
Bandontwerp en stofomslag:
J.de Vries. In mooie staat. 3,=
 
302.Snippers en spaanders-
Meta Donker. Hard cover
met stofomslag.  Uitg.:M.
Stenvert & Zoon,Meppel. 1948.
Tekeningen:Meta Donker.
Bandontwerp en stofomslag:
J.de Vries. In  mooie staat. 3,=
tn_AVROkookboekdeelIvz.jpg
303. AVRO kookboek  deel 1 - P.J.Kers.  4de druk. Hard cover.  94 blz. In mooie staat.  4,=
 
 
tn_AVROkookboekdeelIIvz.jpg
304. AVRO kookboek deel 2 -P.J.Kers.  1 ste. druk. 1929. Hard cover.  148 blz.  In mooie staat.  4,= 
 
305. Hans van de berghoogte-
Paula.  Hard cover met
stofomslag. Uitg.:Bottenburg,
Amsterdam. 1ste dr. 1948.
Victorie reeks.Band en omslag:
Jan Kampman. In nieuwstaat.
3,=
tn_prinsverzamelalbum.jpg
306. De Prins der Geillu- streerde Bladen. Familie weekblad complete jaargang 1924 (52 bladen)ingebonden door de firma Scheepstra te Leeuwarden. Omband hard cover, linnen omplakt en goud bedrukt.  Formaat: 27x36cm. Per weekblad ongeveer 12 pagina's vol met foto's uit alle windstreken. In mooie staat.   9,=
 
 
307. Albert Schweitzer- E.
Christen. Hard cover met
stofomslag.  Uitg.: La
Riviere & Voorhoeve,Zwolle.
1ste dr. 1957. Met 4 foto's.
In nieuwstaat. 3,=
tn_CircusinEuropavz.jpg
308.Circus in Europa-Fred van Sluis. Uitg.:C.A.J.van Dishoeck ,Bussum.  1ste dr. 1966.  128 pag.  Met veel affiches en foto's (Ross Th.van Heyst,IJmuiden). Soft cover gelamineerd. In mooie staat.  4,=
 
 
tn_Hersen-Toetsenvz.jpg
309.Hersen-Toetsen(Hoe werken uw hersenen). Samenstelling: Joh.A.Eymers van Dalmeijer's Volksuniversiteit. Uitg.: Groot Nederland,A'dam.  +/- 1936. Soft cover met stofomslag. 76 pag. In mooie staat. 3,50
 
 
310.Engeland vaarders- K.
Norel. Hard cover met stof
omslag. Uitgave:Roelofs
van Goor,Meppel. 3de dr.
1946. In nieuwstaat.  4,=
Handleidingachterzijde.jpg
HandleidingvoorVrouwelijkHandwerkenbreienillustr.jpg
311.Handleiding voor vrouwe- lijk handwerken-de redactrice van "De Gracieuse" . Onderricht in het:  1.Tapisserie-,Holbein-, Fantaisie- en Point Russe bor- duurwerk. 68 pag. Met meer dan 225   afbeeldingen tusschen den tekst. 2.Breien . 72 pag. Met meer dan 100 afbeeldingen en beschrijvingen. Uitg.;A.W. Sijthoff , Leiden. Hard cover. In goede staat. 3,=
 
Algemeentechnischwoordeboek.jpg
312.Algemeen technisch woor- denboek-H.J.van Eyk. Uitg.: Cohen Zonen,A'dam. Minerva Uitgave. 1ste dr. 1900. Hard cover.  203 pag. In mooie staat.  4,=
 
 
313. Liefde op het eiland-
G.J.Peelen. Hard cover met
stofomslag. Uitg.:La Riviere
& Voorhoeve,Zwolle. 2de dr.
1947. Speelt zich af op Marken.
In nieuwstaat. 4,=
 
314. En nog zingt de leeuwerik-M.A.M.Renes Boldingh.Hard cover met stofomslag.
Uitg.:Callenbach, Nijkerk.
1ste dr.  Speelt zich af op 
Ameland. In nieuwstaat.  3,=
tn_blinkendeverten.jpg 
315. Blinkende verten-R.J. de Stoppelaar Uitg.;L.J. Veen's Uitgeversmij N.V., Amsterdam. 1ste dr.  1930. Hard cover met stofomslag. 266 blz.   Format: 19 x 24,5 cm. Illustr.;H.Verstijnen.  Een brok schoonheid van de friesche landouwen,een gang door het jaar over weiden en erven,over vaart en plas,per boot en schaats. In mooie staat.  9,=
 
 
316. Elisabeth-Jan Mens.
Hard cover met stofomslag.
Over leven Betje Wollf. 
Uitg.:Kosmos,A'dam. 5de dr.
1954.  In nieuwstaat.  3,=
 
317. Te land en te water-
K.Norel. Hard cover met
stofomslag. Uitg.:Het
Wereldvenster,A'dam. 1ste
dr. 1950. Illustr.:Herman
Dijkstra.   26 boeiende
verhalen voor oud en jong.
In nieuwstaat.  4,= 
 
318. De huilende wildernis-
P.J.Risseeuw. Hard cover
met stofomslag.  Deel II van
de Landverhuizers. Uitg.:
Bosch & Keuning,Baarn.
1ste dr. 1946.  Illustr. en
bandontwerp:Willem Dupont.
In nieuwstaat.  4,=
schipverlaten.jpg
319. Schip verlaten-J.Siebel (leraar opleidingsschip Pollux).  Handleiding voor het  sloepsgastexamen.  Uitg.: Drukkerij J.F.Duwaer & Zonen ,A'dam.   1ste dr.  1953.  Soft cover.  73 blz. In mooie staat.   3,=
 
 
tn_RomantischAmsterdam.jpg 
320.Romantisch Amsterdam/ Romantic Amsterdam/ Amsterdam Romantique/ Das Romantische Amsterdam. Fotoboek Amsterdam 1928. Uitg.;De Waelburch,Blaricum. Soft cover.  97 pag. In mooie staat.  5,=
 
 
 
321. De stille groei-Harm de
Jong. Hard cover met stof
omslag. Uitg.:Jan Haan bv,
Groningen. Deel 1:De droom.
Deel 2:De strijd. In nieuwstaat.
3,=
 
322. Hidde Betuun-Sien
Jensema. Hard cover met
stofomslag. Uitg.:van Gorcum,Assen. 1ste dr. 1952. Volksdichting D2.  Vertelling van leven van boerenknecht in Groningerland  (in dialect van
Fivelingo). Inkl.losse band i.v.m.toekenning culturele prijs van de provincie Groningen in 1952. In
nieuwstaat.  5,=
 
323. Albert Schweitzer(De
oerwouddokter van Lamba
rene)-Marie Woytt Secretan.
Hard cover met stofomslag.
Uitgeverij:De Torenlaan,
Torenlaan 20,Assen.  1ste 
dr. 1950.  In nieuwstaat.
4,=
 
324. Je bent maar eens jong
-Daphne du Maurier. Hard
cover met stofomslag.  Uitg.:
A.W.Sijthoff,Leiden. 1ste dr.
1946. Omslag:Walter E.Bosch.
In nieuwstaat.     4,=
325. Nederlandsche Bouw
meesters:H.P.Berlage. Een
reeks studies o.l.v. W.Retera
Wzn. Nr.3. Met 24 afbeeldingen.
Uitg.:van Munster,Amsterdam.
1927. In mooie staat. 5,=
 
326. Nederlandsche Bouw
meesters:W.M.Dudok. Een
reeks studies o.l.v.W.Retera 
Wzn. Nr.5. Met 45 afbeeldingen.Uitg.:van Munster,Amsterdam.
In mooie staat.    5,=
 
327. Nederlandsche Bouw
meesters:P.Kramer. Een
reeks studies o.l.v. W.Retera
Wzn. Nr.2. Met 26 afbeeldingen. Uitg.:van Munster,Amsterdam.
1925. In mooie staat.  5,=
tn_voorhagenbecknaarhethimalajagebergteenindie.jpg
328. Voor Hagenbeck naar het Himalaja gebergte en de oerwouden van Indie-Herman Wiele. Uitg.: Scheltens & Giltay,A"dam. 1ste dr.  1948.  256 blz. Nederlandsche bewerking : A.van den Heuvel. Geillustreerd met talrijke foto's.  Formaat:17 x 23 cm. In mooie stat.  6,= 
 
329.Govert-Dignate Robbertz.
Uitg.:Callenbach. 1ste dr.
Met stofomslag.  Zeeuwse
streekroman. Band en stof
omslag:Jac.Prince. In mooie
staat.  3,=
 
330. Het huis met de groene
boom,deel 1:Het goede schip
"De Hoop" -Kelvin Lindemann.
Uitg.:Zuidh.Uitg.Mij,Den Haag.Met stofomslag. Met gekleurde platen. Kolonisten roman. In mooie staat.  5,=
(deel 2 zie nummer 680)

tn_decameronecassette.jpg 

331. Decamerone-Giovanni Boccaccio. Uitg.:Meulenhoff A'dam.  1954. In originele cassette(zie afbeelding).  796 blz. In mooie staat.  6,=

 

 
332. Het geslacht Dalman
op drift-C.Baardman. uitg.: Stenvert en Zoon,Meppel.
1ste druk. Met stofomslag.
Bandontwerp en stofomslag:
J.de Vries.  1947. In mooie
staat.  3,=
 
333. De trouw der kleyne
luyden-Rudolf van Reest.
Uitg.:Bosch&Keuning,Baarn.
1ste dr. 1945. Met stofomslag.
Roman uit de Rotterdamse
rampjaren 1940-1945. In
mooie staat.   3,=
 
334. Storm over Afrika-
Francis Brett Young. Uitg.:
Zomer&Keuning,Wageningen.
1ste dr. Hard cover met stofomslag. 1948.. In mooie staat.
4,=
 
335. Zwerven op de schaats
door Friesland-K.Sikkema.
Uitg.:ANWB/Ned.Schaats
rijdersbond/prov.VVV. 1943.
128 blz.  Viol foto's en
omschr.toertochten. In
mooie staat.  4,=

 
 
tn_Getrouwaanzijnvorst.jpg 
337. Getrouw aan zijn vorst- Frans Hoffmann. Vertaald door Susanne o.t.v.P.J.Andriessen. Uitg.:A.W.sijthoff,Leiden.  2de dr.  100 pag. Hard cover.  In mooie staat. 3,=
 
 
tn_blauwewimpelvoorzijdesept1960.jpg
338. De Blauwe Wimpel. Maandblad voor scheepvaart en scheepsbouw.  Sept.1960. Soft cover.  33 blz. vol met oude advertenties van scheepswerven e.d. en foto's van koopvaardij- en oorlogs- schepen. In mooie staat.  2,50
 
 
339. HWS:Heerenveensche
Watersport Vereeniging-
Eerste Lustrum 1941.
Gedrukt bij Hepkema. 32
blz.  Vol oude reklame's.
In mooie staat.    3,=
 
340. Stratengids Nieuwer
Amstel 1962-1963. 64 blz.
Vol oude reklame's. In
mooie staat.  4,=
341. En het leven gaat
verder-H.Sturm. Hard
cover met stofomslag.
Uitg.:Zomer & Keunings,
Wageningen.  1ste dr.
Spiegel serie. In nieuw
staat.  3,=
 
342. Werkend wacht ik-
Barend de Graaff. Hard
cover met stofomslag.
Uitg.:Zomer & Keunings,
Wageningen.  1ste dr.
1956. Spiegel serie. In
nieuwstaat.  3,=
 
343. De pastorie van Maybury-Mildred Lee. Hard cover met stofomslag.  Uitg.:Zomer & Keunings, Wageningen. 1stedr.  1951. Spiegel serie. In nieuwstaat.  3,=
tn_troostentucht.jpg
344. Troost en tucht(eerste en laatste preken)-Kaj Munk  Uitg.:Daamen,Den Haag.  3de dr.  1951. Hard cover met  stof omslag.  216 pag. In goede staat.  2,=
 
 
 

 
tn_radiobodekerstnummer1937.jpg
346. Radiobode kerstnummer  1937. Formaat:24x31cm.  50blz.  Met mooie nostalgische  paginagrore reklames. In mooie staat.  5,=
 
 
347. Scheepswerf Wanders
en Zoon-Anno teenstra. hard
cover met stofomslag. Uitg.:
Zomer en Keunings, Wageningen.1950. 1ste dr.Spiegel serie. Illustr.: Annelies Kuiper. Stofomslag:P.A.Donkersloot.
In nieuwstaat.    5,=
tn_OVNKerstuitgave1948vz.jpg
348.O(ns).V(rij).N(ederland). Kerstnummer 1948. Formaat: 27x36 cm.  46 pag. In mooie staat.  4,=
tn_ikweethet3000raadgevingenenrecepten.jpg
349.Ik Weet Het:3000 Raadgevingen en recepten. Uitg.:Alma,Eindhoven. Geniet boekje. 18de uitgave:105- 110000 exempl.  160 pag. In goede staat.  2,50
 
tn_Snufjesuitdefransekeuken.jpg 
350.Snufjes uit de franse keuken-heleen A.M. Halverhout. Uitg.:C.A.J.van Dishoeck. 6de dr. 1957.  46 pag. Illustr.:Rein van Looy. Soft cover gelamin. In mooie staat.  2,=
 
tn_gecombineerdeoperaties1.jpg
351. Gecombineerde operaties 1940-1942 (vereend zullen wij zegevieren). Samengesteld  voor Combined Operations Command door het ministerie van Voorlichting.  1ste dr. 1943.  gedrukt in Groot-Brittanie door De Landsdrukkerij in London. met 44 illustraties.  Soft cover.  156 blz. In mooie staat.  3,=
 
 
 
 
353. Een liefdeshistorie uuit
het oude Friesland-Wouter
van Riesen. Harde kaft
linnen omplakt. Uitgave:
Callenbach,Nijkerk.  1939.
In mooie staat.  3,=
tn_Athletiekno9vz.jpg
354. Athletiek-R.van der Ley. Uitg.:D.van Sijn & Zonen, R'dam.  1957. Serie:De Kleine Sportbibliotheek nr.9. Soft cover.  67 pag. Op  voorzijde Fanny Blankers Koen. In mooie staat.  4,=
 
 
 
355. Het zwaar getij-Kees
Pronk. Harde kaft met
stofomslag. uitg.:Zomer
en Keuning,Wageningen.
Spiegel serie. Zeeuwse
roman.  Stofomslag en 
illustr.:L.J.Braams. In
nieuwstaat.   3,=
 
356. Dine Sijbesma-Barend
de Graaff. Harde kaft met
stofomslag.  Uitg.:Zomer
en Keuning,Wageningen.
Spiegel serie. In nieuwstaat.
3,=

 

tn_BoonsGeillustreerdMagazijn.jpg
357.Boon's Geillustreerd Magazijn . Zesde jaargang(1904),eerste deel. Uitg.:N.J.Boon,A'dam. Hard cover.  496 pag. In mooie staat. 5,=

 
 

 
 
tn_Jazzballetthuisoefenen.jpg 
358. Jazzballet,thuis oefenen -Lucia Marthas. uitg.:H.J.W. Becht. 1ste dr. 1981. Soft cover. Omslag:Koos Kampman.  96 pag. Foto's; Joep Bessem en Ineke Harthoorn. In mooie staat.  2,=
 
 
 
359. Mijn hart is in Perzie-
Najmeh Najafi en Helen
Hinckley. Harde kaft met stofomslag. Uitg.:Zomer
en keuning,Wageningen.
Spiegel serie. Tekeningen: Najmeh.  In nieuwstaat.  4,=
 
360. Het standbeeld-Barend
de Graaff. Harde kaft met
stofomslag. Uitg.:Zomer en
Keuning,Wageningen. Spiegel 
serie.1957.  Illustr.:J.F.Doeve.
In nieuwstaat.   3,=
 
361. Ming-Hendrik Kosters.
harde kaft met stofomslag.
Uitg.:Zomer en Keuning,
Wageningen. 1ste dr. 1954.
Roman over China. Spiegel
reeks.  In nieuwstaat. 4,=
 
362. Lange Hermen-Barend
de Graaff. Harde kaft met
stofomslag. Uitg.:Zomer en
Keuning,Wageningen. Spiegel
serie. In nieuwstaat.   3,=
 
363. Zij zoeken een vader
land-Francis Brett Young.
Harde kaft met stofomslag.
Uitg.:Zomer en Keuning,
Wageningen. Spiegel serie.
1950. 1ste dr. Boek sluit aan
op Storm over Afrika. In
nieuwstaat.  3,=
 
364. De overwinnaar van
Nooitgedacht-L.Penning.
Soft cover. Uitg.:La Riviere
en Voorhoeve,Zwolle. 4de dr.
1925. Wessels serie. Illustr.:
Isings.  In mooie staat.  3,=
365. In de goudmijnen van
Zuid Afrika-L.Penning. hard
cover met stofomslag. Uitg.:
La Riviere,Zwolle. Serie:Voor 
Vrijheid en Recht deel II. 1950.
2de druk.  Omslag:Hans
Borrebach. In mooie staat.
3,=
 
366. Voor vrijheid en recht-
L.Penning. Hard cover met
stofomslag. Uitg.:La Riviere,
Zwolle. Serie:Voor Vrijheid en
Recht deel III.  1957. 8ste
druk. Omslag:Hans Borrebach.
In mooie staat.  3,=
 
367. De ruiters van Zuid
Afrika-L.Penning. Hard
cover met stofomslag.
Uitg.:La Riviere,Zwolle.
Helden serie deel III. 1958.
8ste dr.  Omslag:Hans
Borrebach. In mooie staat.
3,=
 
368. De kolonist van Zuid
West Afrika-L.Penning. Hard
cover met stofomslag. Uitg.:
La Riviere,Zwolle. Wessels
serie deel V.  1955.8ste dr. Omslag:Hans Borrebach. In
mooie staat.   3,=
tn_Automerken.jpg
369. Automerken-Peter de Graaf. Alkenreeks nr.70.  1ste dr. 1963.  64 pag. In mooie staat. 3,=
 
tn_Race-ensportwagens.jpg
370. Race- en sportwagens -Peter de Graaf. Alkenreeks nr.74.  1ste dr. 1963.  64 pag. In mooie staat. 3.=
 
 
tn_Erotiekvanhetdagelijksleven.jpg
371.  De erotiek van het dagelijks leven-Jan Blokker. Uitg.: J.Heijnis Tsz., Zaandijk.  1ste dr.  1959.  69 pag. met zw/wit foto's. In mooie staat.  5,=
 
 
 
 
 
372. Het donkere licht-
Anton Coolen. Hard cover
met stofomslag. Serie:
Nimmer Dralend nr.2.
Uitg.:Nijgh en Van Ditmar.
11de druk. 1950. In mooie
staat.  3,=
373. De schoone voleinding
-Anton Coolen. Hard cover
met stofomslag. Serie:
Nimmer Dralend nr.3. Uitg.:
Nijgh en Van Ditmar. 7de
druk,F.E.MacDonald,Nijme
gen.  1950. In mooie staat.
2,=
 
tn_Nieuwetoekomst.jpg
374. Een nieuwe toekomst (Gids voor Europeanen die belangstelling hebben voor een nieuwe toekomst in Australie en Nieuw Zeeland).  uitg.: Australia and New Zealand bank Ltd.  mei 1952.  66 pag. + kaarten van die landen. In mooie staat.  4,=
 
 
 
375. De mythe van een
jeugd-Aart de Leeuw. Hard
cover met stofomslag.
Serie:Nimmer Dralend nr.
17. Uitg.:Nijgh en Van
Ditmar. 3de druk,Planeta,
Haarlem. T.N.6811. 1950.
In mooie staat.  2,=
 
376. Het wassende water-
Herman de Man. Hard cover
met stofomslag. Serie:Nimmer Dralend nr.21. Uitg.:Nijgh en Van Ditmar. 17de druk, 1950.
In mooie staat.   2,=
tn_DerdeVervolgopdeBrievenenUitboezemingenvandenoudenheerSmits.jpg
377.Derde vervolg op de Brieven en Uitboezemingen van den ouden heer Smits(= Mark Prayer Lindo). Uitg.:H.A.M. Roelants,Schiedam.  3de dr.  215 pag. Hard cover.  In mooie staat.  3,=
 
 
tn_Wathebbendebladenna14meigeschreven.jpg
378. Wat hebben de bladen na 14 mei geschreven. Samengesteld door I.Stap, Amersfoort.  Uitgegeven door: U.m.De Graagschap,Aalten.  1945. 120 pag.  Soft cover. In mooie staat. 2,50
 
 
 
379. Helene Defraye-Hubert
Lampo. Hard cover met
stofomslag. Serie:Nimmer
Dralend nr.37.  Uitg.:Nijgh
en Van Ditmar. 1ste druk:
Planeta,Haarlem. T.N.6829. 
1952. In mooie staat.  2,=
tn_invasie.jpg
380.De Invasie-Elleston Trevor. Uitg.:Hollandia,Baarn. Leesbibliotheek uitgave. Hard cover.  290 pag. In goede staat. 4,=
 
381. Have a nice day(meer
dan 100 jaar Coca Cola
geschiedenis. Produktie 
Stichting Onderneming en
Kunst i.s.m.Beurs van Berlage.
64 blz.  In nieuwstaat.  4,=
 
382. Kan Engeland den
oorlog winnen(De zeeoorlog
en de Neutralen)-Baron Lage
Stael von Holstein. Soft cover.Uitg.:W.J.Ort,'s Gravenhage.126 blz. In mooie staat.  3,=
 
383. Kleine geschiedenis
der scheepvaart-F.W.Michels. 
Hard cover gelamineerd.
Alkenreeks  nr.34. In
mooie staat.   2,=
tn_Handenarbeidvoorziekeenherstellendekinderen.jpg 
384.Handenarbeid voor zieke en hetstellende kinderen-H.Th. Veringa en L.W.Zweerman. Uitg.:Nijgh & van Ditmar, Rotterdam.  1ste dr. 1938.  143 pag. Soft cover. In mooie staat.  6,=
 
 
385. In Veldt en Laager
(lotgevallen van een Natal
schen boer)-H.Eden. Uitg.:
D.Bolle Rotterdam. 1900.
1ste druk. Hard cover. In
mooie staat. 7,=
 
386. De geschiedenis der
Zuid Afrikaansche Republiek
aan het volk verteld door:
C.J.van der Loo. Uitg.:van
der Vegt en Mehler,Zwolle.
1896. Hard cover. Inkl.30
platen en kaartje Z-Afrika.
In mooie staat.  7,=
 
387. Don Camilli en zijn kudde-
Giovannino Guareschi.
Fontein Boekerij nr.88.
5de druk.   Soft cover,
gelamineerd. Omslag
en illustraties:Katel Thole.
In nieuwstaat.  2,=
 
388. Don Camillo en zijn
zwarte schapen-Giovannino
Guareschi. Fontein FB. 2de
druk.  Omslag en illustr.:
Karel Thole. Soft cover,
gelamineerd. In nieuwstaat.
2,=
389. Don Camillo in de
bocht-Giovannino Guareschi.
Fontein boekerij nr.70. 1ste
dr. Soft cover,gelamineerd.
Omslag en illustraties:Karel
Thole. In nieuwstaat. 2,=
 
390. Don Camillo in Rusland
-Giovannini Guareschi.
Fontein boekerij nr.50. 3de dr.
Soft cover,gelamineerd.
Omslag en illustraties:Karel
Thole. In nieuwstaat.  2,=
 
391. Don Camillo en de
kleine wereld-Giovannini
Guareschi.  Fontein Boekerij
nr.24. 27ste dr. Soft cover,
gelamineerd.Omslag en 
illustraties:Karel Thole. In nieuwstaat. 1,50
 
392. Don Camillo en Peppone
-Giovannino Guareschi.
Fontein Boekerij nr.120.
Omslag en illustraties:Karel 
Thole.  2de dr. Soft cover,
gelamineerd. In nieuwstaat.
2,=
 
393. Zeiljachten-Gebr.R.Das.
Arti serie nr.13. Uitg.:Arti,
Alkmaar. In mooie staat.
1,50
 
394. Actuele vliegtuigen-
R.Das. Arti serie nr.16.
Uitg.:Arti,Alkmaar. In
mooie staat. 1,50
tn_Onzekoninklijkelandmacht2.jpg
395.Onze Koninklijke Landmacht 2-J.Albarda. Alkenreeks nr.170. Hard cover.  1968.  64 pag. In mooie staat. 1,50
 
 
 
396. Honden-Lucien Guillot.Meulenhoff Natuurgidsen.
1966. Foto's:Marc Buzzini.
In mooie staat.  1,25
tn_luchtvaart1970.JPG   
397. Luchtvaart 1970-B. van der Klaauw.  Alkenreeks  nr.186.   In mooie staat. 1,50
 
tn_maassluisstadaandewaterweg.jpg 
398. Maassluis stad aan de Waterweg-A.Duif. Uitg.; Gemeente Maassluis met voorwoord van burg.W.J.D. van Dijck. Mei 1964. Hard cover met stofomslag.  271 blz.  Met tekeningen van J. van Wessum.  In mooie staat.  7,=
tn_driemaanden.JPG 
399. Drie maanden aan de Slavenkust-Reinhold Werner. 
Hard cover. Uitg.:Tjeenk Willink,Zwolle. 1ste dr.  Met 4 kleuren platen. In mooie staat.
5,=
tn_ReisboekvoorDrenthe.jpg 
400.Reisboek voor Drenthe. Samenstelling J.Bakker directeur van VVV Drenthe. Uitg.: De Torenlaan,Assen. 1ste dr. 1955. Hard cover met stofomslag.  360 pag. Met uitklapbare pro- vinciekaart. In goede staat. 4,=
 
tn_Wijwillenniet.jpg  
401. Wij willen niet(een anti oorlogsspel)-Henriette Roland Holst
van der Schalk. Uitg,.:W.L. & J. Brusse N.V.,Rotterdam.  1931. Soft cover met flappen.  62 pag. illustr.:J.Franken Pzn. In mooie staat.  3,=
tn_Inoorlogstijd.jpg 
402. In oorlogstijd(augustus 1914) uit het dagboek van Stijn Steuvels. Uitg.:L.J.Veen.  1ste dr. 1915. Soft cover.  64 pag. In mooie staat.  4,=
 
 
403. Menschen zoals er
meer zijn-A.Weremeus
Buning. hard cover. Uitg.:
D.Bolle,R'dam.  Illustr.:
L.W.R.Wenckebach.
+/- 1913.  In mooie staat.
5,=
tn_MooiFrankrijkvz.jpg
404. Mooi Frankrijk zoowel 's winters als 's zomers. Natuurschoon,badplaatsen, kunst en sport. Soft cover toeristische uitgave door franse spoorwegen ,Parkstraat, 's Gravenhage. Jaren 20/30. formaat;21,5 x 27 cm.  32 pag. Vol foto's. In goede staat. 3,= 
 
 
moderneoorlogsschepenII.jpg
406. Moderne oorlogsschepen II - L.l. von Munching. Alkenreeks  nr. 54.   64 blz.  Hard cover. In mooie staat.  1,50  
tn_chili.JPG 
407. Chili(in de schaduw van het Andes gebergte)-Hans Helfritz. Hard ciover met stof omslg. Uitg.:Holland Uitg.Mij., Amsterdam. 241 blz.   32 pagina's illustr.  Omslag:Roel Knobbe. In mooie staat.      3,=
geschiedenisderscheepvaart.jpg
408. Geschiedenis der scheepvaart-F.W.Michels.  Alkenreeks nr.34.  64 blz. Hard cover. In mooie staat.  1,50
nederlandsezeevisserijschepen.jpg
409. Nederlandse zeevisserij schepen-Arie van der Veer. Alkenreeks nr. 73.   64 blz. Hard cover.  In mooie staat.  1,50 
 
 
tn_kistjemetjuwelen.jpg 
410. Een kistje met juwelen-
Henk van Laar. Uitg.:drukk. Dico,Lutmastraat 167,Amsterdam. 1946. Hard cover. tekeningen:Ger Sligte. 1ste dr. In mooie staat.  3,=
tn_kerstboeknr61929.jpg
411. Zesde Kerstboek (1929) samengesteld door P.J. Risseeuw.  Uitg.:Callenbach, Nijkerk.  1ste dr.   243 blz. formaat:20 x 27 cm.  Met bijdragen van o.m.:W.G. van de Hulst. In mooie staat.  5,=

tn_kerstboeknr21925.jpg

412. Tweede Kerstboek (1925) samengesteld door P.J.Risseeuw. Uitg.: Callenbach,Nijkerk. 1ste dr.  262 blz. Formaat: 20x27 cm. Met bijdragen van o.m.: W.G. van de Hulst. In mooie staat.  5.=
 

 

modernekoopvaardijschepen.jpg

413. Moderne koopvaardij schepen-L.L. von Munching. Alken reeks nr.64. Hard cover.   64 blz. In mooie staat.  1,50
 

 

motorkruisers.jpg

414. Motorkruisers tot 7 mtr.- Jaap A.M.Kramer.  Uitg.:De Alk,Alkmaar.  serie:Watersport en Watertoerisme nr. W8. Hard cover.   64 blz. In mooie staat.  2,=

tn_Allesoversupersonischeverkeersvliegtuigen.jpg

415.Alles over supersonische verkeersvliegtuigen-Hugo Hooftman. Uitg.:L.J.Veen U.M.,A'dam. Hobby serie. 1965. 131 pag. Met foto's en tekeningen. Soft cover. 1ste dr.  4,=

 

 

tn_kerstsprokenzwart.jpg 

416. Kerstsproken-verzameld door N.Basenau Goemans. Een bundel verhalen bestemd om op kerstavond te worden voorgelezen. Uitg.; H.J.W.Becht,A'dam.  1ste dr.  1927.   189 blz.  Formaat:  22 x 30,5 cm.  Hard cover linnen omplakt. In mooie staat.  5,=

tn_kerstsproken-1.jpg

417. Kerstsproken-verzameld door N.Basenau Goemans.  Een bundel verhalen bestemd om op kerstavond te worden voorgelezen.  Uitg.: H.J.W.Becht,A'dam. 3de dr.   1940.   385 blz. Formaat:  15x23 cm.  Hard cover linnen omplakt. In mooie staat.  5,=
 

tn_viermaandenonderdeJappen.jpg 

418. Vier maanden onder de Jappen op Java en mijn ontsnapping-Cornelis van der grift.  Uitg.;G.B.van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij, s'Gravenhage /Batavia.  1ste dr.  1946.  120 blz. In mooie staat.  4,=

tn_reinders11.JPG

419.  Reinders' elf Guus Betlem Jr. Een  vrolijk voetbal verhaal. Illustr.:Nans van Leeuwen. Uitg.:Van Nelle N.V. R 'dam. Soft cover. In mooie staat.  3,=

tn_vuuropderots-1.JPG

420. Het vuur op de rots- Jef Bruyninckx.  Hard cover met stofomslag. Uitg.:P.D.Dolle,

R'dam.  1ste dr.  In mooie staat.  4,=

tn_sipsu.JPG

421. Sip-Su - N.van Hichtum. Soft cover met stofomslag. Uitg.:Kluitman.  4de dr. Illustr.:J.G.Kesler.  In mooie staat.   3,=

tn_Egyptische.jpg

422. De Egyptische-Seerp Anema. Uitg.:Uitgeversmij.Holland. 1ste dr.  1938.  361 pag. Hard cover met stofomslag.  Bandtek. en omslag:Roel Knobbe.  In mooie staat.  4,=
 

 

tn_avondinhetcholerajaar.jpg 

423.  Een avond in het cholerajaar-Alexis Hareng. Uitg.:Meulenhoff, A'dam. Hard cover met stofomslag.  Omslag:Bert Bouman. Uit het deens vertaald door Greta Baars Jelgersma. 1954. 1ste dr.  159 blz.  Speelt tijdens de cholera epedimie jaren 1850. In goede staat.   3,=

 

tn_godenwereld.jpg 

424. De godenwereld mythologie voor de jeugd door Agatha(naar Louis Baude). Uitg.; Uitgevers Maatschappij Elsevier A'dam.  Hard cover.  1ste dr.  1890.   149 blz.  Teekeningen: G.Seguin. In goede staat.  5,=

 

tn_harryenkwartje.JPG

425. Harry en Kwartje in de ruimte-A.D.Hildebrand. Hard cover met stofomslag. Uitg.:Meulenhoff,A'dam.

Omslag en illustraties: Marten Toonder. 1ste dr. In mooie staat.  4,=

tn_wandelingenmetmars.jpg 

426. Wandelingen met mars-J.W.F.Weremeus Buning. uitg.:Querido A'dam.  1ste dr. 1942.  Hard cover met stofomslag. Voorzien van vele vestingbouw- kundige aantekeningen en beschouwingen door W.H. Schukking.  Geillustreerd. 85 blz. In mooie staat.  4,=


tn_Thiemeshondenboek.jpg

427. Thieme's Hondenboek (rassen,fokken,verzorging)- Ulrich Klever.  Uitg.:W.J. Thieme & Cie,Zutphen.  5de dr. Hard cover met stofomslag.  266 pag.  met 180 gekleurde platen en foto's. In mooie staat.  4,=

 

tn_SchoonheidaandeVecht.jpg

428. Schoonheid aan de Vecht-Dr.R.van Luttervelt. Uitg.:Allert de Lange.  Heemschutserie. Hard cover. 2de dr. 1949.  91 pag. met kaart.  In mooie staat. 3,=

tn_vanfrieslandnaarathene.jpg 

429. Van Friesland naar  Athene -Andreas Tjaarda van Oranjewoud.  Rreisverslag.  Uitgegeven in 1919 in eigen beheer(geen uitgever genoemd).  Hard cover.   114 blz.  Met zw/wit foto's. In mooie staat.  9,=

 

tn_denhaagiszogeknogniet.jpg

430.  Den haag is zo gek nog niet- Ewout janse. Uitg.:De Bezige Bij, A'dam.  2de dr.  1962.  Soft cover gelamineerd.  Met bijdragen van o.m.:C.B.Doolaard/Henk van der Bie. Omslag en illustraties: Ton Hoogendoorn.  Cartoons van haagse tekenaars.  143 blz. In mooie staat.  2,=
 

tn_naarhetulijkt.JPG

431. Naar het u lijkt (Shakespeare's:As you like it) -Jac.van Looy.  Illustr.:Rie Cramer.  Hard cover linnen omplakt.  Uitg.:W.de Haan, Utrecht. 1922.  In mooie staat.   2,=

tn_racezondereinde.jpg

432.Race zonder einde(De geschiedenis van de auto- sport)-Ernst Rosemann en Carlo Demand. Bewerkt door:Bert Prinsen . Uitg.:De Kern,Amsterdam. 1ste dr. 1956. Hard cover gelamin.  71 pag. tekst en 128 pag.illustr. Formaat:18,5 x 27 cm. In mooie staat.  7,=
 

 

tn_jekuntnietalleshebben.jpg 

433. Je kunt niet alles hebben zeggen ze - Martie Verdenius. Uitg.:Elsevier. 1953. Bandontwerp en illustraties:J.M.Claringbould de Haas.   144 blz. In mooie staat.  2,=

 

tn_kaartenkennistweededeel.jpg 

434. Kaart en kennis-Gilles van Hees en D.Nieuwhof.  Deeltje twee. Europa,De andere wereld delen,Suriname,Ned.Antillen en Ned.Nieuw Guinea. Uitg.: J.B. Wolters.   10de druk.  1956.  Soft cover.   24 blz. In mooie staat.  4,=

tn_bentudaaraleensgeweest.JPG

435. Bent u daar al eens geweest?-H.K.Assman. Zwerftochten door eigen land. Met tekeningen van Frans Piet.  Uitg.:  Spaarnestad, Haarlem. 114 blz. In mooie staat.   3,=

tn_schatvanaroskillee-vaneemland.JPG 

436. De schat van Aros Killee- W.H.van Eemlandt.  Hard cover met stofomslag.  Uitg.: Wereldvenster,Baarn.  1ste dr. 1958.  In mooie staat.  5,=

tn_zwijnopschoot.jpg 

437. Zwijn op schoot. Toeristische uitgave  over de Oost Veluwe zoom met suggesties voor het maken van  wandelingen,fiets- vaar- en autotochten. Uitg.: Stichting streek VVV  oost veluwezoom,velp. 1966.   174 blz.  Geillustreerd met veel foto's. In mooie staat.   2,50

tn_opheteiland.JPG 

438. Op het eiland(Langbroek op Marken)-M.J.Brusse.  Hard cover met stofomslag. Uitg.:

Brusse Uitg.R'dam.  1923.

Met 50 penteekeningen waarvan

4 in kleur door Wilm Wouiters. 169 blz.  In mooie staat.  3,= 

 

tn_Nieuw-Guineawereldprobleem.jpg

439. Nieuw-Guinea als wereld probleem-Prof.Mr.B.V.A. Roling. Uitg.:van Gorcum. 1ste dr. Soft cover met stofomslag.  1958.   104 pag. In mooie staat.  3,= 

 

tn_cactussen.JPG

440. Cactussen-A.J.van Laren.  Uitgave:Verkade's Fabrieken,Zaandam. 1931.

Kompleet met alle plaatjes en in mooie staat.  5,=

tn_zozagikvoor-indie.jpg

441. Zo zag ik Voor Indie-dr.P.C.Visser.  Ontwikkelingsgeschiedenis 

van het huidige India en Pakistan.  Uitg.: Callenbach.  1ste dr. Hard cover met stofomslag.  205 blz.  Geillustreerd met vele authentieke foto's.  In mooie staat.  5,=

tn_heyakeessie.JPG 

442. Heya Keessie(Verkerk vertelt)-Ger Bestebreurtje. Uitg.: Kluwer,Deventer. Hard cover met  stofomslag.  1ste dr. 1969. In mooie staat.   4,=

tn_samenspel.jpg

443. Samenspel-Klaas Nuninga. Uitg.:Meander, Leiden. Serie:Voetbal mijn sport onder redactie van Herman Kuiphof.   3de dr.  1967.   59 blz. waarvan 16 blz. zw/wit foto's. Soft cover. In mooie staat.  4,=
 

 

 

tn_Curiosaantiek.jpg

444. Curiosa & Antiek. Maraboe Flash uitgave nr.84.  1ste dr.  1967.  153 pag.  Omslag:Henri Lievens.  In mooie staat. 2,=

 

tn_zilverennestvz.jpg 

445. Het zilveren nest-Henk Schaafsma. Uitg.:AJC (Arbeiders Jeugd Centrale).  1ste dr.  1954.  Illustr.: Ger Sligte. Soft cover gelam.  95 blz. Uitgegeven t.g.v. 25jarig bestaan van Rode Valkennest op de Veluwe.   In mooie staat.  4,=

 

tn_zwerftochtendooronsvaderlandgelderland.JPG

446. Zwerftochten door ons land:GELDERLAND.  Tekst door Jan Feith en Ch.Behrens .  Platen en  illustraties: B.v. Vlymen.  uitg.:Koek en Beschuitfabriek Hille & Zn.,

Zaandam. 1930. Kompleet met alle plaatjes en in mooie staat.   7,=

tn_zwerftochtendooronsvaderlandzuidholland.JPG

447. Zwerftochten door ons land:ZUID-HOLLAND.  Tekst door Jan Feith en Ch.Behrens .  Platen en  illustraties: B.v. Vlymen en W.Jansen.  uitg.: Koek en Beschuitfabriek Hille & Zn., Zaandam.  1934. Kompleet met alle plaatjes en in mooie staat.  7,=

tn_zwerftochtendooronsvaderlandnoordholland.JPG

448. Zwerftochten door ons land:NOORD-HOLLAND.  Tekst door Jan Feith, Ch.Behrens en J.A.Schroeder   Platen en illustraties: B.v. Vlymen.  uitg.:Koek en Beschuitfabriek Hille & Zn.,

Zaandam. 1933.  Kompleet met alle plaatjes en in mooie staat.     7,=

tn_zwerftochtendooronsvaderlandutrecht.JPG

449. Zwerftochten door ons land:UTRECHT.  Tekst door Jan Feith en Ch.Behrens .  Platen en  illustraties: B.v. Vlymen.  uitg.:Koek en Beschuitfabriek Hille & Zn.,

Zaandam.  1931. Kompleet met alle plaatjes en in mooie staat.   7,=

tn_barenboos-dewintervan63.jpg

450. Bar en boos:De winter van '63. Een fotodocumentaire met tekst van Leonhard Huizinga. Uitg.:J.A.Boom & Zoon,Meppel / Uitgeverij De Tijdstroom,Lochem. 1ste dr. Hard cover met stofom- slag. In mooie staat. 6,=

 

tn_AlmanakvoorWatertoerismedeelII1949vz.jpg

451. Almanak voor Water- toerisme 1949 deel II. Uitg.:Kon.Ned.Toeristenbond, A.N.W.B. Soft cover.  564 pag. In mooie staat.  3,=

 

tn_AtlasvanNederlandDeWestenIndonesie.jpg

452. Atlas van Nederland, De West en Indonesie(voor de lagere school)-G.Prop. Uitg.:W.J.Thieme & Cie, Zutphen.  56ste dr.  1953. 60 pag. Hard cover. Formaat: 20x26,5 cm. In mooie staat.  5,=

tn_weerenweersvoospelling.JPG

453. Het weer en de weer voorspelling-Paul E. Lehr,R.W.Burnett, Herbert S.Zim.

Meulenhoff  Natuur gidsen.1961. 143 blz. Geheel in kleur.  In mooie  staat.  2,=

tn_oorlogofvrede.jpg

454.Oorlog of vrede(Rusland na Stalins dood)-I.Deutscher. Met een voorwoord van H.A.Lunshof. Uitg.:Elseviers Weekblad. 1953.  188 pag.  In mooie staat. 4,=

 

 

tn_EvennaarPraag.jpg

455.Even naar Praag(The night of Wenceslas)-Lionel Davidson. Uitg.:Arbeiderspers 1964. Hard cover met stofom- slag. 1ste dr.  250 pag.  In mooie staat. 3,=

 

tn_metgrootverlof.jpg 

456. Met groot verlof-A.D.de Gooyer. Uitg.:Bosch en Keuning,Baarn.  1ste dr. Hard cover met stofomslag. serie: Opgang serie.  196 blz. Geillustr. met foto's.  Verhaal over 4 militairen na hun terugkomst uit Indonesie naar Nederland. In mooie staat.   4,=

tn_loopvanhetlot.jpg

457. De loop van het lot- Francois Mauriac. Uitg.;  Wereldbibliotheek,A'dam/ Antw.   4de dr.   1953.  Bandontwerp:Ap Dekkers.  155 blz. In mooie staat.  2,=
 

 

tn_vorstenedelman.jpg 

458. Vorst en edelman-P. Louwerse. Een  geschiedkundig verhaal uit het leven van stadhouder-koning Willem III. Uitg.:P.van Belkum,Zutphen. 2de dr.  Hard cover.  192 blz.  In mooie staat.  4,=

tn_Engelsvoordenederlandsestrijdkrachten.jpg

459.Engels voor de neder- landse strijdkrachten-dr. H.G. de Maar. Uitg.:Erven P. Noord- hoff,Groningen/Djakarta. Soft cover.  487 pag. 1ste dr. 1949. Geillustreerd met foto's. In mooie staat. 5,=
 

 

tn_fuik.jpg 

460. De fuik(spionage contra spionage)-Presto Pinto.  Uitg.: Scheltens & Giltay. 1ste dr. Hard cover met stofomslag.  199 blz.  In mooie staat.  3,=

 

tn_kapitaal.jpg 

461. Het Kapitaal-Karl Marx.  Vertaald door F. van der Goes.  2de herdinkings uitgaaf 1933.  13 de duizendtal. Uitg.: Wereld bibliotheek A'dam.  Hard cover linnen omplakt.  862 blz. In mooie staat.  3,=


 

 

tn_nederlandendeunielanden-1.jpg 

462. Nederland en de Unielanden -Luinge en Stegeman.  Eenvoudige  aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de hogere klassen der lagere school.  Uitg.: P.Noordhoff N.V.  18de dr.  1956.  44 blz.  In mooie staat.  5,=

tn_maninhetdonker.JPG 

463. De man in het donker-John Ferguson.  Uitg.:De Spaarnestad, Haarlem. Soft cover. Kennemer Serie  nr.27.  1940. In mooie staat.   2,=

tn_10jaartopschaatsen.jpg 

464. 10 jaar topschaatsen(1961 - 1971) -Theo Koomen.   uitg.: Luitingh,Laren.  1971. Hard cover met stofomslag.  Voorwoord: Leen Pfrommer.  161 blz.  In nieuwstaat.  2,=

tn_teruguitdehel.JPG

465. Terug uit de hel-Audie Murphy. Hard cover met stofomslag. Uitg.±Scheltens & Giltay. Gouden ketting reeks.   8ste dr.  In goede staat. 4,= 

9de dr. In mooie staat. 4,=

tn_filmreview1955-1956.jpg 

466. Film Review-F.Maurice Speed.  publ.:Macdonald & Co, Uk.   1956.  Hard cover met stofomslag.  155 blz. Met film overzicht 1955 en vooruitblik naar 1956.  Met meer dan 300 foto's en 32 pag. met kleurenfoto's van o.m.:Esther Williams,Diane Dors, Marlon Brando,Jean Simmons, Pier Angeli,Stewart Granger enz. In mooie staat.  7,=

tn_moordindeorientexpres.JPG 

467. Moord in de Orient Expres-Agatha Christie.   Uitg.:Sijthoff,

Leiden.  serie Accolade nr.64.Soft cover met stofomslag.  1975.

In mooie staat.  1,=

tn_newfilmstaralbum.jpg 

468. The new Film Star album. UK.  1958.  Hard cover met stofomslag. 78 blz. Met veel foto's waaronder 20 full page in kleur van o.m.: Liberace,William Holden, Guy Madison,Shirley Maclaine.  In mooie staat.  7,=

tn_preview1960.jpg 

469. Preview Hollywood London 1960-Eric Warman. Publ.:Andrew Dakers,lodon, Uk. Hard cover met stofom- slag.   160 blz.   Filmboek vol met zw.wit foto's en  full page kleurenfoto's van o.m.: Millie Perkins,May Britt,joan Collins,,David McCallum,Pat Boone,Yul Brynner.  In mooie staat.  6,=

tn_tergedachtenis.JPG 

470. Ter gedachtenis aan Hare Majesteit de Koningin Moeder(1934) Gedenkboek bij het overlijden van koningin Emma.  Uitg.:Ned.Diepdruk Inrichting,Deventer. In mooie staat.   4,=

tn_oranjeindedagenvanstrijd.JPG

471. Oranje in dagen van strijd(1940-1945). Onze koninklijke familie in Engeland,Canada en Amerika. Uitg.:Scheltens & Giltay,A'dam.  In mooie staat. 4,=

tn_oranjebloeit-1.JPG

472. Oranje bloeit. Gedenk album uitgegeven t.g.v. Huwelijk Juliana en Bernhard.   7 jan.1937.  Speciale uitgave van weekblad "De Stuwdam". In mooie staat.  4,=

tn_filmshow.jpg

473. Film Show(with stars of the screen in colour). Publ.; Purnell & Sons,Uk.  1963. Hard cover.  58 blz.  met veel zw/wit foto's en full page kleurenfoto's van o.m.:Paul Newman,Kim Novak,Elvis Presley,Cliff Richard,Liz Taylor.  In mooie staat.  7,=
 

tn_zwerverinmarseillevoorzijde.jpg 

474. Zwerver in Marseille-Henri van Leeuwen.  Hoe ik leefde als straatzanger en avontrier. Uitg.:Contact,A'dam.   1953. 1ste dr. met 4 portretten en 4 foto's van Marseille.  136blz. In mooie staat.   3,=


 

tn_Elkwatwils.jpg

475.Elk wat wils(voor puzze- laars)-A.de Moor. Uitg.: Mooyman & Zoon,Amsterdam. 3de dr. 1941. Soft cover. 95pag. In mooie staat. 4,=

 


 

 

tn_filmsandtelevision.jpg 

476. The boys and girls Book of Films and television-Mary Field and Maud Miller.  Publ: Burke Publ.Comp. Uk.  1961. Hard cover met stofomslag.  143 blz.  met veel zw/wit foto's over film en televisie uit die jaren.  In mooie staat.  5,= 

 

tn_ivan-verborgenangels.JPG

477. Verborgen angels-Ivans.

West Indische roman.  Uitg.:

D.A.Daamen Uitg.Mij, s'Gravenhage.  1ste dr.  Hard cover.  In mooie staat.   5,=

tn_CapriccioItalianovz.jpg

476.Capriccio Italiano (een reisboek over Italie)-Bertus Aafjes. Uitg.;J.M. Meulenhoff.  1ste dr. 1960. Hard cover met stofomslag.  Omslag:Frits Stoepman. In goede staat. 3,=

 

tn_volkaandenplas.JPG

477. Volk aan den plas-U.G. Dorhout.  Een boek van de Friese meren,de menschen, hun aard, handwerk en tradities. Uitg.: Schoonderbeek, Laren.   2de dr.Hard cover.  Tekeningen: Dirk Kerst Koopmans. Foto's:F.Bloem , E.K.Walop e.a. In mooie staat. 5,=

tn_elfstedentochthalveeeuw.JPG

478. Een halve eeuw elfsteden tocht-Fenno L.Schoustra. I.o.v.

vereniging  "De Friesche Elfsteden" ter gelegenheid van haar gouden jubileum(1959).

Druk:Koumans,Leeuwarden.  103 blz. In mooie staat.  5,=

tn_elfstedentocht1963.JPG

479. Logboek elstedentocht 1963 - Fenno L.Schoustra.  Uitg.:Fenno Schoustra's Public. Kantoor,leeuwarden. Druk:Bos en Co,leeuwarden.  160 blz.  In mooie staat.  5,=

tn_groteautorennersvanonzetijd1956.JPG

480. Grote autorenners van onze tijd-R.v.Frankenberg.  Voorwoord: J.B.Th.Hugenholtz, directeur Circuit van Zandvoort. 

180 blz.  1956. In mooie staat. 9,=

tn_wereldinberoering.jpg 

481. Een wereld in beroering - Johan Fabricius. Uitg.:H.P. Leopold's Uitgeverij,  s'Gravenhage.   Hard cover met stofomslag.  Memoires periode  1936-1946.  1ste dr.  1952.  238 blz.  Inkl. toespraak door Fabricius gehouden voor de BBC  op  27 sept.1944. In mooie staat.  5,=

tn_NederlandseOlympischeploeg1960.jpg 

482. Nederlandse Olympische Ploeg 1960- Jan Blankers. Fotoboek uitgegeven door Simon de Wit ,Zaandam.  Kompleet met alle plaatjes. In mooie staat. 7,=

 

tn_bookofthestarsno6.jpg

483. Book of the stars no.6. An album of personalities from the world of entertainment-John Oliver. Publ.:Tolgate Press,London, Uk.  1961.  Soft cover.  96 blz. Met veel zw/wit foto's. Waarvan veel full page van o.m.:Marlon Brando,george Hamilton,Lee Remick,Maria Schell,Elke Sommer,Brian Hyland,Brook Brothers,The Krew  Kats ,Warren Beatty. In mooie staat.  5,= 
 

 

tn_OranjeKruisboekje1977.jpg

484.Oranje Kruis boekje. Uitg.:Van Goor Zonen,Den Haag. 20 ste dr. Derde oplage. 1977.  Soft cover. 168 pag. In mooie staat.  2,50

 

tn_Berichtvanjejongen.jpg

485.Bericht van je jongen-Jaap Wind. Dagboek van een der leden van de Palmboom Divisie tijden de politionele acties in Indie. Uitg.:Bosch & Keuning. 1ste dr.  1950.  79 pag. Soft cover met stofom- slag. In mooie staat.  5,=

 

tn_Uitdedagenvandeomwenteling.jpg

486.(Beelden uit de)Dagen der omwenteling-Dr.B. Tideman Jzn.  Uitg.:H.D. Tjeenk Willink,Haarlem. 1ste dr. 1888. Hard cover.  176 pag. In mooie staat. 4,=

 

tn_stuurmanroelof-1.JPG 

487. Stuurman Roelof en adere schetsen-A.Weremeus Buning.

Uitg.:D.Bolle,R'dam.  1ste dr. 1903. Hard cover. In mooie staat. 4,=

tn_menschenzoalsermeerzijn.JPG 

488. Menschen zooals er meer

zijn-A.Weremeus Buning. Uitg.:

Het Nieuws va de Dag.  1892.

1ste dr. Hard cover. In mooie staat.  4,=

tn_ZwervendtussenArabierenenKoerden.jpg 

489. Zwervend tussen Arabieren en Koerden-C.H.J. Maliepaard. Uitg.:Zuid-Ned. U.M.  1ste dr.  Hard cover met stofomslag.  Cultuurserie.  227 pag. Geillustreerd met 35 foto's van de schrijver zelf en 34 tekeningen van Auke A. Tadema. Incl.kaart van Irak. In mooie staat. 7,=

 

tn_geheimzinnigelolos.jpg

490. De geheimzinnige Lolo's(het leven in het Tibetaanse grensgebied) -Peter Goullart. Uitg.: Nederlandse Boekenclub, s'Gravenhage.  Verre landen reeks. 1ste dr.  1959. Hard cover met stofomslag.  255 blz. In mooie staat.  3,=

tn_krijgsmanenkoopman.JPG 

491. Krijgsman en koopman

-P.Louwerse.  Hoe het eiland Formosa voor de O.I. Compagnie verloren ging. Uitg.:Sijthoff, Leiden.  1ste dr. Hard cover. In mooie staat.   4,=

tn_uuttlevenoldebekenden.jpg 

492. Uut 't leaven van olde bekenden-Herman van Velzen. Uitg.:C.Misset,Doetinchem.  1ste dr. Soft  cover. 1945.  231 blz. Illustr.:G.J.Meijerink. In mooie staat.  3,=

tn_atlasonseigenland1966.jpg 

493. Atlas Ons eigen Land- W. Bakker en H.Rusch. Uitg.:Dijkstra Uitg.,Zeist. 28ste geheel herziene druk.  1966.  In mooie staat.  5,=

tn_hoewordtikeengoedevoetballer-1.jpg 

494. Hoe wordt ik een goede voetballer-Piet de Wolf. Taktische tips voor jeugd spelers.  Uitg.:J.F.Duwaer & Zonen,Amsterdam. 1ste dr. 1966.  Soft cover. Met zw.witfoto's van om.Johan Cruijff en elftal foto Ajax seizoen 1965/66.  30 blz. In mooie staat.  4,=

 

tn_handleidingtotschaakspel-1.jpg 

495. Handleiding tot het schaakspel-G.R.Neumann. Uitg.:G.B.van Goor Zonen's U.M.,mei  1936.  12de dr.  Bewerkt door W.A.T. Schelfhout. Soft cover.  116 blz.  In mooie staat.  4,=

tn_wielerlevenvangerritschulte-1.jpg

496. Het wielerleven van Gerrit Schulte(le fou pedalant)-Martin van Daal.  Uitg.:Van Kersen, 's Gravenhage.  1960. Met voorwoord van Jan Cottaar.  Hard cover met stofomslag.  177 blz.  In mooie staat.   6,=

tn_meesterlijkgeschut-1.jpg 

497. Meesterlijk geschut- W.J.Muhring en Jan Roelfs. Schaakboek.  Uitg.:W.te Have,Amsterdam.  1ste dr. 1955.  Bandontwerp en tekeningen:O.J.Milo.  135 blz.  Soft cover. In mooie staat.   3,=

tn_soldaatoverzee.JPG

498. Soldaat overzee. Document/Fotoboek over de nederlandse soldaten in Ned.Indie eind jaren 40.  Uitg.:H.L.Smit & Zoon, Hengelo. 1ste druk. Juni 1947. Kompleet en in mooie staat.  8,=

idem dito maar dan 4de dr. april 1948.    6,=

tn_heiligekerstnacht.jpg 

499. Heilige Kerstnacht- C.M.van Hille Gaerte. Uitg.:  Nijgh & Van Ditmar N.V. R'dam.  2de dr. 1932. Hard cover, linnen omplakt.   130 blz.  Illustratien naar knipsels van Hettie van Langen. In mooie staat. 5,=

 

tn_tussenNewYorkenTokyo-1.jpg

500. Tussen New York en Tokyo (werkend op huwelijksreis)- Dominique Lapierre.  Uitg.:De Kern,Amsterdam. Serie: Avontuur en Ontdekking.  Hard cover gelamin.   2de dr.  1954. Met 23 foto's. Voorwoord van Andre Maurois.   168 blz.  In mooie staat.  3,=

 

tn_begonondermelkendtijd-1.jpg

501. 't Begon onder melkens tijd-G.J.Peelen.  Uitg.: J.N. Voorhoeve. Hard cover met stofomslag. 3de dr.  Teekeningen:H.Berserik. Op schutblad in 4 kleueren gedrukte stafkaart. Boek over bevrijding Renkum e.o.  171 blz.  In mooie staat.   3,=

 

 

tn_arnhem.JPG

503. Arnhem stad der bezitloozen-C.Doelman. Uitg.:

Gouda Quint-D.Brouwer en Zoon,uitgevers in het huis De Crabbe,Arnhem. 1945.  Foto's af

komstig van De Booys' Foto handel,Arnhem. In goede staat.   3,=

tn_onzegroterivieren.JPG

504. Onze groote rivieren-

Jac.P.Thijsse. Uitg.:Verkade.

1938. 1ste dr. Kompleet met alle plaatjes en in mooie staat. 6,=

tn_onzeduiven.jpg 

505.  Het houden, huisvesten en verzorgen van Onze Duiven-C.A.M. Spruijt. Uitg.:Kosmos, A'dam.  Serie:Weten en Kunnen nieuwe reeks nr.247.  1952.  64 blz. Soft cover.  In mooie staat.  2,=

tn_aanzien1964.JPG

506. Het aanzien van 1964.

Hard cover met stofomslag.

Uitg.:Spaarnestad,Haarlem.

In mooie staat.   4,=

tn_africhtingvanderashond.jpg

507. Het africhten van de rashond-C.A.Kruis. Uitg.: Kosmos,A'dam.  Serie: Weten en kunnen nieuwe reeks nr.203.  1951.    58 blz.  Soft cover. In mooie staat. 2,= 

 tn_straatvandevisschendekat.jpg

508. De straat van de visschende kat-Jolan Foldes.  Uit het hongaars vertaald door: M.H. Szekely Lulofs.   Uitg.: H.P. Leopold's Uitg.Mij.,den Haag. 4de dr.  1937.  Hard cover  met stof omslag.   290 blz.  Over leven van emigranten in Parijs die door revolutie of onderdrukking in hun eigen land in en vreemde zijn samengekomen. In mooie staat.   4,=

 

tn_vogelsrondomonshuis.jpg

509. De vogels rondom ons huis- Jan p.Strijbos. Uitg.; Bosch & Keuning,Baarn.  2de dr.   Libellen serie  no. 176-177.   soft cover.   72 blz.  met foto's en pentekeningen van den schrijver.   In mooie staat.     3,=
 

 

 

tn_opzoeknaardedordogne.jpg 

510. Op zoek naar de Dordogne- Marinus Schroevers.  Uitg.: Servire, Den Haag.  1ste dr. 1962. Met foto's  van de schrijver.  serie: Servire Luxe pockets nr.64.    110 blz. In mooie staat.   3,=

 

tn_cooperatievekook-enhuishoudboekvoorzijde.jpg 

511. Het cooperatie kook- en huishoudboek-R.Lotgering Hillebrand.  Uitgave van afdeling propaganda  en publiciteit van de cooperatieve  groothandels vereniging  de handelskamet  "HAKA" g.a. te Rotterdam.  Hard cover.  1ste dr.   1938.  464 blz.  In mooie staat.   8,=

 

tn_RoodeduivelsinArnhem.jpg 

512. Roode duivels in Arnhem -Marek Swiecicki. Uitg.:Elsevier. 1ste dr. 1945. Soft cover met stof omslag. Over dappere rol van 1ste Poolsche  Parachtisten Brigade- Groep in de slag om Arnhem. voorwoord:R.E.Urquhart.112 pag. met foto's.  In mooie staat.  5,=

 

tn_peelwerkers.jpg 

513. Peelwerkers-Antoon Coolen. Uitg.:Nijgh en van Ditmar Uitgevers.  2de dr.  1931.  Hard cover linnen omplakt.  Bandontwerp: Jozef Cantre.  199 blz. In mooie staat.  5,=

 

tn_driegebroeders.jpg 

514.  De drie gebroeders- Antoon Coolen. Uitg.;Nijgh en van Ditmar N.V.,R'dam. 1ste dr.  1936.  Hard cover linnen omplakt.  Bandontwerp,teekeningen en initialen:Hendrik Wiegersma.  322 blz. In mooie staat.  6,=

 

tn_MichelBriefmarkenKatalogeuropa1959.jpg 

515. Michel Briefmarken Katalog:Europa 1959. Uitg.: Verlag des Schwaneberger  Album,Eugen Berlin/ Munchen.   Aug. 1958. Hard cover linnen omplakt.  1658 blz.  In goede staat.  6,=

 

tn_verbodenparadijs.jpg 

516. Verboden paradijs (Wilde dieren en luipaardmannen in het land van de Grote Geest)-Dr.C. Brubaker. Uitg.: E.J.Brill,Leiden. 1ste dr.  1958. Hard cover met stofomslag.  216 blz. In mooie staat.   5,= 

tn_Kingwereldatlas.jpg

517. King wereld atlasG.J.de Vries.  Uitg.;Kingfabrieken Tonnema,Sneek.   1958. 51 kaartbladen in kleurendruk.  Hard cover. In mooie staat.   4,=

tn_gedroogdekruiden.jpg 

518.  Gedroogde kruiden- Frits Reuter.  Uitg.:D.Bolle, Rotterdam.  Hard cover.  Uit het platduitsch door G. Velderman.  4de dr.   Met ruim 150 illustratien.  Inh.:

Uit mijn vestingstijd.  168 blz.    Zijn doorluchtigheidje.  175 blz.  De Mecklenburgsche Montecchi en Capuletti of de reis naar Konstantinopel.  179 blz.  Rommelzoo(5 verma kelijke verhalen).   152 blz.  In mooie staat.   5,=

 

tn_slagschaduwenovernederland.jpg

519. Slagschaduwen over Nederland-W.A.Poort en Th.N.

J.Hoogvliet.  De geschiedenis van de oorlog van 10 mei tot en met 28 mei 1940 op Nederlands grondgebied i Europa.  Hard cover met stofomslag.  Serie: Vliegwereld bibliotheek n0.4. Uitg.:Boom Ruygrok,Haarlem. Mei 1946. In mooie staat.   4,=

tn_nationalelandstormdag1928.jpg 

520. Nationale landstormdag 27 september 1928( ter herdenking van het 10jarig bestaan van den bijzonderen vrijwilligen landstorm). Fotoboek.

32 blz.  formaat:16x21 cm. Soft cover. In redelijk goede staat.  6,=

tn_nederlandsetuinenenbuitenplaatsen.jpg

521. Nederlandse Tuinen en Buitenplaatsen-Dr.Ir.J.T.P. Bijhouwer. Heemschut serie deel 18. Hard cover met stofomslag.

Uitg.:Allert de Lange,A'dam.  3de herziene druk.  1946. In mooie staat.  2,=

tn_ErfenisvoordeAukeshof.jpg.

522.Een erfenis voor de Aukeshof-Mien van't Sant. Uitg.:De Eekhoorn,Harder- wijk.  Deel  2 uit Aukeshof trilogie. 1968. Hard cover met stofomslag.  187 pag. Omslag van Morien. In mooie staat.  4,=

 

tn_driemaassteden.jpg

523. De drie Maassteden: Schiedam/Vlaardingen en Maassluis-M.C.Sigal. uitg,: Albert de Lange,Amsterdam.  1ste dr. 1948. Hard cover met stofomslag. In mooie staat.  3,=

 

tn_Spelenboek.jpg 

524.Het Spelenboek(400 spelen voor binnens- en buitenshuis)- Gilcraft. Een verzameling  spelen voor verkennerstroepen. Uitg.: Schefferdrukkerij,Dordrecht(officiel uitgeefster van De Nederlandsche Padvinders) .  1ste dr. +/- 1930.  153 pag. In mooie staat. 5,=

tn_Sportindeluchtvaart-1.jpg

525. De sport in de luchtvaart -W.Adriaansen. Uitg.:F.G. Kroonder. 1ste dr. 1966. Hard cover met stofomslag.  141 blz. Geillustreerd met zw/wit foto's. In mooie staat.   3,=

 

tn_Astrologievooriedereen-1.jpg

526. Astrologie voor iedereen. Maraboe Flash pocket nr.83.  1967.  159 blz. In mooie staat. 2,=

 

tn_WinklerPrinsboekvanhetJaar1955.jpg

527. Winkler Prins:Boek van het jaar 1955. Hard cover met stofomslag. In mooie staat.  5,=

tn_Vliegenvanger.jpg

528.De Vliegenvanger (The moon is down)-John Steinbeck. Uitg.:van Holkema & Warendorf.  1ste dr. 1946. Hard cover met stofomslag. 189 pag. Illustr.:Salim. Stiofomslag en bandontwerp:I.Spreekmeester. In mooie staat.  6,=

 

 

tn_Centraleverwarming.jpg

529.Centrale verwarming- ir. C.J.H.Drewes. Uitg.:E.E. Kluwer. Serie:Techniek en Ambacht nr.50. 1ste dr. 1952. Soft cover.  117 pag. In mooie staat. 4,=

 

 

tn_Achterdeschermenvandetweedewereldoorlogvz.jpg

530.Achter de schermen van de Tweede Wereldoorlog(een keur van boeiende verhalen uit Reader's Digest). Uitg.; reader's Digest,A'dam. Derde vermeerderde druk,1969.  544 pag. Hard cover. Met diverse kaarten en tekeningen. In mooie staat.  5,=

 

 

tn_zwaaiendewieken-1.jpg

531. Zwaaiende wieken- H.A.Visser. Over de geschiedenis en het bedrijf van de windmolens in Nederland.  uitg.:Elsevier,A'dam. 1ste dr. 1946. Hard cover met stofomslag.  210 pag. met zw/wit foto's van molens.  Bandontwerp:Bert Bouman.  In goede staat. 5,=

 

tn_Kajuitzeiljachtentot7meter.jpg

532. Kajuitzeiljachten tot 7 meter-Jaap A.M.Kramer. Uitg.:De Alk. Watersport en Watertoerisme serie nr. W1.  Hard cover.  64 blz. In mooie staat.  2,=

 

tn_ruimtevaartindesovjet-unie.jpg

533. Ruimtevaart in de Sovjet Unie-P.L.L.Smolders. Alkenreeks nr.97.   1965. Hard cover.  64 blz. In mooie staat. 2,=

 

tn_watisdatvooreenvliegtuig1963.jpg

534. Wat is dat voor een vliegtuig 1963-William Green.  Vertaald door B.van der Klaauw. 149 recente typen met 272 illustraties. Uitg.:Hollandia,Baarn.  296 blz. In mooie staat. 2,50

 

tn_Jaarboekje1939VrijzinnigDemocratischeBond.jpg

535.Jaarboekje 1939 Vrijzinnig Democratische Bond. Soft cover.  68 pag. In mooie staat. 3,=

 

tn_flashmaraboenr22.jpg

536. Europese vliegtuigen- Pierre Sparaco. Maraboe Flash nr.22.  1964. In mooie staat.  1,50

tn_flashmaraboenr23.jpg

537. Amerikaanse militaire vliegtuigen-Wim Dannau. Maraboe Flash nr.23.  1963. In mooie staat.   1,50

tn_ZwervendoorGroningenvz.jpg

538.Zwerven door Groningen (het land van wierden en heerden)-samenstelling Fop.I. brouwer. Uitg.:ANWB/NJHC/ prov.VVV/van Gorcum,Assen. Soft cover. 70 pag.+26 pag. reklames. 2de dr, 1944. In mooie staat. 5,=

 

tn_hippobooksnr6-airlinersoftheworld.jpg

539. Airliners of the world-Johm W.R.Taylor.  Hippo Books  nr.6.  uitg.:Odhams Books,London,Uk.  In mooie staat.  1,=

tn_ruimtevaart.jpg 

540. Ruimtevaart-B. van der Klaauw.  Alkenreeks nr.63.  In mooie staat.   1,50

 

tn_alkenreeksnr69.jpg

541. Luchtvaart 1963-B. van der Klaauw. Alkenreeks nr.69.  In mooie staat.   1,50

tn_Alkenreeksnr98.jpg

542. Luchtvaart 1965-B. van der Klaauw. Alkenreeks nr.98.  In mooie staat.  1,50

tn_Alkenreeksnr111.jpg

543. Supersonische vliegtuigen-B.van der Klaauw. Alkenreeks nr.111. In mooie staat. 1,50

tn_alkenreeksnr117.jpg

544. Vliegsport en luchttoerisme

-Mr.E.franquinet. Aklenreeks nr.117. In mooie staat.  1,50

tn_russischevliegtuigen.jpg 

545. Russische vliegtuigen (de luchtvaart in de Sovjet Unie)-Hugo Hooftman.  Arti  reeks nr.41. In mooie staat.  2,=

tn_alkenreeksnr119.jpg

546. Luchtvaart 1966-B. van der Klaauw.  Alkenreeks nr.119. In mooie staat.  1,50

tn_alkenreeksnr132.jpg

547. Vtol vliegtuigen-B. van der Klaauw. Alkenreeks nr.132. In mooie staat.  1,50

tn_alkenreeksnr135.jpg

548. Stuntteams-B. van der Klaauw. Alkenreeks nr.135. In mooie staat.   2,=

tn_alkenreeksnr137.jpg

549. Luchtvaart 1967-B.van der Klaauw. Alkenreeks nr.137. In mooie staat.  1,50

tn_alkenreeksnr142.jpg

550. Onze burgerluchtvloot- B.van der Klaauw. Alkenreeks nr.142. In mooie staat.  1,50=

tn_alkenreeksnr148.jpg

551. Luchtvaart 1968-B.van der Klaauw.  Alkenreeks nr.148. In mooie staat.   1,50

tn_alkenreeksnr162.jpg

552. Verkeersvliegtuigen- B. van der Klaauw. Alkenreeks nr.162. In mooie staat.  1,50

tn_alkenreeksnr175.jpg

553. Luchtvaart 1969- B. van der Klaauw.  Alkenreeks nr.175. In mooie staat.  1,50

tn_alkenreeksnr180.jpg

554. Lucht spionage-B.van der Klaauw. Alkenreeks nr.180. In mooie staat.  1,50

tn_Varenmetmotorboten-1.jpg

555.Varen met motorboten- E.Bouws. Alkenreeks nr.105.  Hard cover. 64 pag. In mooie staat. 2,=
 

 

 

tn_muzeopreis.jpg

556. De muze op reis-H.G. Hoekstra en Victor E.van Vriesland.  Boekenweek uitgave voor jonge mensen  1950. Soft cover.  Omslag en illustr.:H.D. Voss. In mooie staat.  2,=

tn_muzeopzee.jpg

557. De muze op zee-Adriaan Morien.  Boekenweek uitgave voor jonge mensen 1951. Soft cover. Omslag en illustr.:Fons Montens.  In mooie staat. 2,=

tn_wegraceenmotocross.jpg 

558. Wegrace en motorcross editie 1964-J.de Kruyff en G.Klomps.  Alkenreeks nr.85. In mooie staat.  2,50

 

tn_luchtvaart1962.jpg

559. Luchtvaart 1962-B.van der Klauw. Alkenreeks nr.58.  Hard cover. 64 blz.  In mooie staat. 2,=


 

 

 

tn_muzeviertfeest.jpg

560. De muze viert feest- Gerrit Borgers.  Boekenweek 1960. Soft cover. Tekeningen:J.H.Kuiper. In mooie staat. 1,50=

tn_muzeendezeventienprovincien.jpg

561. De muze en de zeven provincien-Anton van Duinkerken.  Boekenweek  1962. Soft cover.  Illustr.:Guillaume le Roy. In mooie staat.  1,50

tn_muzeeneuropa.jpg

562. de muze en Europa- Garmt Stuiveling.  Boekenweek  1963. Soft cover.  Omslag en tekeningen:Lotte Ruting. In mooie staat.  1,.50

tn_2muzen.jpg

563. 2 muzen-Jan Engelman en Wouter Paap.  Boekenweek 1955.

Soft cover.  Omslag en illustr.: Bert Bouman. In mooie staat. 1,50

tn_dichterendemuze.jpg

564. De dichter en de muze- Anthonie Donker. boekenweek 1964. Soft cover.  Omslag en illustr.:Mary Schoonheyt.. In mooie staat.   1,50

tn_Schoonheidvandevrouwvz.jpg

565. De schoonheid van de vrouw:De veredeling van het vrouwelijk lichaam-Dr. Mensendieck.  Practisch hygienische en praktisch aesthetische wenken. Uitg.:August Koster,A'dam.

Soft cover. 144 blz. In mooie staat. 4,=

tn_voordegrapvoorzijde.jpg

566. Voor de grap. Nederlandse cartoons verzameld door Lex. Uitg.:De Bezige Bij. 1954.  Soft cover gelamineerd. In mooie staat.   1,50

tn_metmeneerPortieljemeenaarartis.jpg

567. Met meneer Portielje mee naar Artis.  Uitgegeven door de AVRO 1954. De eerste oplage werd in December 1953 gegeven aan de kinderen van AVRO leden als st.Nicolaasgeschenk. In mooie staat.  1,50

tn_vlootverhoudingeninhetverreoosten.jpg

568. Vlootverhoudingen in het Verre Oosten(USA/Japan/ Engeland/Ned.Indie)-A.L.de Wolf.  Uitg.:Born,Assen. 3de dr.

Met veel foto's van slagschepen  uit de 2de wereldoorlog. 125 blz. In goede staat.   2,=

tn_zeelandvochtdoor.jpg 

569. Zeeland vocht door (aan hen die in Middelburg verloren wat hun lief was) - W.Abeleven-Labberton. Uitg.:Bruna & Zoon, utrecht. Hard cover.  1ste dr.  1945.  Met tekeningen van Wim Abeleven.  172 blz. In  goede staat.  4,=

tn_metpietbosmandoornedindie.jpg 

570. Met Piet Bosma door ned.Indie-L.Eland.  Hard cover.

Tekst en reproducties naar originele schilderijen van L.Eland.  Pentekeningen: Martha Eland.   42 blz. In mooie staat.   5,=

tn_burgersinnood.jpg 

571. Burgers in nood- H.M. van Randwijk.   Uitg.: Callenbach.  1ste dr.  Hard cover met linnen omplakt.  248 blz.  In mooie staat.  4,=

 

tn_luchthartigemanderijn.jpg

572. De luchthartige mandarijn: Liefdesavonturen van Hsi Men en zijn zes vrouwen.  Naar een chineesche familiekroniek ui de 12 de eeuw.  Nederl.bewerking: C.J. Kelk.  Uitg.:Bruna,Utrecht. 1946. 1ste dr. Hard cover met stofomslag.  In mooie staat.  5,=

tn_tartarenbestormenhethemelserijk.jpg

573. Tartaren bestormen het Hemelsche Rijk:Benevens het slot der geschiedenis  van Hsi Men's weduwe en zoon. Naar een chineesche familiekroniek  uit de 12de eeuw. Nederl. bewerking: C.J.Kelk. uitg.:Bruna,Utrecht.   1946.  1ste dr.  Hard cover met stofomslag. In mooie staat.  5,=

tn_GeslachtBjorndaltrilogie.jpg

574.Het geslacht Bjorndal (een verhaal uit de jaren omstreeks 1760-1810)-Trygve Gulbranssen Uitg.:Ad.M.C.Stok Zuid  Holl. U.M.,Den Haag. Complete film editie.  1969. Trilogie;Eeuwig zingende bossen/Winden waaien om de rotsen/De weg tot elkander.  607 pag. Hard cover met stofomslag. In mooie staat.  4,50

 

tn_LannyBudd.jpg

575. Lanny Budd-Upton Sinclair.  Volume 1 van een reeks van 5 delen uit de Lanny Budd reeks.  Uitg.:Servire.  hard cover met stofomslag.  bevat:

Einde ven een wereld.   462 pag.

Tussen twee werelden.  554 pag.

In mooie staat.   5,=

 

tn_Kameraden-1.jpg

576. Kameraden. Verzen door Jef Last.  Uitg.:W.L.& J.Brusse's U.M. R'dam.  Paperback met flappen. 1ste dr. 1930. 47 blz. In mooie staat. 3,=

 

tn_winklerprinsjaarboek1968.jpg

577. Winkler Prins boek van het jaar 1968. Hard cover met stof omslag. In mooie staat.  4,=

 

tn_verledentijd.jpg

578. Verleden tijd. Verzen door Jef Last. Uitg.; W.L.& J.Brusse's U.M. R'dam.  Paperback met flappen.  1ste dr.  1932.  47 blz. Omslag versiering in hout gesneden door Henk bruyntjes. In mooie staat.  3,50

 

tn_SpoorwegenvanWest-enNoord-Europa.jpg

579.De spoorwegen van West- en Noord-Europa-T.L.Hameeteman. Uitg.: C. A.J. van Dishoeck. serie:Spoor- wegen van de gehele wereld deel 1.  1ste dr. 1965.  110 pag. Omslagontwerp:J.Bouman. In mooie staat.   3,=
 

 

tn_baljuwbartold.jpg

580. Baljuw Bartold(de groote trek naar het Oosten)-hans Venatier.  Uitg.: Uitg.Hamer, Amsterdam.  2de dr.  1942. hard cover.  432 blz. Met kaart op blz. 430/431.  In mooie staat.  5,=

tn_ben-hur.jpg 

581. Ben Hur(een verhaal uit den tijd van Jezus omwandeling op aarde) - Lewis Wallace.  Naar het engelsch door Alma.  Uitg.: D.Bolle,Rotterdam. Vierde herziene uitgave en versierd met ruim 100 nieuwe illustratien. Hard cover.  526 blz.  Met portret van de schrijver. In mooie staat.   5,=

 

tn_zuidafrikareisindrukken.jpg

582. Zuid-Afrika Reis indrukken -Dr.H.H.Kuyper.  Uitg.:N.V.de Heraut, Amsterdam. Hard cover.  1ste dr.  1925.  191 blz. Met zw/wit foto's.  In mooie staat.  5,=

tn_Amsterdamstadtewater.jpg

583. Amsterdam,stad te water- Gerhard Werkman. Uitg.:  F.G.Kroonder,Bussum. 1ste dr. 1943.  Hard cover met stof omslag.  240 pag.  Illustr.: Jan Reinders. Fotografie: J. Berkhout.  In mooie staat.  6,=
 

 

 

tn_avonturenvantantepollewop.jpg 

584. De avonturen van tante Pollewop-Godfried Bomans. Uitg.: Elsevier.  1ste dr.  1953. Hard cover met stofomslag. Illustr.,bandtekening en stof omslag:Carol Voges.  243 blz. In mooie staat.   5,=

 

tn_tuindergoden.jpg

585. De tuin der Goden-Prof.dr. A.G.van Hamel. Hard cover met stofomslag.  Uitg.:W. de Haan, Utrecht.  2de druk.  Illustr.: Anton Pieck.  407 blz. In mooie staat.     7,=

tn_doorliefdegewonnen.jpg

586. Door liefde gewonnen-Herman. Uitg.:J.M.Bredee's Uitg.Mij.,R'dam.   3de druk.  Soft cover.  32blz.  In mooie staat.  3,=

tn_laatsteman.jpg

587. De laatste man-Sjoerd Leiker. Hard cover linnen omplakt.  Uitg.:Callenbach, Nijkerk. 1ste dr.  1940. In mooie staat.   4,=

tn_wereldmachtvanhetwittehuisvoorzijde.jpg

588. De wereldmacht van het Witte Huis deel 3(1942),deel 4 (1943) en deel 5 (1944,1945) - Robert E.Sherwood. De geheime documenten van Harry Hopkins,Roosevelts rechter hand. Hard cover met stofomslag. uitg.:Ad.M.C.Stok, Zuidh.Uig.Mij,Den Haag.   376 blz. In mooie staat. 4,=

tn_tai-pan.jpg 

589. Tai-pan(een roman over Hong-Kong)-James Clavell.  Uitg.:Scheltens & Giltay, A'dam.   1ste dr. Hard cover met  stofomslag.   512 blz. In mooie staat.  6,=

 

tn_watlerenwijvannederlandenindievoorzijde.jpg 

590. Wat leren wij van Nederland en Indie-J. Schreuder(Hoofd ener school te Haarlem).  Uitg.: N.V. H. ten Brink's Uitgevers maatschappij,Meppel. 3de druk. Soft cover.  32 blz. In mooie staat.  6,=

 

tn_stadaandemaas.jpg 

591. Stad aan de Maas-Antoon Coolen. Uitg.:Nijgh & van Ditmar. 1ste dr.  1960. Hard cover met stofomslag.  272 blz.  Omslag:Aalbers. In mooie staat.  5,=

 

tn_aardrijkskundigeleerenwerkschriftenIvoorzijde.jpg 

592. Aardrijkskundige leer- en werkschriften voor de lagere school deel I Nederland(vierde leerjaar)-P.Bakkum/P.A.Diels en H.Eggink. Uitg.;J.B.Wolters Uitg.Mij.  2de druk.  1938.  Soft cover.  40 blz.  In mooie staat.   5,=

 

tn_begin-atlasvaneuropa.jpg

593. Begin-Atlas van Europa (en de werelddelen)-G.Prop. 

uitg.:W.J.Thieme & Cie, Zutphen. Soft cover.  7de dr.  1937.  In mooie staat.  5,=
 

tn_Klopsignaalvz.jpg

594.Het klopsignaal(A tapping on the wall)-Helen Hull. Uitg.;A.W.Sijthof. 1961. Hard cover met stofomslag. serie: Accolade nr.78. Omslag:E. Wijnans.  184 pag.  In mooie staat. 3,=

 

tn_waarmensenkorenrijpen.jpg

595. Waar mens en koren rijpen - Jant Nienhuis. Uitg.:van Lochum Slaterus,Arnhem. Hard cover met stofomslag.   4de druk. 1947.

In mooie staat.  3,= 

tn_springvloed.jpg

596. Springvloed-Mia Bruyn Ouwehand. Uitg.:Callenbach. hard cover met stofomslag. 1ste druk. 1946. Omslag en illustraties  J.F. Doeve.  In mooie staat.  45,=

tn_tekenatlasvanEuropaendewerelddelen.jpg 

597. Tekenatlas van Europa en de Werelddelen-G.Prop. Uitg.:W.J.Thieme & Cie, Zutphen. 9de dr.  Soft cover. In mooie staat.  8,=

 

tn_nieuwepaden-2.jpg

598.Nieuwe paden-G.van Nes Uilkens. Uitg.:Holkema & Warendorf. Hard cover met stofomslag. 4de druk. Serie: VHW. In mooie staat.  4,=

tn_ingrid.jpg

599. Ingrid(de dochter van Duikelaartje)-G.van Nes Uilkens. Uitg.'van Holkema & Warendorf.  Hard cover met stofomslag.  15de druk. 1947.  Serie:VHW. In mooie staat.   4,=

tn_domineeindixie.jpg 

600. Dominee in Dixie- J.D.Brown.  Uitg.:Callenbach. Hard cover met stofomslag.  1ste dr. 1950.  Illustr.;F.J.Duetz.  In mooie staat.  3,=

tn_engracia.jpg

601. Engracia Maria Alcatraz- Albe. Uitg.:Callenbach. 1ste dr. Hard cover met stofomslag. Omslag en illustraties:Anton Pieck. In mooie staat.   3,=

tn_horoscoop.jpg 

602. De horoscoop(het beeld van uw lot en leven)-m.H. van de Putte.  Uitgeverszaak 'Gnosis"(W.A.Symons & Co), Voltaplein 1,Amsterdam. 1947.  157 blz. Soft cover. In mooie staat.  1,50

 

tn_onsachtervolgteenhaai.jpg

603. Ons achtervolgt een haai- J.W.Ooms. Uitg.:Voorhoeve, Den Haag. Hard cover met stofom slag.  Bandontwerp  naar schilderij van Pieter Brueghel den Ouden en tekeningen van G.Douwe.  In mooie staat.  4,=

tn_waterman.jpg

604. De waterman-Arthur van Schendel. Uitg.:Margriet Bibliotheek(Geillustr.pers,A'dam). Hard cover met stofomslag.  1ste dr. Teken.:Bert Bouman.  In mooie staat.   3,=

tn_eierdrank.jpg

tn_eierdranken1.jpg 

605.Eierdranken. 3slags folder  uitgegeven door:Produktschap voor Pluimvee en Eieren, Zeist. Jaren 50. In mooie staat. 2,50

tn_spoorisvrij.jpg

606. Het spoor is vrij-Anders Hjort. Uitg.:Gottmer,Haarlem. Hard cover met stofomslag.  1ste druk. 1947.  Uit het deens vertaald door M.J.Molanus Stamperius.  Omslag door:Rein van Looy.  251 blz. In mooie staat.  4,50

tn_handleidingvoorvrouwelijkehandwerken.jpg

607. Handleiding voor Vrouwelijke Handwerken: Onderricht in het haken. Door de redactrice van "De Gracieuze".  Met meer dan 160 afbeeldingen tusschen den tekst. Uitg.:A.W. Sijthoff, Leiden.  2de dr.  1911.  Hard cover.  93 blz. In mooie staat.   6,=
 

tn_prijsdervrijheid.jpg

608. De prijs der vrijheid- H.Sturm.  Roman van Walcherens ondergang. Uitg.:Zomer & Keuning,Wageningen. Hard cover met stofomslag. 1ste dr.  1948.  208 blz. Tekeningen:Annekies Kuiper. In mooie staat.  4,=

 

tn_doarpoanseMakkum.jpg 

609. Doarp oan se-Hein F. Faber.In boek oer Makkum doe't de Suderse de Suderse noch wie. Uitg.:Dr. Laverman, Drachten. 1ste dr. 1960. Hard cover met stofomslag.  183 blz. Foto op omslag van de skriuwer.  Serie: Dreech fierder bouwend de Fryske biblieteek nr.93.  In mooie staat.  4,=

 

tn_goud.jpg

610. Goud-Maria de Lannoy. Uitg.:Callenbach.  1ste dr. Hard cover met stofomslag.  320 blz. Incl.losse inleg reklame folder voor dit en andere Nobel reeks boeken. In mooie staat.  3,=

tn_sorrellenzoon.jpg

611. Sorrell & Zoon-Warwick Deeping.  Uitg.:Nederlandse Boekenclub,'s Gravenhage. 1ste dr. Hard cover met stofomslag. Band en stofomslag:Piet Maree.  319 blz. In mooie staat.   4,=

tn_patientvankamer10.jpg

612. De patient van kamer 10- Robin York.  uitg.:Geillustr. Pers A'dam.  Serie:Margriet biblioth. 1ste dr.  Hard cover met stofomslag.  Omslag:Karel Thole. 202 blz. In mooie staat.   2,=

tn_melativanjava.jpg

613. Soerapati deel 1-Melati van Java. Historisch rmantische schets uit de geschiedenis van Java. Uitg.:H.A.M.Roelants, Schiedam. 2de druk. 1907.  185 blz.  Hard cover. In mooie staat. 4,=

tn_Conservo.jpg

614.Conservo Inmaakglazen. Receptenboekje met gebruiks aanwijzing voor het stereli- seeren van groenetn,vruch- ten,vleesch- en visspijzen. Uitg.:Conservio. Soft cover. 16 pag. Geillustreerd met afbeeldingen benodigd-m heden.  In mooie staat. 3,=
 

 

tn_gesteentenenmineralen.jpg 

615. Gesteenten en mineralen (Meulenhoff Natuurgidsen)- Herbert S.Zim en Paul  R. Shaffer.   1ste dr.  1961. Natuurgids in kleuren.  144 blz. In mooie staat.  2,=

 

tn_pioniers.jpg

616. Pioniers-Jant Nienhuis. Uitg.:Callenbach,Nijkerk. 1ste dr. Incl. losse inleg verkoopfolder van dit en andere boeken uit de Nobel reeks. Hard cover met stof omslag.  Omslag en band: G.Douwe. 256 blz.  In mooie staat.  4,=

tn_dokterinparijs.jpg

617. Dokter in Parijs- J.M. Elmenhorst Westerman. Uitg.:Stenvert & Zoon,Meppel. 2de dr. Hard cover met stof omslag. Band en omslag:J.de Vries.  Incl.losse inleg verkoop folder andere MSZ boeken. 342 blz.  In mooie staat.   4,=

tn_nederlandendeunielandenAeditie.jpg

618.  Nederland en de Unielanden A-editie. uitg.: P.Noordhoff,Groningen.  eenvoudige aardrijkskunde. 18de druk.  1956. Soft cover.  44 blz.  In mooie staat.  4,=
 

 

 

tn_utrecht-1.jpg

619. De Utrecht-Uitgave Levensverz.Mij. Utrecht. Gewijd aan landgoed Utrecht en de ontginning ervan sinds 1899. Soft cover.  30 blz. met zw/wit foto's.  In mooie staat.      2,= 

tn_drielettersPTT.jpg

620. Drie letters PTT- :Dr. D.G.G.van Ringelestein en Leonard Roggeveen in opdracht van de PTT.  Soft cover. 43 blz. Met platen van Jo Spier.  Uitgave:1948.  In mooie staat. 3,=

tn_landerderwereldvoorzijde.jpg 

621. Landen der Wereld. Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de hogere klassen van de lagere school. Door:A.Luinge/ B. Stegeman en J.A.J. Nonnekens.  Uitg.:P. Noordhoff. 18de druk.  1952.

19de dr.  1955.  Soft cover.  44 blz.  In mooie staat.  4,=

tn_werkboekjebijdelandenderwereld19545dedruk.jpg 

622. Werkboekje bij De Landen der Wereld. Door: A.Luinge/B.Stegeman en J.A.J. Nonnekens. Uitg.; P.Noordhoff.  5de druk.  1954. Soft cover.  47 blz. In mooie staat.  4,=

 

tn_doktermagik.jpg 

623. Dokter mag ik?  - J.J.C. Mantz(dietiste). Een keur van gerechten voor het zoulloze en zoutarme dieet.  Uitg.:G.J.A.Ruys Uitg.Mij., Bussum. 2de dr. 1955. Soft cover.  Omslag en vignetten: Fiep Westendorp.   102 blz. In mooie staat.   2,50

 

tn_kentufrieslandookzo.jpg 

624. Kent u Friesland ook zo ? - Lize Stilma. Uitg.:NIB (Nederl. Instituut voior bedrijfspaeda- gogie,Zeist).  Fotografische medewerking:Frans Popken, leeuwarden. Luchtfotp's:KLM Aerocarto Schiphol.  158 blz. In mooie staat.   2,50

 

tn_lichtvanduizendzonnen.jpg

625. Licht van duizend zonnen (het noodlot van atoomvorsers)-Robert Jungk. Uitg.:Scheltens & Giltay,A'dam.  Gouden Ketting reeks.  Hard cover met stof omslag.   374 blz. In mooie staat. 5,=

tn_stadgroningen.jpg 

626. Het gezicht van onze Stad Groningen(een verhalende fotoreeks. uitg.: N.V.erven P.Noordhoff Groningen.  96 blz. Omslag: Abe Kuipers. In mooie staat.  4,=

tn_geschiedenisvanhetGodsdienstigenKerkelijkLeven.jpg 

627. Geschiedenis van het Godsdienstig en Kerkelijk leven van het Nederlandsche Volk(110 v.C.-1903)-J. Kuiper.  Uitg.:G.F. Callenbach,Nijkerk.  2de herziene en vermeerderde druk.  1903.   Hard cover.  780 blz.  In  nieuwstaat. 9,=

 

tn_nationaalsportgedenkboek.jpg

628. Nationaal Sport Gedenkboek.  Samenstelling: H.A.Meerum Terwogt/G.J. Nijland en Leo Lauer.  Met voorwoord van:Mr.A.Baron Schimmelpenninck van den Oye. Voorzitter van Ned.Olymp.Comite en van het comite 1928.  Uitg.: Koloniale Boek Centrale,A'dam. 1ste dr. oct.1927. Formaat  19x 26 cm.  270 blz. Uitgegeven met het oog op de Olym.Spelen van 1928.  Met veel prachtige foto's. In mooie staat.  15,=

 

tn_wereldvoorvijftigjaar.jpg

629.  De wereld voor  vijftig jaren(1898-1948)-H.G. Cannegieter.  Schetsen uit het kroningsjaar 1898.  Uitg.;Maatschappij tot nut van 't algemeen,A'dam. 1ste dr. 1948.  89 blz. Soft cover.  In mooie staat.  2,50

tn_gidsvoorzeeland.jpg

630. Gids voor ZeelandN.J. Karhof. Foto's:P.H.Kuijt. Uitg.:Nijgh & van Ditmar.  1961.   151 blz. Soft cover. Met veel zw/wit foto's en advertenties uit die jaren. In mooie staat.  3,=

tn_zieneraanhethoftebabel.jpg

631. De ziener aan het hof te Babel(of de wereld geschiedenis in het licht van den Bijbel)-L.R. Conradi. Uitg. :Internationaal  Traktaat Genootschap,Den Haag. 1ste dr. 1914.  388 blz. Hard cover.  Met prachtige band en illustraties. In mooie staat.   7,=

tn_tGeweerbijdenvoet.jpg

632,'t Geweer bij den voet-J.J. Knap. Rede ter nabetrachting op de revolutionaire woelingen en ter voorbereiding van den nieuwen tijd. Uitg.:J.H.kok. 2de dr. 1919. Soft cover,geniet. 16 pag.  In mooie staat. 3,=

 

tn_ikweethetcassetteenband.jpg

633. Ik weet het. Uitg.: Blue Band(1955). Encyclopedie in schuifdoos.   Compleet met alle door Blue Band  bijgeleverde kleuren plaatjes.  599 blz. In mooie staat.  8,=

tn_ZuiderzeeMuseumvz.jpg

634.Zuiderzeemuseum in wording- drs.U.E.E.Vroom. Uitg.:Zuiderzeemuseum. 1ste dr. 1971. Geniet boekje. Van ideeen tot uitvoering.  88 pag. Geillustreerd met foto's  en met los  los ontwerp/structuurplan, 42x55 cm. In mooie staat. 4,=

 

tn_Hollandbouwtop.jpg

635.  Luchtvaart... welvaart. Serie:Holland bouwt op deel 4.  met voorwoord van Dr.A. Plesman.   48 blz. Soft cover. In mooie staat.  3,=

tn_verliefdenvanPeynet.jpg

636. De verliefden van Peynet. Bijeengebracht en ingeleid door Han G.Hoekstra. Uitg.:De Bezige Bij A'dam.  Omslag ontwerp: Charles Boost.  In mooie staat.  4,=

 

tn_verliefdenuitenthuis.jpg 

637. De verliefden uit en thuis-Raymond Peynet.  Uitg.:De Bezige Bij,A'dam. Bijeengebracht en ingeleid door  Remco Campert.  Ontwerp omslag:Charles Boost. In mooie staat. 4,=

 

tn_TaakvandevrouwinIndonesieopmedisch-hygienischgebiedvz.jpg

638.De taak van de vrouw in Indonesie(op medisch hygienisch gebied)-P.Peverelli.  Uitgave:De Spaarnestad, Haarlem. 1ste dr. 1950. Soft cover met flappen. Serie: Librije der Vrije Indien. Geillustreerd met foto's.  In goede staat. 4,=

 

tn_theodosia.jpg

639. Theodosia-Anya Seton. Uitg.;G.W.Breughel A'dam.  1ste dr. Hard cover met stofomslag.   371 blz.  In mooie staat.  4,=

tn_metmijnneusindeboter.jpg

640.  Met mijn neus in de boter- Lide Meijer.  Uitg.:van Holkema & Warendorf.  2de dr. Hard cover met stofomslag.   157 blz. In mooie staat.  3,=

tn_onzescholenenhetverzet.jpg

641. Onze scholen en het verzet-P.de Zeeuw J.Gzn.  De strijd onzer christelijke scholen  tegen het duitss Nationaal Socialisme in de jaren 1940-1945.  Uitg.: W.ten Have N.V., A'dam. 1ste dr. 1946.  Soft cover.  72 blz. In mooie staat.  4,=
 

 

 

tn_knaurslexikon.jpg

642. Knaurs Lexikon. Uitg.: Th.Knaur.  1955.  Hard cover linnen omplakt.  1995 blz.  Encyclopedie vol met afbeel dingen kaarten enz.  In mooie staat.  5,=

tn_aldfearsgroun.jpg

643. Aldfaers Groun-J.P. Wiersma.  Bild van een tiidrek 1860-1940.  uitg.; Osinga,Boalsert.  1ste dr.  1948.  Hard cover.   673 blz.  Met prachtige zw/wit en kleuren illustraties van C.Jetses.   In mooie staat.  9,=

tn_babyloniers.jpg

644. Zo leefden de Babyloniers en Assyriers ten tijde van Nebukadnezar-Georges Contenau. Uitg.; Hollandia N.V.,Baarn.  2de dr.  Hard cover met stofomslag.  1959.  307 blz. Band en omslag: S.Pennink. In mooie staat.    5,=

tn_schaapherder-1.jpg

645.  Oltmans Werken:De Schaapherder(4 delen).  Uitg.: D.Bolle R'dam.  Hard cover. 8ste dr. 1893.  Met 700 oorspronkelijke illustratien naar tekeningen van Jan de Jong.   973 blz.  In mooie staat.  9,=

tn_ramp.jpg 

646. De ramp. Nationale uitgave met voorwoord van H.M.de Koningin.  Hard cover.  Febr. 1953.  Inkl. los register en kaart van het rampgebied. In mooie staat. 4,=

 

tn_britishisles.jpg

647. The british isles (De Britse Eilanden). Hollandse uitgave.  1949. Uitg.; The travel Association.   Soft cover. 80 blz.  Kode; 49/41/54D.  Vol met fotp's en in mooie staat.  2,50

tn_opjachtnaarnieuws.jpg

648. Op jacht naar het nieuws- Hans Wagemans. Achter de schermen van het moderne krantenbedrijf. Uitg.;H. Nelissen ,Bilthoven. Journaal reeks.  1ste dr. 1959. Hard cover gelamineerd.  Met 9 foto's.  Band:Ab Naeye.  Tekeningen in de tekst:Louis Schutte.  met voorwoord van:Michel van de Plas.  229 blz.  In mmoie staat.  4,=

tn_boekderberoemdereizenenontdekkingen.jpg

649. Het boek der beroem- de reizen en ontdekkingen  (tochten ,avonturen en reisverhalen uit alle werelddelen door de beroemdste  reiziger). Afl.: Over berg en rots. 

Met gekleurde platen.  Uitg.:gebr.E.&M. Cohen, Arnhem/Nijmegen.  Hard cover.  1ste dr.  255 blz. In mooie staat.  9,=

tn_NederlandschMaandbladvoorPhilatelie.jpg 

650. Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 16 ingebonden afleveringen .

22 st.jaargang jan t/m juni 1943.   23 ste jaargang  sept. en dec. 1945 en mei t/m dec. 1946.  In mooie staat.  6,=

 

tn_opreisinduitslandmetdrLvanEgeraat.jpg

651. Op reis in Duitsland met Dr.L. van Egeraat.  Uitg.:Margriet reisbiblio- theek deel 3.  De Geillustr. Pers A'dam.  Foto boek uit 1962.   288 blz.  incl.land kaart met afstandstabellen. Hard cover gelamineerd. In mooie staat.  5,=

tn_rome1957.jpg

652. Rome 1957. Lux groot formaat fotoboek wereld- ontmoeting katholieken 1957. Uitg.:Kajotters Verkoop Centrale,Utrecht.  66 pag. In mooie staat.  8,=

tn_dortschepoorterszoon-1.jpg

653. De Dordtsche poorters zoon-J.Snoep jr.  Uitg.: Callenbach,Nijkerk. Hard cover.  2de dr. Teekeningen: Isings.  236 blz. Een historisch verhaal uit veelbewogen dagen 1417-1421.  In mooie staat.  4,=

 

 

tn_muzeenhetmeisje.jpg

655. De muze en het meisje. Een bloemlezing van verzen  bijeengebracht door Ad den Besten en Bert Voeten.  Uitgegeven t.g.v. boekenweek 1957.  79 blz.  Illustr.:Jan van Keulen. In mooie staat. 2,50

tn_tBegonondermelkerstijdschutblad.jpg

656. 't Begon onder melkenstijd  -G.J.Peelen. Uitg.:Voorhoeve, Den Haag. Hard cover.  13de dr. 192blz. Uitleenbibliotheek uitgave. In goede staat .  3,=

tn_watvliegtdaar.jpg

657. Wat vliegt daar- Dr.W.H. van Dobben.  Uitg.: Thieme & Cie,Zutphen. Hard cover.  6de dr.  75 blz. Volledig zakboek der vogels van Midden Europa. Met  291 gekleurde en 36 ongekleurde afbeeldingen.

In mooie staat.  3,=

tn_hollandindieholland.jpg

658. Holland-Indie-Holland in storm  en zonnebrand- Lt. G.A.Koppen. Uitg.: N.V. dagblad De Telegraaf.  Soft cover. 1ste dr. Nov. 1927.  Met voorwoord van Generaal C.J.Snijders(voorzitter comite Vliegtocht ned.Indie). 60 blz. met veel zw.wit foto's.  In mooie staat.  9,=

tn_julianaregina1948en1949.jpg

659. Juliana Regina 1948- 1949.  Oranje jaarboek nr.1. Uitg.:Hollandia,Baarn. Foto boek. Soft cover.  48 blz.  In mooie staat.  4,=

tn_julianaregina1950.jpg

660.  Juliana Regina 1950.  Oranje jaarboek 2. Uitg.: Hollandia,Baarn.  Fotoboek.  Soft cover. 46 blz. In mooie staat.  4,=

tn_julianaregina1951.jpg

661. Juliana Regina 1951. Oranje jaarboek 3. Uitg.: Hollandia ,Baarn. Fotoboek. Soft cover.  47 blz. In mooie staat. 4,=

tn_tropischezaadetendevogels.jpg

662. Tropische zaadetende vogels nr.2. Uitgave:Kon.P. Sluis,Weesperkarspel. Soft cover.  32 blz.  Kleuren afbeeldingen van 30 tropische vogels. In mooie staat. 3,=

tn_indonesiaIV.jpg

663. Indonesia vol IV. Looking back over 1964. Published by the department of Foreign Affairs Republic of Indonesia.  31/12/1964.  Prachtig fotoboek.  167 blz. Hard cover met stofomslag.  In mooie staat.  6,=

tn_kerstboek1939-1.jpg

664. Kerstboek van Zonneschijn 1939. Samenstelling: D.A.Cramer Schaap.  Uitg.:C.A.Spin & Zoon,A'dam. Uitg.Mij.:W.de Haan,Utrecht. Hard cover. 1ste dr. Illustr. voorblad:Anton Pieck. Rest illustr.:Nans van Leeuwen.  48 blz. In mooie staat.  6,=

tn_schepenamstleven.jpg

665. Schepen Amstleven. Schepen naar de deenschen tekst van Mogens Moe vrij bewerkt door jhr.mr.A.F. de Savornin Lohman met illustraties van studio Certo te Amsterdam  en van Mogens Moe.  uitg.:1939.  59 blz. Hard cover. Incl.bijlage Amstleven reddingbootfonds met foto. In mooie staat.  5,=

tn_VomGaskampfzumAtomkrieg.jpg

666. Vom Gaskampf zum Atomkrieg-Dr.Rudolf Hanslian.  Die Entwicklung der wissenschaftlichen Waffen.  Uitg.:Verlag Chemiker Zeitung ,Stuttgart/ Berlin.  1951.  Soft cover.  138 blz.   Voorplaat:karl Kuhlmann. In mooie staat.  4,=

tn_10jaarvrede.jpg

667. 10 jaar vrede. Nationaal gedenkboek.  Uitg.:1955. De Bezige Bij.  Tekst:Paul van't Veer. Beeld: Jurriaan Schrofer. Met inleiding van Dr.W.Drees,minister- president.   114 blz. met veel foto's.  Hard cover met stofomslag.   5,=

tn_onzewonderbaarlijkewereld-1.jpg 

668. Onze wonderbaarlijke wereld.  Een geillustreerd overzicht van de wonderen der natuur en de overwinningen van den mensch. Onder redactie van: J.A.Hammerton(bewerking van John Kooy).  Deel 2 blz. 721-1429. Uitg.:De Haan,Utrecht.  Hard cover.  In mooie staat.  9,=

 

tn_Liedjes.jpg

669.Liedjes-Jules de Corte. Uitg.;Ad.Donker,Rotterdam. 1ste dr. 1960.  96 pag. Voorwoord:S.Carmiggelt. Soft cover. In mooie staat. 2,=

 

tn_chicagobook.jpg

670. The Chicago Book. Fotoboek over Chicago. Soft cover.  66 blz. Uitgave: Fred G.Korth,Chicago.  1949. In mooie staat.  5,=

tn_zwartedageraad.jpg

671. De zwarte dageraad (het Ardennenoffensief 1944/45)- James Garrett.  Uitg.: Scheltens & Giltay. 3de dr. Gouden Ketting Reeks.  Hard cover met stof omslag.   242 blz. In mooie staat.  5,=

tn_naambenikvergeten.jpg

672. De naam ben ik vergeten- J.D. Brown.   Uitg.:Scheltens & Giltay. 3de druk.  Gouden Ketting Reeks.  Hard cover met stof- omslag.   237 blz. In mooie staat.  4,=

tn_veluwe1958.jpg

673. De Veluwe. fotoboek over de Veluwe. Uitg.: van Hoeve,s'Gravenhage.  1958. Soft cover gelamineerd.  123 pag. (27 pag.tekst/96 pag. foto's).  Foto's:Wim K. Steffen.  Tekst:Johan van der Woude. In nieuwstaat. 7,=

tn_drentsedorpen.jpg

674. De Drentse Dorpen- Mr.A,Kleijn.  Uitg.:Boom & Zoon Uitgevers,Meppel.  1ste dr. 1948.  Hard cover met stof omslag.  Vorm en wordings geschiedenis  der Drentse dorpen.  Geillustreerd met zw.wit foto.'s.  Met kaart van Drente.   214 blz. In mooie staat.   8,=

tn_doremi.jpg

675. D re mi(zangmethode voor de lagere school)- J.Worp.   Eerste stukje .  10de dr.  Uitg.:Wolters, groningen.  1903.  hard cover.   64 blz. In mooie staat.  1,50

tn_gekooidevogels.jpg

676. Gekooide vogels-C.W. Coolsma(gevangenis predikant te Groningen). Uitg.:Voorhoeve, Den Haag. Hard cover met stofomslag. 1ste dr.  1947. Tekeningen: Hein Kray. Bandontwerp:Karel Hoekendijk.   208 blz. In mooie staat.  4,=

tn_gijendesterrewereld.jpg

677. Gij en de sterrenwereld- (moderne sterrenkunde voor iedereen)B.H.Burgel. Uitg.:Scheltema & Holkema's Boekhandel en Uitg.Mij., Amsterdam.  Derde herziene druk. 1951. Hard cover met  stofomslag.   528 blz.  Met 235 tekstafbeeldingen en 32 platen. In mooie staat.  8,=

tn_kleineemigratie.jpg

678. De kleine emigratie- Toon Kortooms.  Uitg.: De Lanteern,Utrecht.  1ste dr. Gebonden boek.  186 blz. In mooie staat.  3,50

tn_autogidsvoornederland.jpg

679. Allert de Kange's Autogids voor Nederland= Dr.L.van Egaraat. Uitg.: Allert de Lange,A 'dam.  m.m.v.Koninklijke Nederl. Toeristenbond ANWB.  Bijdragen van Fred Thomas.  5030 km in 17 toergebieden.  287 blz.  In mooie staat. 4,=

tn_huismetdegroeneboomdeel2.jpg

680. Het huis met de groene boom deel 2-Kelvin Lindemann. Uitg.:Ad.M.C.Stok Zuid Hollandse Uitgevers Maatschappij,Den Haag. Hard cover met stofomslag. 1950.  269 blz. In mooie staat. 5,=  (deel 1 zie nummer 330)

tn_uitdelevendenatuurdeel1.jpg

681. Uit de levende natuur, eerste deeltje-dr.Jac.P. Thijsse.  Uitg.:D.A.Daamens Uitgeversmij. s'Gravenhage. Illustr.:Sj.Kuperus.  1ste dr.  Soft cover.  1930.  124 blz.

In goede staat(rug -/-).  2,=

tn_kern.jpg

tn_Kernbuitenzijde.jpg

682. Maandblad De Kern (de Nederlandse Digest).  6 afleveringen t.w.: juli t/m dec. 1957. Ingebonden.  Totaal 382 blz. In mooie staat.  5,=

tn_politiederwildernis.jpg

683. De politie der wildernis (The Royal Canadian Mounted Police)-R.C. Fetherstonhaugh.  Vertaald door K.H.Broekhoff Wnd. Hoofdcommissaris van Politie b.d.te Amsterdam. Uitg.:Kemink & Zoon,Domplein 2,Utrecht. 7de dr. Hard cover met stofomslag.  288 blz. In mooie staat.  7,=

tn_vanderoodezeenaardenblauwennijl.jpg

684. Van de Roode Zee naar den Blauwen Nijl(Abyssinische Reis- avonturen)-Rosita Forbes. Uitg.: Querido Uitgevers Maatschappij, Amsterdam. 1ste dr. 1926. Hard cover.  312 blz. Vertaald door j. van Balen. Met 42 illustraties en 1 kaart. Boek opgedragen aan Abyssinie  en zijn troonopvolger Z.K.H. Ras Tafari.  In mooie staat.  7,=

tn_landenenvolkendervreemdewerelddeeleninwoordenbeelddeel1.jpg

685. Landen en Volken der vreemde werelddeelen in woord en beeld deel I (Amerika,Australie en Oceanie,Atlantische- en Stille Oceaan) : bewerkt door F.K.A. Rombach jr. Uitg.: Gebr.Graauw's Uitgevers Maatschappij,Amsterdam.  1ste dr. 1925. Hard cover. Met 36 groote platen,1 facsimile,2 kaarten en talrijke tekstillustraties.  663 blz.  In mooie staat.  5,=

tn_landenenvolkendervreemdewerelddeeleninwoordenbeelddeel2.jpg

686. Landen en Volken der vreemde werelddeelen in woord en beeld deel II (West Azie,Hoog Azie,Siberie en Oost Azie):bewerkt door F.K.A.Rombach jr.  Uitg.: Gebr.Graauw's Uitgevers Maatschappij,Amsterdam.  1ste druk. 1925. Hard cover.  Met 10 groote platen en talrijke tekstillustratie.  696 blz. In mooie staat. 5,=

tn_landenenvolkendervreemdewerelddeeleninwoordenbeelddeel3.jpg

687. Landen en Volken der vreemde werelddeelen in woord en beeld deel III (Voor - en Achter Indie,Indonesie, Indische Oceaan,Afrika en de Poolstreken):bewerkt door F.K.A.Rombach Jr.  Uitg.: Gebr. Graauw's Uitgevers Maatschappij,Amsterdam. 1ste dr. 1925. Hard cover. Met 18 groote platen,1 kaart en talrijke tekst illustraties.  554 blz. In mooie staat.  5,=

tn_Justjawol.jpg

688. Just jawol-P. Akkerman. Uitg.:Laverman,Drachten. 1ste dr. 1953.   paperback.  Piper en Salt ut Frysk en Frij.  115 blz.  Omslagtek.:S.D.Sipma.  In mooie staat. 3,=

 

tn_meesterwerkenvanjacobcats.jpg

689. Meesterwerken van Jacob Cats-bijeengebracht onder toezicht en met voorwoord van Fokko Bos, leeraar M.O.nederlandsche taal en letterkunde.  Uitg.: Cohen Zonen,Amsterdam.  1ste dr. 1911.  Hard cover.  521 blz.  In mooie staat.   6,=

tn_metflitslichtenbuks.jpg

690. Met flitslicht en buks (Nieuwe waarnemingen en avonturen in de wildernis te midden van de dierenwereld van Aequatoriaal Oost Afrika) - C.G.Schillings. Uitg.:van Lochum Slaterus U.M.,Arnhem.  2de dr. 1925.  360 blz. Met vele origineele ongeretoucheerde  foto- grafische opnamen van den schrijver.  In mooie staat.  7,=

tn_amerikapioniersenhunkleinzoons-2.jpg 

691. Amerika:pioniers en hun kleinzoons-A.Rutgers van der Loeff Basenau.  Uitg.:A.Roelofs van Goor, Meppel.  2de dr. hard cover met stofomslag.  Omslag en illustraties:Rein van Looy.  257 blz.  in mooie staat (omslag -/-).     5,=

 

tn_reportageomnibus.jpg

692. Reportage omnibus-Wim Dussel.  Uitg.:C.de Boer jr., Amsterdam.  Bibliotheek van verre reizen en zeven zeeen.  3delen:Ik praat langs de weg/ Ik kiek langs de weg/Ik schrijf langs de weg.   1ste dr.  Hard cover met stofomslag.   1958.  1010 blz. met foto's.  In mooie staat.  6,=

tn_missisippiroman.jpg

693. Mississippi(roman van de riviervaart)-Richard Bissell. Uitg.:C.de Boer jr., Amsterdam.  1ste dr.  1958. Serie:Bibliotheek van Verre Reizen en Zeven Zeeen. Hard cover met stofomslag.  Band en omslag:P.A.H. van der Harst.  199 blz.  In mooie staat.   7,=

tn_Wegtotelkander.jpg

694. De weg tot elkander (Ingen veigar utenom)- Trygve Gulbranssen. De geschiedenis van het geslacht Bjorndal.  Uitg.:div.  Atlas reeks  nr.49.  Hard cover met stofomslag.  268 blz. Omslag:Dick Bruna. In mooie staat.  3,=

 

tn_geschiedenisvandefilmvz.jpg

695. De geschiedenis van de film deel 1-Marc Turfkruyer. Uitg.: Uitgeverij Ontwikkeling, Antwerpen. m.m.v.Charles Ford. 1ste dr. 1958.  nr.OU pocket nr.3.  199 pag. + 44 pag.zw/wit foto's.  In mooie staat.  2,50

 

tn_siberie.jpg

696. Siberie-Prof.Emil Lengyel. Uitg.:H.P.Leopolds Uitgeversmij. 1949.  1ste dr.  Hard cover met stofomslag.   304 blz. Geillustreerd  met foto's. In mooie staat.  7,=

tn_genezenverklaard.jpg

697. Genezen verklaard-Graham Greene. Uitgeverij Contact,A'dam. 4de dr. 1961. Hard cover met stofomslag. oorspr.titel:A burnt out case.  287 blz.  In mooie staat (naam op schutblad).    4,=

 

tn_LeerboekvanhetBoekhoudenvz-1.jpg

698.Leerboek van het Boekhouden-C.Knapper  Kz. Uitg.:J.Rinkes Jr.,Arnhem.4de dr. 1895.  Hard cover.  326 pag. In mooie staat. 4,=

tn_waarenonwaar.jpg

699. Waar en onwaar(Volks geloof en dierenwereld)-dr. Th.Zell. Voor Nederland bewerkt door Dr.B.C. Goudsmit. Uitg.:W.J.Thieme & Cie.,Zutphen.  Hard cover.  219 blz. Boek 1:Dieren- sprookjes. Boek 2:Zwerftoch- ten door de dierenwereld. In mooie staat. 4,=

tn_catharina.jpg

700. Catharina de Grote(Tsarina van Rusland)-Eugen Zabel. Uitg.: In den Toren-Naarden.  1ste dr. 1953. Hard cover met stofomslag. Omslag:E.Wijnans.  272 blz. In mooie staat.  4,=

tn_heerschappijvandeangst-1.jpg

701. De heerschappij van de angst-Graham Greene. Oorspr.titel:The ministry of fear. Uitg.: Contact, A'dam.  1ste dr.  1948. Hard cover met stofomslag(omslag kwal. -/-).   272 blz. In goede staat.  4,=

tn_mensenbouweneenbrug.jpg

702.Mensen bouwen een brug-Josef Kjellgren. Uit het zweeds vertaald door Saskia Ferwerda. Uitg.: Arbeiderspers A'dam. 1ste dr.  1949.  284 blz.  Hard cover met stofomslag . Omslag: Jan Hazeveld.  In mooie staat.  4,=

tn_Mandiedeoorlogzouwinnen-1.jpg

703.De man die de oorlog zou winnen(Spion fur Deutschland) -Erich Gimpel. Uitg.: Bosch & Keuning. BK Boekenkring. 3de dr. 1965. Hard cover met stof- omslag.  215 opag. In mooie staat. 4,=

 

tn_procesjesuschristus.jpg

704. Het proces Jesus Christus- Frank J.Powell. Uitg.:Foreholte. 1ste dr.  1950. Hard cover met stof omslag.  164 blz. In mooie staat.  5,=

tn_alarmvoorhetavondland.jpg

705. Alarm voor het avondland-Anton Zischka. Rond de aardbol  dwars door bamboe- en ijzeren  gordijnen  op jacht naar feieten en ideeen. Uitg.:Nederland's Boekhuis, Tilburg. 2de dr.  1955.  253 blz.  Met 4 kaarten en 42 foto's. Soft cover gelamineerd. In mooie staat.  4,=

tn_boekvandeschaats-2.jpg 

706. Het boek van de schaats- H.J.Looman.  Het schaatsenrijden door alle tijden-IJshockey-Schoonrij- den-Kunstrijden-Jaap Eden- Oscar Mathisen-Karl schafer-Ernst en Maxie baier Herber-Sonja Henie enz. voor jong en oud.  Uitg.: Holdert & C0.,Amsterdam. 1ste dr. 1944. hard cover.  216 blz.  Met vell zw/wit foto's.  In goede staat.  5,=

 

tn_grootedenkersdereeuwen.jpg

707. De groote denkers der eeuwen:Ernst Hackel en zijn Monisme.  Uitg.: van Holkema & Warendorf A'dam.  1ste dr.  hard cover.  400 blz. In mooie staat.   6,=

tn_Wereldsellende.jpg

708.  's Werelds ellende 's werelds ondergang-E.Dorschler. Uitg.: Internationaal Zendingsgenoot- schap,Kauwlaan 17, 's Graven- hage.  4de druk.  1931.  met 22 illustratieen.  Hard cover linnen.  203 blz.  In mooie staat.  4,=

tn_waddeneilanden.jpg

709. De Waddeneilanden- Evert Zandstra.  Uitg.: Contact A'dam.  serie: Contact Reis Pockets.  Tweede herziene druk . 1958. Verlucht met 31 foto's van Cas Oorthuys.  94 blz. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_vogelsvanwadenslik.jpg

711. Vogels van Wad en slik- M. de Jong.  Uitg.:C.A.J.van Dishoeck,Bussum. 1ste dr. 1964.  111 blz.  Omslag:Rein van Looy.  Illustr.:Rein Stuurman. Voorplat:rose grutto.  Soft cover gelamineerd. In mooie staat.  4,=

tn_vogelsbinnendijksenbuitengaats.jpg

712. Vogels binnendijks en buitengaats-M.de Jong. Uitg.: C.A.J.van Dishock,Bussum.  1ste dr. 1966. 143 blz. Omslag:Rein van Looy. Illustr.:Rein Stuurman. Voorplat:brandgans. Soft cover gelamineerd. In mooie staat.  4,=

tn_ItHeitelanvz-1.jpg

713.  It Heitelan(leesboek over de aadrijkskunde en geschiede- nis van Friesland)-A.Bezema (hoofd ener school te Oldeber- koop)/Jac.v.d.Klei(hoofd eener school te Oosterwolde). Uitg.: J.B.Wolters.  1ste dr. 1916. 98 pag. Geillustreerd met veel foto's. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_vogelsvanmoerasenplas.jpg

714. Vogels van moeras en plas-M.de Jong. Uitg.: C.A.J.van Dishoeck,Bussum. 1ste dr.  1963. Omslag:Rein van Looy. Illustr.:Rein Stuurman. Voorplat:baardmannetje. 127 blz.  Soft cover gelamineerd. In mooie staat.  4,=

tn_vogelnesteneneieren.jpg

715. Vogelnesten en eieren-M.de Jong.  Uitg.: C.A.J.van Dishoeck,Bussum. 1ste dr.  1968. Omslag en kleurenfoto's:Cees Scholtz.  Illustr.:Rein Stuurman. Voorplat:waterral. Soft cover gelamineerd.   151 blz. In mooie staat. 4,=

tn_landvanjanpieterszcoenvoorplat.jpg

716. Het land van Jan Pieterszoon Coen(geschiedenis der Neder- landers in Oost -Indie  aan het Nederlandsche volk verhaald door Dr.W.A.Terwogt. Uitg.:P.Geerts, Hoorn. 1ste dr. 1892.  Met 20 chromo's en uitslaande kaart. 633 blz. In mooie staat.  25,=

tn_bemindanamsterdam.jpg

717. Bemin dan Amsterdam- Anton Pieck en Fred Thomas. Uitg.: Het Hollandsche Uitgevershuis, A'dam.  hard cover met stofomslag. 1ste dr.  1948.  183 blz.  Met 16 kleurplaten en 94 zwartplaten.  In mooie staat.   6,=

tn_steden.jpg 

718. De schoonheid  van ons land deel 10: De steden. Uitg.;Contact A'dam.  1ste dr.  1951. Hard cover,linnen.

Foto's :Cas van Oorthuys e.a.  Tekst:E.Zandstra e.a.           79 blz.tekst.   160 blz. zw/wit foto's.   Formaat: 24 x 35 cm. In mooie staat.  6,=

tn_vanluchtballontotbommenwerper.jpg

719. Van luchtballon tot bommenwerper-William F. Burbidge. De complete geschiedenis van de luchtvaart van de eerst dagen af tot heden. Uitg.:Andries Blitz,A'dam. 1ste dr. 1947.  Oorspr.titel:From balloon to bomber. Vertaald door :C. van Steenderen. Hard cover met stofomslag.  Met veel foto's en voorwoord van  A. Plesman. In goede staat. 5,=

tn_wonderenderwereld.jpg

720. De wonderen der wereld deel 1 - Kunstwerken der natuur en der mensheid zooals zij thans bestaan. Verzameld  uit alle deelen der wereld.  Met beschrijving door bekende  wereld reizigers en voor Nederland bewerkt door Mr.G.Keller.  Uitg.: A.W.Sijthoff's Uitg.Maatschappij te Leiden. Derde geheel omgewerkte druk met 1999 illustraties.   Hard  cover linnen.  404 blz. Formaat: 22x28,5 cm. In nieuwstaat.  10,=

tn_wonderenderwereld-1.jpg

721. idem dito deel 2. zie verdere omschrijving onder  nr.720.   384 blz.  In nieuwstaat.  10,=

tn_wereldreisvolavontuur.jpg

722. Een wereldreis vol avontuur-Richard Halliburton.  Uitg.:H. Meulenhoff,A'dam. 1ste dr. 1927. Hard cover linnen omplakt.  308 blz. met veel zw/wit foto's.  In mooie staat.  9,=

tn_konvooiderverdoemden.jpg

723. Konvooi der verdoem- den-James Pattinson. Uitg.: Arbeiderfspers. 1ste dr. 1964. Hard cover met stofomslag.  247 blz. Over konvooien in de 2de were;doorlog naar Moermansk. In mooie staat. 4,=

tn_eindevaneenwereld.jpg

724. Einde van een wereld - Upton Sinclair. Lanny Budd reeks nr.1. Uitg.;Servire,Den Haag. 1ste dr.  Hard cover met stofomslag. In mooie staat.  4,=

tn_tussentweewerelden.jpg

725. Tussen twee werelden- Upton Sinclair. Lanny Budd reeks nr.2.  Uitg.:Servire. Den Haag.  1ste dr.  Hard cover met stofomslag. In mooie staat(omslag -/-). 3,=

tn_drakentanden-1.jpg

726. Draken tanden - Upton Sinclair. Lanny Budd serie nr.3.  Uitg.:Servire, Den Haag.   1ste dr. Hard cover met stofomslag. In mooie staat.  4,=

tn_wijdisdepoort.jpg

727. Wijd is de poort-Upton Sinclair. Lanny Budd nr.4. Uitg.:Servire,Den Haag. 1ste dr. Hard cover met stofom- slag. In mooie staat. 4,=

tn_havank-circusmikkenie.jpg 

728. Circus Mikkenie-Havank. De 25ste Havank. Hard cover met stofomslag.  Uitg.:bruna & Zoon, Utrecht.   1ste dr.   263 blz.  In goede staat.  8,=

 

tn_wiewindzaait.jpg

729. Wie wind zaait...-Upton Sinclair. Lanny Budd serie nr.6. 1ste dr. Hard cover met stofomslag. In mooie staat.  4,=

tn_omeennieuwewereld.jpg

730. Om een nieuwe wereld- Upton Sinclair. Lanny Budd serie nr.7. Uitg.:Servire, Den Haag. 1ste dr. Hard cover met stofomslag. In mooie staat. 4,=

tn_metgeheimezending.jpg

731. Met  geheime zending- Upton Sinclair. Lanny Budd serie nr.8. Uitg.:Servire, Den Haag. 1ste dr.  Hard cover met stofomslag. In mooie staat. 4,=

tn_naardeoverwinning.jpg

732. Naar de overwinning- Upton Sinclair. Lanny Budd serie nr.9.  Uitg.:Servire,Den Haag. 1ste dr.  Hard cover met stofomslag. In mooie staat.  4,=

tn_schattenderaarde-1.jpg

733. Schatten der aarde- Upton Sinclair. Lanny Budd serie nr.10. Uitg.:Servire, Den haag. 1ste dr. Hard cover met stofomslag. In mooie staat(omslag -/-). 3,= 

tn_lannybuddachterhetijzerengordijn.jpg

734. Lanny Budd achter het ijzeren gordijn-Upton Sinclair. Uitg.:Servire, Den Haag. 1ste dr.  Hard cover met stofomslag.  In mooie staat.  4,=

tn_landvanjanpieterszcoenvoorplat-1.jpg

735. Het land van Jan Pieterszoon Coen(geschie- denis der Nederlanders in Oost-Indie) aan het Neder- landsche volk verteld door Dr.W.A.Terwogt. Uitg.: P.Geerts,Hoorn.  1ste dr.  1892.  Hard cover. 633 blz.  met 20 kleuernplaten en uitslaande kaart.  In mooie staat.  15,=

tn_visscherberends.jpg

736. Visscher Berends(Lief en leed uit een visschersgezin)- Annie Nauta. Uitg.:Elctr. Drukkerij Egner Helder. 1ste dr.  1926. Soft cover.  Illustr.:L. Pinkhof.  54 blz. In mooie staat. 2,50

tn_nederlandseAntillenfotoboek1950.jpg

737. De Nederlandse Antillen (een fotoreportage van land en volk)-Willem v.d.Poll. Uitg.:W.van Hoeve, 'sGraven hage. 1ste dr.  1950. 64 blz.tekst en 128 blz. zw/wit foto's.  Hard cover.  In mooie staat.  4,=

tn_Atjeh.jpg

738. Het land en volk van Atjeh,vroeger en nu- J. Jongejans(Oud Resident van het Gewest Atjeh en Onder- hoorigheden) . Voorwoord van Z.Exc. Dr.H.Colijn.  Uitg.: hollandia Drukkerij N.V., Baarn.  1ste dr.  1939. Hard cover.  353 blz. met veel zw/wit foto's. In mooie staat.  5,=

tn_Wittehel.jpg

739. De witte hel(so weit die Fusse tragen)-Jozef Martin Bauer. Uitg.;De Fontein, Utrecht.  serie:Fontein Boekerij nr.2. 8ste dr.  286 pag. Soft cover gelamineerd. In mooie staat.   2,50

 

tn_buitelingen8stedruk-1.jpg

740. Buitelingen-Godfried Bomans. Uitg.:Elsevier Reeks. 8ste dr.  1957. Hard cover met stofomslag.  320 blz.  Omslag en bandstempel:F.van Uden.  Illustr.:C.Boost. In mooie staat. 4,=

tn_natienjaarbuitenzijdevoorplat.jpg

741.  Na tien jaar. Gedenk schrift bij het tienjarig bestaan der Soc.Dem.Arb. Partij. 1894-1904. Uitg.: A.B.Soep,A'dam. 1ste dr. 1904.  Hard cover linnen omplakt.  167 blz.  8 blz. reklame.  In nieuwstaat. 4,=

tn_gedenkboek25jarigbestaansdap.jpg

742. Gedenkboek ter gelegen heid van het 25 jarig bestaan der Soc.Dem.Arb.Partij.  1894-1919.  In opdracht van het partijbestuur uitgegeven.  Uitg.;N.V.Boekhandel en Uitg. Mij. 'Ontwikkeling", paleisstraat 43,Amsterdam.  1ste dr.  1919.  190 blz.  + 6 blz. reklame..  Hard cover linnen omplakt. In nieuwstaat.  4,=

tn_volledigehandleidingvoorhetschaakspel.jpg

743.Volledige handleiding voor het schaakspel- Dr.M.Euwe. Uitg.:van Goor. kode nummer: 37/53162. Soft cover. 6de dr, 1953.  299 pag. Illustr.vz.:J. Rotgans. In mooie staat. 4,=

 

tn_Ontmoetingindeavond.jpg

744. Ontmoeting in de avond (the woman in the window)-J.H. Wallis. Uitg.:W.van Hoeve. 1ste dr. 1962.  177 blz.  In mooie staat. 2,50

 

tn_matissehettijdvakderfauves.jpg

745. Matisse(het tijdvak der fauves)-Georges Duthuit.  Uitg.:L.J.C.Boucher. 1956.  Serie: Kleine kunst-encyclopaedie 2.  In mooie staat.  3,=

tn_dufyopderennen.jpg

746. Dufy(op de rennen)- Claude Roger Marz. Uitg.: L.J.C.Boucher.  1957. Serie: Kleine kunst-encyclopaedie 12. In mooie staat.  3,=

tn_grietmanshandetrilogiecassettevz.jpg 

747. Griet Manshande trilogie-Jan Mens. Afbeelding:Bijbehorende cassette waarin boek zit.  Uitg.:Kosmos. 2de druk.  1955.  Delen:De gouden reaal/De blinde weerelt/Het goede inzicht.   620 blz. hard cover. In mooie staat.   4,=

 

tn_Wonderlanddertechniek.jpg

748. Het wonderland der techniek (een boek van uitvindingen en ondekkingen)-Hans Dominik. Uitg.:Erven J.Bijleveld,Utrecht. 1ste dr. 1925. Hard cover. 215 pag. Met 182 afbeeldingen naar origineele tekeningen,technische scetsen en photo's. In mooie staat.  3,=

 

tn_donquichote.jpg

749. De avonturen van Don Quichotte-Cervantes.  Uitg.: H.Nelissen,Bilthoven.  1ste dr. 1950. hard cover met stof omslag.  Door dr.N.van Haamstede opnieuw bewerkte  vertaling van C.U. Schuller tot Peursum met platen van A.Hahn jr.  405 blz. In mooie staat.  4,=

tn_guldenspade.jpg

750. De gulden spade (omzwervingen door onze elf provincien)-Mr.W.J. van Balen. Een woord vooraf van dr.H.J.lovink. Uitg.:H.D. Tkeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem.  1ste dr. 1938. hard cover linnen omplakt.   151 blz.  Boek samengesteld t.g.v. 50 jarig bestaan der Nederlandsche Heidemaat schappij. Met veel zw/wit foto's.  In mooie staat.   5,=

tn_albumvangeschiedkundigeplaatjesvz.jpg

751. Album van geschied kundige plaatjes voorkomende in de drie deeltjes Toestanden en Gebeurtenissen van B.Laarman.  Uitg.: P. Noordhoff,Groningen.  1906.  Hard cover.  60 blz.   In mooie staat.  4,=

tn_rijkskweekschoolhaarlem75jaargedenkboek.jpg

752. Rijkskweekschool Haarlem gedenkboek 75 jarig bestaan (1861- 1936).  Gedrukt bij J.B. Wolters,Groningen.  Soft cover. 105 blz. Met veel  zw/wit foto's. In mooie staat.  5,=

tn_moordenaarleeftnog.jpg

753. De moordenaar  leeft nog- Rudolf Anderl. Uitg.: Spaarnestad,Haarlem.  1ste dr. Hard cover met stofomslag.   304 blz. In mooie staat.   3,=

tn_indringers-1.jpg

754. De Indringers-Joseph Hayes. Uitg.:De Spaarnestad, Haarlem . Kennemer Serie nr.48.  1ste dr. Hard cover met stofomslag.   288 blz.  omslag:Martha Scott,Fredric March en Humphrey Bogart in de op dit boek gebaseerde   Paramount film The desperate hours.  In mooie staat.   4,=

tn_Hartjestadvz.jpg

755. Hartje stad-Jan Willem de Boer. Sentimentele herinneringen van een Rotterdamse journalist).  Uitg.: Ad.Donker,Rotterdam. 1ste dr. 1953.  samen vatting van een aantal " Hartjes Stad" verschenen in Het  Rotterdamsch Parool vanaf  31 jan.1950. Soft cover.  96 blz. In mooie staat.  3,=

 

tn_Alarmstarten.jpg

756. Alarm....starten (de oorlogsverrichtingenvan ons luchtwapen)-M.W.J.M. Broekmeijer. Uitg.:Born's Uitgeversbedrijf,Assen.  1ste dr. 1945.   103 blz. Geillustr. met foto's.  In mooie staat. 4,=

 

tn_janligthartherdacht.jpg

757. Jan Ligthart herdacht (schetsen over zijn leven en werk)- R.Casimir.  uitg.: J.ploegsma,Zwolle. 1ste dr.  1916. Hard cover.  230 blz. In mooie staat.  3,=

tn_opreisinnederland-1.jpg

758. Op reis in Nederland- dr.l.van Egeraat. Uitg.;De Geillustreerde Pers.  Margriet Reisboek II.  1ste dr.  1961.  Hard cover met stofomslag.  288 blz.  met veel zw/wit en kleurenfoto's. In mooie staat.  4,50

tn_OpreisdoorItalie.jpg

759. Op reis door Italie- Bert Schierbeek. Uitg.:De Bezige Bij ,Amsterdam.  1ste druk.  1954.  228 pag. Bandontwerp en illustraties:Lotte Ruting.  In mooie staat.  3,=

 

tn_klassiekenmodernballet.jpg

760.  Klassiek en modern ballet- Rene Frank. Arti beeldencyclo pedie nr.37.   64 blz. In mooie staat.  3,=

tn_nationaleballetten.jpg

761. Nationale balletten- Rene Frank. Arti beeld encyclopedie nr.38.  64 blz. In mooie staat.  2,50

tn_OpreisdoorSpanje.jpg

762. Op reis door Spanje- Bert Schierbeek. Uitg.:De Bezige Bij. 1ste dr. 1952.  211 pag. bandontwerp en illustraties:Lotte Ruting. In mooie staat. 4,=

 

tn_Ypenburg.jpg

763.Ypenburg(onze strijd tegen de parachutisten)-H.Kuiper. Uitg.:Brandenburgh & Co., Sneek. 1ste dr. hard cover.  96 pag. Geillustr.met foto's. In goede staat(schutblad bescha- digd). 3,=

 

tn_KleineVossen.jpg

764.De kleine vossen in't gezin -H.Beecher Stowe. Uitg.:W.J. Thieme & Cie. 6de dr. Hard cover.  218 pag. In mooie staat. 3,=

 

tn_zeiljachten.jpg

765. Zeiljachten- Robbert Das en Lex Pranger. Arti beeld encyclopedie nr. 144.  64 blz. In mooie staat.  2,=

tn_lenteleven.jpg

766. Lenteleven(Godsdien- stige liederen).  uitg.: Ned. Protestantenbond. 1899.  2de vermeerderde dr.  Hard cover linnen omplakt.  272 blz.   gedrukt bij de Deventer boek- en steendrukkerij. In mooie staat .  4,=

tn_BelgieenGrHertLuxemburg.jpg

767. Belgie en Groot-Her- togdom Luxemburg. Uitg.; Propagandavereeniging der Belgische en Luxemburgse steden,Brussel.  +/- 1925. Soft cover. 40 pag. met veel zw/wit foto's. In mooie staat.  4,=

 

tn_wonderderklokken.jpg

768. Het wonder der klokken (Mirakel uit Amerika)- Russell Janney.  Uitg.:Strengholt A'dam. Hard cover met stofomslag.  Deel 9 uit de Roosevelt Reeks.  400 blz. In mooie staat.   4,=

tn_VanFlevototIJselmeervz.jpg

769. Van Flevo tot IJselmeer. Uitg.: Holle & Co. 's Graven- hage. Hard cover met stofomslag. Met een inleiding van Henk Draaisma, fotografie Femke en Walt verweij aangevuld met 16 foto's uit de collectie Fred Thomas,omslagteken. van Kuhn.  2de dr. 19 1944.  174 blz. In mooie staat.   9,= 

 

tn_hoekleedikmijvz.jpg

770. Hoe kleed ik mij voor die gelegenheid.-John Kennis.  Uitg.:John Kennis Kledingverhuur,Amsterdam. 1958. 39 blz. Soft cover.  In mooie staat.  2,=

tn_Wankendljocht.jpg

771.Wankend ljocht-P.Akkerman. Uitg.:Brandenburgh & Co. Snits.  1ste dr. 1950.  Serie: Dreech Fierder Bouwend  de fryske bibleteek nr. 73.Hard cover met stofomslag(S.V.)  220 pag. In mooie staat.   5,=

 

tn_paviljoendervrouwenvz.jpg

772. Paviljoen der vrouwen- Pearl S.Buck.  Uitg.: West Friesland, Hoorn. Soft cover met stofomslag.   1ste dr.   370  blz. Omslag: Hans de Haas.  In mooie staat.  4,=

tn_jongeheersersvandeoudewereld.jpg

773.  De jonge heersers van de oude wereld(de macht in nieuwe stijl)- W.S. Schlam.  Uitg.:Nederlands Boekhuis, Tilburg.  hard cover met stof omslag.   274 blz.  In mooie staat.   4,=

tn_herfstvaneenjeugd.jpg

774. De herfst van een jeugd- Truman Copote. Uitg.:A.A.M. Stols 's Gravenhage.  1949. Blauwe Distel serie nr.3.  1ste dr. Hard cover met stofomslag.   273 blz. In mooie staat.   5,=

tn_reddersdermensheid.jpg

775. Redders der menschheid(doktoren als nobelprijswinnaars)- Dr. Kellner Daniel.  Bewerkt door Dr.W.B.Huddleston Slater.  Uitg.:J.M.Meulenhoff , Amsterdam. Hard cover met stofomslag.  266 blz.  periode 1901-1939. Met 12 foto's van winnaars. In mooie staat. 4,=

tn_voetbaltaktiekvz.jpg 

776. Voetbaltaktiek: Wedstrijd en training,Stopperspil...4-2-4 - Piet de Wolf(oefenmeester).  Uitg.; J.F.Duwaer & Zonen, A'dam.  1ste dr. 1966. Hard cover met stof omslag.   175 blz. Met voorwoord van Coen Moulijn. Geillustr. met foto's en tekeningen. In mooie staat.   4,=

 

tn_commissarisverteltverder.jpg

777. De commissaris vertelt verder-H.Voordewind. Uitg.:D.A .Daamen U.M. , 'sGravenhage.  5de dr. 1951. Hard cover met stofomslag.  224 blz.  In goede staat.   4,=

tn_besteuitpanorama.jpg

778. Het beste uit Panorama. Uitg.:De Spaarnestad. 1ste dr.  1956. Hard cover met stofomslag.  223 blz.  In mooie staat.   4,=

tn_silhouettenvz.jpg

779. Silhouetten door L.E. (=Louise Engebrechts).  Uitg.:van Holkema & Warendorf, A'dam.  Hard cover.  5de dr.   +/- 1906.   294 blz.  Met een inleiding van Jero de Vries.  In mooie staat.  3,=

tn_opvoedingdoorentotdevoetbalsport.jpg

780. Opvoeding door en tot de voetbalsport-L.D.E.J.Kramer. Uitgave van den Koninklijken Nederlandschen Voetbalbond. Hard cover. 1ste dr. Jan. 1931.  108 blz.  In goede staat.   3,=

tn_voetbalalsspelenalssport.jpg

781. Voetbal als spel en als sport- H.Goris.  Uitg.: Neder landse katholieke Sportbond, Oranje Nassaulaan 23, 's Hertogenbosch.  N.K.S.serie brochure nr.3.  1ste dr.  Soft cover.  Geillustreerd met foto's.  In mooie staat.  2,50

tn_allesoverzeilen.jpg

782. Alles over zeilen- Lex Pranger. Uitg.:L.J.Veen's U.M.,A'dam.  1ste dr.  1961. Soft cover gelamineerd.  144 blz. Met 13 foto's en 111 tekeningen.  In mooie staat.  3,=

tn_wijn.jpg

783. Wijn-J.D.Rahusen.  Uitg.:C.A.J.van Dishoeck, Bussum. 3de dr.  1960.  Soft cover gelamineerd.   79 blz. Illustr.:Rein van Looy.  In mooie staat.  2,=

tn_wereldvanboven.jpg

784. De wereld van boven- A. Viruly(piloot der KLM).  Uitg.:Douwe  Egberts.  1ste dr. 1933. 55 blz. Hard cover.  Illustr.: Titus Leeser.  In mooie staat  4,=

tn_sportindeluchtvaart.jpg

785. De sport in de luchtvaart- W.Adriaansen. Uitg.:F.G.Kroonder, H'sum. 1ste dr.  1966. Hard cover met stofomslag.  141 blz.  geillustreerd met veel zw/wit foto's en tekeningen. In mooie staat.   4,=

tn_journalistindelucht.jpg

786. Journalist in de lucht- Hugo Hooftman. Uitg.: De Kern,A'dam.  serie:Avontuur en Ontdekking.  Soft cover gelamineerd. 1ste dr.  176 blz.  Met 23 foto's. In mooie staat.   4,=

tn_ReiswijzervoorZwitserland.jpg

787.ANWB  Reiswijzer voor Zwitserland(voor automo- bilisten,motorrijders en wiel rijders).  Serie:Reiswijzer voor het Buitenland deel 3. 1949.  223 pag. + losse kaart. Soft cover. In mooie staat.  4,=

 

tn_vuurvlindertje.jpg

788. Vuurvlindertje(een nieuw verhaal voor groote kinderen)- Herman Heijermans. Uitg.:van Holkema & Warendorf.  8ste dr. Hard cover linnen omplakt.  Illustr.:George  van Raemdonck.  253 blz.  In mooie staat. 4,=

tn_buitenbijdevogels.jpg

789. Buiten bij de vogels (een vogelboek voor iedereen)- Engelhard de Witt. Uitg.: A.G.Schoonderbeek,Laren.  2de dr.  Tweede deel. Hard cover met stof omslag. Illustr.:Rein Stuurman.  206 blz. In mooie staat.  4,50

tn_inleidingtothetschaakspel.jpg

790. Inleiding tot het schaakspel-Dr. M.Euwe. Uitg.:van Goor Zonen.  15de dr.  Hard cover gelam.  40 blz.   In mooie staat.  3,=

tn_humorindegeneeskunde1961.jpg

tn_humorindegeneeskundeaz1961.jpg

791. Humor in de geneeskunde deel 1- Eduard H. Hermans. Uitg.: Mycofarm,Delft. Kon. Ned. Gist en Spriritusfabriek N.V.  1ste dr.  1961.  Soft cover.  153 blz.  In mooie staat.  4,=

tn_humorindegeneeskunde1962.jpg

tn_humorindegeneeskundeaz1962.jpg

792. Humor in de geneeskunde deel 2-Eduard H.Hermans. Uitg.: Intern. Uitgeversmij. Het Wereld venster,Baarn.  1ste dr.  1962. Hard cover.  154 blz. In mooie staat. 4,=

tn_Manindejachthut.jpg

793.De man in de jachthut- Anne de Vries. Uitg.; Callenbach. 1964. Soft cover.  261 pag. in mooie staat. 2,=

 

tn_zwerftochtenomenschede.jpg

794. Zwerftochten om Enschede. Uitgave:VVV  Markt 5,Enschede.  beschrijvingen van 10 bewegwijzerde wandel- en 3 bewegwijzerde fietsroutes i een der mooiste gedeelten van Nederland.  Soft cover. 40 blz. Geillustreerd met foto's.  +/- 1950. In mooie staat.  3,=

tn_leeghwatermaaltdemerenleeg.jpg

795. Leeghwater maalt de meren leeg-Jef Last.  Uitg.:ARBO,A'dam. 1ste dr. 1942. Hard cover met stof omslag.  147 blz.  Omslag: B.Mohr.   Met illustraties naar oude prenten. In mooie staat.  4,=

 

tn_luchtcamera.jpg

796. Luchtcamera-W.van Veenendaal. Uitg.;van Holkema en Warendorf. 1ste dr.  1941. Hard cover met stofomslag.  192 pag.  illustr.;G.Hagemeyer. In mooie staat.  4,=

 

tn_heemschutserienr1-HistorischeschoonheidvanAmsterdam.jpg

797. De historische schoonheid van Amsterdam- A.A.Kok. Uitg.:Allert de Lange, A'dam.  Heemschut serie nr.1.  7de dr. 1947. Hard cover met stofomslag.  94 blz. + plattegrond  centrum A'dam.  Geillustreerd met  reproducties uit den  topo- graphischen atlas van den schrijver.  In goede staat.  2,=

tn_heemschutserienr10-HistorischeschoonheidvanHoorn.jpg

798. De historische schoon- heid van Hoorn- J.C. Kerkmeijer. Uitg.:Allert de Lange,A'dam.  Heemschut serie nr.10.   5de dr. 1946.  Hard cover met stofomslag. 109 blz. + plattegrond Hoorn.  Met teekeningen van den schrijver. In mooie staat.  2,=

tn_heemschutserienr13-HistorischeschoonheidvanHaarlem.jpg

799. De historische schoon- heid van Haarlem-J.M. Sterck Proot. Uitg.:Allert de Lange,A'dam.  Heemschut serie nr.13.   1ste dr. 1942. Soft cover met stofomslag.  116 blz. + 2 plattegronden Haarlem.  In mooie staat.  2,=

tn_heemschutserienr16-HistorischeschoonheidvanGroningen.jpg

800. De historische schoonheid van Groningen-Dr.Elisabeth Neurdenburg.  Heemschut serie nr.16.   Uitg.:Allert de Lange, A'dam.  1ste dr. 1942.  hard cover met stofomslag.  80 blz. + plattegrond Groningen.  In mooie staat.  2,=

tn_heemschutserienr38-DorpeninZeeland.jpg

801. Dorpen in Zeeland-ir.P.J. 'T Hooft b.i.  Heemschut serie nr.38. Uitg.:Allert de Lange,A'dam. 1ste dr.  1944. Hard cover met stofomslag.  114 blz. + kaart Zeeland. In mooie staat.2

tn_heemschutserienr40-SchoonheidvanaandeVecht.jpg

802. Schoonheid aan de Vecht-Dr.R.van Luttervelt. Uitg.:Allert de Lange,A'dam. Heemschut serie nr.40. 1ste dr. 1944. Hard cover met stof omslag.  87 blz. + kaart stroom gebied van de Vecht.  In mooie staat.   3,=

tn_heemschutserienr45-Zaltbommel.jpg

803. Zaltbommel-ir. J. Beckering Vinckers.  Uitg.: Allert de Lange,A'dam. Heemschut serie nr.45. 1ste dr. 1944.  Hard cover met stofomslag.  132 blz. + plattegrond Zaltbommel. In goede staat.  2,=

tn_heemschutserienr60-DedrieMaassteden.jpg

804. De drie Maassteden: Schiedam,Vlaardingen,Maassluis -M.C.Sigal. Uitg.:Allert de Lange, A'dam.  Heemschut serie nr.60. 1ste dr.  1948. Hard cover met stofomslag.  196 blz.  In mooie staat.  2,=

tn_heemschutserienr70-DorpeninDrenthe.jpg

805. Dorpen in Drenthe-Mr.A.Kleijn. Uitg.:Allert de Lange,A'dam. Heemschut serie nr.70.  1ste dr. 1949. Hard cover met stofomslag. 124 blz. + kaart Drenthe. In gioede staat.   2,=

tn_heemschutserienr58-amersfoort.jpg

806. Amersfoort(rondom zijn toren)-Dr.J.F.B. van Hasselt. Uitg.:Allert de Lange, A'dam. Heemschut serie nr.58.  1ste dr. 1948. Hard cover met stofomslag.  105 blz. + plattegrond Amersfoort. In mooie staat.  2,=

tn_heemschutserienr47-Kampen-1.jpg

807. Kampen(de aloude Haqnzestad)-Mr.Joan H.P. Ennema.  Uitg.:Allert de Lange,A'dam. Heemschut serie nr.47. 1ste dr.  1946. Hard cover met stofomslag.  121 blz. + plattegrond Kampen. In mooie staat. 2,=

tn_heemschutserienr64-BergenopZoom.jpg

808. Bergen op Zoom(de stad der markiezen)-C.J.F.Slootmans. Uitg.:Allert de Lange,A'dam. Heemschut serie nr.64.  1ste dr.  1949. Hard cover met stofomslag.  159 blz. + plattegrond Bergen op Zoom. In mooie staat.  3,=

tn_heemschutserienr63-Deventer.jpg

809. Deventer(de stad van Geert Groote)-G.J.Lugard. Uitg.:Allert de Lange,A'dam. Heemschut serie nr.63. 1ste dr.  1949.  Hard cover met stofomslag.   117 blz. + platte grond Deventer. In mooie staat. 3,=

tn_heemschutserienr3-deoudevestingwerken.jpg

810. De oude vestingwerken van Nederland-W.H. Schukking. uitg.:Allert de Lange,A'dam. Heemschut serie nr.3.  4de dr.  Juni 1947.  Hard cover met stof omslag.  112 blz. In mooie staat.  2,=

tn_heemschutserienr11-langsonzewegen-1.jpg

811. Langs onze wegen- ir. G.A.Overdijkink. Uitg.: Allert de Lange,A'dam.  Heemschut serie  nr.11.  3de dr. 1947. Hard cover met stofomslag.  96 blz. + 16 blz.foto's.  In mooie staat. 3,=

tn_heemschutserienr18-Nederlandschetuinenenbuitenplaatsen.jpg

812. Nderlandsche tuinen en buitenplaatsen-Dr.Ir.J.T.P. Bijhouwer. Uitg.:Allert de Lande,A'dam.  Heemschut serie nr.18.  1ste dr. 1942. Hard cover met stofomslag.  144 blz. Met pentekeningen van den schrijver.  In mooie staat.   2,=

tn_heemschutserienr33-Luidklokkenenbeiaarden.jpg

813. Luidklokken en beiaarden in Nederland- Ferd. Timmermans. Uitg.: Allert de lange,A'dam. Heemschut serie nr.33. 1ste dr. 1944. Hard cover met stof omslag.   157 blz.  In mooie staat.  2,=

tn_heemschutserienr48-bruggen.jpg

814. Bruggen  oud en nieuw in Nederland-Jan de Meijer. Uitg.:Allert de Lange,A'dam. Heemschut serie nr.48.   1ste dr. 1946. Hard cover met stof omslag.  174 blz. Geillustreerd met foto's.  In mooie staat.   2,-

tn_heemschutserienr57-Heraldiek.jpg

815. Heraldiek in kunst historischen en aestheti- schen zin-J.C.P.W.A. Steenkamp. Uitg.:Allert de Lange,A'dam. 1ste dr.  1948. Hard cover met stofomslag.  162 blz. + 12 blz.foto's. In mooie staat.  2,=

tn_Geschiedenisvandenoorloginzakformaat.jpg 

816.De geschiedenis van den oorlog in zakformaat(A miniature history of the war)-R.C.K.Encor. Uitg.: Contact,A'dam.  1ste dr. 1946.  136 pag. Hard cover met stofomslag. In mooie staat.  3,=

 

tn_DorpeninDrenthe.jpg 

817.Dorpen in Drenthe-Mr. A.Kleijn. Uitg.:Allert de Lange, A'dam. Heemschutserie nr.70. 1ste dr. 1949.  124 pag.+ kaart. In mooie staat. 2,50

 

tn_heemschutserienr68-Bruggedeoudezwinstad.jpg

818. Brugge(de oude Zwin stad)-Dr.Th.Luykx. Uitg.: Allert de Lange,A'dam. Heemschut serie nr.68.  1ste dr.  1949. Hard cover met stofomslag.  79 blz. + platte- grond Brugge.  In  goede staat.   2,=

tn_heemschutserienr17Hindeloopen.jpg

819. Hindeloopen (Frieslands Elfde Stede) -M.P.van Buijtenen. Uitg.: Allert de Lange,A'dam. Heemschut serie nr.17.  1ste dr.  1946. Hard cover met stofomslag.   108 blz.  In  mooie staat.  3,=

tn_entoenkwamendekabouters.jpg

820. en toen kwamen de Kabouters(van jeugdbeweging  tot bewogen jeugd)-Huub Schoondergang.  Uitg.:A.W. Sijthoff,Leiden. 1ste dr. 1971. Paperback.  180 blz.  In nieuw staat.   3,=

 

tn_slaagsmetdepolitie-1.jpg

821. Slaags met de politie- div.auteurs o.a.J.P.A. Gruijters, Han Lammers en Jan Vrijman.  Uitg.:De Bezige Bij.  1ste dr.  1964. Kwadraat pocket nr.20.  143 blz. Geillu- streerd met foto's. In nieuwstaat.   3,=

 

tn_Heiligeland.jpg

822. Het Heilige Land( bezien in het licht van bijbel en historie)-Js.van der Linden(predikant te s' Gravenhage). Uitg.:J.H. Kok.  304 blz. 1ste dr. 1915.  Met 20 autotypieen. In  mooie staat.  4,=

 

tn_Sneeuwgans.jpg

823.De sneeuwgans:een verhaal van Duinkerken(The snowgoose) -Paul Gallico. Uitg.: Wereldbibliotheek Vereniging, Amsterdam. 1946. 28 pag. Soft cover. In mooie staat.  3,=

 

tn_Rodepaviljoenvz.jpg

824. Het Rode Paviljoen- Robert van Gulik.  Uitg.:W,van Hoeve, s' Gravenhage. 2de dr.  1964. Soft cover.  207 blz.  Serie:Nieuwe rechter Tie mysteries, nr.KPF 1. In mooie staat. 3,=

 

tn_schaduweenermisdaadvz.jpg

825. De schaduw eener misdaad-Hall Caine. Uitg.: L.J.Veen,Amsterdam. Serie:Vrienden in Huis. 3de  uitg. Soft cover.  335 blz.  Omslag:Joh B.  In goede staat.   2,=

tn_driemaasstedenheemschutserie.jpg

826. De drie Maasteden: Schiedam-Vlaardingen- Maassluis-M.C.Digal. Uitg.: Allert de Lange,A'dam.  1948.  Hard cover met stof omslag.  196 blz. + 3 platte gronden. In mooie staat. 2,=

tn_mijnzuid-pooltochtShackleton.jpg

827. Mijn Zuid-Pool tocht  ( het verhaal van mijn expeditie naar het Zuidpool gebied)-Sir Ernest Shackleton.  Uitg: Scheltens & Giltay,A'dam.  1ste dr.  378 blz. met 88 illustraties. Hard cover linnen omplakt.  Voor Nederland bewerkt door Arthur Tervooren. In mooie staat.   4,=

tn_bronnenvanjapansewijsheid.jpg

828. Bronnen van Japanse wijsheid. Uitg.:Schuyt & Co. Haarlem.  3de dr.  1977. Hard cover.  In mooie staat.  2,=

tn_artisboek.jpg

829. Het Artisboek door A.F.J.Portielje en S. Abramsz. Uitg.:P.van Belkum Az., Velp.  Mat afbeeldingen  naar foto's van  A.W.J.de Veer.  Hard cover linnen omplakt.  Eerste en tweede deel (295/304 blz.).  1922. In goede staat.  5,=

tn_yoga.jpg

830. Yoga(het geheim van een gezond en harmonisch leven)-Rama Polderman, arts.  Uitg.;De Driehoek, A'dam.  Hard cover met stof omslag.  160 blz.  In mooie staat.   2,=

tn_hermitageleningrad.jpg

831. (Hoogtepunten der schilderkunst in)De Hermitage in Leningrad- Pirre Descargues. Uitg.: W.Gaande ,Den Haag.  Editions Aimery Somogy, Paris.  Nederlandse bewerking: R.E.Penning. 1961.  Hard cover met stofomslag.   320 blz.  Rijkelijk voorzien van zw/wit en kleurenfoto's. In mooie staat.   4,=

tn_telefoongidsamsterdam19521.jpg

832. Supplement van  mei 1952 op de Telefoon gids Amsterdam , uitgave juli 1951.  soft cover.  160 blz. met mooie oude reklame's.  18,5 x 26,5 cm. Uitg.:Staatsbedrijf der PTT. In mooie staat.    4,=

tn_gooi2vz.jpg

833. Het Gooi 2.  Fotoboek + gedichten onder auspicieen van Vrienden van het Gooi. Uitg.:C.A.J.van Dishoeck, bussum.  1967.   40 blz. Soft cover. Foto's:Cok de Graaf. Gedichten:Jaap Harten. Rangschikking foto's:Dr. W.K.Kraak. In mooie staat.  3,=

 

tn_Provo.jpg

834. Provo-onder redactie van F.E.Frekel. Uitg.:Polak & van Gennep. Paperback. 2de dr.  maart 1967.  217 blz. In mooie staat.  3,=

 

tn_vandierenplant.jpg

835. Van dier en plant,water en land(wegwijzer in de natuur van Nederland)-Kees Hana. Uitg.:van Holkema & Warendorf, A'dam. 4de dr.  Hard cover met stofomslag. 647 blz.  Met 119 foto's en honderden tekeningen in de tekst. In goede staat. 4,=

tn_OpenomdenAfsluitdijk-1.jpg

836. Op en om den Afsluitdijk - C.Grilk. Uitg.:Wed.J.van Nelle.  1ste dr. 1934. Soft cover.  157 blz. Geillustreerd met foto's. In mooie staat. 5,=

 

tn_vogelsomonsheen.jpg

837. Vogels om ons heen- Ko Zweeres.  Uitg.:L.J.Veen, A'dam.  Soft cover. 2de dr. 1969.  Illustr.:Rein Stuurman.  223 blz.  In goede staat.  3,=

tn_bomenvz.jpg

838. Natuurgids voor de bomen-J.Bretaudeau. Uitg.: J.M.Meulenhoff A'dam/Zuid Ned.U.M.,Antwerpen. 1ste dr.   1965.  Illustr.:A. le Faou.  160 blz. In mooie staat.   2,=

VogelIdyllentrouwewachters.jpg

839. Vogel-Idyllen:Trouwe Wachters-J.vijverberg. Uitg.: W.L.& J.Brusse's U.M. 1ste dr.  1926. Hard cover linnen omplakt.  116 blz. Met 53 afbeeldingen naar foto grafieeen. In mooie staat.  4,=

tn_forliezers.jpg

840. Forliezers-Rink van der Velde. Uitg.;Lverman,Drachten. 1ste dr. 1963. serie:Dreech fjieder bouwend fryske bibliotheek nr. 101.  Hard cover met stofomslag. 176 blz. Omslach:Cor Visser van der Woude.In mooie staat.  7,=

tn_halveeeuwDePloeg.jpg

841. Een halve eeuw De Ploeg 1918-1968.  Boekje n.a.v. Jubileumtentoonstel- ling  t..g.v. 50jarig bestaan van  van de Groninger Kunst kring De Ploeg in het Groninger museum  van 16 november  tot 16 december 1968.  Soft cover.  79 blz.  waarvan  59 blz. catalogus met afbeeldingen van schilderijen.  In mooie staat. 6,= 

tn_Meeuwen19651.jpg

842. Watersportvereniging De Meeuwen  1965 (Leeuwarden e.o.).  Soft cover. 164 blz.  Vol met zw/wit advertenties van leeuwarder bedrijven uit die jaren. In mooie staat.  3,=

tn_RimenenTeltsjesfyfteprintinge1918.jpg

843. Rimen en Teltsjes fen de Broerren Halbertsma.  Uitg.:R.van der Velde, ljouwert. Fyfte printinge. 1918.  Hard cover linnen omplakt. Mei printen fen:Ids Wiersma.   536 blz. In mooie staat.    5,=

tn_hollandbouwtopdeel4-Luchtvaartwelvaart-1.jpg

844. Holland bouwt op deel 4: Luchtvaart....welvaart. Uitgave: Het Hollandsche Uitgevershuis. 1ste dr. Soft cover.   48 blz. met veel foto's en reklame's.  In mooie staat.  4,=

tn_amelandduinendeiningvz.jpg

845. Ameland duinen, deining en demonen.  Boekje over Ameland uitgegeven +/-  1930. Soft cover.  28 blz. Geillustreerd met foto's. In mooiew staat.  4,=

tn_leertdezeekennen.jpg

846. Leert de zee kennen-P. van der Mije. Uitg.:Kon. ned. Bond tot redding van dren- kelingen.  1952. Soft cover.   20 blz.  In mooie staat. 3,=

tn_Tuinenaanleggenvz.jpg

847. Tuinen:Ontwerpen,aan- leggen en beplanten-G.J. Pannekoek en J.J.Schipper. Deel1:Geschiedenis/landmeten/ Tekenen/Materialenkennis/ Techniek van de aanleg.  Uitg.: Kosmos ,A'dam/Antw.  6de dr.  1960.  Hard cover met stof omslag. 248 blz. In mooie staat.  4,=

tn_marcusketsebol.jpg

848. Marcus Ketsebol-M. Apperloo. Streekroman welke zich afspeelt op Overijsselsche platteland. Uitg.: Bosch & Keuning,Baarn.  Opgang serie. Hard cover met stofomslag.  196 blz.  In goede staat.  3,=

tn_indeduisternis.jpg

849. In de duisternis(In the dark)-Sydney Horler. detactive. Uitg.:A.W.Bruna.  1947. Hard cover,linnen omplakt.  272 pag. Hoofdpersoon:Bunny  Chipstead. In mooie staat.  3,=

 

tn_Hoeschrijfikgoedebrieven.jpg

850.Hoe schrijf ik goede brieven-J.Schrijver. Uitg.:G.B.van goor Zonen. 1957 (kode 23/57168). Soft cover.  128 pag. Een verzameling van 204 brieven over de meest uiteenlopende onderwerpen,getuigschriften, verzoekschriften enz. Soft cover.  128 pag. Illustr.:Teun v.d.Veen. In mooie staat. 3,=

 

tn_zoonbegraaftzijnvader.jpg

851. Een zoon begraaft zijn vader-H.M.van Randwijk. Uitg.: Callenbach.  Hard cover linnen omplakt.  1ste dr.  222 blz. In mooie staat.  3,=

tn_publiekevijandnummer1.jpg

852. Publieke vijand nr.1- Jose Giovanni.  Uitg.:Nijgh & van Ditmar.  1ste dr. Hard cover. Gele Serie  nr.11.  169 blz.  Foto's: Cinedis.  Filmtitel:Enkele reis naar de hel. In mooie staat.  1,50

tn_moordopgetuigen.jpg

853. Moord op getuige (Mensenroof en moord rondom de Caribische Zee) -Frank Arnau. Uitg.:Nigh & van Ditmar.  1ste dr.  Hard cover. Gele Serie nr.7. 166 blz.  De waarheid over Trujillo. In mooie staat.  1,50

tn_doeofikeenvreemdeben.jpg

854. Doe...of ik een vreemde ben(de levensbiecht van twee moderne jonge mensen)- Jack Aistrop.  Vertaald door:Co Kars. Uitg.:Zuid ned. U.M.  Uit de Cultuur serie.  Hard cover met stofomslag.  304 blz. Omslag:Auke A.Tadema. In mooie staat. 6,=


tn_plakboekvandorusvz.jpg

855. Plakboek van Dorus- Tom Manders. Met voorwoord van Gijs Stappershoef. Uitg.: VARA. 1ste dr. 1958. hard cover. 72 blz.  met veel foto's. In mooie staat.  3,=

tn_watvindikdaar.jpg

856. Wat vind ik daar (Paddestoelen/Bessen/Kruiden) -A.Kosch en drs.J.R.Muller. Uitg.:W.J.Thieme & Cie,Zutphen. 2de dr. 1940. Hard cover.  67 blz. geillustreerd met veel zw/wit en kleurentekeningen. In mooie staat.  4,=

tn_culbertsonleertonscanastavz.jpg

857. Culbertson leert ons Canasta-Ely Culbertson. vertaling:Herman W. Filarski. Uitg.:J.Philip Kruseman's U.M.,Den Haag. 1949.  96 blz. In mooie staat.  3,50

tn_Waardedagnachtisvz.jpg

858. Waar de dag nacht is..(in de Limburgsche steenkolenmijnen)-J.C.E. Sand(redacteur van het dagblad De Telegraaf). Soft cover.  1928.  68 blz. Met teekeningen van Jo Spier. In mooie staat.  5,=

 

tn_hierhilversumdencrv.jpg

859. Hier Hilversum, de NCRV. Wel en wee ener omroepvereni- ging in het kort samengevat door Gerard H.Hoek.  uitg.: NCRV.  1962.   107 blz. Zw/Wit en kleurenfoto's: Maria Austria en Henk Jonker.  Soft cover gelamineerd. In mooie staat.   4,=

tn_pietmondriaantotPM.jpg

860. Piet Mondriaan tot P.M. Uitg.: Stichting Ivio. AO reeks nr.563.  3 juni 1955.  16 blz. In mooie staat. 1,=

tn_roetenrookluchtvervuilingvz.jpg

861. Roet en Rook luchtver- vuiling. uitg.:Stichting Ivio. AO reeks nr.584.  11 november 1955.  16 blz. In mooie staat. 1,=

tn_1000jaarstrijdvz-1.jpg

862. 1000 jaar strijd tussen Hindoes en Mohammedanen. Uitg.: Stichting Ivio. AO reeks nr.1080.  30 sept. 1965.   16 blz.  In mooie staat. 1,=

tn_Vlotdooruwrijexamen.jpg

863. Vlot door uw  rijexamen -H.J.Peppink.  Uitg.:Kosmos, A'dam.  13 de uitgave van Hoe krijg ik mijn rijbewijs.  1963. Soft cover.  78 pag.  In mooie staat. 2,=

 

tn_Praktischwerkenopkantoor.jpg

864. Praktisch werken op kantoor-A.Q.de Flines/W.F. Klinkert jr.  Uitg.:Schuyt N.V. Baarn. 1ste dr.  1947. Mercuur serie.  Hard cover met stofom- slag.  224 blz.  Vol met afbeel- dingen van kantoormachines e.d. In mooie staat.  6,=

 

tn_toenennu.jpg

865. Toen en Nu (1907-1957).  Uitg.: Shell Ned.  n.a.v.50 jarig bestaan. Vol foto's om en om uit 1907 en 1957.  Soft cover. Omslag:Eppo Doeve. In mooie staat.  4,=

tn_geldschietervz.jpg

866. De geldschieters-Kees Pronk. Uitg.:J.N.Voorhoeve, Den Haag.  1ste dr.  Hard cover met stofomslag.  198 blz.  In mooie staat.  3,=

tn_laatmijmaarzwerven.jpg

867. Laat mij maar zwerven-Fenand van den Oever. Uitg.: Callenbach.  1ste dr. Hard cover met stofomslag.   240 blz.  Omslag en illustraties:Anton Pieck. In mooie staat.  3,=

tn_inBoedapesthaddenwijeenzoon.jpg

868. In Boedapest hadden wij een zoon-Fedor Janowic. Uitg.:J.N. Voorhoeve,Den Haag.  1ste dr. Hard cover met stofomslag.  Omslag:Kees van Lent.   190 blz.  In mooie staat. 35,=

tn_levensromanvaneenjapanscheprinses.jpg 

869. de levensroman van een japansche prinses-E. Sugimoto. Uitg.:J.M. Meulenhoff,A'dam.  2de dr. Hard cover linnen omplakt. Vertaald door J.E.Kuiper.  292 blz. + 5 blz. uitgevers reklame. In mooie staat.  4,=

 

tn_ToegepastekunsteninNederlandvz.jpg

870. Speelgoed,marionetten, maskers en schimmen- spelen.  Uit de serie:De toegepaste kunsten in Nederland. Uitg.:W.L.& J. Brusse's U.M.,Rotterdam. 1ste dr.  1925. Soft cover met stofomslag. 68 blz.  Geillustr. met foto's van o.m.speelgoed. In mooie staat.   4,=

 

tn_choeriadekleineslavin.jpg

871. Choeris de kleine slavin- Toussaint Bokma. Uitg.: J.N. Voorhoeve,Den Haag.  1ste dr. Hard cover met stofomslag.  Omslag:Kees van Lent.   189 blz. In mooie staat.  4,=

tn_goudkoning.jpg

872. De Goudkoning-Aleid W. van de Bunt. Uitg.:J.N.Voorhoeve, Den Haag. 1ste dr.  Hard cover met stofomslag.   192 blz.  In mooie staat.  3,=

tn_jachthondopdeoceaan.jpg

873.  Jachthond op de oceaan-C.Baardman. Uitg.: J.N.Voorhoeve,Den Haag.  1ste dr. Hard cover met stof omslag.   188 blz.  In mooie staat.  4,=

tn_waterpolitie.jpg

874.  Waterpolitie- C. Baardman. Uitg.:J.N. Voorhoeve,Den Haag. 1ste dr.  Hard cover met stof omslag.  188 blz.  In mooie staat.   4,=

tn_diablosdelmar.jpg

875. Diablos del Mar                 (Zeeduivels)-C. Baardman.  Uitg.:J.N. Voorhoeve. 1ste dr. Hard cover met stofomslag. Omslag:Kees van Lent.  190 blz. In mooie staat.   4,=

tn_goedewacht.jpg

876. Goede wacht-C. Baardman. Uitg.:J.N.Voorhoeve,Den Haag. 1ste dr.  Hard cover met stofom slag.  Omslag en teken.:H. Berserik.  191 blz. In mooie staat.  4,=

tn_circustrekt.jpg

877. Het circus trekt-Joris van den Bergh. Uitg.:De Nieuwe Wieken,A'dam. 1ste dr. 1946. Hard cover met stof omslag(Uschi Torens). Belevenissen van het Nederlandse circus Van Bever.  271 blz.  Met  43 foto's. In goede staat.  4,=

tn_Goudenswipe.jpg

878. De gouden swipe- Abe Brouwer. Uitg.:A.J.Osinga, Bolsward.  7de dr. 1948. hard cover met stofomslag.  260 pag. In mooie staat.  3,=

 

tn_deserteur.jpg

879. De deserteur-P.J. Andriessen. De fransche over heersching en nederlands herstelling 1810-1813. Uitg.:A.W.Sijthoff ,Leiden.  7de dr.  +/- 1900.  Hard cover.   160 blz.  In mooie staat.  4,=

tn_wapensneergelegd-1.jpg

880. De wapens neergelegd-Bertha von Suttner. Uitg.: gebr. E.&M. Cohen.   +/-1910.  7de dr.  162 blz. Hard cover.  In mooie staat.   4,=

tn_Receptenvoorfijnproevers-1.jpg

881.Recepten voor fijnproevers Aangeboden door Maggi's  Producten Maatschappij N.V. geniet boekje. 20 pag. 2de dr. 1930. In mooie staat.  3,=  

 

tn_Voorwiedeklokluidt-Atlasreeks.jpg

882.Voor wie de klok luidt( (for whom the bell tolls)-Ernest Hemingway. Uitg.:Atlas Reeks nr.36.  1952. Hard cover met stof omslag.  431 pag. In mooie staat. 4,=

 

tn_tvstoringenvindenenverhelpen.jpg

883. TV storingen vinden en verhelpen-J.H.Jansen.  Uitg.: Kluwer U.M.,Deventer.  2de dr. Nov. 1962.  Soft cover.   116 blz.  In mooie staat.  2,50

tn_zeilenvoordebeginner.jpg

884. Zeilen voor beginners- H.C.A.van Kampen. Herzien door ir.J.Loeff.  Uitg.:P.N.van Kampen & Zoon N.V.,A'dam. 6de dr. Soft cover.  62 blz. In mooie staat.  2,=

tn_bomen.jpg

885. Bomen-J.Bretaudeau. Uitg.:Meulenhoff Natuurgid- sen. 1ste dr.   1965.  160 blz.  Illustr.:A.le Faou.   11x15,5 cm. In mooie staat.   1,=

tn_opdekentering.jpg

886. Op de kentering-W.Drees. Het democratisch socialisme en de toekomst. Uitg.:Partijbestuur S.D.A.P. - Amsterdam juni 1945. Soft  cover.   40 blz.  In mooie staat.  3,=

tn_bommenwerpersentransportvliegtuigen.jpg

887. Bommenwerpers en tran- sportvliegtuigen-Hugo Hoofdman.  Uitg.:Peters' U.M. , Deventer. Hard cover gelamin.  16 cm hg x 23cm br.  88 blz. Om en om 1 blz.type omschr. en 1 blz. foto. +/- 1969. In mooie staat. 4,=

tn_kweekenvanbloembollen-2.jpg

888. Het kweeken van bloem bollen,verzorgen van kamer planten,cactussen enz.- T. Nourrisse. Uitg.:H.J.Spruyt, Amsterdam.  1ste dr. 1940. Hard cover.   95 blz. In goede staat.  1,50

tn_Onderdewapenen.jpg

889. Onder de wapenen. Soft cover.  1961.  97 pag. Soft cover. Met veel foto's. In mooie staat. 2,=

 

tn_ReisboekvoordeprovincieGelderlandvz.jpg

890.Reisboek voor de provincie Gelderland-J.Wesselink.  Uitg.: van Loghum Slaterus' U.M., Arnhem.  1932.  344 pag.+ kaart. Initiatief van de Prov. Geldersche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer. In mooie staat. 4,=

 

 

 

tn_ThomasAlvaEdison.jpg

892. Thomas Alva Edison (zijn leven,werken en uitvindingen) -W.Brouwer.  Uitg.:L.J.Veen, A'dam.  1ste dr. 1895.  167 pag.  Hard cover. In mooie staat.  4,=

 

tn_voetbalherinnerinjgenvanWimAnderiesenvz.jpg

893. Voetbal herinneringen - Wim Anderiesen. Uitgave: De Boekerij H.A.M.Roelants, Schiedam.  1944. Hard cover.  64 blz. Woord vooraf door Karel Lotsy. geillustr. met foto's. Formaat: 12x18,5 cm. In mooie staat.  4,=

tn_zwervenopdeschaatsdoorfrieslandvz.jpg

894. Zwerven op de schaats door Friesland-K.Sikkema. Uitgave:van Gorcum,Assen.  1942. Soft cover.  128 blz. met veel oude reklame's , kaarrten en fot's.  illustr.: Dick Osinga.  omslag:Cor reitsma. In mooie staat.  4,=

tn_schakels-nederlandseantillen.jpg 

895.  Schakels:Nederlandse Antillen(economische apecten). Jaargang 1956. nr.NA 19.  Uitgave:Ministerie van overzeese rijksdelen. Geniet boekje.  26 blz. Geillusttreerd met foto's. In mooie staat.  2,=

tn_eerstetienwandelingeninRomevz.jpg

896. Eerste tien wandelingen in Rome-Huib Luns. Uitg.:W.L. & J. Brusse's U.M.,R'dam.  1930.  1ste dr.  Soft cover.  132 blz.  Met teekeningen van den schrijver en 72 reproducties naar foto's.  In mooie staat.   3,=

tn_tweedetienwandelingeninRomevz.jpg

897. Tweede tien wandelingen in Rome- Huib Luns. Uitg.:W.L.& J.Brusse's U.M.,R'dam.  1931. 1ste sdr.  Soft cover.  109 blz. Met  teekeningen van den schrijver en 56 reproducties naar foto's.  In mooie staat.  3,=

tn_schakels-heteilandaruba.jpg

898. Schakels:Nederlandse Antillen(het eiland Aruba). Jaargang 1956. nr.NA 20. Uitgave:Ministerie van overzeese rijksdelen. Geniet boekje.  27 blz.  Geiluustreerd met foto's.  In mooie staat.  2,=

tn_schakels-nederlandsnieuw-guinea.jpg

899. Schakels:Nederlands Nieuw-Guinea(aspecten van land en volk).  Jaargang 1956. nr.NNG 25.  Uitgave: Ministerie van overzeese rijksdelen. Geniet boekje.  40 blz. Geillustreerd met foto's. In mooie staat. 2,50

tn_tropischezaadetendevogelsvz.jpg

900. Tropische zaadetende vogels deel 2. Uitgave:P.Sluis,Weesper- karspel.  40 blz. Soft cover. Met 29 kleuren afbeeldingen van tro- pische vogels met beschrijving. In goede staat.  2,50

tn_Wegraceopmotoren.jpg

901. Wegrace op motoren-J.C.Verburg.  Alkenreeks nr.194.  1970.   63 blz. In mooie staat.   3,=

tn_Raceensportwagens.jpg

902. Race- en sportwagens- Peter de Graaf.  Alkenreeks nr.60.   1962.  64 blz. In mooie staat.  4,=

tn_Allesoverkarting.jpg

903. Alles over karting-Nicom de Jong. Alkenreeks nr.86.  1964.   64 blz. In goede   staat.   2,=

tn_Verzengendevuur-1.jpg 

904. Het verzengende vuur (Flames coming out of the top) - Norman Collins.  Uitg.: Jan van Tuyl.  Triomf reeks. 1ste dr. Hard cover met stofomslag.  232 blz. Vertaling:Jan Vrijman. In mooie staat. 4,=

 

 

tn_onweerswolken-1.jpg

905. Onweerswolken deel 2.

zie verder omschrijving onder 904.  In mooie staat. 3,=

tn_onderdeoranjevlag.jpg 

906. Onder de Oranjevlag(of Andries Dirksen de hels van het rampjaar 1672)-L.Penning. Uitg.:W.M.den Hertog,Utrecht.  2de dr.  1954. Hard cover.  276 blz. In mooie staat.  4,=

 

tn_nutleveninvz.jpg

907. Nu 't leven in.  Brief- steller  met aandachtsoefe- ningen-C.van der Kouwe  en G.van der Beek. Uitg.: Jacob Dijkstra,Groningen.  Geniet boek.  9de druk.  +/- 1946. Soft cover. 56 blz.  Formaat:21,5 x 26,5 cm. In mooie staat.  4,=

tn_zondagavondhalfacht.jpg

908. Zondagavond halfacht-Prof. Dr.P.A.van Stempvoort. Uitg.: Callenbach. Radiolezingen  over het evangelie en het moderne leven gehouden  voor de microfoon van  de Ned.Chr. Radiovereniging  gedurende de zomermaanden van 1957.  Soft cover.   83 blz. In mooie staat.   2,50

tn_zongaatopinDallas.jpg

909. De zon gaat op in Dallas(Destiny in Dallas)- Shirley Seifert. Uitg.: Ad. M.C.Stok Zuid Hollandsche Uitgeversmaatschappij,Den haag.  1ste dr.  Hard cover met stofomslag.   272 blz.  Omslag,illustraties tussen de tekst  en bandontwerp:Anton Pieck. In mooie staat.   4,=

tn_oemboedongga.jpg

910. Oemboe Dongga(het kampong hoofd op Soemba)-K.D. Wielenga. Uitg.: J.H.Kok, Kampen. 1ste dr.  1928. Soft cover.  180 blz. Geillustreerd met zw/wit foto's. In goede staat.  4,=

tn_LofoddenLisevz.jpg

911. Lofodden Lise-Estrid Ott.  uitg.:de Kern,A'dam. serie: Avontuur en Ontdekking. 4de dr.  Soft cover gelam.  159 blz.  Met 2o krabbels  van Adeline Lynn.   Met 6 zw/wit foto's.  In mooie staat.  3,=

tn_HollandonderhethakenkruisdeelIII.jpg

912. Holland onder het hakenkruis deel III: Vechters voor de vrijheid - Piet Prins. Uitg.: Jacob Dijkstra's U.M.,Gron.  12de dr.   119 blz.  Soft cover gelamineerd.  In mooie staat.  3,=

tn_zoamuserenwijons.jpg

913. Zo amuseren wij ons (Frohliche freizeit)-Willy Rommel Waridel.  uitg.:J.F.Duwaer & Zonen, A'dam. Gezelschapspelletjes, ontspanning en tijdverdrijf. 1ste  dr. Hard cover met stof omslag.   157 blz.  1965. In mooie staat.  4,= 

tn_slaagsmetdepolitie.jpg

914. Slaags met de politie. uitg.:De Bezige Bij.  Kwadraatpocket KP20. 1964.  m.m.v. o.m.:H.J.A. Hofland,Jan Vrijman, J.P.A.Gruijters. Nawoord:Han Lammers.  143 blz.  Geillustreerd met foto's. In mooie staat.  2,=

tn_veerbotenineuropa.jpg

915. Veerboten in Europa-G.H. Mulder.  Alkenreeks nr.184.  1969. In mooie staat.  2,=

tn_TragedieopTexel.jpg

916. Tragedie op Texel(6-26 april van het jaar 1945)-J.A. van der Vlis. Uitg.:H.J.W.Becht U.M. i.o.v. firma Langeveld en de Rooy,Den Burg.  5de dr.  Soft cover met stof omslag. 121 blz.  In mooie staat.  5,=

 

 

 

tn_amsterdamsetram.jpg

918. De Amsterdamse tram in het verleden en heden Alkenreeks nr.149.  1968. In mooie staat.  2,=

tn_geschiedenisvandefiets.jpg

919. Geschiedenis van de fiets. Alkenreeks nr.138.  1967. 64 pag.  In mooie staat.  2,=

tn_geschiedenisvandeautobus.jpg

920.  Geschiedenis van de auto bus. Alkenreeks nr. 146.  1967. In mooie staat. 2,50

tn_geschiedenisvandevrachtwagen.jpg

921.  Geschiedenis van de vrachtwagen. Alkenreeks nr.179.  1969. In mooie staat.   2,50

tn_nederlandsekustreddingboten.jpg

922. Nederlandse kustred- dingboten. Alkenreeks nr.164. 1968. In mooie staat.  2,=

tn_treinen.jpg

923. Treinen- Drs. G.Hupkes. Spoorwegen van stoom tot stroom. Elsevier pocket U 26.  1964.  192 blz.  In mooie staat. 2,=

tn_Grint.jpg

924.Grint-S.P.Akkerman. Uitg.:Bosch & Keuning, Baarn. +/- 1960  Hard cover met stofomslag.  208 pag.  In mooie staat. 3,=

tn_vroolijkevertellingenvz.jpg

925. Vroolijke vertellingen.  Verzameld door Godfried Bomans. Uitg.:Ons Leekenspel,Bussum. Soft cover.  60 blz. In mooie staat.  4,=

tn_schepenbijmaanlicht.jpg

926. Schepen bij maanlicht (Moon tide)- Willard Robertson. Het verfilmde verhaal van twee mensen voor wie het leven opnieuw iets ging betekenen. Uitg.:J.H.Gottmer,Haarlem.  Damiate reeks nr.22.   2de dr.  1964.  Soft cover gelamin.  222 blz.  Omslag: Dolly de Haas. In mooie staat. 1,50

tn_Geheimepassagier-1.jpg

927. De geheime passagier (Fellow passenger)- Geoffrey Household.  Uitg.: Jan van Tuyl.  Triomf reeks. 1ste dr. Hard cover met stofomslag.  207 blz. In mooie staat.  5,=

 

tn_0815cassetteaz.jpg

928.    08.15 :De Kazerne/ De oorlog/Het einde-Hans Hellmut Kirst. Uitg.:De Boekerij,Baarn.

Oorlogs trilogie in een band in cassette. 704 blz.  1964. In mooie staat.   4,=

Atlasdergeheleaarde40stedr1959.jpg

929.Atlas der gehele aarde (Bosch/Niermeyer)-J.B.Wolters,Groningen. 40ste dr. 2de oplage. 1959. Hard cover. Verzorgd door J.F. Ormeling.  Incl.bijbehorend losse register. Formaat:23,5 x 38 cm.  In mooie staat. 6,=

 

tn_Mary-jandehartog.jpg

930. Mary(duitstalig)-Jan de Hartog. Uitg.:Fretz & Wasmuth verlag A.G., Zurich.  1ste dr.  1952. Hard cover met stofomslag.  277b blz. In goede staat.   4,=

tn_Bioscoopwet1926.jpg

931.Bioscoopwet. Wet van den 14den mei 1926 S 118 tot bestrijding van de zedelijke en maatschappelijke gevaren van de bioscoop.  Uitg.:W.E.J. Tjeenk Willink,Zwolle. 6de dr. 1947.  91 pag. Soft cover. In mooie staat. 6,=

 

 

tn_naturengeadielIIIMidsimmerbloei.jpg

932. Natur en Gea diel IV:Yn en om de reidwal-Dr.J.Botke. Uitg.: Brandenburgh & Co.,Snits.  1ste dr. 1941. Soft cover.  94 bl.  In mooie staat.  2,=

tn_naturengeadielVIYnenomdereidwal.jpg

933. Natur en Gea diel III: Midsimmerbloei-Dr.J.Botke. Uitg.:Brandenburgh & Co.,Snits.   1ste dr.  1937.  104 blz. In mooie staat.  2=0

tn_Landschappenenseizoenen-zomer.jpg

934. Landschappen en sei- zoenen deel 2: Zomer -Rinke Tolman.  Uitg.: Born N.V.,Assen.  1ste dr. 1950. Hard cover met stofomslag.  128 blz. In mooie staat.  4,=

tn_ezelsoor.jpg

935. Ezelsoor-Kees Stip.  Uitg.:Nederlandsche Boek- verkopersbond.  1957. Geniet boekje.  24 blz. In mooie staat.   1,50

tn_muzeenhetheelal.jpg

936. De muze en het heelal. Uitgegeven t.g.v.boekenweek 1959. Soft cover.   70 blz. In mooie staat.   1,50

tn_muzeviertfeest-1.jpg

937. De muze viert feest. Uitgegeven t.g.v. 25ste boekenweek 1960.  Soft cover.  79 blz. In mooie staat. 1,50

tn_kokkerellenbuiten.jpg

938. Kokkerellen buiten- Pauline H.Kalff.  Recepten, en tips voor kampeerders , trekkers en watersportlief- hebbers.  Uitg.:Maggi's  Producten Maarschappij N.V.,A'dam.  63 blz.  Soft cover. In mooie staat.   1,50

tn_zwaarddezeeenhetvalsehart.jpg

939. Het zwaard,de zee en het valse hart-Theun de Vries. Uitgegeven t.g.v.boekenweek 1966. Soft cover.  158 blz.  In mooie staat.   1,50

tn_NaarKoefarahetgeheimvandeSahara.jpg

940.Naar Koefara het geheim van de Sahara-Rosita Forbes. Uitg.: Querido,A'dam. 2de dr. 1925.  Hard cover. 327 pag. Met 45 autotypieen en een kaart. Vertaald door: J.van Balen. In mooie staat. 5,=

 

tn_misdaadenbendewezeninNewYork.jpg

941. Misdaad en bende- wezen in New York-Herbert Asbury.  Uitg.:J.Philip Kruseman, 's Gravenhage.  1928. Bewerkt door Luc Willink. Hard cover.  283 blz.  Met 55 portretten en illustraties.  In goede staat.  4,=

tn_familieenkennissen.jpg

942. Familie en kennissen- F. Haverschmidt. Uitg.:H.A.M. Roelants,Schiedam.  4de dr. Nov.1894. Hard cover.  228 blz.  In mooie staat.    4,=

tn_dieonzekrachtontwakendeed.jpg

943. Die onze kracht ontwaken deed-W.H.Vliegen. Gschiedenis der sociaaldemocratische arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerst 25 jaren van haar bestaan.  Deel 1.  Uitg.: N.V.ontwikkeling,Keizersgracht 376,A'dam.   1924. Hard cover.  584 blz. In mooie staat.        3,=

tn_kleengedichtjes-1.jpg

944. Kleengedichtjes 1- Guido Gazelle.  Uitg.:L.J.Veen.  1905. Driemaal XXXIII.  Vierde vermeerderde uitgave.   128 blz. formaat:10x13 cm. In mooie staat.   2,=

tn_VaarwelmijnZuiderzee.jpg

945. Vaarwel mijn Zuiderzee -Mariap van Urk.  Eeen bundeltje gedichten van weemoed en humor en een stukje folklore.  Uitg.: Ph. zalsman,Kampen.  1ste dr. Oct. 1949.  Hard cover.   64 blz.  Geillustreerd met foto's en tekeningen.  In mooie staat.   3,=

tn_filmenhaarmogelijkheden.jpg

946. De film en haar mogelijkheden-L.J.Jordaan. Uitg.:Arbeiderspers,A'dam. Serie:Kleine cultuur biblio- theek.  1ste dr.  1935. 72 blz. + 32 blz.foto's(53 afbeel- dingen). In mooie staat.   3,=

 

tn_Insulinde.jpg

947.Insulinde(Ons mooi Indie)- Emiel Hullebroeck. Uitg.: De Meulenhoff Editie,Een Algemeene Bibliotheek.  2de dr. 1921. Hard cover. 232 pag.+ 48 pag.foto's. In mooie staat.  4,=

 

tn_BoerenvanKleidorpnoordbrabant.jpg

948. De boeren van Kleidorp- Noord Brabant-H.J.Blacquiere. Uitg.:J.J.Groen & Zoon N.V., Leiden.  1ste dr. 1956. Hard gelamineerd. 148 blz.  In mooie staat(naam op schutblad).  3,=

tn_rondvluchtbovennederlandvz.jpg

949. Rondvlucht boven Nederland. Uitg.: Contact, A'dam. Serie:Contact-Foto- Pockets.  2de dr.  1956. Paperback gelamineerd.  94 blz.  Tekst:Evert Zandstra. Foto's: Aero Photo Nederland.  in mooie staat.   3,=

tn_Dierenencyclopedie.jpg

950. Dieren-encyclopedie- Lize Stilma.  Uitg.:Albert Heijn,Zaandam.  1ste dr. 1962. Soft cover gelamin.  191 blz.  geillustreerd met vell foto's. In mooie staat.  2,=

tn_snelstevliegtuigenterwereld.jpg

951. De snelste vliegtuigen ter wereld-Hugo Hooftman. Uitg.: L.J.Veen's Uitgeversmij. N.V., Amsterdam.  1ste dr.  1961. Soft cover gelamineerd.  154 blz.  Geillustreerd met 34 foto's en vele tekeningen.  In mooie staat.    3,=

tn_Kuyperindecaricatuur-1.jpg

952. Kuyper in caricatuur. 100 uitgezochte caricaturen. Met een brief van dr.A.Kuyper.  1e-5e duizendtal. Nieuwe herziene uitgave. Uitg.:Bosch & Keuning. Libellen serie nr.216/217.   112 blz. Tekeningen van o.m.:Albert Hahn en Joh.Braakensiek. In mooie staat.  3,=

tn_hallomannen-1.jpg

953. Hallo mannen-Kolonel Ds.A.T.W.de Kluis. Hoofd legerpredikant.  Twaalf toespraken tot de Nederl. militairen. Uitg.:Voorhoeve.  3de dr.  1948.  Soft cover met stofomslag.  63 blz. Aangebo- den door Chr.Jongemannen Verbond,Singel 58,A'dam.  In mooie staat.   3,=

tn_reisboekvoordrenthe1952.jpg

954. Reisboek voor Drenthe 1952j.Bakker.  Uitgegeven voor uitg.De Torenlaan, Assen. I.o.v. VVV . hard cover. 381 blz. met uitklap- bare prov.kaart.  Met mooie oude reklames en zw/wit foto's. In mooie staat.  3,=

tn_25jaarAfsluitdijk.jpg

955. Het eerste offensieg:25 jaar Afsluitdijk. 1932- 28 mei - 1957. Uitg.:Staatsdrukkerij en uitgeversbedrijf 's Gravenhage. 1957. Soft cover.  102 blz. Met veel zw/wit foto's en kaarten. In mooie staat. 4,=

tn_purmerend.jpg

956. Purmerend,snel kloppend hart van Waterland. Uitg.: VVV Purmerend i.s.m. gemeente bestuur.  1968. Soft cover. Fotoboek met 48 blz. zw.wit foto's. In mooie staat.   4,=

 

 

 

 

 

tn_naardetoppenvandehimalaja.jpg

957. Naar de toppen van de Himalaja. vier deelnemers aan de Zwitserse Himalaja expeditie:Andre Roch/ David Zogg/Frits Steuri en Ernst Huber.  Uitg.:van Loghum Slaterius U.M.,Arnhem. 1945. Hard cover linnen omplakt.  140 blz. Met veel zw/wit foto's.  In mooie staat.   3,=

tn_grotestedenvanonslanddeel2sGravenhage-1.jpg

958. Grote steden van ons land deel 2: 's Gravenhage - H.Menkman.  Uitg.:H.J. Spruyt's  U.M., A'dam.  Soft cover. 1950.  Leerboek voor de hoogste klassen  der Lagere School en V.G.L.O. 114 blz. met veel zw/wit foto's en uitklapbare stads kaart.        In mooie staat.    3,=

tn_grotestedenvanonslanddeel3rotterdam.jpg

959. Grote steden van ons land deel 3:Rotterdam-H.Menkman. Uitg.:H.J.Spruyt's U.M.,A'dam. Soft cover. 1950. Leerboek voor de hoogste klassen der Lagere School en V.G.L.O.    96 blz.  Met veel zw/wit foto's  en uit- klapbare stadskaart.  In mooie staat.    3,=

 

 

tn_nederlandindetweedewereldoorlogvz.jpg

960. Nederland in de tweede wereldoorlog- P.Lockefeer. Uitg.; J.F.Duwaer & Zonen,A'dam. Leerboek voor de hoogste klassen basisonderwijs en beginklassen  aanssluitend onderwijs. Soft cover. 63 blz.  met veel zw.wit foto's. In mooie staat.  2,50

tn_tuskenseenlan.jpg

 

 

961. Tusken se en lan-Hein Faber.  Utjown fan "Us Frysk Berneboek" 1949. Rige A , nu.6.  Hard cover. 142 blz.  Teken.:A.van der Sloot. In mooie staat.   3,=

tn_bartjeleidtudoorzijnland-mooiDrenthevz.jpg

962. Bartje leidt u door zijn land:Mooi Drenthe-J.Bakker.  Uitg.:VVV. 2de herziene en verbeterde druk.  +/- 1946.  Soft cover. 64 blz. Omslagtek. en illustraties: J.Otter. In mooie staat.  4,=

 

tn_skutsjesilenvz.jpg

963. Skutsjesilen-Liuwe Pietersen(leraar M.O. aan RHBS te Leeuwarden). Uitg.: Laverman,Drachten.  2de dr.  1965. Soft cover gelamineerd.  110 blz. met veel zw/wit foto's van o.m. schepen en beman- ningen. In mooie staat.   4,=

tn_tienjaarwieringermeer-1.jpg

964. Tien jaar Wieringermeer 1930/40.  Het in cultuur brenegen en de Sociaal-Economische opbouw van de Wieringermeer. Uitgebracht door de Directie van de Wieringermeer ,Alkmaar Mei 1940. Soft cover.  64 blz. met veel zw/wit foto's en achterin een uitklapbare kaart. In mooie staat. 3,=

 

tn_kentuoverijselookzo-1.jpg

965. Kent U Overijsel ook zo ? -Gerhard Werkman. Uitg.:Ned.Inst.voor bedrijfs paedagogie,Zeist. Elf Provincien serie.  1ste dr. Soft cover gelam. Foto's: Studio Vincent,Enschede/ P.Gerritse,Zwolle.   140 blz. In nieuwstaat.  3,= 

 

 

tn_VandeRoodeZeenaardenBlauwenNijl-1.jpg

966.Van de roode zee naar den Blauwen Nijl-Rosita Forbes. Uitg.:Querido U.M.,A'dam.  1ste dr. 1926.  312 pag. Met 42 illustraties en een kaart. Hard cover. In mooie staat. 5,=

 

 

 

 

 

tn_kentuutrechtookzo.jpg

967. Kent u Utrecht ook zo ? - Lize Stilma. Uitg.:Ned.Inst.  voor bedrijfspaedagogie, Zeist. Elf Provincien serie.  1ste dr.  Soft cover gelamineerd. Foto's: Abstede,Utrecht/Bert Buurman ,Aart Klein , A'dam/Joop Lamme,Loenen a/d Vecht/ Cas Oorthuys,A'dam/KLM Aero-  carto.  155 blz.  In nieuwstaat.  3,=

tn_kentuN-Hollandookzo.jpg

968. Kent u N.-Holland ook zo ? - Paul van Beckum. Uitg.:Ned. Inst. voor Bedrijfspaedagogie,Zeist. Elf Provincien serie. 1ste dr.  Soft cover gelamineerd. Foto's : Wim Riemens,Middelburg.  120 blz. In nieuwstaat.  4,=

 

tn_kentuZ-Hollandookzo.jpg

969. Kent u Z.-Holland ook zo? - Ewout Janse. Uitg.: ned.Inst.Bedrijfspaedagogie , Zeist.  Elf Provinvcien serie. 1ste dr. Soft cover gelami- neerd. Foto's:Wim Riemens, Middelburg. 128 blz. In nieuwstaat.  4,=

tn_kentubrabantookzo.jpg

970. Kent u Brabant ook zo ? - Kees Bastianen. Uitg.: Ned. Inst. bedrijfspaedagogie, Zeist.  Elf Provincien serie. 1ste dr.  Soft cover gelami- neerd. Foto's:D.Scholte,Oss/ T.Slagboom,Vlissingen. 142 blz. In nieuwstaat.  3,=

tn_kentuzeelandookzo.jpg

971. Kent U Zeeland ook zo ? - G.A.de Kok. Uitg.:Ned.Inst. voor Bedrijfspaedagogie, Zeist. Elf provincien serie.  1ste dr. Soft cover gelamineerd. Foto's: Wim Riemens,Middelburg.   126 blz.  In nieuwstaat.    3,=

tn_ochhedenjadeel2.jpg

972. Och heden ja !  deel 2 - H.W.Keikes.  Over geschiedenis Leeuwarden. Uitg.:Leeuwarder Courant serie  no.9. 1969.  143 blz. Met veel foto's. Soft cover.  In nieuwstaat.  2,=

 

tn_ochhedenjadeel3.jpg

973. Och heden ja !  deel 3 - H.W.Keikes. Over geschied. van Leeuwarden. Uitg.: Leeuw.Courant serie no.13.  1972. 144 blz. Met veel foto's. In nieuwstaat.   2,=

 

tn_vierdaagsche.jpg

974. De vierdaagsche-J.N. Breunese. Uitg.:G.W. den Boer,Vlissingen. serie:Praat en Plaat nr.3. Hard cover. 1932. Met 20 pag. + 65 foto pagina's. Omslag en tekst vignetten:Lida von Wedell. In mooie staat.  5,=

tn_dagenonzerjarem1956.jpg

975. De dagen onzer jaren : 1956. Uitg.:Bosch & Keuning, Baarn.  Een kroniek in foto's en tekst van hetgeen in ons land en in de wereld gebeurde. Periode 1 okt.1955 - 30 november 1956.  Soft cover met stofomslag.   74 blz.  In mooie staat.  3,=

tn_randvandenhaag.jpg

976. De rand van Den Haag. 32 tekeningen  van Willem Minderman  met begeleidende tekst van Dr.A.Schierbeek. Uitg.: L.J.C.Boucher,Den Haag.  Hard cover. 1952.  Formaat:21 cm hg. x 29 cm breed. In mooie staat.  3,=

 

 

 

 

tn_Scheveningenbeleven.jpg

977. Scheveningen beleven- A.van Onck. Serie:Dit is uw vakantie. Uitg.:Ad M.C.Stok, Zuid Hollandsche U.M., Den Haag. 1ste dr.  82 blz. Soft cover gelamin.  Met zw/wit foto's. In mooie staat.  3,=

 

 

tn_OnsHilversum.jpg

978. Ons Hilversum(Hoe het ontstond,hoe het groeide) - Cor Bruijn.  Uitg.:Gemeente Hilversum. 2de dr.  Hard cover met stofomslag.  1968.  204 blz. Omslag en illustr.:Pieter Pouwels. Met veel foto's van:M.Drop. In mooie staat.  4,=

tn_Eeuwigeijs-1.jpg

979. Het eeuwige ijs(de Zuidpool expeditie van kapitein Scott)-H.G.Ponting. Uitg.: J.M.Meulenhoff, A'dam. 2de dr. Hard cover.  451 blz. Met talrijke reproducties naar foto's van  kapitein Scott,H.G.Ponting en anderen. In mooie staat.   4,=

tn_Mysterieuzekrachtenindesport.jpg

980. Mysterieuze krachten in de sport-Joris van den Bergh en Karel Lotsy. Uitg.:Amsterdam- sche Boek- en Courantmaatsch., A'dam. 1ste dr. 1941. Hard cover. 245 blz. Geillustreerd. In mooie staat.  4,= 

 

 

tn_VanVissersdorptotWereldstad.jpg

981.Van visschersdorp tot wereldstad(Het 600 jarig bestaan der stad Rotterdam herdacht)-J.M.Droogendijk.  Uitg.:J.M.Bredee's U.M.. 1ste dr. 1928. Soft cover.  96 pag. Geillustreerd. In mooie staat. 4,=

 

tn_Landvanrembrand.jpg

982. Het land van Rembrand (tweede deel eerste helft)-Cd.Busken Huet. Uitg.:H.D. Tjeenk Willink,Haarlem. 2de dr. 1886. Studien over de noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw.  Hard cover. 327 blz. In mooie staat.   3,=

tn_PinkelmanOmnibus-GodfriedBomansvz.jpg

983. Pinkelman Omnibus- Godfried Bomans. Uitg.: Elsevier. 1955.  1.De avonturen van Pa Pinkelman. 2.Pa Pinkelman in de politiek. 3.De onsterfelijke Pa Pinkelman.  Illustraties en bandontwerp: Carol Voges. In mooie staat. 5,=

tn_Watisdatvooreenvliegtuig1960.jpg

984. Wat is dat voor een vliegtuig(The Observers Book of aircraft)- William green en Gerald Pollinger. vertaald door:Hugo Hooftman. Uitgave 1960. uitg.:Hollandia,Baarn.  148 typen met 272 illustr. 291 blz. Hard cover. In  mooie staat.  2,50

 

 

tn_Watisdatvooreenvliegtuig1961.jpg

985. Wat is dat voor een vliegtuig(The Observers Book of aircraft)-William Green.  Vertaald door : Hugo Hooftman.  Uitgave:1961.  uitg.:Hollandia,Baarn. 150 typen en 272 illustr.  Hard cover.  290 blz. In mooie staat.   2,50

 

tn_Watisdatvooreenvliegtuig1962.jpg

986. Wat is dat voor een vliegtuig(The Observers Book of aircraft)-William Green. Vertaald door:Hugo Hooftman. Uitgave:1962. Uitg.:Hollandia,Baarn. 155 recente typen en 278 illustr. Hard cover.  293 blz. In mooie staat.  2,50

 

tn_Hexspoor.jpg

987. Hexspoor-Walter Breedveld.  Uitg.:De Fontein,Utrecht.  6de druk. Soft cover gelamineerd.   296 blz.  serie:Fontein Boekerij nr.21.  1954. In mooie staat.  3,=

 

 

 

 

tn_Shackletonslevenenreizen.jpg

988. Shackleton's leven en reizen-Lady Shackleton en Hugh Robert Mill. Uitg.:Em.Querido,A'dam.  1ste dr. 1923. Hard cover.  356 blz.  met 35 autotypieen en 4 kaarten. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_NaarKoefara.jpg

989. Naar Koefara(het geheim van de Sahara)- Rosita Forbes. Uitg.:Em. Querido,A'dam. 1ste dr.  1923. hard cover.  327 blz. Met 45 autotypieen en een kaart. In mooie staat.  5,=

 

 

tn_Herbie.jpg

990. Herbie(The city boy) - Herman Wouk. Uitg.: Jan van Tuyl.  Triomf reeks. 1ste dtr. Hard cover met stofomslag.  354 blz. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_Verhalenuitdevaderlandschegeschiedenis.jpg

991. Verhalen uit de vader- landsche geschiedenis-P. Louwerse. Uitg.:P.van Belkum Az.-Zutphen. Hard cover.  1ste dr.  1908.  512 blz.  Met zestien platen. In mooie staat.   6.=

 

 

tn_Practischereceptenvoordekeuken.jpg

992.Practische Recepen voor de keuken. Uitg.:Maggi. 1ste dr. +/- 1933. Soft cover. 84 pag.  In mooie staat. 3,=

 

 

tn_Langsheggenenwegen.jpg

993. Langs heggen en wegen-A.Ringelberg.  Uitg.:Int.Zendingsgenoot- schap der Z.D.A.,A'foort.  1ste dr.  1947. Hard cover.   216 blz.  In mooie staat.  3,=

tn_vadertjelangbeen-1.jpg

994. Vadertje Langbeen- Jean Webster. Uitg.: Scheltema & Holkema.  1943.  43e-47e duizend.  128 blz. In mooie staat.   4,=

 

tn_Geniusvandezang.jpg

995. De genius van de zang- Novalis. Uitg.:Wereld bibliotheek. Kerstpremie 1941. 1ste dr.  Illustr. en bandtek.: Thijs Mauve.   32 blz. In mooie staat.  3,=

tn_tevuurentezwaard.jpg

996. Te vuur en te zwaard- Mack Kenton. Schorpioen oorlogs roman nr.35. Soft cover.   48 blz. In mooie staat. 2,=

 

 

 

 

 

 

 

tn_NieuweGeneeswijze-PastoorHeumannvz.jpg

997. De Nieuwe Geneeswijze Pastoor Heumann. Uitg.: Pharmaceutische Handel-Mij.  L.Heumann en Co.,Staalkade 4,Amsterdam. Soft cover.   352 blz.  In goede staat.                    7de druk.      4,=

10de dr.        2,50

  3,=

 

 

 

tn_inleidingtothetdamspelvz.jpg

998. Inleiding tt het damspel - J.W.van Dartelen(kampioen van Haarlen e.o. begin jaren 20).  Uitg.: G.B.van Goor.  6de dr.  1947.  Soft cover.  48 blz. In mooie staat.  3,=

 

 

 

 

 

tn_Soldaat.jpg

999. Soldaat-Piet van Veen. Uitg.:ned.U.M.,A'dam.  Hard cover.  1ste dr.  1931.  334 blz.  In mooie staat.    3,=

 

 

 

 

 

 

 

tn_annemargreet.jpg

1000. Anne Margreet-Johan Falkberget. Uitg.:Zuid Holl. U.M. ,Den Haag.  1ste dr.  1945. kode : K1185. 300 blz. Hard cover met stofomslag.  Illustr.: Anton Pieck. In mooie staat.   5,=

 

tn_Gandhialsopvoeder.jpg

1001. Gandhi als opvoerder- D.L.Daalder.  Uitg.:Servire, Den Haag. 1ste dr. 1933. Soft cover.  96 blz.  Illustr.:Kanu Desai. In mooie staat.  3,=

 

tn_Moordenaarleeftnog-1.jpg

1002. De moordenaar leeft nog(Die Stimme die niemals schweigt)- Rudoph Anderl.  Uitg.: De Spaarnestad. 1ste dr.  Hard cover met stofomslag.  304 blz.  In mooie staat.   3,=

tn_Frieschjaarboekjeofalmanac1918.jpg

1003. Friesch jaarboekje of Almanak 1918. 91ste jaargang. Uitg.:R.J. Schierbeek ,Leeuwarden. Soft cover. In mooie staat.   3,=

 

 

tn_WorldPressphoto66vz.jpg

1004.Wiorld Press Photo'66. Uitg.: W.van Hoeve,The Hague,Holland. Soft cover. 127 pag. Formaat: 18x25,5 cm. In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

 

 

tn_Zegmaardagmetjevoetje.jpg

1005.Zeg maar dag met je voetje..(Goodbye Piccadilly Farewell Leicestersquare)- Arthur Bern. Misdaadroman. Uitg.:M.C.Stok/Zuid-Holl. U.M.  1ste dr. 1968.  232 pag. Soft cover gelamineerd. Omslag: Frans Mettes. In mooie staa.  3,=

 

tn_winter-jaarnatuurleven.jpg

1006. Een jaar  natuurleven: Winter-R.J.de Stoppelaar, Jan Strijbos en A.B.Wigman. Uitg.:Scheltema & Holkema's Boekhandel en U.M.. 2de herziene druk. Hard cover linnen omplakt. 191 blz. Met 96 platen en 174 afbeel- dingen. In mooie staat.  5,=

 

 

tn_boeruitTekoa.jpg

1007. De boer uit Tekoa(over het boek Amos)-H.Veldkamp. Uitg.:T.Wever,Franeker. 3de dr. Hard cover met stofomslag.  224 blz.  In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

tn_1935Tientalvz.jpg

1008.  1935:Tiental kinderliedjes gezongen door Jacoc Hamel's AVRO kinderkoor.  uitg.: AVRO. 1935. Soft cover. Bladmuziek met illustraties. Illustr.en verzorging: Piet Maree. Met 1 liedje  waarvoor de tekst door Prinses Juliana is geschreven.  Formaat: 20,5 x 28 cm.  In mooie staat.   4,=

 

tn_Vastetweejarigeenrotsplanten.jpg

1009. Vaste tweejarige - en rotsplanten uit zaad te kweken in de vrije grond. Uitg.:Turkenburg's Zaadhandel, Bodegraven.  +/- 1939. Soft cover.  152 blz. Geillustr.met zw/wit en kleuren foto's. In mooie staat.  3,=

 

 

tn_groningerstudentenalmanak1959.jpg

1010. Groninger Studenten  almanak 1959. uitg.: Vindicat Atque Polit. Hard cover linnen omplakt.   434 blz. In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

tn_groningerstudentenalmanak1961JPG.jpg

1011. Groninger Studenten almanak 1961. Uitg.:Vindicat Atque Polit. Hard cover linnen omplakt.  In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

 

tn_ModernePolen.jpg

1012.  Het moderne Polen (historisch belicht)-Prof.dr. H.Brugmans. Uitg.:H.J.W. Becht. 1ste dr.  1934. Soft cover.  64 blz.  Hoofdstukken zijn in de Telegraaf verschenen najaar 1933. In mooie staat.   4,=

 

 

tn_telefunkentubestechnicaldata1958vz.jpg

1013. Telefunken Tubes. Technical data 1958.  Uitg.:Telefunken. Soft cover gelamin.    216 blz.  Formaat: 10,5 x 14,5 cm. In mooie staat.   3,=

 

 

 

tn_VanallesennogwatoverFriesland.jpg

1014. Van alles en nog wat over Friesland. Uitg.:prov. Bestuur Friesland.  Samenstelling: K.Sikkema. Aangeboden door:Coop. Zuivelbank,Leeuwarden.  1955. Soft cover.  68 blz.  Geillustr.met foto's. In mooie staat.   4,=

tn_Kimenlizzetofier.jpg

1015. De kimmen lizze to fier- Piter Terpstra. Oerset ut it Nederlansk troch Simke de Haan. Uitg.:Laverman, Drachten.  1ste dr. 1958. Hard cover met stofomslag(foto:  F.C.D.Popken).  serie:Dreech Fierder  Bouwend nr.87.  198 blz. In mooie staat.  5,=

tn_Ekinminske-YpkfanderFear.jpg

1016. Ek in minske-Ypk fan der Fear. Uitg.:Laverman,Drachten.  1ste dr. 1961. Hard cover met stof omslag(Jan Murk de Vries).  195 blz.  serie:Dreech Fierder Bouwend nr.95. In mooie staat.  6,=

 

 

tn_kijkenenweten.jpg

1017. Kijken en weten-J. Hogendijk.  Alles over televisie:Het toestel/De antenne/De geschiedenis. Uitg.:W.van Hoeve.  1ste dr. 1959.  Soft cover gelamin.  79 blz.  Geillustr. In mooie staat. 4,=

 

tn_Slavenbandalsereteken.jpg

1018. Een slavenband als ereteken-Junius Ingerman. Uitg.:Scheltens & Giltay, A'dam.  2de dr. 1963. Hard cover met stofomslag.  248 blz.  Geillustreerd met veel zw.wit foto's. In mooie staat.   5,=

 

tn_Eeuwigewildernis.jpg

1019.  De eeuwige wildernis(vijftien jaar karavaan leven in Equatoriaal Afrika) - dr.Paul Julien. Uitg.: Scheltens & Giltay,A'dam.  5de dr. Hard cover met stofomslag.  221 blz. Met 32 pagina's illustraties in koperdiepdruk.  In mooie staat.  5,=

tn_IngmarBergman.jpg

1020. Ingmar Bergman- Tjitte de Vries.  AO reeks boekje nr.1098.  1966.  Soft cover.  16 blz. In mooie staat.  1,50

 

tn_50jaarBauhaus.jpg

1021.  50 jaar Bauhaus-Marin Mooij. AO reeks boekje nr.1240.  1968. Soft cover. 16 blz. In mooie staat. 1,=

tn_DsMartinLutherKing.jpg

1022. Ds.Maertin Luther King-S.P. Lomax. AO reeks boekje nr.1063. 1965.  Soft cover. 16 blz. In mooie staat.  1,=

tn_DrJacP.jpg

1023. Dr.Jac.P. en de natuur sport-Bert Garthoff. AO reeks boekje nr.1071. 1965. Soft cover.  16 blz.  In mooie staat. 1,50

tn_DerdemanThethirdman-GrahamGreene-1.jpg

1024.The third man(De derde man)-Graham Greene. Uitgeverij Contackt  1950. Hard cover met stof omslag.  156 pag. Met 16 filmfoto's. Ned.filmeditie. In mooie staat. 5,=

 

 

tn_hoemaaktuhetvz.jpg

1025. Hoe maakt u het(een hobbyboek voor het hele gezin)-Piet Maree. Uitg.:Margriet  Bibliotheek/De Geillustr. Pers ,A'dam.  1962.1ste dr.  Hard cover gelamineerd.  288 blz. Met mooie kleuren illustraties. In mooie staat. 7,=

tn_Opverkenningnaarmensenmaatschappij.jpg

1026.Op verkenning  naar mens en maatschappij-E.Wolthuis en S.H.Woudsma. Uitg.:J.B. Wolters. 1ste dr. 1954. School- boek voor maatschappijleer en burgerschapskunde. Soft cover.  201 pag. Ontwerp voorzijde: H.Prahl. In mooie staat. 5,=

tn_VoetballenvlgshetsysteemvandeArsenalFootballClub.jpg

1027.  Voetballen volgens het systeem van de Arsenal Football Club-Fred Pagnam. Uitg.:Kosmos,A'dam.  1ste dr.  1935. Soft cover.   31 blz.  Met aanbeveling door Han Hollander.  In goede staat. 6,=

tn_ReiskalenderCentropaUtrecht1929vz.jpg

1028. Reiskalender 1929. Uitg.: Verkeersbureau Centropa, Utrecht.  1ste dr. Soft cover.  127 blz.  Geillustreerd met foto's en oude advertenties. In mooie staat.  6,=

 

 

tn_Vereenigingtotbehoudvannatuurmonumentenjaarboek1941-1949.jpg

1029. Vereeniging tot behoud van Natuurmonu- menten jaarboek 1941- 1949. Soft cover.  111 blz. In mooie staat.  4,=

 

 

 

tn_Verenigingtotbehoudvannatuurmonumentenjaarboek1950-1953.jpg

1030. Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten jaarboek  1950-1953. Soft cover.  123 blz. In mooie staat. 4,=

 

 

 

tn_GrundlehrendesIslamischenGlaubens1931.jpg

1031. Der Orient in Wort und Bild Heft 3:Die Grundlehren des Islamischen Glaubens.  Uitg.:Missionshandlung und Verlag,Potsdam.  4e Auflage. 1931. Soft cover.   40 blz. geillustr. met foto's. In mooie staat.  3,50

tn_OlievoorChinaslampen.jpg

1032. Olie voor China's lampen (Oil for the lamps of China)- Alice Tisdale Hobart. Uitg.:Servire,Den Haag.  8ste dr.  Omslag:C.B. Teeuwisse.  344 blz. In mooie staat.   3,=

 

 

 

 

tn_ReiswijzervoorBelgieenLuxemburg1938.jpg

1033. Reiswijzer voor Belgie en Luxemburg.  Uitg.: ANWB. 1938.  Incl.platte gronden belangrijkste steden en lose landkaart.  In goede staat.  3,=

 

 

 

 

 

tn_Zwartehandel.jpg

1034. Zwarte handel-A.J.A.C. van delft. Uitg.:U.M.Holland, A'dam.  Serie:Uit de bezet- tingstijd 1940-1945.  Soft cover.   67 blz.  1945.  In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

tn_RumoeromPdeBoer.jpg

1035. Rumoer om P.de Boer. Uitg.:Bond Mobil.Invaliden/ en Stchting De Nederlandsche Soldaat.  Soft cover. 1ste druk.  dec.1953.   48 blz.  In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

tn_ludmillaeenlegendeuitLiechtenstein.jpg

1036. Ludmilla een legende uit Liechtenstein-Paul Gallico. Uitg.: Wereld Bibliotheek. 1956. Soft cover. 62 blz. Bandtek.:H.de Haas.  In mooie staat. 2,50

 

 

tn_hierhilversomdencrv.jpg

1037. Hier Hilversum,de NCRV. Wel en wee ener omroepvereniging in het kort samengevat door Gerard H. Hoek. Uitg.:NCRV.  1962. Soft cover gelamineerd.  107 blz. Geillustr.met veel foto's.  In mooie staat.  3,50

tn_begin-atlasvaneuropa13edr.jpg

1038. Begin-Atlas van Europa- G.Prop.   Uitg.:Thieme & Cie, Zutphen. 13de dr.  1952. Hard cover.

Formaat: 17x22 cm. In mooie staat. 4,=

 

 

tn_Zowordtueengoedtafeltennisser.jpg

1039. Zo wordt u een goed tafel tennisser-Fre Elshof. Kanarie boekje nr.32. Uitg.:Maandblad  Succes. Soft cover.  64 blz. In mooie staat. 2,50

 

 

tn_LaatsteachtvandenkruiserFrauenlob.jpg

1040.De Laatste Acht van den Kruiser Frauenlob-Walter Stolzmann. Mijn oorlogs- ervaringen aan boord van den kruiser Frauenlob tot aan zijn ondergang. Uitg.:W.ten Have, A'dam. 1ste dr. 1917.  Soft cover. 101 pag. Geillustreerd met foto's.  In goede staat.  4,=

tn_WorldPressPhoto67.jpg

1041.World Press Photo'67. Uitg.:W.van Hoeve,Den Haag. Soft cover. 126 pag. In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

tn_Zowordtueengoedautobestuurder.jpg

1042. Zo wordt u een goed autobestuurder-P.J.J. Mounier.  Kanarie boekje nr.180.  64 blz. Soft cover. Uitg.:Maandblad Succes. In mooie staat.  2,50

 

 

 

tn_Brand.jpg

1043.Brand deel II- H.L.M. van Heynsbergen. Een serie Brand- weer schetsen opgedaan als onder kommandant van de vrij- willige brandweer te Zaandam.. Hard cover.  349 pag.  1ste dr. 1945. Met tekeningen van W.Schipper en foto's van de auteur zelf.  In goede staat. 5,=

tn_KNVBjubileumboek1889-1939.jpg

1044. KNVB jubileumboek 1889- 1939.   Commissie van redactie: J. Moorman,K.J.J.Lotsy en Jac.F.Lamey.  Redacteur:Ir.A.van Emmenes.  Hard cover. 400 blz. met veel foto's . Formaat: 24x32 cm. In mooie staat.  9,=

 

 

 

tn_practischeleidraad.jpg

1045.Practische Leidraad tot het opmaken van  het Misdrijf- en Overtredingsproces-verbaal benevens eenige rapporten voor den eenvoudigen opsporingsambtenaar en voor hen  die zich wensen te bekwamen voor het brigadiers examen der Rijksveldwacht en het politie diploma meet aantekening -Tj.van der Wal. Uitg.:J.A.Reesink ,Velp. 4de dr. 1932. Soft cover.  440 pag. In goede staat. 4,=

tn_vlagintop.jpg

1046. De vlag in top bij de geboorte op 31 jan.1938 te  Soestdijk van Prinses Beatrix. Herinneringsalbum.  Uitg.:Holdert & Co.,A'dam.  Soft cover. Formaat:24x32 cm. 66 blz. In goede staat. 7,=

 

 

 

 

tn_Paradederstrijdkrachten.jpg

1047. Parade der strijdkrachten in Nederland. Boek uitgegeven t.g.v. de 48ste verjaardag van Koningin Juliana op 30 april 1957.  Hoofdredacteur: generaal b.d.H.J.Kruls.  Directie:Jules Perel's U.M.,A'dam.  Soft cover.  88 blz.  Formaat:24x31,5 cm. Met veel foto's en oude reklames. In mooie staat.  15,=

tn_Emmakoninginmoeder.jpg

1048. Emma,Koningin-moeder. Grepen uit het leven van de op 20 maart 1934 te  's Gravenhage overleden vorstin.  Herdenkings fotoboek. Uitg.:Holdert & Co.,A'dam.  1934. Soft cover.  48 blz. Fomaat:24x32 cm.  In mooie staat. 9,=

 

 

 

tn_Oranjezaterdag.jpg

1049. Herinneringen aan den Oranje-Zaterdag 9 september 1933.  Boek uitgegeven t.g.v.het 35jarig regeeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898- 1933.  Uitg.:Holdert & Co.,A'dam.  1933. Soft cover.  46 blz. Formaat:24,5x32 cm. In mooie staat. 8,=

 

tn_LogboekvliegtuigDouglas.jpg

1050. Logboek vliegtuig Douglas P.H.-A.K.E.-A. Viruly. Uitg.:Andries Blitz, A'dam. 1937.  1ste dr. Hard cover,bruin linnen.  240 blz. Formaat:18x24 cm.  Met foto illustraties. Teekeningen: Titus Leeser.  In mooie staat. 

7,=

 

 

tn_logischeschoolinhetschaakprobleem.jpg

1051. De logische school in het schaakprobleem-R.M.Kofman. Vertaald v/h russisch  door mr.G.C.A.Oskam.  Uitg.:De Tijdstroom,Lochem. Soft cover met stofomslag.  36 blz. Met 54 diagrammen. In goede staat. 3,=

tn_Dies.jpg

1052. Dies-Yrrah(Harry Lammertink). Uitg.: De Arbeiderspers,A'dam. 1959. 1ste dr.  tekeningen:Yrrah. Hard cover, gelamineerd. Formaat:18x17,5 cm. In mooie staat. 4,=

 

 

 

 

tn_Ondanksalles.jpg

tn_Ondanksallesaz.jpg

1053. Ondanks alles-F. Behrendt.  Uitg.:Nijgh & van Ditmar.  1ste dr. Een selectoe van 100 politieke prenten eerder verschenen in het Algemeen Handelsblad. 1963. Formaat:16,5 x23 cm. Soft cover gelamineerd. In mooie staat.  4,=

 

tn_Ikkanwonenvz.jpg

1054.Ik kan wonen(Geillus. handboek voor allen die hun huis goed willen inrichten en bewonen)-Johan Niegeman e.v.a.  Uitg.:Sijthoff. 2de dr. 1960. Hard cover met stofomslag.  278 pag. In mooie staat.  7,=

 

tn_LangsdehogewegJPG.jpg

1055.Langs de hoge weg (Herinneringen uit een vliegers leven-Jan Moll. Uit.:W. van Hoeve,'s Gravenhage.  1ste dr. 1959. Hard cover met stofom- slag. 311 pag. Geillustreerd met foto's en 4 routekaarten. In mooie staat.  5,=

 

tn_tooidergetijden.jpg

1056. De tooi der getijden (nieuwe zwerftochten naar de bronnen van vreugde en schoonheid-o.a.J.P. Thijsse,Rinke Tolman. Uitg.:A.G. Schoonderbeek,Laren. 1ste dr. 1928. Hard cover.  330 blz.  Geillustr. met  teekeningen van Sjoerd Kuperus en met foto's van vele anderen. In mooie staat.  6,=

tn_FortFryskeFolktreddebundel1936vz.jpg

1057. For't fryske folk (lektuer for eltsenien). Tredde bundel,1936.  Utjown:Propaganda Kommisje fen it kristlik frysk selskip0. Soft cover.   63 blz.  printe:A.Jongbloed NV, Ljouwert. In mooie staat. 2,50

 

 

tn_FortFryskeFolktreddebundel1937vz.jpg

1058. For't fryske folk (lektuer for eltsenien). Fjirde bundel. 1937. Utjown: Prpopagandea Kimmisje fen it krislik frysk selskip. Soft cover.  63 blz. Print:A. Jongbloed NV,ljuwert. In mooie staat. 2,50

 

tn_Nutlevenin.jpg

1059. Nu 't leven in(Briefsteller) - C.van der Kouwe. Uitg.:Jacob Dijkstra,Groningen. Hard cover,linnen rug.  3de dr.   1935. Formaat: 21 x 27,5 cm. 80  blz. In goede staat.   4,=

 

 

 

tn_grotehistorischeschoolatlas.jpg

1060. Grote historische atlas-H.Hettema Jr.  Uitg.:W.E.J. Tjeenk Willink n.v.,Zwolle. Hard cover. 18de dr.  1955. Formaat: 21,5 x 34 cm.  Met 38 kaarten. In mooie staat.  6,=

 

 

tn_Historischeschoolatlas5dedr1908.jpg

1061. Historische schoolatlas- H.Hettema Jr. Uitg.:W.E.J.Tjeenl Willink, Zwolle. Vijfde vermeerderde druk(1908).  Hard cover. Formaat:21,5x35cm.   4 blz. +  35 kaarten. In goede staat.  6,=

 

 

tn_Platen-Atlas1916.jpg

1062. Platen-atlas-P.H. van Moerkerken Jr. en P.Noord- hof. Uitg.:S.L.van Looy, A'dam. Derde druk. 1916.  Hard cover. Formaat:21,5 x 33 cm.  160 blz. In goede staat.  5,=

 

 

tn_SpiegelonzerVaderlandscheGeschiedenis.jpg

1063. Spiegel onzer Vader- landsche Geschiedenis van de vroegste tijden tot op heden. Platen Atlas met beschrijvende tekst door E.Molt. Uitg.: S.L.van Looy,A'dam.  1ste dr. 1912.  hard cover.  104 blz.  formaat:  23x30 cm. In mooie staat.  7,=

tn_LifeofWilliamEwartGladstonevz.jpg

1064. The life of the right honou- rable William Ewart Gladtone vol VI-George Barnett Smith.  Publ.: Cassell and Co.,London/Paris/ Melbourne. 1ste dr. Hard cover. +/- 1885.   640 blz. Formaat:  19x26 cm. In mooie staat. 5,=

 

tn_OnzeAardeAtlasvandeWerelddelenenIndonesie.jpg

1065. Onze aarde. Atlas van de werelddelen en Indonesie door W.Bakker en H.Ruschy. Uitg.±Dijkstra´s U.M.,Zeist.  26ste t-m 30ste duizendtal. Hard cover,linnen rug.  Formaat± 23,5 x 32 cm.  16 kaarten. In mooie staat. 5,°

tn_OnsEigenLandB.jpg

1066.  Ons Eigen Land.  Atlas voor Nederland/W.Bakker  en H.Rusch. Uitg.:Dijkstra's Uitgeverij,Zeist.  26e tot 30e duizental. Hard coverLinnen rug 34 blz.  Formaat: 24x32cm. In mooie staat. 5,=

 

tn_OnsWereldddeelAtlasvanEuropa.jpg

1067. Ons Werelddeel. Atlas van Europa-W.Bakker en H. Rusch. Uitg.:Dijkstra's Uitgeverij,Zeist.  46e -50e duizendtal. Hard cover,linnen rug.   20 blz. Formaat: 24x32cm.  In mooie staat. 5,=

 

tn_duizendeneenkijkjesinZwitserlandvz.jpgtn_duizendeneenkijkjesinZwitserlandrug.jpg

1068. Duizend en een kijkjes in Zwitserland. Fotoboek uitgegeven door Elsevier,1ste dr. 1927.  hard cover.  576 blz. Met voorwoord van Bondspresident Guiseppe Motta. Ook met artikelen van bekende Zwitserse schrijvers. In mooie staat. 10,=

tn_BlikkeninBunyanspelgrimsreize.jpg

1069. Blikken in Bunyan's  pelgrimsreize-dr.J.H. Gunning J.Hz.  Uitg.:J.H. kok,kampen. 1ste dr. 1928. Hard cover linnen omplakt.  601 blz.  Formaat:17,5 x 26 cm.  In mooie staat.  5,=

 

 

tn_werkenvanalexanderverhuellzoozijner.jpg

1070.  De Werken van Alexander Ver Huell:Zoo zijn er ! Jeugd.  Uitg.:A.W. Sijthoff,Leiden.  1899. Hard cover.  Formaat:25x32,5 cm. In mooie staat.  7,=

 

 

 

tn_werkenvanalexanderverhuell.jpg

1071. De Werken van Alexander Ver Huell:Zijn er zoo? Uitg.: A.W.Sijthoff,Leiden. 1899.  Hard cover. Formaat:25x32,5 cm. In mooie staat.  7,=

 

 

 

 

tn_HandleidingvoorhetKunstnaaldwerkvz.jpg

1072.handleiding bij het kunst- naaldwerk-Johanna W.A. Naber. Uitg.:Erven F.Bohn. Derde herziene en vermeerderde druk. 1901. Hard cover.  244 pag.  Met 76 figuren tusschen den tekst. In mooie staat. 4,=

 

tn_gedenkboek1888-1928vz.jpg

1073. Gedenkboek 1888- 1928 t.g.v. 40 jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden  grondslag. Uitg.:Geref.Jongelingsverbond. Hard cover. 400 blz.  In mooie staat.   4,=

tn_Dieteekenendeel1Paarden.jpg

1074. Dierteekenen I: Paarden-H.Schuyt. Uitgave: ARTI zelfonderricht cursus- sen in teekenen.  2de dr.  Formaat:23x31 cm. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_Grondbeginselenvanhetteekenen.jpg

1075. Grondbeginselen van het teekenen-H.Schuyt.  Uitgave: ARTI zelfonderricht cursussen in teekenen.  10e dr.  26 blz. Formaat:23x31 cm. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_toscanefotoboek1962.jpg

1076. Toscana:Landschaft und Kunst-Werner Stuhler/Gunter Engler. Uitg.;Verlag und Koch, Konstanz.  1962. Hard cover met stofomslag in kartonnen cassette.  160 blz. t.w.:36 blz.tekst en 124 blz.foto's.  Formaat:23x29 cm. In mooie staat.  5,=

 

tn_ContiAtlasfurKraftfahrer-Deutschland.jpg

1077. Conti Atlas fur Kraft fahrer:Deutschland.  Uitg.: Kartografischer Verlag der Continental Caoutchouc Compagnie,Hannover. 15de dr. +/- 1936.  formaat:17x26 cm. Hard cover. In goede staat. 5,=

 

tn_Vlaamselandschapvzn.jpg

1078. Het Vlaamse landschap. Serie:De Schoonheid van ons land deel 9. Uitg.:Contact,A'dam/ Antwerpen.  1951. Hard cover met stofomslag.  79 blz. tekst en 112 blz.zw/wit foto's. Fomaat:25x35 cm. In mooie staat. 7,=

tn_AustinSevenvz.jpg

1079. De Austin Seven(hoe een kleine auto groot werd)-Peter de Graaf. Uitgeverij:van Lindonk. 1965. Soft cover.  95 blz. In goede staat.   3,=

 

 

 

tn_AusDeutschlandsVogelweltvz.jpg

tn_AusDeutschlandsVogelweltplaatjes1.jpg

1080. Aus Deutscher Vogelwelt. uitg.:Cigaretten Bilderdienst, Altona Bahrenfeld. 1932. Soft cover. Formaat:29x40 cm. 69 blz. met 200 ingeplakte kleurenplaat- tjes. In mooie staat.  15,=

 

 

tn_WunderderTierweltvz.jpg

tn_WunderderTierweltplaatjes1.jpg

1081. Wunder der Tierwelt. Uitg.:Cigaretten Bilderdienst, Altona Bahrenfeld.  1933. Soft cover. Formaat:29x40 cm. 69 blz. met 200 ingeplakte kleurenplaatjes. In mooie staat.  15,=

 

tn_ProgrammaDolleSchaatsnachtnr51974.jpg

1082. Programma'74.  Programma boekje van de Dolle Schaatsnacht nr.5 in de Harmonie in Leeuwarden op 22 maart 1974.  Geniet boekje.   32 blz.  Uitg.: Interpress,Sneek.  In mooie staat. 3,=

tn_Natuurkundealsspel.jpg

1083. Natuurkunde als spel. Uitg.:Dorco. Hard cover boekje met spiraalrug.  Aardige natuurkungige spelletjes, puzzles en proeven.  40 blz.

In mooie staat.  3,50

 

tn_Anckarbergs.jpg

1084. De Anckarbergs(een zweedse familieroman)- Margit Soderholm. Uitg.:M.C.Stok. Zuid- Hollansche U.M.Hard cover met stofomslag.  595 blz.  Band- en stofomslag:P.A.H.van der Harst. ISBN 9023550420. In mooie staat.  3,=

tn_zweep.jpg

1085. De zweep-C.-Virgil Gheorghiu. Uitg.:U.M.Pax, 's Gravenhage. 2de dr.  1960. Hard cover met stofomslag.  213 blz.  In mooie staat.  4,=

 

 

tn_onze80-urigeoorlog.jpg

1086. Onze 80-urige oorlog-Korporaal Homa.  Uitg.: De Uil,A'dam. 1941.  Hard cover.  Belevenissen in en om de Grebbelinie.   64 blz.  In mooie staat.  4,=

 

tn_doekzwachtelenspalkverbandenEHBO.jpg

1087. Doek-,zwachtel- en spalkverbanden-P.J. Coppens.  Uitg.:Rotterdam E.H.B.O. Soft cover.  Miniboekje.  68 blz.  6de dr.   In goede staat.   3,=

 

 

 

tn_MuiterijopdeBounty.jpg

1088. De muiterij op de Bounty triologie- Charles Nordhoff en James N.Hall.  Uitg.:Gottmer, Haarlem. 1ste dr. Hard cover met stofomslag. Delen:Muiterij op de Bounty/Het eiland Pitcairn/ Mannen tegen wind en water.  504 blz. In miooie staat. 5,=

 

tn_InRotterdambenikgeboren.jpg

1089. In Rotterdam ben ik geboren- Herman van Kuilenburg en Arie Pleysier. Uitg.:Arbeiderspers. 1ste dr. 1966. Hard cover met stof- omslag.  Jeugdherinneringen van Leen Riemers.  224 blz. Geillistreerd met zw/wit foto's.   In mooie staat.  6,=

tn_AethelburgadeelI.jpg

1090. Aethelburga deel I (een verhaal uit den tijd der Angel saksen).  Uit het  hoog- duitsch  van W.Schmidt door M.v.M.  Uitg.:G.F.Callenbach 1ste dr.  1909. Hard cover.  310 blz.  In mooie staat. 5,=

 

tn_AethelburgadeelII.jpg

1091. Aethelburga deel II (een verhaal uit den der Angel saksen) . Uit het hoogduitsch van W.Schmidt door M.v.M. Uitg.:G.F.Callenbach. 1ste dr. 1909.  299 blz.  In mooie staat.  5,=

 

 

tn_50jaarluchtvaart.jpg

1092. 50 jaar luchtvaart- Hugo Hooftman.  Uitg.:De Alk. nr.9. Hard cover.  64 blz. In mooie staat.  1,50

 

 

 

 

tn_Luchtvaartjaarboek47.jpg1

1093. Luchtvaart jaarboek  '47 C. van Steenderen.  Uitg.: Diligentia,Amsterdam.  1ste dr. Hard cover.   184 blz.  Formaat: 24x32 cm.  In goede staat.  9,=

 

 

tn_Straalvliegtuigen-2.jpg

1094. Straalvliegtuigen- Gebr.R.Das en H.Volker.  Uitg.:ARTI ,Alkmaar.  nr.5. Hard cover.   64 blz. In mooie staat. 1,50

 

 

 

tn_Grotepoging.jpg

1095. De grote poging-Willem Ouwelijck. Uitg.:De Graafschap,Aalten. 1ste dr.  1947. Hard cover met stof omslag.  240 blz. In goede staat.  3,=

 

 

tn_Groningentijdschriftvoordevolkstaal1916vz.jpg

1096. Groningen. Tijdschrift voor de volkstaal,geschiedenis,volks- leven enz. van de provincie Groningen. 1916. Afl.5.  Soft cover.  31 blz. In goede staat. 2,50

 

 

tn_OnzekoninklijkeMarine2-varendevloot.jpg

1097. Onze Koninklijke Marine 2 -W.C.Lemare. Alkenreeks nr.115.  1967. Hard cover. In mooie staat. 1,=

 

 

 

tn_OnzekoninklijkeMarine3-Korpsmariniers.jpg

1098. Onze Koninklijke Marine 3-W.C.Lemaire. Alkenreeks nr.116.  1967. Hard cover. In mooie staat. 1,=

 

 

tn_Schoolatlasdeel1Nederland.jpg

1099. Schoolatlas deel 1: Nederland 4de leerjaar-H.Boelmans,P.A. v.Meursen A.Postma.  Uitg.:H.ten Brink's Uitgeve Hard cover. 48 blz. rsmij.,Meppel.  1953. Formaat: 21,5 x 29 cm. In mooie staat.  4,=

tn_SchepenvanDeNederland.jpg

1100. De schepen van de Nederland-G.J.de Boer. Alkenreeks nr.196.  Hard cover. 1970. In mooie staat. 1,=

 

 

 

tn_Eisenhower.jpg

1101.  Eisenhower-Karel H.M. van den Berg.  uitg.:Hollandia, Baarn.  Profilen Reeks. 1ste dr. Soft cover.  87 blz. In mooie staat.  2,50

 

 

tn_MickeySpillaneomnibus.jpg

1102. Mickey Spillane Omnibus. Uitg.:U.M.C. , 1968.  Aasgier en asfaltbloen/ Een man neemt wraak/Rendez-vous met de dood.  Hard cover met stofomslag. In mooie staat.  5,=

tn_Gouda.jpg

1103. Gouda. fotoboek uitgegevn door:W.van Hoeve, 's Gravenhage.  1960. Foto's: Bob de Wit. Tekst:drs.Jan Schouten.  96 blz. Formaat: 15x22,5 cm. In mooie staat. 3,=

 

 

tn_Eilanders.jpg

1104. De weilanders(een verhaal uit het Nederlandsche visschers leven)-L. Penning. Uitg.: C.Misset,Doetinchem.  1ste dr.  +/- 1900. Hard cover.  244 blz. In mooie staat.  3,=

 

 

 

 

 

tn_hoewordtikrijvaardig.jpg

1105.  Hoe wordt ik rijvaardig?-Fr.de Goede. Uitg.:H.J.W.Becht.  7de dr.  Soft cover.  140 blz. In mooie staat.  3,=

 

 

 

 

 

tn_CameraObscura-1.jpg

1106.  Camera Obscura- Hildebrand. Uitg.:Erven F. Bohn,Haarlem. Soft cover.  52 ste dr.  1953.  459 blz. Illustr.:naar tekeningen van Jo Spier.  In mooie staat. 1,50

 

 

 

 

tn_Rauwkostgerechten.jpg

1107. Rauwkost gerechten- M.Wittop Koning(Leerares in koken en voedingsleer).  Uitg.:Nijgh & Van Ditmar. 1ste dr. 1931.  soft cover.  58 pag. Geillustreerd met zw/wit foto's. In mooie staat.  3,=

 

 

 

 

tn_mensenonderweg.jpg

1108. Mensen onderweg- Aart Romijn. Uitg.:Bosch & Keuning, Baarn.  1ste dr. 1960. Hard cover met stofomslag.   220 blz.  In mooie staat.   3,=

 

 

tn_moederikklaaguaan.jpg

1109. Moeder ik klaag u aan-H.J.Hegger. Uitg.:Jan Haan,Groningen.  4de dr. 1961. Hard cover met stofomslag.  202 blz.   In mooie staat.   4,=

 

 

tn_moederDitta.jpg

1110. Moeder Ditta-A.M.de Moor Ringnalda. Uitg.:T. Wever,Franeker.  4de dr.  1957.  Hard cover met stof omslag.  Omslag:Klaas Pijman.  224 bklz. In mooie staat.   4,=  zie ook nr.1111

 

tn_enhetlevengaatverder.jpg

1111. En het leven gaat verder- A.M.de Moor Ringnalda.  Uitg.: T.Wever,Franeker.  2de dr. Hard cover met stofomslag.  1958.  Omslag:Klaas Pijlman.  263 blz.  Boek is vervolg op Moeder Ditta. In mooie staat.  4,=

tn_zakboekjevoordewatersport1947.jpg

1112.  Zakboekje voor de watersport-Jaap Holkeboer. Uitg.: Nieuwe Wieken,Amsterdam. Hard cover. 1ste dr.  1947   125 blz. Illustr.:Jan Dirk van Exter. In mooie staat.  4,=

tn_witteangoraenenigemensenvz.jpg

1113. Een witte Angora en enige mensen-Augusta de Wit. Uitg.:Wereld Bibliotheek vereniging,A'dam/Antwerpen. 1961.  Soft cover.  49 blz. In mooie staat.  2,50

tn_herinneringsalbumdeel1.jpg

1114. Herinneringsalbum van de 1e infanterie brigade groep der C divisie "7 Decem  ber" eerste deel sept.1946- mrt.1947.  Soft cover. Formaat:24,5 x 32 cm. 92 blz. In mooie staat.  6,=

tn_herinneringsalbumdeel2.jpg

1115.  Herinneringsalbum  van de 1e infanterie brigade groep der C divisie "7 December" tweede deel mrt.1947-sept.1947. Soft cover.  Formaat: 24,5x32cm. 106 blz. In mooie staat.  6,=

tn_herinneringsalbumdeel4.jpg

1116. Herinneringsalbum van de 1e infanterie brigade groep der C divisie "7 December" 4de deel 1mrt.1948-De demobilisatie. Soft cover.  119 blz.  Formaat: 24,5 x 32cm.  In mooie staat.  6,=

 

 

tn_schaffendeArbeitundbildendeKunst1927vz.jpg

1117. Schaffende Arbeit und bildende Kunst im Altertum und Mittelalter-Paul Brandt.

Uitg.:Alfred Kroner Verlag in Leipzig.  1ste dr. 1927. Hard cover linnen omplakt.  348 blz.  Met 460 Abbildungen und 2 Farbentafeln.  Formaat:17,5 x 26 cm. In mooie staat. 7,=

tn_DrieoudekerkenvanZutfenJPG.jpg

1118.De drie oude kerken van Zutfen-Dr.E.H.ter Kuile.  Uitg.; Leiter Nypels. 1ste dr. 1942.  64 pag. Soft cover met stofomslag. Erasmus Librye serie nr.VIII. Geillustreerd met foto's. In mooie staat.  5,=

 

tn_OsannainExcelsis.jpg

1119. Osanna in Excelsis- E.von Maltzahn. Uitg.:La iviere & Voorhoeve. 2de dr.  1910. Hard cover.  Bewerkt door G.Kuyper. 411 blz.  historische roman in de tijd van de fransche revolutie. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_DeadebydeLibbene.jpg

1120.De Deade by de Libbene- Ypk fan der Fear. Uitg.:Laverman, Drachten. 1ste dr. 1959. Hard cover met stofomslag. 319 pag. Omslag en band ontwerp:Anne Porte. In mooie staat. 6,=

 

 

 

 

tn_Evangelievandehaat.jpg

1121. Het evangelie van de haat-A.M.de Jong.  Uitg.: Querido.  5de dr. 1956.  Hard cover.  309 blz.  3 boeken in 1 band t.w.:De stormloop/De overwinning/De ineenstorting In mooie staat.   4,=

 

 

tn_Stilteindestorm.jpg

1122. De stilte in de storm (The heart of the storm)-David Beaty. Uitg. :Bruna.  1ste dr.  1955. Hard cover met stofomslag.  Vertaling :Anne R.Wierdsma.  302 blz. Inleiding:A.Viruly(Boek speelt zich af in de luchtvaart).  In mooie staat.  5,=

 

tn_Annunciata.jpg

1123. Annunciata-Albe. Uitg.: J.H.Gottmer,Haarlem. 1ste dr. 1943. Hard cover met stof- omslag.  268 blz. Omslag:L. Schippers. In mooie staat.   3,=

 

 

 

 

tn_HuizeBeetsen.jpg

1124. Huize Beetsen/W. Heimburg. Vertaling Hermina. Uitg.±D.Bolle,Rotterdam.  2de dr. Hard cover.l  256 blz. In mooie staat.    3,=

 

 

tn_vruchbaarheid-1.jpg

1125. Vruchtbaarheid II-Emile Zola. Uitg.:Gebr.Graauw's U.M.  2de dr.  Hard cover met stofomslag.  352 blz.  Vertaald door:W.J.A.Roldanus jr. In goede staat.   3,=

 

tn_OmGelreshertogskroon.jpg

1126. Om Gelre's hertogs kroon-L.Penning.  Geschiedkundig verhaal. Uitg.:C.Misset,Doetinchem.  1ste dr. Hard cover.  275 blz.  Met 4 platen. In mooie staat.  4,=

tn_GastvanDrTrevelyan.jpg

1127. De gast van dokter Trevelya/De kinderjuffrouw/ Het verloren testament of Op de kust van Cornwall-Fannie Eden. Uitg.:C.Misset,Doetinchem. 1ste dr. Hard cover.  226 blz. Met  9 platen. In mooie staat.  4,=

Roemruchtewedstrijden.jpg

1128.Roemruchte wedstrijden ui de beginperiode van de automobiel- Hans Ebeling.  Uitg.;Peters' U.M., Deventer. 1ste dr. 1967.  Hard cover gelamin.  88 pag. geillustreerd met foto's. In mooie staat. 4,=

 

 

 

 

tn_Zijdiedelastendroeg.jpg

1129. Zij die de liefde droeg- naar het engelsch van Grace Livingstone Hill. Uitg.:De Spaarnestad Bibliotheek, Haarlem. DSB serie.  Soft cover.  222 blz.  +/- 1934. In mooie staat.  4,=

 

 

Wereldsnelheidsrecord.jpg

1130.Auto's en coureurs in hun strijd om het Wereldsnelheids- record-Hans Ebeling. Uitg.; Peters' U.m. 1ste dr.  88 pag.  Hard cover gelamin.  geillustr. met foto's. In mooie staat. 4,=

 

 

 

 

tn_Friesland1945-1970.jpg

1131. Friesland 1945-1970- Dr.J.J.Spahr van der Hoek/Dr. K.de Vries. Uitg.:Miedema  Pers, leeuwarden.  1ste dr. Hard cover met stofomslag. Serie:Fryske Akademy nr. 370.  228 blz. Uitgegeven n.a.v.afscheid mr.H.P.Linthorst homan in 1970. In mooie staat.  5,=

tn_GeillustreerdeGidsvoorOisterwijkenomgeving.jpg

1132.Geillustreerde Gids voor Oisterwijk en omgeving (met wandelkaart). Uitg.:Tilburgse Handelsdrukkerij Jean Smits & Zonen.  1ste dr. 1914. 41 pag. + 21 pag. reklame . In mooie staat. 7,=

 

tn_LevenindePijp.jpg

1133. Leven in de Pijp-Fran  v.d.Hoeven. Uitg.:Rijksaka- demie van beeldende kunsten te Amsterdam.  1976.  Soft cover.  nr.312 van 480 uit- gegeven stuks. 2de dr.  In mooie staat. 4,=

 

 

 

tn_vrouwmetderobijnen.jpg

1134. De vrouw met de robijnen-E.Marlitt. Uitg.:D. Bolle,Rotterdam. 1ste dr. +/-1890.  Hard cover. 360 blz. Illustr.:Carl Zopf. In mooie staat. 4,=

 

tn_Profeetindewildernis.jpg

1135. De profeet in de wildernis of De vloek der slavernij- Harriet Beecher Stowe. Uit het engelsch vertaald door H.W.B.R.  Uitg.:Gebr.E.& M.Cohen. 1ste dr.  =/- 1900. Hard cover.  319 blz.  In mooie staat.  6,=

tn_AfsluitingengedeeltelijkedroogmakingvandeZuiderzeeI.jpg

1136. De afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee deel I.  Samenstelling: Departement van Waterstaat en Directie der Zuiderzee-werken.  Uitg.: Handels drukkerij Holdert & Co. A'dam. Formaat:24x32,5 cm.  Soft cover. 6de oplage.  52 blz. In nieuwstaat. 5,=

tn_AfsluitingengedeeltelijkedroogmakingvandeZuiderzeeII.jpg

1137. Omschrijving zie nr.1136. Deel II.  3de oplage. 56 blz. In nieuwstaat.   5,=

 

 

 

 

 

tn_AfsluitingengedeeltelijkedroogmakingvandeZuiderzeeIII.jpg

1138. Omschrijving zie nr.1136. Deel III.  60 blz. 3de oplage. In nieuwstaat. 5,=

 

 

 

 

 

tn_AfsluitingengedeeltelijkedroogmakingvandeZuiderzeeIV.jpg

1139. Omschrijving zie nr.1136. Deel IV.  2de oplage. 55 blz. In nieuwstaat.  5,=

 

 

 

 

 

tn_AfsluitingengedeeltelijkedroogmakingvandeZuiderzeeV.jpg

1140. Omschrijving zie  nr.1136. Deel V. 2de oplage.  56 blz.  In nieuwstaat. 5,=

 

 

 

 

 

 

tn_stadaandemaas-1.jpg

1141. De stad aan de Maas- D.Hans.  Herinneringen aan Rotterdam. Uitg.:Sijthoff, Leiden. 1ste dr. Soft cover met stofomslag.  207 blz.  Geillu- streerd met foto's en tekeningen. In mooie staat. 5,=

 

tn_Verlatenpost.jpg

1142. Een verlaten post- Johanna van Woude (mevr. van Wermeskerken Junius). Uitg.:L.J.Veen,A'dam.  1ste dr. 1891. Hard cover.  254 blz. Met 2 platen van Wilm. Steelink. In goede staat.  3,=

 

tn_zuiderzeedeelVI.jpg

1143.  Omschrijving 1136.  deel VI.  sept.1934.  1ste oplage.  56 blz. In mooie staat. 7,=

 

 

 

 

 

 

 

tn_zuiderzeedeelVII.jpg

1144. Omschrijving zie 1136. Deel VII.   Sept.1936.  1ste oplage.  60 blz. In mooie staat.  9,=

 

 

 

 

 

 

tn_Naspel.jpg

1145. Naspel(Aftermath)-Hans Habe.  Roman over de naoorlogse mens. Uitg.:Zuid Holl.U.M. Cultuurserie. hard cover met stofomslag. 1ste dr.  Bandontwerp en illustr.:A.van Bommel.  377 blz. In mooie staat.   4,=

tn_Laatsteoever.jpg

1146. De laatste oever(On the beach)-Nevil Shute. Uitg.: Zuid Holl. U.M.  Cultuurse- rie. Filmeditie.  Hard cover met stofomslag(afb. ook uit de film). 316 blz. In goede staat.   4,=

 

tn_Alleenverder.jpg

1147. Allen verder(On my own)- Eleanor Roosevelt. Uitg.: G.J.A.Ruys U.M.,Bussum. 1ste dr. Hard cover met stofomslag.  283 blz. Geillustreerd met foto's.  In mooie staat.  4,=

 

tn_zuiderzeedeelVIII.jpg

1148. Omschrijving zie 1136. Deel VIII.  Juli 1937. 1ste oplage.   55 blz.  In mooie staat. 7,=

 

 

 

 

 

 

tn_zuiderzeedeelIX.jpg

1148. Omschrijving zie 1136. Deel IX.  1938.   1ste. oplage   56 blz.  In mooie staat. 7,=

 

 

 

 

 

 

tn_Blindenoodlot.jpg

1149. Het blinde noodlot- J.Bech Nygaard. Uit het deens vertaald door:J.E. Gorter Keyser.  uitg.:M.C. Stok Zuid Holl.U.M.  Cultuurserie. Hard cover met stofomslagte. 1ste.dr. 360 blz. In mooie staat. 5,=

tn_Vrouwwerdgelouterd.jpg

1150.. Een vrouw werd gelouterd-J.Bech Nygaard.  Uit het deens vertaald door: J.E. Gorter Keyser.  Uitg.:M.C. Stok Zuid Holl.U.M..  1ste dr. 1954.  267 blz.  Cultuurserie. Hard cover met stofomslag.  In mooie staat.   5,=

tn_WolkenbovenHellesta.jpg

1151. Wolken boven Hellasta -Margit Soderholm.  Uit het deens vertaald door:J.E.Gorter keyser.  Uitg.:M.C.Stok Zuid Holl. U.M. Cultuurserie. 1ste dr.  264 blz. Hard cover met stofomslag.  Omslag en band:Auke A.Tadema.  In mooie staat. 5,=

 

tn_Margrietkookboek.jpg

1152. Margriet kookboek (beknopte editie). Samen- stelling:Marianne. Illustr.; I. Spreekmeester.  Hard cover.  233 blz.  In mooie staat.  3,=

 

 

 

tn_Geheimschriftderaarde.jpg

1153. Geheimschrift der aarde-I.M.van der Vlerk en Ph.H.Kuenen.  Twee milliard jaar geschiedenis van de aardlorst en haar bewoners. Uitg.:W.de Haan.  6de dr. 1951. Hard cover met stofomslag.  373 blz. In mooie staat. 6,=

tn_LandenVolkvanGaastenKlif1947.jpg

1154. Land en volk van Gaast en Klif-L.Post Beuckens. uitg.: A.G.Schoonderbeek,Laren.  1ste dr. 1947. Hard cover. 156 blz.  Illustr.: Pieter Kuhn. In mooie staat.    7,=

 

 

 

tn_WillemLeevend.jpg

1155. Historie van Willem Leevend deel 1 -E.Bekker, wed.Wolff en A.Deken.  Naverteld door mevr.van Westrheene.  uitg.:D.Bolle.  Guldens editie nr.88. 2de dr.  +/- 1900. Hard cover.  302 blz. In mooie staat. 3,=

 

 

tn_WillemLeevend-1.jpg

1156.  zie  nr.1155 maar dan deel 2. Guldens editie nr.89.  2de dr.  Hard cover.   275 blz. In mooie staat. 3,=

 

 

 

 

 

tn_BijonsinNoord-Holland.jpg

1157. Bij ons in Noord-Holland - H.J.Heijnes(Ned. herv.predikant te Landsmeer).  Uitg.:W.ten Have v/h Hovekers Boekhandel.  1ste dr.  hard cover.  117 blz.  Illustr.: Frans van Noorden.  In mooie staat.  4,=

 

tn_autotechniek.jpg

1158. Auto techniek  voor de leek-J.Brand.  Nationale Uitgeverij,R'dam.  1975. Soft cover.   64 blz.   in mooie staat.  2,=

 

 

 

 

tn_verrader.jpg

1159. De verrader(So disdained) - Nevil Shute.  Uitg.:De Geillustreerde Pers. 1967. Soft cover.   250 blz. omslag:Rien Poortvliet. In mooie staat.  2,=

 

 

tn_Verbondmetdedood.jpg

1160. Verbond met de dood (Covenant with death)- John Harris. Uitg.:U.M. West Friesland. 1961. Hard cover met stofomslag. Omslag:W. Lap.  Over de slag aan de Somme in W.O.I. In mooie staat.   3,=

tn_Geschondenneusvandesfinx.jpg

1161. De geschonden neus van de sfinx- Theo Visser. Uitg.:gebr.Zomer & Keuning's U.M.  Spiegel serie. 1ste dr. Hard cover met stofomslag.  256 blz. Illustr.: Eppo Doeve.  In mooie staat.   3,=

tn_Ikweethet.jpg

1162. Ik weet het (verzameling van huismiddelen). meer dan 3000 raadgevingen en recepten. Uitg.:Alma,Lunteren.  9de uitgave.  1941. Soft cover.  228 blz.  In mooie staat.   3,=

 

 

tn_RimenenTeltsjes-1.jpg

1163. Rimen en teltsjes- Broerren Halbertsma. Uitg.:Ditmer.  Fjirde printinge(4de dr.).  1895. hard cover.  435 blz.  In mooie staat. 7,=

 

 

tn_Luidsprekersenluidsprekerkasten.jpg

1164. Luidsprekers en luidsprekerkasten-P.W.van der Wal. Uitg.:Centrex,Eindhoven. 1ste dr. 1965. Kader Reeks. Soft cover.  116 blz.  Met 156 figuren en 3 foto's. In mooie staat.   5,=

tn_affaireNinaB.jpg

1165. De affaire Nina B.-J. Maio Simmel. Uitg.: Zuid ned. U.m.  1ste dr.  Hard cover met stofomslag.  Omslag:B.Arnd.  288 blz.  In mooie staat. n 4,=

 

tn_lelietjesderdalen.jpg

1166. Lelietjes der dalen (gedichten van Dr.D. Dorbeck) -dr.D.Dorbeck. Uitg.:D.B. Centen,A' dam.  1ste dr.  1889.  Hard cover.  256 blz.  Met inleiding van:J.P.Hasebroek. In mooie staat. 4,=

tn_inruilvooreenleven.jpg

1167.  In ruil voor een leven(trial by terror)-Paul Gallico. Uitg.: De Geillustreerde Pers. 1968.  Soft cover. Omslagtek.:Jef Koning. 255 blz. In mooie staat.    3,=

 

 

 

tn_Triffidskomen-2.jpg

1168. De Triffids komen(The day of the Triffids)-John Wyndham.  Uitg.:De Geillustreerde Pers,A'dam.  1967.  Soft cover.  Omslagtek.: Rien Poortvliet.  256 blz. In mooie staat. 4,=

 

tn_ZoiseeneenvoudigeWinkel-boekhouding.jpg

1169.Zo is een eenvoudige Winkel boekhouding-H. Demper. Uitg.:Maandblad Succes. Geel Succes boekje no.29.  Soft cover.  62 pag. Met 14 illustraties van Charles Burki. In mooie staat. 2,=

 

tn_Tranenderacacias.jpg

1170.  De tranen der acacia's - Willem frederik Hermans. Uitg.: G.A.van Oorschot, A'dam.  1966.  Hard cover met stofomslag.  Witte olifant reeks.   370 blz.  in mooie staat.  4,=

 

tn_Parelvandekeizer.jpg

1171. De parel van de Keizer- Robert van Gulik. Uitg.:W. van Hoeve.  1ste dr.  1963. Paperback gelamin.  203 blz.  Serie:Nieuwe rechter Tie Mysteries. In mooie staat.   4,=

 

 

tn_vijfvrouwenomDonJuan.jpg

1172. Vijf vrouwen om Don Juan(a bunch of errors)-Salvador de Madariaga. Uitg.:Elsevier reeks. 1ste dr.  1955. Hard cover met stofomslag. Omslag ontwerp: F.van Uden. In mooie staat.  4,=

tn_Noorderlicht.jpg

1173. Het Noorderlicht(the northern light)-A.J.Cronin. Uitg.:Sijthoff U.M.  1958. 1ste dr. Hard cover met stofomslag. Omslag:Karel Thole.  band:B.J.Aalbers.  245 blz. In mooie staat.  3,=

 

tn_receptenvoorhetmakenvanijsmbvElectroluxkoelkastvz.jpg

1174. Recepten voor het maken van ijs,ijsdranken en enkele andere gerechten met behulp van de Electrolux koelkast. Uitg.:Electrolux,1957. Soft cover .   32 blz. Geillustreerd met kleurenfoto's.  In mooie staat.   4,=

tn_geniethetleven.jpg

1175.Het boekje van de tabak- W.J.van Balen. Uitg.:H.P. Leopold's U.M.  Serie:Geniet van het leven(kleine wenken om gelukkig te zijn) deel 2.  Soft cover met stofomslag.  1929.  47 blz. In mooie staat.   4,=

 

 

 

 

tn_RijwieltochtenoverdeVeluwe.jpg

1176. Rijwieltochten over de Veluwe. Uitg.:A.N.W.B.  1941. Soft cover.  142 blz. met extra toevoeging uit 1943 met waarschuwing over afgesloten gebieden.  Geillustreerd met veel foto's van logementen. In mooie staat.  4,50

 

 

 

 

tn_Maan.jpg

1177. De maan. Hoe het er op de Maan uitziet en wat wij van haar weten-Dr.M. Wilhelm Meijer(directeur van urania sterrenwacht in Berlijn). Serie:Meulenhoff Editie een algemene biblio- theek. +/- 1925. Hard cover met stofomslag.m,  125 blz. Met 32 foto's. In goede staat.  3,=

 

tn_CleyneilantRottum.jpg

1178. Cleyn eilant Rottum- Mr.D.H.Schortinghuis.  Uitg.:Knoop & Niemeijer,Haren.  2de dr.  1975. Hard cover.   120 blz.  Triangel reeks.  In goede staat. 3,=

 

 

 

 

 

tn_DrHullvergistzich-1.jpg

1179. Dr.Hull vergist zich- Jan H. Eekhout. Uitg.: De Lanteern. 1ste dr. Hard cover met stofomslag. Omslag:Van der Horst.  162 blz. In mooie staat.  3,=

 

 

 

 

tn_Iris.jpg

1180.Iris-Jacqueline van der Waals.  Uitg.:Callenbach, Nijkerk. Poezie bundel. 2de dr. 1924. Hard cover. 75 pag. Houtsneden: Daan de Vries. In mooie staat. 3,=

 

 

 

tn_BenHurfilmeditievz.jpg

1181. Ben Hur-Lewis Wallace. film-editie. Uitg.: V.A.Kramers. Hard cover met stofomslag.  309 blz. Met veel foto's uit de MGM film. In mooie staat. 5,=

 

 

 

tn_TorensvanNederlandHeemschutseriedeel7.jpg

1182.  De torens van Nederland-Dr.E.H.Terkuile. Heemschut serie nr.7.  2de dr.  1942. Soft cover.  109 blz. met  foto's van 56 torens.  Uitg.:Allert de Lange.  Soft cover met stof omslag. In mooie staat.  4,=

 

 

 

tn_NederlandscheboerderijenHeemschutserienr9.jpg

1183. nederlandsche boerderijen-Ir.P.J.' Thooft b.i.  Heemschut serie nr.9.  Uitg.:Allert de Lange. 1941.  Kode K2350.  Soft cover met stofomslag.  91 blz. In mooie staat. 4,=

 

 

 

tn_Keizerendenieuwegod.jpg

1184. De keizer en de nieuwe god- Jelle Wytzes. Uitg.: J.H.Kok,Kampen. 1ste dr. Hard cover met stofomslag.  194 blz. Omslag.:Han Prins. In mooie staat.  3,=

 

 

 

tn_mijnspeeltechniek.jpg

1185. Mijn speeltechniek (Contract bridge red book on play)-Ely Culbertson. Bewerkt door :Mrs.E.C. en F.W.Goudsmit.  Uitg.:van Holkema & Warendorf. 1ste dr.  1935. Hard cover met stofomslag.  364 blz. In mooie staat.   3,=

 

tn_Walcheren.jpg

1186. Walcheren(epos van een klein eiland)-G.Ballintijn.  Uitg.:Vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in Walcheren,te Middelburg. Soft cover. 1ste dr.   1949. Geillustreerd met foto's en pentekeningen(A.Ehrlich). 52 blz. In mooie staat.  3,=

tn_Pechonderweg.jpg

1187. Pech onderweg. Uitg.: ANWB.  3de dr.  1964.  168 blz.  Soft cover. Geillustreerd met veel zw/wit foto's.  In mooie staat.  3,=

 

 

 

 

 

 

tn_BijbelschevrouwenJPG.jpg

1188.Bijbelsche vrouwen (dichterlijk album). Vrouwen des nieuwen verbonds.  Uitg.: kruseman,Haarlem. 1ste dr. 1853.  139 pag. Met o.m.:Isaac da Costa/ Nicolaas Beets/J.van Lennep/H. Tollens. Hard cover. In mooie staat.  5,=

 

 

tn_MTSvademecum1939-1940.jpg

1189. MTS Vademecum 1939-1940. Uitg.:Techni- sche boekhandel H.Stam, Amsterdam.  9de jaargang. Hard cover met linnen omplakt.   932 blz.  Ontwerp:A.v.Swede.  In mooie staat.   3,=

 

 

 

 

tn_Djungelboekeerstedeel.jpg

1190. Het eefrste djungelboek - Rudyard Kipling. Uitg.:S.V. de Pijl,Brussel.  1946.  240 blz. Soft cover. In mooie staat.   3,=

 

 

 

 

 

 

tn_Djungelboektweededeel.jpg

1191. Het tweede jjugelboek- Rudyard Kipling. Uitg.:S.V. de Pijl , Brussel. 1946.  300 blz. Soft cover. In mooie staat. 3,=

 

 

 

 

 

tn_GostaBerling.jpg

1192. Gosta Berling-Selma Lagerlof.  Atlasreeks nr.14. Hard cover met stofomslag. Omslag:B.Mohr.   347 blz. In goede staat.  1,50

 

 

 

 

 

tn_geentijd.jpg

1193. Geen tijd(op zoek naar oorzaken en gevolgen van het moderne tijdgebrek)-H.J.A. Hofland. Uitg.:Scheltema & Holkema,A' dam. 2de  dr.  Jan.1956.  Soft cover met stof omslag.  147 blz. Omslag en illustr.: Hugh Jans.  In mooie staat. 2,50

 

tn_Onzezeevaart1951.jpg

1194. Onze Zeevaart 1951.  -C.Colmjon.  Uitg.: Leidsche Uitgeversmaatschappij. 1951. Hard cover.  135 blz.  Jaarboekje aangevend de stand van de Nederlandse handels- vloot die aan de grote vaart deelneemt,met foto's van de aanwinsten in  het afgelopen jaar.  In mooie staat.  5,=

tn_voorhartenverstand.jpg

1195. Voor hart en verstand-H.J. Westerling en J.Hoeksema.  Verzenboek voor de jeugd. Uitg.: A.Akkeringa,A'dam.  1ste dr. 1892. Hard cover.  118 blz.  In mooie staat. 4,=

 

tn_Uitmijnlevenendenken.jpg

1196. Uit mijn leven en denken-Albert Schweitzer. Uitg.:H.D.Tjeenk Willink & Zoon,Haarlem.  5de dr. 1955. Hard cover met stofomslag.  223 blz. In mooie staat.    4,=

 

tn_CaptainJan.jpg

1197. Captain Jan( a story of Ocean Tugboats)-Jan de Hartog. Uitg.:Cleaver-Hume press Ltd..London,Uk.  3de dr.  1952.  Hard cover met stofomslag.  315 blz. In mooie staat.   5,=

tn_KvKsladitboekjena.jpg

1198. K.v.K.? sla dit boekje na. Uitgave van de gezamelijke Kamers van Koophandel. 1964. Geniet boekje.  31 blz.  Geillustreerd met foto's.  In mooie staat.  3,=

 

tn_Marshall-planenu.jpg

1199.  Het Marshall-plan en u. Uitgave:Persdienst van het Ministerie van Economische Zaken.  Geniet boekje.  2de druk. Maart 1950. Tekst en illustr.: Jo Spier.  35 blz. In mooie staat.  3,50

 

 

tn_Veiligeweg.jpg

1200. De veilige weg- C.M. Langeveld. . Uitg.: Verbond voor Veilig Verkeer, Utrecht.   Soft cover. 5de herziene druk. Verkeerscursus voor onderwijzers en a.s.onder- wijzers.   64 blz. In mooie staat.  2,50

 

tn_Tilburgsewegwijzer.jpg

1201. Tilburgse wegwijzer. 1968. Alfabetische  straten- lijst,bijzonderheden van algemene aard en plattegrond  van de gemeente Tilburg.  Geniet boekje.   84 blz. In nieuw staat.   2,50

tn_Pionierdervrijheid.jpg

1202. Pionier der vrijheid- Alan Moorehead.  Het leven van  veldmaarschalk Montgomery. Uitg.:Scheltens & Giltay. 2de dr.  Hard cover met stofomslag.  285 blz.  Geillustreerd met foto's.  In mooie staat.     6,=

 

 

tn_WandelingendoorOudUtrecht.jpg

1203. Wandelingen door Oud Utrecht(Roamings trough Old Utrecht). Uitg.:Burgersdijk en Niermans , Leiden.  1ste dr.  1947.  6 blz. tekst + 36 blz.teekeningen van Leo Zeldenrust + uitvouwbare platte- grond.   Soft cover. In mooie staat.   4,=

 

 

 

 

 

tn_FriescheEigenerfdenwapens.jpg

1205.Friesche Eigenerfden- wapens(de wapens der friesche eigenerfden in verband met hun berechtigd allodiaal erfgoed)- G.F.E.Gonggrijp. Uitg.:A. Rutgers U.M.,Naarden. Hard cover. 1943.  108 pag. Serie: Bibliotheek voor geslacht- en wapenkunde onder redactie van C.Pama. In mooie staat. 3,=

 

tn_Omhetbehoudvanuwauto.jpg

1206. Om het behoud van uw auto(en van u zelf)-H.J. Peppink. Uitg.:ANWB.  1ste dt.  1958. Hard cover.   240 blz. Geillustreerd met veel foto's en schema's en uitklapbare constructie tekening van de DAF 600.  In mooie staat.  5,=

 

tn_Wonderendeshemels.jpg

1207. De wonderen des hemels- Flammarion. Voor Nederland bewerkt door:Dr.B.C.Goudsmit. Uitg.:Thieme & Co.,Zutphen. 1ste dr. 1888.  Hard cover. 655 blz. Met meer dan 300 gravures, gekleurde platen en kaarten.  In goede staat.   5,=

 

 

tn_Bak-receptenJunkerRuhvz.jpg

1208.Bak-recepten voor het Junker+Ruh " Gouden Ring"  gasfornuis(+ losse gebruiks aanwijzing voor dat gasfor- nuis). Uitg.;Junker + Ruh, R'dam. 1958. Soft cover.  88 pag.In mooie staat.  4,=

 

 

 

tn_Zomoetumixenvz.jpg

1209.Zo moet u mixen(125 recepten met een handleiding voor een beter gebruik van uw mixer)-M.G.v.Gent(demon- strateur-mixer). uitg.:Het boekhuis,Dordrecht/Antwerpen. Hard cover.  80 pag. 3de dr.  1960. In mooie staat.  3,=

 

 

tn_KruisvaartJPG.jpg

1210.Kruisvaart(Der Versprengte-Toto Colliander. Uitg.; Boot, 'sGravenhage. 1ste dr. 1944. 233 pag. Hard cover met stofomslag. Vertaling: Jef de Leau/G.Klaass. In mooie staat. 4,=

 

 

 

tn_Onzevloot.jpg

1211. Onze vloot.  Maandblad gewijd aan de ned.Zeestrijd krachten  Ingebonden 1ste jaar gang 1945 nrs.1-6. juli t/m dec.. 2de jaargang 1946  nrs.1-12 jan-dec .  In mooie staat.   8,=

 

 

tn_Judoinevolutie-AntonGeesink.jpg

1212.Judo in evolutie-Anton Geesink. Volledige nieuwe judo leergang. Uitg.:A.W.Bruna.  1ste dr. 1971. Soft cover. Omslag:Dick Bruna.  160 pag. foto's: Pierre Zenden en Jan Schipper. In mooie staat. 4,=

 

 

tn_StadderRobijnen.jpg

1213. De stad der Robijnen (The city of frozen fire)- Vaughan Wilkins. Uitg.:Jan van Tuyl. Triomf reeks. 1ste dr. Hard cover met stofomslag.  222 blz. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_CalveDelftsvischboekjevz.jpg

1214.Calve Delft's Visch-boekje. Uitg.:Calve. 1935. Geniet boekje.  12 pag. In mooie staat. 4,=

 

 

 

 

tn_Heijermanscameravz.jpg

1215. Van liefde en landen. Levensschetsen door Herman Heijermans jr.(S.Falkland).  Serie:Heijermans'  Camera. Uitg.: A.W.Segboer's U.M., Den Haag. 1ste dr.  1924. Soft cover. In mooie staat.  3,=

 

tn_amelandvz.jpg

1216. Ameland. Tekst en foto's: Cees van dr Meulen.  hard cover. 1963.  86 blz. In mooie staat. 4,=

 

 

 

 

 

tn_KoninklijkeNederlandscheAtletiekUniewedstrijdreglement1964.jpg

1217.Wedstrijd Reglement 1964 uitgegeven door Koninklijke Nederlandsche Athletiek Unie. Geniet boekje. 71 pag. Met ver- schillende losse bijlagen gesponsord door Fant ver- zorgingsprodukten. In mooie staat.  5,=

tn_Ibamba.jpg

1218. Ibamba-Wynant Davis Hubbard. Uitg.:nederlandse Boekenclub.  Verre landen reeks.  1962. 308 pag.  1ste dr. Hard cover met stofomslag (Eppo Doeve). In mooie staat.  4,=

 

 

tn_Springtijdiel1deramp.jpg

1219. Springtij diel 1 De Ramp -Abe Brouwer. Uitg.:Laverman, Drachten. 1ste dr. 1960. Hard cover met stofomslag.  205 blz. Illustr,:Meinte Walta. In mooie staat. 3,=

 

tn_Springtijdiel2godsbidlers.jpg

1220. Springtij diel 2 Gods Bidlers-Abe Brouwer. Uitg.: Laverman,Drachten. 1ste dr. 1964. Hard cover met stof omslag.  205 blz. Illustr.: Meinte Walta. In mooie staat. 3,= 

 

tn_Springtijdiel3thusreize.jpg

1221. Springtij diel 3 Thusreize-Abe Brouwer. Uitg.:Laverman,Drachten. 1ste dr. 1970. Hard cover met stofomslag.  171 pag. illustr.: Meinte Walta. In mooie staat. 3,=

tn_KlokkenvanBicetre.jpg

1222. De klokken van Bicetre -Georges Simenon. Uitg.:Bruna.  1ste dr. 1969. Hard cover met stofomslag.  207 blz. In mooie staat. 4,=

 

tn_Staatinwording.jpg

1223. Een staat in wording. Fotoreportage:Cas Oorthuys. Tekst:Alb.de la Court. Een reportage over het Indonesie van heden.  Uitgeberij Contact. 1947.  Hard cover met stofomslag.  +/- 127 pag. In goede staat.  7,= 

 

 

 

tn_Radioencyclopaediebuitenzijderug1.jpg1224. Radio Encyclopaedie. Samenstelling:J.J.L.van Zuylen. uitg.:C.W.Breughel, A'dam.  2de dr. Hard cover. 356 blz. Met veel foto's uit begintijd radio. In mooie staat. 6,=

 

 

tn_GrootePier.jpg

1225. Groote Pier-Dirk L. Broeder.  Uitg.:kemink en Zoon,Utrecht. 1ste dr. 1940.  Hard cover linnen omplakt. Formaat:21 x 29,5 cm.  179 pag.  Prenten en boekversie- ring: A.Hahn Jr.  In mooie staat.  6,=

 

 

tn_GeschiedenisvanCuracao.jpg

1226. De geschiedenis van Curacao-C.P.Amelunxen. Uitg.: Voor rekening van den schrijver. Mei 1929. Soft cover.  227 pag.+ kaart van het eiland. In mooie staat. 6,=

 

 

 

tn_DatzingtNederlandnr8.jpg

1227. Dat zingt Nederland nr.8. Uitg.:B.H.Smit,Weteringsschans 35,Amsterdam.  Soft cover.  24 pag. geillustreerd met foto's. In mooie staat. 2,=

 

 

tn_Volkszangdag1928.jpg

1228. Volkszangdag 1928. Zangbundeltje voor het Nederlandsche volk.  Uitg.: Centraal Bureau van den Nederlandschen volkszang- bond. Soft cover.  20 pag. In mooie staat. 2,=

 

tn_Volkszangdag1933.jpg

1229.  Omschrijving zie nr. 1228.  Jaar:1933. 22 pag.  In mooie staat.  2,50

 

 

 

tn_Synkopenindenacht.jpg

1230.Synkopen(Nightsong) -John A.Williams. Uitg.; Wereldbibliotheek,A'dam. 1ste dr. 1964.  182 pag. Hard cover met stofomslag(Josef Gross).  In mooie staat.  4,=

 

 

tn_DuitscheJodenhaatinwoordenbeeld1935-2.jpg

1231.De Duitse jodenhaat in woord en beeld. Uitgegeven ddo het Comite voor Bijzondere Joodsche Belangen. 1ste dr. 1935. Soft cover. 64 pag. Gedrukt bij:Joachimsthal's drukkerijbedrijf,Amsterdam C.  In mooie staat.   7,=

 

 

 

tn_Padvinster-spelen.jpg

1232. Padvindster-spelen. uitg.:Nederlandse Padvindster gilde.  4de dr. 1947.  Soft cover.  84 pag. In mooie staat. 3,=

 

 

 

 

 

tn_Blauwevogels.jpg

1233.  De Blauwe Vogels- Dr.Wilhelmine L.Wrede.  Uitg.:De Gilde Winckel, Den Haag.  padvinderboek. 1ste dr.  1947. Hard cover met linnen rug.   139 pag.  In mooie staat.  4,=

 

 

 

tn_Parismichelinkaart1954-55.jpg

1234. Guide de pneu Micelin :Paris.  1954-1955.   195 pag. formaat: 12x26 cm.  in mooie staat.  3,=

 

 

 

 

tn_Romkeduktunder.jpg

1235.  Romke dukt under-E.S.de Jong, Uitg.:T.Wever,Frentsjer. 1ste dr. 1946. Een forhael ut 'e leste oarlogswinter. Hard cover met stofomslag(kwal.s.o. -/-).  3,=

 

 

tn_Holland.jpg

1236. Holland(Landschap- Bouwkunst-Volksleven). Uitg.: Van Munster's U.M.,A'dam. +/- 1928.  1ste dr.  Formaat 24,5 x 32 cm. 18 pag.tekst + ongeveer 260 full page zw/wit foto's van Nederland. In mooie staat. 9,=.    

tn_ZakkompasvanNederland.jpg

tn_ZakkompasvanNederlandaz.jpg

1237. Zakkompas van Nederland voor toerisme. Uitg.:Kompas,Den Haag. In goede  staat.  3,=

tn_Reiszonderkaarten.jpg

1238. Reis zonder kaarten (door West-Afrika)-Graham Greene. Uitg.:Contact. 1ste dr. 1950. Hard cover met stofomslag.  245 pag.  In mooie staat (stofomslag -/-). Illustr.: Kelfkens.  4,=

tn_sWereldsslechstevrouwenboekvz.jpgtn_sWereldsslechstevrouwenrugboek.jpg

1239. 's Werelds slechtste vrouwen(Worlds worst women)- Bernard O' Donnell. Uitg.: Breughel,Amsterdam.  Boek in cassette. Boek 256 blz.  Bewerkt door Louise Gaastra. In mooie staat. 7,=

tn_BannelingenvanBotany-Baai.jpg

1240. De bannelingen van Botany Baai-Ch.Nordhoff en J.N.Hall. Uitg.:De Spaarnestad ,Haarlem. Kennemer serie nr. 43.  1ste dr. Hard cover met stofomslag.  286 pag.  In mooie staat.  3,=

 

tn_Goudenoogst.jpg

1241. Gouden oogst- Marjorie Kinnan Rawlings. Uitg.:Zuid Hollandsche U.M. ,Den Haag.  Vertaling door: Mien Labberton.  1ste dr. Hard cover met stofomslag. 435 pag. Illustr.:Anton Pieck. In mooie staat.  4,=

tn_Zeearend.jpg

1242. Zeearend(het heldenlied van de grote zeiler kapitein Dexter van The Polar Bride)-Harry Macfie. Ned.bewerking: M.J.Molanus Stamperius. Uitg.: La Riviere & Voorhoeve,Zwolle.  1ste dr.  1949.  Hard cover met  stofomslag.  236 pag. In moopie staat.  4,=

tn_AchterRijnenIJssel.jpg

1243. Achter Rijn en IJssel (zwervend door Achterhoek en Liemers)-J.G.Vos. Uitg.: U.M. Holland,Amsterdam. 1ste dr. 1957. Met foto's van Wim K. Steffen.  172 pag.  Hard cover met stofomslag. In mooie staat.  5,=

 

 

tn_Nichtjesvandekommandeur.jpg

1244. De nichtjes van de kommandeur(een histories zuidafrikaans verhaal uit de jaren 1652-1656)-d'Arbez. Uitg. : J.H.de Bussy.  1918. Serie:Zuid-Afrikaanse Historie Bibliotheek,tweede serie  no.1  Hard cover.  218 pag. In mooie staat.  4,=

tn_Hetisbijdenavond.jpg

1245. Het is bij den avond (een bundel novellen van o.m.Anne de Vries,Diet Kramer en L.M.Hagen. Uitg.: Bosch & Keuning,Baarn. . 3de dr.,  1932. Hard cover.  189 pag.  Met 9 portret studies van: T.Arens Tepe. In mooie staat.   3,=

tn_Rendez-vousinSanFrancisco.jpg

1246. Rendez-vous in San Francisco-Erik Hazelhoff Roelfzema. Uitg.:A.W. Sijthoff's U.M.  5de  dr.  1940. Hard cover linnen omplakt.  273 pag. Geillustreerd met foto's.  Teekeningen:D.A.Sierag .  Teekening van band: Co-op 2.  in goede staat.  3,=

tn_BrandtParijsvz.jpg

1247.  Brandt Parijs? (Paris brule-t-il)- Larry Collins en Dominique Lapierre. Uitg.:Gottmer,Haarlem. Onverkorte editie met foto's uit de film.  1966. 4de dr. Hard cover met stofomslag.  396 pag. In mooie staat.  3,=

 

 

 

 

tn_WraakroepvanSiva.jpg

1248. De wraakoproep van Siva(Sivaskriget)-Cecil Burton. Uitg.:Sijthoff.  1ste dt. 1958. Hard cover met stofomslag. 185 pag. In mooie staat. 2,=

 

 

 

 

 

 

tn_StadaandeMaas-2.jpg

1249. De stad aan de Maas (Herinneringen aan Rotterdam)-D.Hans. Uitg.: Sijthoff's U.M.  1ste dr. 1941. Hard cover.  207 pag.  geillu- streerd met vele foto's van Rotterdamsche amateur- fotograven en met teekeningen van het oude Rotterdam door den heer Octave de Coninck. In mooie staat.  4,=

 

tn_SneeuwinAugustus.jpg

1250. Sneeuw in augustus (White august)-John Boland.  Uitg.:Elsevier.  1ste dr. 1956. Hard cover met stofomslag.  304 blz.  Omslag ontwerp en  bandstempel:F.van Uden. In mooie staat.   3,=

 

 

 

 

tn_Ditisuwwereld-1.jpg

1251. Dit is uw wereld (spanningen en conflicten van deze tijd)-mr.G.B.J. Hiltermann. Uitg.:De Geillustreerde Pers, A'dam.  1ste dr.  1961. Hard cover met stofomslag.  269 pag.  In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

tn_DeltaofVenus.jpg

1252. Delta of Venus: Erotica by Anais Nin.   UK.  Book Club Associates. 1981. Hard cover with dustjacket.  250 pages. In excellent cond.    4,=

 

 

 

 

 

tn_VoordepraktijkdesChristelijkenLevens.jpg

1253.Voor de praktijk des christelijken levens-J.E. Schroder(Ev.Luthers Predikant te Arnhem). Uitg.:G.F. Callenbach,Nijkerk.  1ste dr.  1897. 190 pag. Hard cover. In mooie staat. 4,=-

 

 

 

 

tn_ReisboekvoorNoord-Brabantvz.jpg

1254. Reisboek voor Noord Brabant. Uigave verzorgd door de provinciale vereniging voor vreemdelingenverkeer in Noord Brabant.  Soft cover. 1950.   557 pag. In mooie staat. 4,=

 

 

 

 

 

tn_Fries-Groningsekanalenafbeelding2.jpg

1255. Friesch-Groningse kanalen. De moderne scheepvaart verbinding tussen Het Noorden en Het Westen van Nederland.Samengesteld t..g.v.de openstelling van deze kanalen op 30 mei 1951 door P.G.Bins.  I.o.v. provinciale besturen van Groningen en Friesland en uitgegeven door het algemeen publiciteitskantoor te Leeuwarden.  Soft cover.  97 pag. met veel foto's en reklames. Formaat:15x24 cm. In mooie staat.  6,=

tn_Batavia-Singapore.jpg

1256. Batavia-Singapore - ia Cevanu(=M.Drucker Croiset van Uchelen).  Uitg.:A.W. Bruna. 1ste dr. 1934. Hard cover.  269 pag. In goede staat. 3,=

 

 

 

 

 

tn_Kennedyadremvz.jpg

1257.Kennedu Ad Rem(de  humor van een president)- Bill Adler. Uitg.:De Arbeiderspers, A'dam.  1ste dr. 1966. Hard cover.  126 pag. In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

tn_Vogelmens.jpg

1258. De Vogelmens(de sensationele geschiedenis van een luchtacrobaat,bezeten door de droom  te vliegen als een vogel)-Leo Valentin. Uitg.:  W.P.van Stockum & Zoon, Den Haag. 2de dr.  1955. Hard cover met stofomslag.  Oorspr. titel: Homme oiseau.  159 pag. Geillustr.met foto's. In mooie staat.   4,=

tn_Bezieldbouwen.jpg

1259. Bezield bouwen-Gerth Schreiner. Uitg.:Arbeiderspers 1ste dr. 1939. Serie:Kleine Cultuur Bibliotheek. Hard cover.  62 pag. tekst en 24 pag.afbeeldingen. In mooie staat.    5,=

 

 

tn_zesmoderneschilders.jpg

1260. Zes moderne schilders -Jos.de Gruyter. Uitg.: Arbeiderspers. 1stedr.  1935.  Serie:Kleine Cultuur Biblioth. Hard cover.  66 pag.tekst en 24 pag.afbeeldingen. In mooie staat.  4,=

 

tn_Arbeidalsonderwerpindemodernekunst.jpg

1261. De arbeid als onderwerp in de beeldende kunst-Otto van Tussenbroek. Uitg.: Arbeiderspers. 1ste dr.  1937.  Serie:Kleine Cultuur bibliotheek.  Hard cover.  39 pag.tekst en 24 pag.afbeel- dingen.  In mooie staat. 4,=

tn_Caricatuur.jpg

1262. Caricatuur-Alb.Hahn Jr. Uitg.:Arbeiderspers. 1ste dr 1935. Serie:Kleine Cultuur Bibliotheek. Hard cover.  63 pag.tekst en 31 pag. afbeel- dingen. In mooie staat.  5,=

 

 

tn_NieuwegidsvanAmsterdamvz.jpg

1263. Nieuwe gids van Amsterdam-Henri van de Weg.  Uitg.: J.M. Meulenhoff,A'dam.  1ste dr. +/- 1930. Hard cover met stofomslag.  127 pag. met zw.wit foto's.  In mooie staat.   5,=

 

 

 

tn_CommentvisiterLaHollande.jpg

1264. Comment visiter:La Hollande. Publie par: L'Office National du Tourisme  en Hollande,Lage Voorhout  102, La Haye.  7e edition.  48 pag. Soft cover. Formaat: 12,3 x 21 cm. Met zw/wit foto's. In mooie staat.  4,=

tn_Wadden-eilandenvz.jpg

1265.De Wadden-Eilanden- Evert Zandstra. Uitg.: Contackt Reis Pockets.  2de herziene druk. 1958.  94 pag. Verlucht met 31 foto's van:Cas Oorthuys.  In mooie staat. 3,=

 

 

tn_ZevenbrievenaanAlma.jpg

1266. Zeven brieven aan Alma-Theo M.Eerdmans. Uitg.: Arbeiderspers. 1ste dr. 1957.  246 pag.  Arbo serie.  Hard cover met stofomslag(A. van Heusden). Band:Helmut Salden. In mooie staat.  3,=

 

tn_Raisoenidesultanvandebergen.jpg

1267. Raisoeni de sultan van de bergen- Rosita Forbes. Uitg.: Querido. 1ste dr.  1924. vertaald door H.J.van Balen. hard cover.  331 pag. Met 45 foto's. In mooie staat. In mooie staat.  5,=

 

tn_GrahamGreeneomnibusI.jpg

1268.Graham Greene Omnibus nr.1. Uitg.:Contact, Amsterdam.  2de dr. 1958. Hard cover met stof omslag.  862 pag. In mooie staat. 5,=

 

 

tn_GrahamGreeneomnibusII.jpg

1269.Graham Greene Omnibus nr.2. Uitg.:Contact,A'dam.  1ste dr. 1959.  781 pag. Hard cover met  stofomslag. In mooie staat. 5,=

 

 

tn_AndereAmerikavz.jpg

1270.Het andere Amerika- J.M.de Casseres. Uitg.:de Arbeiderspers,A'dam.  1ste dr. 1939.  Hard cover linnen omplakt. 371 pag.  Geillustr. met zwart/wit foto's.  In mooie staat. 4,50

 

tn_DitisZwitserlandvz.jpg

1271. Dit is Zwitserland(Land en volk). Uitg.:Hotelplan Genossen- schaft Zurich. Hard cover  met stofomslag.  1938. Photo;s en tekstbeschrijving:Dr.A. Schwabik. Fotoboek. In mooie staat. 4,=

 

 

 

tn_ReisboekvoorNederland.jpg

1272. Reisboek voor Nedrland. Uitg.:ANWB.  5de dr. 1967. Hard cover met stofomslag( foto Cas Oorthuys).  692 pag.

 

 

 

 

tn_Blijmoedigebedelaar.jpg

1273. De blijmoedige bedelaar(The joyful beggar) -Louis de Wohl. het  levens verhaal van Franciscus van Assisi. Uitg.;Zuid Ned.U.M.  Cultuurserie. hard cover met stofomslag.  292 pag.  Band en stofomslag:Eve. In mooie staat.  4,=

tn_Australier.jpg

1274. De Australier (The Notherner)-joan Colebrook.  Uitg.:Zuid Ned. U.m. Cultuurserie.  Hard cover met stofomslag(foto Ned.Emi gratiedienst).m  390 pag. In mooie staat.  5,=

 

 

tn_Blauwewimpelkerstnummer1951.jpg

1275. Kerstnummer 1951 van De Blauwe Wimpel. Soft cover. 56 pag. Met veel foto's en reklames. Illustr.:Rein Snapper,Jaap Mooij. In mooie staat.  4,=

 

 

 

tn_25jaarvoetbalHeerenveen.jpg

1276. 25 Jaar voetbal jubileum VV.Heerenveen. Gedenkboek 1920-1945. 1ste dr. 1945. Hard cover.  96 pag.  Samenstelling: A.de Vries(redactie),A.Kuyt (typografie),Jan B.de Leeuw (ontwerp omslag en titelpag.). In mooie staat. 15,=

 

tn_Interland-wedstrijden.jpg

1277. Interlandwedstrijden (voetbalherinneringen aan interessante  binnen- en buitenlandse wedstrijden)- Wim Volkers en Hans de la Rive Box. Uitg.:Handy. 1ste dr. 1946.  78 pag. Hard cover. Illustr.en bandontwerp:Fons Montens. In mooie staat.  8,=

tn_Ivorenleger.jpg

1278. Het ivoren leger (6000 olifanten in de hel van een jungle oorlog)-J.H.Williams. Uitg.:Scheltens & Giltay. 1ste dr.  1963. Hard coverc met stof omslag.  240 pag. Gouden Ketting reeks. In mooie staat. 3,=

tn_Maakhetzelfelectrischespoorbaan.jpg

1279. Maak Het Zelf- Electrische spoorbaan. Uitg.:De Muiderkring, Bussum. Soft cover.  32 pag. Met tekeningen,instructies en reklames. In mooie staat. 3,=

 

tn_Batavia.jpg

1280. Batavia-Conscience. Uitg.;J.lebeque & Cie., brussel. 1ste dr. 1912. hard cover. 268 pag.  In mooie staat.   6,=

 

 

tn_Fotoboek.jpg

1281. Het fotoboek(nieuw leerboek der fotografie)- Dick Boer. uitg.:N.V.Focus, Bloemendaal.  4de dr.  1950. hard cover.  272 blz. In mooie staat.   4,=

tn_Gordelvansmaragdbuitenzijde.jpg

1282. Gordel van smaragd (180 foto's over land en volk van Indonesie met een woord ten geleide van Dirk de Vries. Uitg.; Contact,Amsterdam.  Hard cover. 1946.  In goede staat.  5,=

 

 

 

tn_Vlucht777-1.jpg

1283.Vlucht 777(een raad- selachtige KLM vlucht in woelige dagen)-ian Colvin. Uitg.:Forum Boekerij,Den Haag.  1ste dr. 1959. hard cover met stofomslag.  224 pag. geillustreerd met foto's. In mooie staat.  5,=

 

 

 

 

 

tn_Eernewoude.jpg

1284.Princenhof van den ouden tijd tot heden(wat anderen schreven over en in beeld brachten van het princenhof). verzameld en samengevat door:H.c. van Dockum. Uitg.:Princenhof, eernewoude.  1ste dr. 1944.  Hard cover.  205 pag. Geillustreerd met foto's. In mooie staat. 6,=

 

tn_Guldenboekderzeevz.jpg

1285.Het Gulden Boek der Zee-J.W.J.Baron van Haersolte(directeur van het Nationaal Technisch Scheep vaartkundig Museum te Rotterdam). Uitg.:H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem. 2de dr.  1918. Hard cover.  276 pag. Met veel kleuren- en zw/wit foto's. In mooie staat.  7,=

 

 

tn_Film-titelsmaken.jpg

1286.Filmtitels maken( een handleiding vol ideeen voor alle bezitters van een filmtostel)-A. Ph.Sterken. Uitg.:N.V.Focus ,Haarlem.  3de dr.  1955. Hard cover.  160 blz. Formaat: 16x23 cm.  In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

 

 

 

tn_Totderandvandeafgrond.jpg

1287. Tot de rand van de afgrond (the edge of doom)-Leo Brasy. uitg.:Het Spectrum,Utrecht. 1ste dr.  1949. Hard cover met stofom- slag. 227 pag. Met foto's uit de gelijknamige MGM film door R.K.O. Radio Films N.V. In mooie staat. 4,=

tn_UrbietOrbi.jpg

1288. Urbi et Orbi-Albin de Cigala. Een verhaal uit de tijd na Nero bewerkt door E.C.F. Uitg.:V.A.Kramers,Rijswijk.  3de dr.  hard cover met stof omslag.  205 pag.  In mooie staat.  4,=

 

tn_NachtoverNederland.jpg

1289. Nacht over Nederland -M.J.Adriani Engels en G.H. Wallach. Journalistieke reportage  van vijf bezet- tingsjaren 1940-1945.  Uitg.: Ons Vrije Nederland. 1ste dr. 1945.  308 pag.  Hard cover met stofomslag. In mooie staat.  4,=

tn_FruitteeltinAmerika1931-1.jpg

1290. De fruitteelt in Amerika. Rapport studiegroep tuinbouw. Soft cover.  1931.  255 pag. geillustreerd met veel zw/wit foto's. Formaat:18,5 x 25 cm.  In mooie staat.   5,=

 

 

tn_Weidenderwoestijnvz.jpg

1291. De weiden der woestijn- S.Greup Roldanus. Speelt zich af in Enkhuizen. Uitg.: Arbeiders pers.  1957.  1ste dr. Roman uit de Arbo serie.  238 pag. omslag:Pim van Boxtel en Helmut Salden. In mooie staat.   3,=

tn_Aardeonzewoonplaatsvz.jpg

1292. De aarde,onze woonplaats-Th.Hadderingh, G.B.W.Huizinga en L. Pieper. aadrijkskunde voor 3de leerjaar VWO-HAVO. Uitg.: Wolters Noordhoff.  1970.  211 blz.  In mooie staat.  3,=

tn_Studenten-typenen-leven.jpg

1293. Studenten-typen en -leven-Klikspaan. Uitg.: A.W.Sijthoff,Leiden. Hard cover. 4de dr.  1885.  509 pag. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_Behoudenvaart.jpg

1294. Behouden vaart(hand boekje voor veilig varen met motor en zeil)-W.Zantvoort. Uitg.:C.A.J.van Dishoeck, Bussum. 1ste dr. 1960.  112 pag.  Omslag:Rein van Looy. Illustr.: Gebr.Das. In mooie staat. 3,=

tn_Molens.jpg

1295.Molens-Ir.F. Stokhuysen. Uitg.:C.A.J.van Dishoeck, Bussum. Tweede vermeerderde druk. 1963.  136 pag. Omslag:R.van Looy. Illustr.:J.C.Lunenburg. tekeningen naar schetsen van de schrijver. In mooie staat. 2,=

 

tn_MensErniePyle.jpg

1296.De mens Eernie Pyle. 3 delen in 1 boek t.w.:Zo was de mens/ Dappere kerels/Het laatste hoofd- stuk. Uitg.:Zuid Ned.U.M. Cultuur serie. Hard cover met stofomslag (Auke Tadema).  774 pag.  1964. In mooie staat. 4,=

 

 

tn_Bijbelscheaardrijkskunde.jpg

1297.Beknopte Bijbelsche Aardrijkskunde ten gebruike bij het Onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenis enz.-M.Weersma. Uitg.:J.Wierema,Brielle.  1ste dr. 1884. Soft cover.  77 pag. In mooie staat.  3,=

 

tn_ZwitserlandenItaliereiswijzer.jpg

1298.Reiswijzer voor Zwit- serland en Italie. Uitg.: ANWB. Deel III van de reiswijzers voor het buitenland. 14de dr. 1963. 600 pag. inkl.Losse kaarten voor beide landen. In mooie staat.  4,=

 

tn_Opnaobervesietvz.jpg

1299.Op naobervesiet(een bundel schetsen en vertellingen over gebruiken en gewoonten in  Het Oude Drenthe)-H.T.Buiskool. Uitg.: van Gorcum & Comp.,Assen. 1ste dr.  april 1940. Soft cover.  136 pag. Geillustreerd met houtsneden van: Johannes Mulders. In mooie staat.  3,=

tn_Automerken-1.jpg

1300. Automerken-Peter de Graaf. Alkenreeks nr.70.  64 pag. In mooie staat.   2,50

 

 

 

 

tn_handvoljuwelen.jpg

1301.Een handvol juwelen( Agatha Christie) en 9 andere sieraden van de vertelkunst (o.a.Roald Dahl,George Simenon,W.Somersset Maugham ). Uitg.: De Geillustreerde Pers. 1965. 1ste dr.  121 pag.

tn_Goedenavonddamesenheren.jpg

1302. Goeden avond dames en heren-Mies Bouwman. Uitg.: C.de Boer Jr.,A'dam.  1ste dr. 1956. Met voorwoord van Willy van Hemert.  Met 40 foto's.  Omslag:Eppo Doeve.  176 pag. In mooie staat.  4,=

tn_theaterindachau.jpg

1303.Een theater in Dachau- Ds.Herman Knoop. Uitg.; Oosterbaan & Le Cointre, Goes. 1ste dr. +/- 1945. Hard cover.  183 pag. In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

 

tn_ZieNoordOostFrieslandvz.jpg

1304.Zie Noord-Oost Friesland Uitg.:Commissie VVV Dokkumer Middenstand. 1949. Soft cover.  92 pag. Met uitklap bare kaart van NO Friesland. In mooie staat.  4,= 

 

 

 

 

tn_Motocross.jpg

1305. Motocross-G.van der Beek.  Alkenreeks nr.193. Hard cover.  63 pag. In mooie staat. 4,=

 

 

 

 

 

 

tn_praktischehuisvz.jpg

1306.Het praktische huis- Jaan Carstens. Uitg.:Moussault U.M. Bussum. 1958. Inrichting der kamers,meubelen,kleuren en materialen,inrichting van de keuken,electrische apparatuur,
technische hulpmiddelen,
verlichting en verwarming. Hard cover met stofomslag.  137 pag. Vol met afbeeldingen. In goede staat. 5,=

tn_Buitenboordmotoren.jpg

1307. Buitenboord motoren- A.Pels. Uitgeverij:De Alk.  Nr.W3 (serie watersport en water-toerisme). Hard cover.  64 pag. In mooie staat.  3,=

tn_Amerikaansetreinen.jpg

1308. Amerikaanse treinen- G.L.S.Willemse.  Alkenreeks nr. 99. Hard cover.  64 pag. In mooie staat.  3,=

 

tn_Metros.jpg

1309. Metro's-Kees Hazelzet. Alkenreeks nr.133. Hard cover.  64 pag. In mooie staat.   3,=

 

tn_Sleepboten2.jpg

1310. Sleepboten 2-Arie van der Veer. Alkenreeks nr.110.  Hard cover. 63 pag. In mooie staat.   3,=

 

tn_Sleepbotenbokkenenbergingsvaartuigen.jpg

1311. Sleepbote,bokken en bergingsvaartuigen-Arie van der Veer. Alkenreeks nr.136. Hard cover. In mooie staat. 1,50

 

 

tn_wildewesten-2.jpg

1312. Het Wilde Westen (van cowboys en indianen)-Theo de Vries.  Arti beeld encyclopedie  nr.43.  Hard cover.  64 pag. In mooie staat. 3,=

 

tn_OldRacersdeel2.jpg

1313. Old racers deel 2- Hans Kuipers. Uitg.:Peters'  Uitg. Mij. ,Deventer.  1967. Hard cover.  88 pag. Formaat: 16x23,3 cm.  In mooie staat.  4,=

 

 

tn_Autoracen.jpg

1314. De harde praktijk van het Autoracen-Hans Ebeling.  Uitg.; Peters' Uitg.Mij.,Deventer.  1967. Hard cover.  88 pag. Formaat:16x23,3 cm. In mooie staat.  5,=

 

 

tn_geschiedenisvanderacewagen.jpg

1315. Geschiedenis van de  racewagen-Hans Kuipers. Alkenreeks nr.163.  Hard cover. 64  pag. In mooie staat. 2,=

 

tn_ZweefvliegenII.jpg

1316. Zweefvliegen deel II- W.Adriaansen. Alkenreeksnr. 77. Hard cover. 62 pag. In mooie staat. 2,=

 

tn_modernekoopvaardijschepen.jpg

1317. Moderne koopvaar- dijschepen-L.L.von Munching. Alkenreeks nr.141. Hard cover.  62 pag. In mooie staat.  2,=

tn_Varenmetmotorboten.jpg

1318. Varen met motor- boten-E.Bouws.  Uitg.:De Alk. serie: Watersport en Watertoerisme nr.W4. Hard iover. 64 pag.  In mooie staat. 2,=

tn_FinlandvoorpostvanhetNoorden.jpg

1319.Finland(voorpost van het noorden)-R.K.Broersma Luonajoki/Sj.Broersma. Uitg.: J.A.Boom & Zoon,Meppel.  1955.  2de herziene druk. Hard cover met stofomslag.  306 pag.  Terra bibliotheek serie. In goede staat. 4,=

 

 

tn_Overeenwonderopwielen.jpg

1320. Over een wonder op wielen-Jan Brusse. Uitg.: Kan Brusse. 1954. Hard cover.  80 pag. teken.:Jan van Keulen. In mooie staat.   3,50

 

 

 

 

tn_Natuurgidsvoordehondenvz.jpg

1321. Natuurgids voor de Honden.  1967. Soft cover gelamin.  126 afbeeldingen in kleur.   160 pag. In mooie staat.   2,50

 

 

 

 

tn_Zakencyclopedievoorsportvissers.jpg

1322.  Zak- Encyclopedie voor sportvissers-Rinke Tolman.  Uitgeverij In Den Toren,,Baarn. 3de dr.  1960. Hard cover gelamin. 178 pag. Teken.: Jaap Veenendaal. In mooie staat.  2,=

 

 

 

 

tn_Filmalskunst.jpg

1323. Film als kunst-Jan van Kasteel.  Uitg.:De Tijdstroom ,Huis ter Heide.  1ste dr. 1928. Soft cover met stofomslag.  53 pag.  geillustr. met foto's. In mooie staat. 3,50

 

tn_Dagenonzerjaren1956.jpg

1324.De dagen onxer jaren 1956. Uitg.:Bosch & Keuning,Baarn. Soft cover met stofomslag.  76 pag. In mooie staat. 4,=

 

 

tn_Voedtugoedvoorweiniggeld.jpg

1325. Voedt u goed...voor weinig geld. Uitg.:Zuivel bureau te 'sGravenhage.  Receptenboek " Van eigen land" voor alle dag.  Soft cover.  1935.  16 pag.  In mooie staat.  3,=

 

tn_Nieuwstereceptenvoorvleesgerechten.jpg

1326. Nieuwste recepten voor vleesgerechten-J.Verasdonck (patisserie cuisinier te Emmeloord). Uitg.:C.Misset, Doetinchem. zesde geheel herziene druk . 1954. Soft cover.  31 pag. In mooie staat.   3,l=

tn_4pioniersinonsprofvoetbal.jpg

1327. 4 Pioniers van ons prof voetbal-Leo Pagano.  Wilkes/de Harder/Rijvers/de Vroet. Uitg.: Arena publicatie,Naarden. Serie: Favorieten Reeks  deel II. Soft cover.  44 pag.  Geillustr. met foto's. In mooie staat.  3,=

 

 

 

tn_GekenwijstijdensSeyss.jpg

1328. Gek en Wijs tijdens Seyss. Uitg.:Kompas,Den Haag.  Soft cover. 22 pag. In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

 

tn_VanJutlandtotByzantium.jpg

1329. Van Jutland tot Byzantium(de 500 jarige strijd der Germanen tegen Rome)-Kurt Pastenaci. Uitg.: La Riviere & Voorhoeve, Zwolle.  2de dr.  1944. hard cover.  96 pag. Met 4 kaarten. In mooie staat.  3,=

 

tn_Fluitenddoordewereld.jpg

1330. Fluitend door de Wereld (herinneringen en reisindrukken van een voetbal scheidsrechter)-John Langenus.  Uitg.;Snoeck Ducaju en Zoon Uitgevers,Gent.  1942.  Soft cover.  205 pag. Illustr.: Elsa van Hagendoren. In mooie staat. 4,=

tn_Tussenaankomstenvertrek.jpg

1331. Tussen aankomst en vertrek -Lize Stilma. Uitg.;Nederlandse  Spoorwegen. 1ste dr. 1964. hard cover.  206 pag. Met bijzonder- heden van alle plaatsen in Nederland met een NS station of halte.  geillustreerd met foto's. In mooie staat.  4,=

tn_BoodschapvanSiriusvz.jpg

1332.BNoodschap van Sirius (Message from Sirius)-Cecil Jenkins. Uit.: A.W.Sijthoff. 1961. serie:Gulden accolade  nr.75. Hard cover met stof- omslag(E.Wijnans). 223 pag. In mooie staat.  3,=

 

tn_BonteAvondklanken.jpg

1333. Bonte Avond Klanken. grote serie radioliederen dagelijks uitgezonden door AVRO/VARA/KRO in de jaren 1936-1956.  Soft cover.  16 pag. In mooie staat. 2,=

 

 

tn_Twentevz.jpg

1334. Twente. Uitgave: Contact Commissie van Twentse V.V.V.'s.  Soft cover promotie boekje jaren 30.  Formaat: 10 x 20,5 cm.  32 pag. met zw/wit foto's.  Reg.nr.5392. In mooie staat.  2,=

tn_Watuvanbeschuitkunttooverenvz.jpg

1335. Wat U van beschuit kunt tooveren. Recepten samengesteld door Mej.G.D.Knipscheer(leerares a..d.Nieuwe Amsterdamsche Huishoudschool). Uitg.; Verkade,Zaandam.  1934. Soft cover.  12 pag. In mooie staat.  2,50

 

 

tn_Groenten-vruchten-recepten.jpg

1336. Groenten- en Vruchten Recepten. Uitg.:Centraal Bureau van Tuinbouw veilingen in Nederland, Javastraat 60,Den Haag. 1928.  Samenstelling:Mej.E.Plate (leerares aan de Rotterdam- sche Huishoudschool).  Soft cover. 32 pag. In goede staat. 1,50

tn_Wetenwillendoen.jpg

1337. Weten,willen doen (wat iedereen van het verkeer moet weten). Uitg.:Kon.Ned. Automobiel Club,Lange Vijverberg no.10, 's Graven- hage.  +/- 1935.  Soft cover.  32 pag.  In mooie staat.  3,=

 

 

tn_Wereldinnnotedop.jpg

1338. De wereld in 'n' notedop. Jacob Dijkstra's eenvoudige Schoolatlas van de gehele wereld.  48 pag. Soft cover. In mooie staat. 4,=

 

 

 

 

tn_JohannesHuss.jpg

1339. Johannes Huss te Constanz -D.Alcock.  Uitg.:Neerbosch' Boekhandel,Neerbosch. 1ste dr. +/- 1910.  207 pag. Met vele gravures.  Hard cover. In mooie staat.  4,=

 

 

 

tn_HandleidingvoorverenigingsleidersstersdeelIKNGV.jpg

1340.Handleiding voor Verenigingsleiders(sters). Deel 1(algemeen gedeelte). Samenst.: Commissie Cursus wezen. Uitg.:Kon.Ned. Gymnastiek Verbond.  1ste dr. 1961. 316 pag. Geillustreerd met foto's. In mooie staat. 4,=

 

tn_ZwervendoorVlaanderen.jpg

1341. Zwerven door Vlaanderen-Jan Lambin. Uitg.;Heideland,Hasselt. Serie:Vlaamse pockets nr.40.  Toeristische pocket. 1961.  154 pag. met veel zw/wit foto's. In mooie staat.  3,= 

 

tn_HandleidingvoorverenigingsleidersstersenvoorturnersstersdeelIIKNGV.jpg

1342.Handleiding voor Verenigingsleiders(sters) Deel 2,toestelturnen en springen. Samenst.:Commissie Cursus wezen. Uitg.;Kon.ned. Gymnastiek Verbond.  1ste dr. 1962.  368 pag. geillustreerd met foto's. In mooie staat. 4,=

 

tn_Wereldinvlammen1913-1954inbeeld.jpg

1343. Een wereld in vlammen- verzameld door Theo de Vries.  1913-1954 in beeld. Uitg.:Servire, Den Haag. 2de dr.  1960. Soft cover gelamineerd. Voorwoord: Willem van Capellen. Inleiding: Upton Sinclair. Omslag:G.J.van Koppenhagen.  303 pag. Met veel foto's. In mooie staat.  3,=

tn_Erts1926.jpg

1344. Erts 1926,Letterkundig Almanac(verzen,proza,essay).

Uitg.:S.L.van Looy, Amsterdam. Soft cover met stofomslag(Albert Hahn jr.). 201 pag. In mooie staat./  2,50

 

tn_OpreismetCharley-JohnSteinbeckvz.jpg

1345. Op reis met Charley (Travels with Charley)- John Steinbeck. Uitg.:van Holkema & Warendorf, A'dam.  1ste dr.  1962.  224 pag. Illustr.:R.van Looy. In mooie staat.  3,=

 

tn_Opstanding.jpg

1346. Opstanding-Leo tolstoy. Bewerkt door J.Westendorp. Uitg.:Cohen Zonen,A'dam.  Hard cover.  1ste dr. +/- 1905. 276 pag. In mooie staat. 3,=

 

 

 

tn_Toestandindewereld.jpg

1347. De toestand in de wereld-mr.G.B.J.Hiltermann. Uitg.: van Holkema en Warendorf,A'dam.  1ste dr. 1958.  Soft cover.  190 pag. In mooie staat.  3,=

 

 

 

 

tn_InhetjaarXIV.jpg

1348. In het jaar XIV(dertien jaren ervaring met facisme en dictatuur)-J.W.Mathijsen.  Uitg.:De Arbeiderspers,A'dam.  1ste dr. 1936. Soft cover. 127 pag.  In mooie staat.  3,=

 

 

 

tn_Buziau.jpg

1349. Buziau(historische levensfilm van den kunstenaar van den lach)- J.B.de Gou,H.hermans,O. van Palland. Uitg.:N.V. Roman,boek- en kunst handel,A'dam. Soft cover.  126 pag.  1935. Met ruim 60 foto's en teekeningen. In mooie staat.  3,=

tn_Speelzelfhonkbal.jpg

1350. Speel zelf honkbal- Martin Bremer. Uitg.:Kon. Ned. Honkbal Bond i.s.m.Coca Cola.  1959. 23 pag. Soft cover.  In mooie staat. 3,=

 

 

 

 

tn_AtlasvanNederlandendeIndien1948.jpg

1351.Atlas van Nederland en de Indieen voor het 7e leerjaar, vervolgklassen enz.-G.Prop. Uitg.:W.J.Thieme & Cie, Zutphen. 18de dr. 1948. Soft cover. In mooie staat. 6,=

 

 

tn_Nozemmisdaadvz.jpg

1352.Een nozemmisdaad (The progress of crime)-Julian Symons. Uitg.:A.W.Sijthoff.  1961. Serie:Accolade nr.79. Hard cover met stofomslag (E.Wijnans).  186 pag. In mooie staat.  4,=

 

tn_ZuidLimburgineenoogopslag.jpg

1353. Zuid Limburg in een oogopslag. Officiele Reis- en Wandelgids voor Valkenburg , Maastricht,Geul- en Gulpdal en de Mijnstreek. Uitg.:Crolla,Valkenburg.  25ste dr. 1965. Soft cover.  144 pag. met kaart. In mooie staat.  2,50

tn_ZeilendzwervendoorFrieslandvz.jpg

1354. Zeilend zwerven door Friesland-H.G.van Slooten en K.Sikkema.  Uitg.:van Gorcum & Comp. i.s.m.ANWB.  1946. Soft cover.  123 pag.  met 5 kaarten. In mooie staat. 4,=

 

 

tn_Opdenvleugelenvandenwind.jpg

1355. Op de vleugelen van den wind(een reis naar Noorwegen en Zweden)-J.H.Coolhaas. Uitg.:C. de Boer,Den Helder. Ankerserie. Soft cover.  1939.  112 pag.+ 20 pag.reklame. In mooie staat.  4,=

tn_Eierenennestenvanonzevogels.jpg

1356. De eieren en nesten van onze vogels-J.G.Th.v.Nes.  Uitg.:W.J.Thieme  3de dr. najaar 1963. Hard cover met stofomslag.  160 pag.  In mooie staat.  3,=

tn_VraagbaakOpelKadettC1200en1000modellen1973-1979.jpg

1357.  Vraagbaak:Opel Kadett-C,1200 en 1600 modellenserie 1973-1979 - P.Olyslager.  2de dr. 1980. Soft cover.  206 pag.  In mooie staat. 4,=

tn_VraagbaakOpelKadetEbenzinemodellen1984-1988.jpg

1358. Vraagbaak Opel Kadette benzinemodellen 1984-1988-P.H.Olving. 2de dr. 1989. Soft cover.  228 pag. In mooie staat. 3,=

 

tn_IdeenvanMultatuli.jpg

1359. Ideen van Multatuli vierde bundel. Uitg.:G.L.Funke,A'dam. Derde door den auteur herziene druk. 1877. Hard cover.  382 pag. In mooie staat.  3,=

 

 

tn_Hoeisdestand.jpg

1360.Hoe is de stand? ( hersengymnastiek en  spelletjes voor feestjes,clubs en thuis)-Hartger Menkman. uitg.:La Riviere &  Voorhoeve. 1ste dr. 1954. Soft cover met flappen.  112 pag.  in mooie staat. 4,=

 

 

 

tn_Maakhetzelf-nelectrischehawaiianguitaar.jpg

1362. Maak het zelf: 'n Electrische Hawaiian guitaar. Uitg.:De Muiderkring,Bussum. Soft cover. Geniet boekje.  +/- 1952. 26 pag.incl.Afbeeldingen en tekeningen. In mooie staat.  4,=

tn_Indiebeleid.jpg

1363. Het Indie Beleid (van koloniaal tot progressief beleid)- N.W.van Hartingsveldt.  Uitg.: Voorlichtingsdienst van het Nationaal Comite Handhaving Rijkseenheid,Den Haag.  1947. Geniet boek.  33 pag. Voorwoord: Prof.Mr. P.S.Gerbrandy. In goede staat. 4,=

tn_Etiquette.jpg

1364. Etiquette(van die klei- nigheden)-R.A.Breen Engelen. 'n Boekje voor moderne mensen. Uitg.:C.A.J.van Dishoeck,Bussum.  3de dr. 1959. Illustr.:Rein van Looy. In mooie staat.  2,50

 

 

tn_FlugzeugederWelt.jpg

1365. Flugzeuge der Welt( heute-morgen)-William Green en Dennis Punnett.  Uitg.;Werner Classen Verlag. 1968.  Beschreibung von 154 Flugzeugtypen mit 279 Abbildungen.  288 pag. In mooie staat.  3,=

 

tn_Snelstetreinenvaneuropavzrood.jpg

1366. De snelste treinen van Europa-G.L.S.Willemse. Alkenreeks nr.81.  1965. Hard cover. 64 pag. In mooie staat.  2,=

 

 

 

 

tn_herdenkingsboekleeuwarden1.jpg

1367.Programma herdenkingsweek Leeuwarden 1435-1935(2-7 sept. 1935). Geniet boekje.  76 pag. Formaat:12x22,5 cm. In mooie staat.  3,=

 

 

 

 

 

 

tn_1colametzesrietjes.jpg

1368. 1 cola met 6 rietjes (hollandermoppen)- walter van den Broeck. Uitg.:De Galge,Brugge. Galgeboekje  nr.36.  64 pag. In mooie staat.  1,50

 

 

tn_Babysittersvandemarine.jpg

1369.De babysitters van de marine(The baby and the battleship)-Anthony Thorne.  Uitg.:Servire,Den Haag. 1ste dr.  158 pag. paperback. Met foto's uit gelijknamige film. In mooie staat. 3,=

 

 

tn_hollandzingt.jpg

1370. Holland zingt..(de nieuwste dans,film,radfio en revue liederen). Uitg.:F. Rombouts,Roosendaal. Soft cover. In goede staat. 1,50

 

 

 

 

tn_Stationsgebouw.jpg

1371. Het stationsgebouw (van de Nederlandse Spoorwegen): Historie,situering,opzet en ontwerp,toekomst.  Uitg.: NS afd.Voorlichting,Utrecht. 1964. 48 pag. Met veel foto's van stations. Soft cover. In mooie staat. 3,=

 

 

tn_Vliegtuigherkenning-Rusland.jpg

1372. Vliegtuigherkenning: Rusland -A.P.de Jong. Een serie vliegtuigbeschrijvingen met foto's en silhouetten. Uitg.:van Goor Zonen,den Haag.  1958.  72 pag. Soft cover.  In mooie staat.  2,=

tn_Rome1960-JanCottaar.jpg

1373. Rome 1960(zo was Rome)-Jan Cottaar.  uitg.: Amstleven verzeker. ,A'dam. Soft cover.  64 pag. met veel foto's. In mooie staat.  2,=

 

tn_spelregelskorfbal1966.jpg

1374. Spelregels korfbal. Uitg.: Kon.Ned.Korfbalverbond. 1966. Soft cover.  40 pag. In mooie staat.  2,50

 

 

tn_Durftetekenenno3-Stilleventeekenen.jpg

1375. Durf te tekenen nr.3: Stilleventeekenen. Uitg.: Arti,Alkmaar.  +/- 1941.  33 pag. Soft cover met flappen. In mooie staat.  2,50

 

 

 

 

tn_GroningenStadenOmmelanden.jpg

1376. Dit is Groningen(stad en Ommelanden). Uitg.:Prov. Gron.VVV en VVV Groningen. 52 pag. met veel foto's.  In goede staat.  2,=

 

 

 

 

tn_SpoorwegenvanMidden-enZuid-Europavz.jpg

1377. De spoorwegen van Midden- en Zuid-Europa- T.L.Hameeteman. Uitg.: C.A.J. van Dishoeck,Bussum. Serie:De Spoorwegen van de gehele wereld nr.2.  1ste dr. 1965. Soft cover gelamineerd. 112 pag. Omslag:Jan Bouman. In mooie staat.  3,=

tn_AutoTechnieknr415aug1929vz.jpg

1378. Auto-Techniek. populair Technisch Tijdschrift voor vakman,studerende en auto- mobilist.  O.l.v.:Johs. Ringk. Uitg.:Van Lonkhuyzen,Zeist. Nr.4. 3de jaargang. 15 aug.1939. Soft cover.  35 pag. Vol met mooie reklames. In mooie staat.  3,=

tn_Nederlandsetrekvlinders.jpg

1379. De nederlandse trekvlinders - B.J.Lempke. Uitg.:W.J.Thieme & Cie n.v.,Zutphen. 1ste dr. Maart  1956.  91 pag. Teken.:G.Bank jr. Soft cover gelamineerd. In mooie staat.  2,50

tn_Groningenvanuitdeluchtvz.jpg

1380. Groningen vanuit de lucht(van Lauwerszee tot Dollard in twaalf foto's). Uitg.:Boek en Wereld, Groningen.  16 pag.  +/- 1960.  Fotos:Aerophoto Eelde. In mooie staat. 2,50

tn_InmemoriamRobertFKennedy.jpg

1381. In Memoriam Robert F.Kennedy-D.Mertens. Uitg.; P.R.van Ammelrooij ,Utrecht. 1ste dr.  1968. Soft cover.  63 pag.  Met veel zw/wit foto's.  In mooie staat. 2,50

tn_Liefdeopstaatsbevel.jpg

1382. Liefde op staatsbevel (Lebensborn e.V.)-Will Berthold. Uitg.:Nederland- sche Keurboekerij,A'da. Paperback.  7de dr.  1966.  254 pag. Band: Tony Hufkens. In mooie staat.  4,=

tn_JaarboekTwente1963.jpg

1383. Jaarboek Twente 1963. Uitg.;Stichting Jaarboek voor Twente.  nr.2.  Soft cover.  141 pag. In mooie staat. 2,50

 

tn_JaarboekTwente1964.jpg

1384. Jaarboek Twente 1964. Uitg.:Stichting Jaarboek voor Twente. nr.3  Soft cover.  143 pag.  In mooie staat. 2,50

 

tn_Scheveningenvz.jpg

1385.Scheveningen. Uitg.: Oudheidkundig  en Visserij Museum,Scheveningen. Soft cover geniet. 32 pag. Formaat: 18,5 x 25,5 cm. In mooie staat. 3,=

tn_Vughtpoortvandehel.jpg

1386.Vught,poort van de hel. Oorlogsherinneringen van 'n Jood. Uitg.:Aldus U.M. , Hilversum. 1945. Soft cover. 77 pag. In mooie staat.  5,=

tn_Vrouwendiehettekendragen.jpg

1387.Vrouwen die het teken dragen(Turn the key softly) -John Brophy.  Uitg.;Bosch & Keuning. BK Boekenkring. Hard cover met stofomslag.  288 pag. In mooie staat.  3,=

 

 

 

tn_WijtrekkendoorFriesland.jpg

1388.Wij trekken door Friesland-A.L.Broer. Uitg.; H.ten brink,Arnhem.  1ste dr. 1934. Soft cover.  112 pag. Geillustr.met zw/wit foto's. In mooie staat. 4,=

 

 

 

tn_WijtrekkendoorNoord-Holland.jpg

1389.Wij trekken door Noord- Holland-G.A.van Schaik. Uitg.:H.ten Brink, Arnhem.  1ste dr. 1935. Soft cover. 110 pag. Geillustr. met zw/wit foto's. In goede staat. 3,=

 

 

tn_Natuurrampenenhunoorzaken.jpg

1390.Natuurrampen en hun oorzaken(Causes of catastro- phy)-Prof.Dr.L Don Leet.  Uitg.: H.P.Leopolds Uitgeversmij., 's Gravenhage. 1ste dr. 1958. Hard cover met stofomslag.  267 pag.  Met kaarten en foto's.  Serie: Boek met de leeuw. In mooie staat. 4,=

tn_Marionkookboek.jpg

1391.Marion kokboek van Ansjovis tot Zandkoekjes.  500 recepten. Uitg.:Eska N.V.,Utrecht. 1ste dr. 1963. Soft cover.  144 pag. In mooie staat. 2,=

 

 

 

tn_Liedjeswijzenenprentjes.jpg

1392.Liedjes,wijzen en prentjes derde bundel-J.H.Speenhof (dichter-zanger-teekenaar). Uitg.:W.L.& J.Brusse,R'dam.  1ste dr. 1916. Hard cover linnen omplakt. Formaat: 16,5 x 24,5 cm. 123 pag.+ 5 pag.reklame. Met koord- sluiting.  In mooie staat. 4,=

 

 

tn_Koelkastboekje.jpg

1393.Het koelkastboekje (wenken en recepten)- Heleen A.M.Halverhout. Uitg.;van Dishoeck. 1ste dr. 1957.  96 pag. Illustr.:Rein van looy. In mooie staat. 3,=

 

tn_Mixerboekje.jpg

1394.Het mixerbeokje- M.C. Moret-Boogaart. Uitg.: van Dishoeck.  2de dr.  80 pag. Illustr.:Rein van Looy. In mooie staat. 3,=

 

 

tn_TweejaarinhetZuidpoolgebiedmetdeMaudheimexpeditie.jpg

1395.Twee jaar in het Zuidpool Gebied met de Maudheim expeditie(1949-1952)-John Giaever. Uitg.: W.de Haan,Utrecht.  1ste dr. 1953. Hard cover met stofomslag.  233 pag. Geillustreerd met kaarten en foto's. In mooie staat.  5,=

tn_TekeningenvanSchiermonnikoogvz.jpg

1396.Tekeningen van  Schiermonnikoog-Simon Gerds. Uitg.:Schut Ynt Eilander Hus. Soft cover geniet. Formaat: 23x31,5 cm  20 pag.  1989. In mooie staat.  3,=

 

\

 

tn_Leerboekdergas-benzine-enoliemotoren.jpg

1397.Leerboek der gas-, benzine- en oliemotoren deel II:Benzine- en oliemotoren - C.D.C.Appeldoorn. Uitg.:J. Noorduyn & Zoon,Gorin- chem. 2de dr. 1921. Hard cover.  135 pag. In goede staat. 2,50

tn_Vanterptotklepcaisson-1.jpg

1398.Van terp tot klepcaisson -Ir.J.M.van Duin. Uitg.:J.F. Duwaer & Zonen ,A'dam.  1ste dr. 1954.  63 pag. paperback gelamineerd. In goede staat.

 3,=

 

 

tn_Stilledingen.jpg

1399.Stille dingen(verzamelde schetsen)-W.G.v.d.Hulst. Uitg.: Callenbach. 1ste dr. 1921. Hard cover.  155 pag. In goede staat. 4,=

 

 

 

 

tn_120ExamenvragenTheoretischRijexamen.jpg

1400.120 examenvragen voor het theoretisch rijexamen. Aangevuld met 30 oefenvragen , borden en situaties in kleuren. 14de herziene druk. Soft cover. Uitg.:Nivo,Den Haag.  32 pag. In mooie staat.  2,50

tn_HierisLonden.jpg

1401.Hier is Londen. Boekje over de BBC in oorlogstijd met nadruk op nederlands- talige uitzendingen.  Uitg.: BBC.  Oct.1945. Soft cover. 72 pag. met veel foto's. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_EssoNederlandvz.jpg

1402.Esso Nederland B.V. Propaganda boekje uitgegeven door  Esso. Soft cover,gelam.  28 pag. Jaren 60. Met veel foto's. In mooie staat.  3,=

 

 

 

 

tn_AlgemeenRekenwerkvz.jpg

1403.Algemeen Rekenwerk voor dozijn-,meter-,stuk-,paar-,kilo-,etc berekeningen. Een modern hulpboek voor de volledige rekenkunde. Uitg.:Jean bergmann,Amsterdam. 22 ste dr. 1924. Hard cover. 15x40cm.  99 dubbele pagina,s + 8 bladz.rente tabellen. In mooie staat. 6,=

tn_PaspoortvoordeDelta.jpg

1404.Paspoort voor de Delta-Klaas Graftdijk. Uitg.:Shell Nederland verkoopmij., 's Gravenhage. 1959.  Soft cover. 32 pag. met veel foto's en kaarten over inpolderingen in Nederland. In mooie staat. 3,=

 

 

tn_vlechtenmetpitriet.jpg

1405.Vlechten met pitriet- Nel Bothof en Joop van Dijk. Uitg.:Cantecleer,Utrecht.  Vrije Tijd reeks nr.21. Soft cover.  48 pag. In mooie staat.  2,50

 

 

 

tn_EncyclopaedievoorRadioluisteraarsvz.jpg

1406.Encyclopaedie voor Radio Luisteraars-J.J.L. van Zuylen. Uitg.:Schuyt,Baarn. 1ste dr. 1939.  354 pag. met o.m. foto's van oude studio's en omroep medewerkers. Hard cover. In mooie staat.  5,=

 

 

tn_Gooi.jpg

1407.Het Gooi-Han Alta. Uitg.: De Torenlaan,Assen i.s.m.ANWB, 2de dr. 1952. Hard cover met stofom- slag. Serie:Nederland Ons Aller Tuin.  Illustr.:Han Alta. 86 pag. Incl.:Uitvouwbare kaart. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_ZuidelijkeVeluwezoom.jpg

1408.De Zuidelijke Veluwe- zoom-R.P.den Dulk. Uitg.: De Torenlaan,Assen i.s.m.ANWB. 2de dr. 1952. Hard cover met stofomslag. Serie:Nederland Ons Aller Tuin. Illustr.:Han Alta. Foto's:Jb.v.d.Peppel.  79 pag.  Incl.Uitvouwbare kaart. In mooie staat. 4,=

tn_FrancoisBekius.jpg

1409.Francois Bekius(de duivel-dominee uit de Friesche Wouden)-H.G. Cannegieter. Uitg.:Uitgeverij v/h C.A.Mees,Santpoort. 1ste dr. 1941. Soft cover met flappen.  228 pag.  In mooie staat.  4,=

 

tn_Hijwijenik.jpg

1410.Hij,wij en ik-B.Meersma. Uitg.:H.J.W.Becht. 2de dr. 1935. Hard cover. 184 pag. In mooie staat.   4,=

 

 

 

 

 

tn_ZoonvanAmerika.jpg

1411.Zoon van Amerika (vrijheidsstrijd van het zwarte ras)-Richard Wright. Uitg.: Ad.M.C.Stok/Zuid Hollandsche Uitgevers Mij. 1961. Hard cover met stofomslag. 440 pag. In mooie staat. 6,=

tn_GidsvoortentoonstellingRotterdam1937.jpg

1412.Gids voor de Tentoon- stelling Rotterdam 1937 onder het motto:Ontdek uw stad. Soft cover. 11 pag. Formaat:16x24,5 cm. In goede staat.   3,=

 

tn_Zeldzamevliegtuigfotosvz.jpg

1413.Zeldzame vliegtuigfoto's (een luchtvaart fotoboek)- Hugo Hooftman. Uitg.;La Riviere en Voorhoeve.  2de dr.  1969.  Met 322  foto's. Hard cover. In mooie staat. 3,=

 

tn_AVROradiocursusengelsgevorderden1937-38vz.jpg

1414.AVRO Radio Cursus Engels voor gevorderden 1937-1938.  22 lessen van 12 oct.1937 t/m les 22 op  5 april 1938.  Hard cover. Mooi geillustr.  4,= 

 

tn_Friesland-2.jpg

1415.Friesland(Verciert met dysent vreughden)-J.P. Wiersma. Uitg.:A.Roelofs van Goor, Meppel. 1ste dr. 1951. Hard cover. 259 pag. Fotoboek met tekst. In mooie staat. 5,=

 

 

tn_WaddenlandenWaddenzee.jpg

1416.Waddenland en Waddenzee-Kees Hana. Uitg.: A.Roelofs van Goor, Amersfoort. 1ste dr,. 1962. Hard cover met stofomslag.  255 pag. Met 81 foto's en 21 tekeningen. Boek- + banontwerp:Han Prins. In mooie staat. 6,=

tn_patronenboekjevoorheteenvoudigweeftoestel.jpg

1417.Patronenboekje voor het eenvoudig weeftoestel- Jo D.Schouten. Uitg.:J. Muusses,Purmerend.  +/- 1930. Hard cover.  65 pag. In mooie staat. 3,=

 

 

 

tn_Voorhartenhuisalmanak1950.jpg

1418.Voor hart en huis almanak voor het jaar 1950. Uitg.:J.J.Groen & Zoon,Leiden. 66 ste jaargang.  Soft cover. 128 pag. In mooie staat. 2,=

 

 

 

 

tn_Verzameldeopstellen.jpg

1419.Verzamelde opstellen-S.W. Coltof. Uitg.:B.O.O.,Zandvoort. 1932. Hard cover. 208 pag. In mooie staat. 3,=

 

 

 

 

tn_Hellasvoorzijde.jpg

1420.Hellas-Arthur Staal.  Uitg.:Scheltens & Giltay, A'dam.  2de dr. 1946.  369 pag. Met 22 tekeningen,110 foto's en 155 schetsen van  den schrijver.  Hard cover met stofomslag. In goede staat. 9,=

 

 

tn_Virtuutvandemeivz.jpg

1421.Het virtuut van de mei(over Nederlandsche Heidemaatschappij)-G.A. de Kok. Uitgeg. t.g.v.75 jarig bestaan.  1963. Hard cover. 71 pag. In mooie staat. 3,=

 

 

tn_KamerplantenenBalkonversieringvz.jpg

1422.Kamerplanten en Balkon versiering-F.J.H.Brandaris. Uitg.:C.Morks Cz,Dordrecht. Soft cover.  146 pag. Penteken.: J.Hoffman. In mooie staat. 3,=

 

 

 

tn_Aanlegenonderhoudvankleinetuinen.jpg

1423.Aanleg en onderhoud van kleine tuinen-A.C.Mulder Inzerda. Uitg.;Kosmos A'dam. Serie:Weten en Kunnen Nieuwe Reeks no.235. 4de dr. 1952. Soft cover.  71 pag. Met 27 foto's en tekeningen. In mooie staat. 2,50

 

 

 

tn_JanSluyters.jpg

1424.Jan Sluyters. Gemeente museum van 'sGravenhage dec.1941-Jan.1942. Tentoon- stellings boekje t.g.v.60ste verjaardag van de schilder. 56 pag.  Soft cover. In mooie staat. 3,=

 

 

 

tn_NederlandzoalseenVlaminghetzietvz.jpg

1425.Nederland,zoals een Vlaming het ziet-Jan de Laet. Uitg.:A.N.V.V.,s'Gravenhage. Geniey boekje. 63 pag.  +/-1961. Geillustr.met foto's. In mooie staat. 4,=

 

 

 

tn_Sexuelelevenvandemens.jpg

1426.Het sexuele leven van de mens-Dr.Fritz Kahn. Uitg.:Contact. 12de dr.  1954. Hard cover met stofomslag. Met 22 illustraties.  285 pag. In mooie staat.  3,50

 

 

 

tn_Goudenkusten.jpg

1427.Gouden kusten(stranden en kuststrook van Nederland). inleiding:Maarten Ouwehand. Foto's:Kees van Barneveld en Ger Dekkers.  Uitg.:A.Roelofs van Goor. Hrd cover gelamineerd.  71 pag. In mooie staat.  3,50

 

 

 

 

 

 

tn_Avondinhetcholerajaar-1.jpg

1428.Een avond in het cholera jaar-Alexis Hareng. Uitg.; Meulenhoff,Amsterdam. 1ste dr.  1954. Hard cover met stof omslag(Bert Bouman).   158 pag. In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

 

tn_NoordzeewindenTropenzon.jpg

1429.Noordzeewind en tropenzon-J.Riemens Reurslag en foto's van Hub.Leufkens. Uitg.:Leiter Nypels. Indische tekst:T. Oeff. Teekeningen:Marius Thomassen. 1ste dr. 1937. Hard cover met stofomslag. 141 pag. Een boek over dingen van alle dag uit Indie en Holland. In mooie staat.  7,=

tn_Opmarsnaardegalg.jpg

1430.Opmars naar de galg(het proces van Neurenberg)- J.J. Heydecker en J.Leeb. Uitg.: Scheltema & Holkema. 5de dr.  febr.1960. Hard cover met stof omslag.  558 pag. Voorwoord: A.M.Baron van Tuyll van Serooskerken. In mooie staat. 6,=

 

 

tn_GidsvoorAmsterdam.jpg

1431.Gids voor Amsterdam en omgeving-P.Nonnekes m.m.v.A.E. d'Ailly..  Uitg.:Allert de Lange's reisgidsen. 1956. 188 pag. Omslagontwerp: C.J.Kelfkens. Teken.:Bert Bouman. Incl. Plattegrond. In mooie staat.  3,=

 

 

 

tn_GidsvoorParijs.jpg

1432.Gids voor Parijs-Jan Brusse. Uitg.:Allert de Lange, A'dam.  11 de druk. 1964.  151 pag. Omslag:C.J.Kelfkens. Foto's:Daniel frasnay. Teken.: Otto Dieke. In mooie staat. 1,50

 

 

 

tn_HandboekvandeKoninklijkeVerenigingvoorLuchtvaart1962vz.jpg

1433.Handboek van de koninklijke vereniging voor luchtvaart. 1962.  soft cover. 338 pag.  In mooie staat.  5,=

 

 

 

 

 

 

tn_MuseumStaniaState.jpg

1434.Museum Stania State te Oenkerk. Gids door mr.P.C.J.A.Boeles(conser vator en w.n.directeur van Friesch Museum. Uitg.:Friesch genootschap van Geschied-, Oudheid-, en Taalkunde te Leeuwarden.  1934. Soft cover.  24 pag. In mooie staat. 4,=

 

 

tn_Wolkenwindenwater.jpg

1435.Wolken,wind en water. Uitg.: G.F.Callenbach. 1ste dr. 1935. Met bijdragen van o.m.:Anne de Vries/ K.Norel/Rie van Rossum en H.M. van Randwijk.  283 pag. Bandontw.:Machiel Wilmink. foto's:Willem van Malsen. Illustr.:Jules Terlingen. Hard cover linnen omplakt. In mooie staat. 6,=

 

 

 

tn_Klassiekenmodernballet-1.jpg

1436.Klassiek en modern ballet-Rene Frank. Arti beeld encyclopedie nr.37. Hard cover. 64 pag. In mooie staat. 2,50

 

 

 

 

 

 

 

tn_VisschersGrietje.jpg

1437.Visschers Grietje- W.Metz Tz.. Uitg.:Drukkerij Egner,Den Helder. 22 ste  dr. 1929. Soft cover. 46 pag. In goede staat.  2,=

 

 

 

 

 

 

 

tn_GidsvoorFrieslandenNOpolder.jpg

1438.De Gids voor Friesland en Noordoostpolder. Uitg.: drukkerij Muurling,Sneek.  56ste jaargang. 1972. Soft cover.  272 pag.  In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

 

 

tn_Beeldendepoezie.jpg

1439.Serie Beeldende poezie nr.2: Nederland.  Uitg.:L.Stafleu, Leiden.  1ste dr. 1959. 32 pag.  Soft cover met stofomslag. Bijeengebracht door:Adriaan Morrien. Foto's: Eddy Posthuma de Boer. In mooie staat.  2,50

tn_Invredesnaam.jpg

1440.In vredesnaam en andere verhalen- Henriette van Eyk. Uitg.:Wereld Bibliotheek, A'dam. Serie:Wereldboog nr.108.  Soft cover.  89 pag. In mooie staat.  2,=

tn_Verklikker.jpg

1441.De verklikker-Liam O'Flaherty. Uitg.:Arbeiders pers.  1930. Hard cover, linnen omplakt.  231 pag. In mooie staat. 3,=

 

 

tn_fataleseconde.jpg

1442.De fatale seconde-Mr. J.C. Hooftman e.a. uitg.:van Holkema & Warendorf. 1ste dr. 1960.  112 pag.  geillustreerd met foto's van verkeersonge- lukken. In mooie staat.  4,=

tn_perautodooronsland1964.jpg

1443.Per auto door ons land. Uitg.:ANWB.  Voorjaar 1964. Soft cover.  116 pag. Een verzameling autoroutes;in het bijzonder bestemd voor het zelfstandig samenstellen van tochten door de aantrekkelijkste gedeelten van ons land. Incl.uitvouwbare wegenkaart.  In mooie staat. 2,=

tn_DrCortelli.jpg

1444.Dr.Cortelli(Erziehung zum Menschen)-W.J. Guggenheim. Uitg.:Jacob van Campen,A'dam.  1ste dr. 1947. Hard cover met stofomslag.  184 pag. Over opvoeding jeugd in tijd vlak voor W.O.II. In goede staat. 3,=

 

 

tn_Wassenvandesperen.jpg

1445.Het wassen van de speren(Great elephant)- Alan Scholefield. Een roman uit het Zoeloerijk van koning Chaka. Uitg.:Zuid Ned.U.m. 1967. 1ste dr. Hard cover met stofomslag.  255 pag. In mooie staat. 4,=

 

 

tn_zwervendoorgroningen.jpg

1446.Zwerven door Groningen,het land van wierden en heerden. samenstelling:drs.Fop.I. Brouwer e.a. Uitg.:van Gorcum,Assen i.s.m. ANWB,VVV, en NJC. 1941. Soft cover.  70 pag. met uitvouwbare kaart. In mooie staat. 3.50

tn_Automobiel-gereedschappenen-werktuigen.jpg

1447.Automobiel- gereed schappen en werktuigen-E.h. Mulder. Uitg.:A.E.Kluwer, deventer.  2de dr.  maart 1944. Hard cover. 115 pag. met veel fot's en schema's. In goede staat. 3,50

 

 

tn_Grondbeginselenvanhetteekenen-1.jpg

1448.Grondbeginselen van het Teekenen(drie brieven aan eerstbeginnenden). Naar het engelsch van John Ruskin door Ed.van den Gheijn jr. Uitg.: H.Honig,Utrecht. 1ste dr. 1902. Hard cover.  212 pag. Met 10 afbeeldingen. In mooie staat.  3,=

tn_HierisdeAVRO.jpg

1449.Hier is de AVRO. Boekje over heropstarten van de AVRO in 1945. Soft cover.  47 pag. Met veel foto's. In mooie staat.  4,=

 

 

 

tn_Neerlandszeemachtinoorlog.jpg

1450.Neerland's zeemacht in oorlog-A.Kroese. Uitg.:The netherlands publishing Co., london ,Uk. 2de dr. 1944. Hard cover met stofomslag.  145 pag. incl.kaart. In mooie staat. 6,=

 

 

tn_Petroleum.jpg

1451.Petroleum-Upton Sinclair. Uitg.:De Arbeiderspers,A' dam. 5de dr. 1954. hard cover.  562 pag. Vertaald door;Johanna E.Kuiper. In mooie staat. 4,=

 

 

 

tn_SpeciaalcataloguspostzegelsNederlandenkolonien1934.jpg

1452.Speciaal catalogus van de postzegels van Nederland en Kolonien 1934. Uitg.:Ned. Vereeniging  van postzegel- handelaten.  Eerste editie. Soft cover.  175 pag. In mooie staat.  3,=

 

 

 

tn_MooiDrenthevz-1.jpg

1453.Mooi Drenthe zoals het was en is. redactie:M.Jager/A.Kleijn/ J.Poortman. Uitg.;Prov.Drentse VVV,Assen. Geniet boekje.  58 pag. +/- 1950.  Illustr.:Jet Zondag. Omslagtek.:Jan otter. In mooie stat.  4,=

 

tn_friesland1940.jpg

1454.Friesland(Landbouw, industrie,handel en nijverheid,historie,kunst en cultuur,sport en toerisme, architectuur in stad en op land,winkelstand). Uitg.; leeuwarder Nieuwsblad. 1940. Hard cover. Formaat:25x32 cm. In mooie staat.  8,=

tn_LandenvolkvanGaastenKlifvz.jpg

1455.Land van Gaast en Klif- L.post Beuckens. Uitg.: A.G. Schoonderbeek,Laren. 1ste dr. 1947. Hard cover met stofomslag.  156 pag. Illustr.:Pieter Kuun. Foto:Jaap Doeser. In mooie staat. 9,=

 

 

 

tn_Kleutersdielangsonsgaanvz.jpg

1456.Kleuters die langs ons gaan(een bundel novellen). Auteurs o.m.:Diet Kramer, Anne de Vries en Rudolf van Reest.  Uitg.:Bosch & Keuning, Baarn. Hard cover linnen omplakt.  1ste dr. 1933.  204 pag.  Met 10 portret studies van:Sari Goth.  Bandtek.: J.Minderaa. In mooie staat. 5,=

 

 

tn_PieterMarits-2.jpg

1457.Pieter Marits(lotge- vallen van een Transvaal- schen Boerenjongen)- A. Niemann. Uitg.:D.Bolle.  8ste dr. +/- 1907. 396 pag. Hard cover. In mooie staat.  7,=

 

 

 

 

tn_TochtvandeKrassin.jpg

1458.De tocht van de Krassin- Valentin Suchanov. Uitg.: Andries Blitz,Amsterdam. 1ste dr. 1929. Hard cover. 224 pag. Geillustreerd met foto's. In mooie staat. 6,=

 

\

 

 

tn_Schuldigineigenogen.jpg

1459.Schuldig in eigen ogen- Agatha Christie. Uitg.: Sijthoff, Leiden. Accolade serie nr.13.  3de dr. 1965. Hard cover met stofom- slag.  180 pag. In mooie staat. 2,=

 

 

 

tn_WerkenvanHercules.jpg

1460.De werken van Hercules- Agatha Christie. Uitg.:Sijthoff, Leiden. Accolade serie nr.20.  2de dr. 1964. Hard cover met stofomslag.  223 pag. In mooie staat. 2,=

 

 

tn_Zoekdemoordeenaar.jpg

1461.Zoek de moordenaar- Agatha Christie. Uitg.: Sijthoff,Leiden. Accolade serie nr.48.  3de dr. 1967. Hard cover met stofomslag.  187 pag. In mooie staat. 2,=

 

 

tn_Aanhendievielen.jpg

1462.Aan hen die vielen- geduichten van:Elisabeth van Maasdijk. Uitg.:A.A.M.Stols, 's Gravenhage.  1ste  dr. 1945. Hard cover. 75 pag. Inleiding: Prof.Dr.R.P.Cleveringa. In mooie staat.  3,50

 

tn_Kratesvz.jpg

1463.Krates-Justus van Maurik. Uitg.:van Holkema & Warendorf. 5de dr. +/_ 1900. Hard cover met linnen rug.  156 pag. In goede staat. 4,=

tn_Papierenkinderenvz.jpg

1464.Papieren kinderen-Justus van Maurik. Uitg.:van Holkema & Warendorf.  5de dr. +/- 1900. Hard cover met linnen rug.  143 pag. In goede staat. 4,=

tn_Metznachtenvz.jpg

1465.Met z'n achten-Justus van Maurik. Uitg.:van Holkema & Warendorf.  6de dr. +/-1900. Hard cover linnen rug.  138 pag. In goede staat. 4,=

tn_Verspreidenovellen.jpg

1466.Verspreide novellen- Justus van Maurik. Uitg.: van Holkema & Warendorf.  3de dr.  +/- 1900. 132 pag. Hard cover linnen rug. In goede staat. 4,=

tn_RondhetIJsselmeer.jpg

1467.Reisgidsen voor Nederland :Rond het IJsselmeer. Uitg.: ANWB.  1948. 95 pag.  Soft cover. In mooie staat. 3,50

 

 

 

 

 

tn_ReiswijzervoorWest-Duitsland1956.jpg

1468.Reiswijzer voor  West- Duitsland. Uitg.:ANWB. 1956. 4de dr. Soft cover. 427 pag. In mooie staat.  3,=

 

 

 

 

 

tn_Zevenhoofdzonden.jpg

1469.De zeven hoofdzonden-Jules van Paemel en Luc Indestege. Uitg.:Wereld  bibliotheek Vereeniging. Voorjaar 1938. In mooie staat. 4,=

 

 

 

 

 

 

 

 

tn_JohanAppelJPG.jpg

1471.Johan Appel-Walter Breedveld. Uitg.:Nijgh & van Ditmar. 1ste dr. 1961. 314 pag. Hard cover met stofomslag. In mooie staat. 4,=


tn_Havenstadindefrontlijn.jpg

1472.Havenstad in de frontlijn (de geschiedenis van Rotter-dam in de oorlogsjaren)- K. A.Mayer en L.Ott.  Uitg.:Ad. Donker,R'dam. 1ste dr. 1965. Soft cover.  175 pag.  Geillustr.met foto's. In mooie staat.  4,=

tn_Elektrischkokenophetkomfoor.jpg

1473.Elektrisch koken op het komfoor. Uitg.:Centraak Bureau der Vereniging van  Directeuren van Electriciteits bedrijven in Nederland, Arnhem.  104 pag.  4de dr. Soft cover gelamin. In mooie staat. 3,50

tn_Modernemanieren.jpg

1474.Moderne manieren. Een service uitgave van Prinses.  1ste dr. +/- 1960.  144 pag.  In mooie staat.  3,=

 

 

 

tn_VrouwinBerlijn.jpg

1475.Vrouw in Berlijn( 1945: De Russen verwoesten Berlijn:een vrouw geeft verslag van haar beproeving)-Anoniem. Uitg.: A.W.Sijthoff,Leiden. 9de dr. 1963. Hard cover met stofomslag.  275 pag. In mooie staat.  3,=

 

 

 

tn_Klapbrug.jpg

1476.De klapbrug-Duut van Goor. groninger streekroman. Uitg.;Stabo/All round,Gron. 1 ste dr. 1950.  280 pag. Soft cover. In mooie staat.  3,=

 

 

 

 

 

tn_sHertogenbosch.jpg

1477.'s-Hertogenbosch- Vincent Cleerdin. Uitg.: Gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch en de vereeniging 's-Hertogen- bosch belang. 2de dr.  1929.  96 pag.  Prenten:Herman Moerkerk. Formaat:13x23 cm.  In mooie staat.  4,=

tn_KaartHollandWest.jpg

1478.Kaart van Holland West. Uitg.:Kompas' Week-end serie.  Schaal 1:85000. In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

tn_SaluutaanCatalonie.jpg

1479.Saluut aan Catalonie- George Orwell. Uitg.:Arbeiderspers,A'dam. 1964. Floret serie nr.1. Soft cover.  204 pag. In mooie staat.  4,=

tn_jaknikkentegenDrenthe.jpg

1480.ja knikken tegen Drenthe -Eric van der Steen.  Uitg.: Provinciaal Bestuur Drenthe. 1965.  82 pag. Soft cover gela- mineerd. In mooie staat. 2,=

tn_WijtrekkendoorNoord-Holland-1.jpg

1481.Wij trekken door Noord-Holland-G.A. van Schaik. . Uitg.:H. ten Brink,Arnhem. 1935. Soft cover met stofomslag.  110 pag. In mooie staat.  3,=

tn_Koopmanskeuken-pocket.jpg

1482.Koopmans keuken pocket-Beatrice Arts.  Uitg.:Koopmans Meelfabrieken,Leeuwarden.  1963. Soft cover gelamin.  55 pag. In m,ooie staat.  3,=

tn_DitisonslandNederland-1.jpg

1483.Dit is ons land: Nederland. Uitg.:Contact. Serie:Contact Foto pockets. Tekst:C.J.Kelk. foto's: Cas Oorthuys.  2de dr.  1952.  128 pag. In mooie staat.  3,=

 

 

tn_Boekderuitvindingen.jpg

1484.Het boek der uitvindingen-John Kooy. Uitg.:W.de Haan,Utrecht.  1ste dr.  1928.  231 pag. Hard cover. Geillustreerd met mooie zw/wit foto's. In mooie staat.  4,=

 

tn_Boekderzeerovers.jpg

1485.het boek der zeeroo- vers-Henry Gilbert. Ned. bewerking John Kooy. Uitg.: W.de Haan,Utrecht.  1ste dr.  1929. 224 pag. Hard cover. geillustreerd met mooie kleurenplaten. In mooie staat.  4,=

tn_Boekvandefilm.jpg

1486.Het boek van de film- John Kooy. Uitg.:W. de Haan,Utrecht.  1ste dr.  1931. 207 pag. Hard cover. Geillustr. met zw/wit foto's uit films en van filmsterren. In mooie staat. 5,=

 

tn_Boekvandepers.jpg

1487.Het boek van de pers-John Kooy. Uitg.:W.de Haan,Utrecht. 1ste dr.  1931.  230 pag. Hard cover. geillustr.met veel zw/wit foto's. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_Boekvandezee.jpg

1488.Het boek van de zee- Johan M.Palm. Uitg.:W.de Haan,Utrecht. 1ste dr.  1930. 215 pag. Hard cover.  geillustr. met veel zw/wit foto's. In mooie staat.  4,=

 

tn_Wedstrijdzeilenvz.jpg

1489.Wedstrijdzeilen in beeld-Coen Gulcher. Uitg.:van Dishoeck,Bussum. 1ste dr. 1967.  143 pag.  Soft cover gelamineerd. Omslag: Rein van Looy. In mooie staat. 3,=

tn_Zeilenentoervarenvz.jpg

1490.Zeilen en toervaren-Joost Dudok van Heel. Uitg.; van Dishoeck,Bussum. 1ste dr. 1964.  151 pag. Soft cover ge- lamineerd. Omslag:Rein van Looy. In mooie staat. 3,

 

tn_Hersengymnastiektweedeverzameling.jpg

1491.Hersengymnastiek- G.de Josselin de Jong.  Uitg.; Multicolor,Deventer. 119 pag. Soft cover. Uit W.O.II(kode K744). In mooie staat. 3,=

 

 

tn_LichaamsoefeningenvoordeLagereSchool.jpg

1492.Lichaamsoefeningen voor de Lagere School-Bauer en Berrevoets. Uitg.:W.Versluys ,Amsterdam/Djakarta. Hard cover linnen rug. 17de dr. 1955.  460 pag. In mooie staat. 4,=

tn_Vluchtigeverkenningen.jpg

1493.Vluchtige verkenningen -A.den Hertog. Uitg.:Sijthoff, Leiden.  Uitgegeven i.o.v.KLM.  soft cover.  96 pag. 1ste dr. 1951. In mooie staat.   2,50

 

 

tn_DiakonessenhuisLeeuwardenvz.jpg

1494.Jubileum uitgave  75 jaar Diakonessenhuis Leeuwarden 1955. Soft cover.  124 pag.met veel foto's. Formaat:21,5 x 27 cm. In mooie staat. 8,=

 

 

tn_Hoekleedikmijvz-2.jpg

1495.Hoe kleed ik mij voor die gelegenheid(Juiste kleding, etiquette,practische wenken). Uitg.:John Kennis, 1962-1963. Geniet boekje.  31 pag. In mooie staat.  2,50

 

 

 

tn_Scandinavieverwantcultuurgebied.jpg

1496.Scandinavie(verwant cultuurgebied)-H.D.Baars. Uitg.:J.A.Boom & Zoon, Meppel. 1stedr. 1951. Hard cover met stofomslag. Serie: Terra Bibliotheek.  266 pag.  Geillustr.met foto's. In mooie staat. 4,=

15021502.Vorstenschool-Multa

tn_HavensvandeWaddenkustvz.jpg

1497.De havens van de Waddenkust-J.Piebenga. Uitg.;C.de Boer,A'dam. 1ste dr. 1956. 136 pag. met 46 foto's van C.van der Meulen. Serie:Schip en Haven. In mooie staat.  3,=

 

 

tn_Drachtenvz.jpg

1498.Drachten. Zweeds talige wervingsboekje  +/- 1967.  20 pag. met foto's en plattegronden op uitklapbare voor-en achterzijde. In mooie staat. 3,=

 

 

 

 

tn_DenemarkenoaseinEuropa.jpg

1499.Denemarken,oase in Europa- Prof.Dr.H.D.de Vries Reilingh. Uitg.:J.A.Boom & Zoon,Meppel. 5de herziene dr. 1966. Terra Bibli- otheek deel 4. Hard cover met stofomslag. 248 pag.  In mooie staat. 5,=

tn_Hollande.jpg

1500.Hollande(Les Guides Blues)-Marcel Monmarche.

Publ.:Librairie Hachette,Paris. 1933. Soft cover met stofom- slag.  375 pag. Incl.kaart. In goede staat. 4,=

tn_Modernbasketballvz.jpg

1501.Modern basketball- J.M. Janbroers. Uitg.:Nijgh & van Ditmar. 3de dr.  1973. Hard cover met stofomslag. 208 pag. In mooie staat. 3,=

 

tn_Vorstenschoolschutblad.jpg

1502.Vorstenschool- Multatuli. Uitg.:G.L.Funke,A'dam.  4de dr. 1875.  Hard cover(neutrale buitenzijde). 128 pag. In goede staat. 4,=

 

 

tn_ANWBOnsEigenLand-1.jpg

tn_ANWBOnsEigenLandvandeGelderscheheuvelenbosschenenheidenschutbladJPG.jpg

tn_ANWBOnsEigenLandvandeGelderscheheuvelenbosschenenheidenillustrJPG.jpg

1503.ANWB Jubileum fotoboek uitgegeven t.g.v.25 jarig bestaan in 1908. 1ste dr. Serie:Ons Eigen Land deel: Van de Geldersche heuvelen, bosschen en heiden naar het land van de wijde vlakten-Henri Meijer. Hard cover linnen omplakt.  Formaat:28,5 x 37,5 cm. In mooie staat. 6,=

1503A.idem dito maar dan met originele kartonnen omdoos. 8,=

tn_ANWBOnsEigenLand-2.jpg

tn_ANWBOnsEigenLandTusschenAmsterdamenArnhemschutblad.jpg

tn_ANWBOnsEigenLandTusschenAmsterdamenArnhemillustr.jpg

1504.ANWB Jubileum fotoboek uitgegeven t.g.v.25 jarig bestaan in 1908. 1ste dr. Serie:Ons Eigen Land deel: Tusschen Amsterdam en Arnhem-Jan Feith. Hard cover linnen omplakt.  Formaat:28,5 x 37,5 cm. In mooie staat. 6,=

1504A.idem dito maar dan met originele kartonnen omdoos. 8,=

tn_ANWBOnsEigenLand-3.jpg

tn_ANWBOnsEigenLandTusschentusschendezeeenenachterhetduinschutblad.jpg

tn_ANWBOnsEigenLandTusschentusschendezeeenenachterhetduinillustr.jpg

1505.ANWB Jubileum fotoboek uitgegeven t.g.v.25 jarig bestaan in 1908. 1ste dr.Serie:Ons Eigen Land deel:Tusschen de zeeen en achter het duin-Frans Netscher.  Hard cover linnen omplakt.  Formaat:28,5 x 37,5 cm. In mooie staat. 6,=

 

 

 

tn_Hollandfotoboekvz.jpg

1506.Holland:Landschap/ Bouwkunst/Volksleven. Samenstelling:W.P.F. van Deventer/A.F.J.Beckers en Herman van den Eerenbeemt.

Uitg.;van Munster's U.M., A'dam.  +/- 1935. Formaat: 24 x 31,5 cm. Hard cover linnen omplakt. 290 pag. waarvan 270 met full page zw/wit foto's. In mooie staat. 7,=

 

 

 

tn_Grens.jpg

1507.De grens*(Himmel ohne Sterne)-Helmut Kautner. Uitg.: BK Boekenkring. Biosch & Keuning. 1ste dr. van heruitgave. +/- 1960. Hard cover met stofomslag. Vertaling:Aize de Visser. In mooie staat. 3,=


 

 

 

 

tn_Zeeisonsland.jpg

1508.De zee is ons land-Fenand van den Oever. Uitg.: Callenbach. 1ste dr.  1956. 253 pag. Hard cover met  stofom- slag. Illustraties:Roeland Koning. In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

 

 

tn_KoninklijkeMarinetropischzakboekje.jpg

1509.Koninklijke Marine: Tropisch Zakboekje. 1945. Geniet boekje.  64 pag.  formaat:12x18 cm. In mooie staat. 4,=

 

 

 

 

 

 

tn_Ontwerp-voorschriftdienstindetropen.jpg

1510.Ontwerp-Voorschrift: Dienst in de Tropen. Uitg.:Staf bevelhebber Nederlanssche Strijdkrachten centraal bureau Militaire Opleiding. 1945. Geniet boekje. 20 pag. Formaat:  12,5 x 18 cm. In mooie staat. 4,=

 

 

 

 

tn_HongaarseRhapsodiecassette.jpg

1511.Hongaarse Rhapsodie -Zsolt Harsanyi. Roman trilogie over het leven van Franz List. Uitg.;A.W. Sijthoff's U.M.  1952. Boek  880 pag. in bijbehorende cassette. In mooie staat.   5,=

 

tn_gebrokenkleuren.jpg

1512.Gebroken kleuren.. Bloemlezing uit de gedichten van Jacqueline E.van der Waals. Uitg.:G.F.Callenbach. 2de dr.  1939. Hard cover.  107 pag. Samenstelling:Roel Houwink. In mooie staat. 3,=

tn_wijhelpen.jpg

1513.Wij helpen-Fr.Schregel Onstein. Een praktisch hand boekje voor eerste hulpverle- ning aan kinderen. Uitgeverij In Den Toren,Baarn. 1ste dr. hard cover. +/-1963.  168 pag. In mooie staat.  3,=

tn_onderhoudvanhuisenhuisraad.jpg

1514.Onderhoud van huis en huisraad-W.L.P.Burger/G. Hagenbeek/E.J.van Beek. Uitgeverij:Nijgh & van Ditmar. 29ste dr.  1964. Soft cover.  133 pag. In mooie staat.  3,=

 

tn_Chinesedecamerone.jpg

1515.Chinese decamerone (Lotus blossom)- George Lancing. Uitg.:Kruseman,Den Haag. 1ste dr. 1965. Hard cover met stofomslag.  471 pag.  In goede staat.  4,=

tn_Sterrengids1955.jpg1516.Sterrengids 1955. Uitg.:J.B.Wolters' U.M.  Uitgegevn i.o.v. Nederlandse Vereniging voor weer- en sterrenkunde. Soft cover. Formaat:15,8x24,5 cm.  68 pag.In mooie staat.  4,=

 

tn_LiefdeStichtalmanak1902vz.jpg1517.De Liefde Sticht: Almanak voor het jaar 1902. Uitg.:van Holkema & Warendorf.  Soft cover.  144 pag. Formaat:9,5x13 cm.  In mooie staat. 3,=

tn_Menschenzooalsermeerzijn.jpg

1518.Menschen zooals er meer zijn-A.Weremeus Buning. Uitg.: D.Bolle,R'dam. 1ste dr.m 1892. Hard cover.  243 pag. Illustr.: L.W.R.Wenckebach. in mooie staat.  4,=

tn_1953voetbaljaarboek.jpg

1519.1953 voetbaljaarboek. Samenstelling:Leo Pagano. Voorwoord:Ir.A.van Emmenes. Uitg.:Elsevier,A'dam.  288 pag. Geillustreerd met veel foto's. In mooie staat.  6,=

 

tn_lichtenkracht.jpg

1520.Licht-  en krachtscha- kelingen-S.Mahler.  Uitg.: Kluwer.  8ste dr.  1965.  288 pag. Bewerkt door:W.van Dam en G.B.Nahuis. In mooie staat.  3,=

 

tn_Chemischjaarboek1905-1906.jpg

1521.Chemisch jaarboekje voor Nederland,Belgie en Ned.Indie 1905-1906 tevens jaarboekje der Nederland- sche Chemische Vereeniging. Zesde jaargang. Uitg.:D.B. Centen,A'dam. Hard cover. 336 pag. In goede staat.  4,=

tn_Waarvooruwgeld.jpg

1522.Waar voor uw geld. Toelichting bij de gelijknamige radio  uitzending 1956/1957 KRO/NCRV.  samenstelling: Betty Kortekaas-Den Haan. Soft cover.  147 pag. Met mooie illu- straties. In mooie staat.  4,=

tn_Leernudammenenschaken.jpg

1523.Leer nu Dammen en Schaken. Uitg.:Homas Spelen,Assen.  1ste dr. +/- 1950. Soft cover.  12 pag.  In mooie staat. 2,=

 

 

tn_Sterrenkundevooriedereen.jpg

1524.Sterrenkunde voor iedereen-J.C.Alders. Uitg.: Kosmos,A'dam. Serie:Weten en Kunnen nieuwe reeks No. 266. Soft cover.  74 pag. 1ste dr.  1962.  In mooie staat. 2,50

tn_Openhaardenenschouwen.jpg

1525.Open haarden en schouwen-Anton van Oirschot. Uitg.:Helmond.  Prakta paperback nr.24.  2de dr.  142 pag.  In mooie staat. 2,50

tn_Caravans.jpg

1526.Caravans. Uitg.: ANWB. 4de dr.  1968.  Veel nuttige tips over  constructie en gebruik. Soft cover gelamineerd.  160 pag.  geillustr.met veel foto's.  In mooie staat.  4,=

tn_Wooncomfortenwoontechniek-keukens.jpg

1527.Wooncomfort en woon techniek deel 1:Keukens - C. Stempels. Uitg.:van Holkema en Warendorf.  1ste dr. 1958. Hard cover met stofomslag. 80 pag. Geillustr.met veel foto's. In mooie staat. 7,=

 

tn_Wooncomfortenwoontechniek-vloerenwandenenplafonds.jpg

1528.Wooncomfort en wo0n techniek deel 2:Vloeren, wanden en plafonds - P.J.van Bertum. Uitg.:van Holkema & Warendorf. 1ste dr. 1958. Hard cover met stofomslag.  88 pag. Geillustr.met veel foto's. In mooie staat. 7,=

tn_Wooncomfortenwoontechniek-hetlichtinonshuis.jpg

1529.Wooncomfort en woon techniek deel 3:Het licht in ons huis-G.Hietbrink. Uitg.: van Holkema & Warendorf. 1ste dr.  Hard cover met stof omslag.  83 pag. Geillustr. met veel foto's. In mooie staat. 7,=

tn_Potterie.jpg

1530.Potterie-Jos H.Eppens van Veen. Uitg.:C.A.J.van Dishoeck. 1ste dr. 1963. 96 pag. Paperback gelamin. Omslag:Rein van Looy. In mooie staat. 2,=

 

 

tn_cortina1200-1.jpg

1531,Corina 1200 instructieboekje.  Uitg.;Nederlandsche Ford Automo- biel Fabriek.  Soft cover. 32 pag. Formaat: 13,5 x 21 cm.  1967. In goede staat.  2,50

 

 

 

 

 

tn_Gelouterdalshetgoudvz.jpg

1532.Gelouterd als het goud. Gedichten van Ds.H.J. Labberte(predikant  NH gemeente Haskerhorne- Oudehaske). Uitg.:van Gorcum & Comp.,Assen. 1931. Soft cover. 22 pag. Met foto van auteur. In mooie staat. 4,=

tn_SpeurtochtendoorOud-Zutphen.jpg

1533.Speurtochten door Oud-Zutphen-J.Harenberg Jr. Uitg.;Boekhandel van Someren,Zutphen.  2de dr. 1962. Soft cover. 31 pag. geillustr.met foto's. In mooie staat.  3,=

tn_DitisonsmooieeilandTexel.jpg

1534.Dit is ons mooie eiland Texel-J.Nauta. Uitg.:Foto atelier en foto handel J.nauta, Den Burg ,Texel.  Softv cover gelamin. 96 pag. met veel zw/wit foto's van de auteur.  Formaat:12,5 x 16,5 cm. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_BijdragentotdekennisvandeProvincieGroningeneerstestuk.jpg

1535.Bijdragen tot de kennis van de Provincie Groningen en omgelegen streken,nieuwe reeks,eerste stuk. Uitgave:Vanwege het Natuur-kundig  Genootschap te Groningen door Centraal Bureau voor de kennis van de provincie Groningen. Soft cover. 54 pag. Druk:J.B. Wolters. 1923. Bijdrage tot de kennis van de bodem bewegingen in de provincie Groningen.In mooie staat. 3,=

 

 

 

tn_BijdragentotdekennisvandeProvincieGroningentweedestuk.jpg

1536.Bijdragen tot de kennis van de Provincie Groningen en omgelegen streken,nieuwe reeks,tweede stuk. Uitgave:Vanwege het Natuur-kundig  Genootschap te Groningen door Centraal Bureau voor de kennis van de provincie Groningen. Soft cover. 76 pag. Druk:J.B. Wolters. 1923. Verslag van een onderzoek naar de gesteldheid van den bodem in den Dollard met het oog op inpoldering. Incl 3 bijlagen met kaarten van e.e.a. In mooie staat. 4,=

tn_Electromotorenboekje.jpg

1537.Het electromotoren boekje:G.J.Harterink. Uitgeverij Kosmos,A'dam. Serie:Weten en Kunnen nr.38. Soft cover.  47 pag.  2de dr. 1924.  Met 33 afbeel- dingen. In mooie staat.  3,=

 

 

 

 

 

 

 

 

tn_Volleybalspelregels.jpg

1538.Internationale volleybal spelregels aangenomen door de Federation International de Volleybal(F.I.V.B.).  Uitgegeven: september 1963.  Geniet boekje.  32 pag.  10de dr. In mooie staat.  3,=

 

 

 

 

 

 

 

 

tn_InVenetiezaliksterven.jpg

1539.In Venetie zal ik sterven (Murder in Venice-The evil of the day)-Thomas Sterling. Uitg.; Ned.Boekenclub. 1ste dr. 1969. M serie nr.11. Hard cover(Ger Marsman).  192 pag. In mooie staat.  2,=

 

 

 

 

 

tn_Naamlozenvan1942.jpg

1540.De naamlozen van 1942- A.Defresne. Tragi comedie in vijf bedrijven. Uitg.:Amster- damsche boek en courant maatschappij. 1945. Soft cover met stofomslag.  104 pag. Het stuk werd voor het eerst opgevoerd op 7 juli 1945 in den Stadsschouwburg te Amsterdam door de Toneel- groep 5 mei '45 onder regie van den schrijver. In goede staat.  3,=

tn_ThisisVenice.jpg

1541.This is Venice. Uitg.: Bruno Cassirer Oxford/ Contact Ned. 2de dr.  1958. 95 pag. Serie:Photo Books of the World. In mooie staat. 4,=

 

 

 

 

 

 

tn_ThisisParis.jpg

1542.This is Paris. Uitg.: Bruno Cassirer Oxford/ Contact Ned. Eigth revised impression.  96 pag. Serie:Photo Books of the World. In mooie staat. 2,=

 

 

 

 

 

 

 

tn_MargrietJubileumboekvz.jpg

1543.Margriet Jubileum Boek 1961. Uitg.:De Geillustr.Pers,A'dam. Bevattende:De oude man en de zee- Ernest Hemingway,De vijand-Pearl  Buck en vijftig andere verhalen(o.m. ook Godfried Bomans-Hoebe). Hard cover met stofomslag.  631 pag. Illustr. van o.m.:Karel Thole en Otto Dicke. In mooie staat. 7,=

 

 

tn_PaysBah.jpg

1544.Pays Bah/Zo is het toevallig ook nog eens een keer.  Uitg.:De Bezige Bij. 2de dr.  1964. Kwadraatpamflet KP 19. Paperback gelamineerd. Onder redactie van:j.van den Berg,Han Lammers en Harry Mulisch. 80 pag. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_ReederijWaterman.jpg

1545.Reederij Waterman- Johan van der Woude. Uitg.;L.J.Veen's U.M. 1ste dr.  1947. Hard cover met stofomslag. 220 pag. Feniks Reeks. In  mooie staat.  3,=

 

 

 

 

tn_LiefenleedindienstderChristelijkeBarmhartigheid.jpg

1546.Lief en Leed in dienst der Christelijke Barmhartigheid 1882-1907. Ter gedachtenis bij het 25jarig bestaan der Christelijke Vereenniging voor de Verpleging van lijders aan vallende ziekte ,te Haarlem. Uitg.:Drukkerij Kleynenberg, Haarlem. 2de dr. 1907. Hard cover met linnen  rug.  184 pag. geillustreerd met mooie oude foto's.  In mooie staat. 5,=

tn_Zelfstandigkoken.jpg

1547.Zelfstandig koken- H.J. van Deinse-Postma en A.Ch.H. de Vries. Opnieuw bewerkt door J.W. Coopman. Uitg.:Nijgh & van Ditmar,R'dam. 10 de dr. 1938. Soft cover.  144 pag. Dit boekje is opgedragen aan de Scholen voor Vrouwenarbeid te Rotterdam. In mooie staat.   3,=

tn_interpretfrancaisvz.jpg

1548.Interpret Francais. Leerboek frans-nederlands. Uitg.;Visafoon,Den Haag.  Tekst:H.Buisman. Met mooie illustraties van J.Neumeister.  103 pag. Hard cover,linnen rug gelamineerd. Formaat: 17x24,5 cm.  1956. In mooie staat.  2,50

 

 

 

tn_Engelsvooremigranten.jpg

1549.Engels voor emigran- ten-Dr.H.G.de Maar. Uitg.: P.Noordhoff.  11de dr. 1951. Soft cover.  292 pag. Serie: Noordhoff's Emigranten boeken nr.2. Met veel foto's uit de diverse emigratie landen. In mooie staat. 4,=

tn_Zielvanrusland.jpg

1550.De ziel van Rusland -Helen Iswolsky. Uitg.: Sheed & Ward,Brussel/Dekker & van de Vegt,Utrecht/Nijmegen.  1ste dr. 1946. Hard cover met stofomslag.  235 pag. Boek geschreven in 1943 en 1946 uitgebracht. In mooie staat. 4,=

tn_IkgingdoorRusland.jpg

1551.Ik ging door Rusland (Why they behave like Russians)-John Fischer. Uitg.:H.ten Brink's U.M., Meppel. 1ste dr. 1947. 295 pag. Hard cover met stofomslag. In mooide staat(st.omsl.-/-). 4,=

 

 

tn_Candy.jpg

1552.Candy-Terry Southern en Mason Hoffenberg. Uitg.: Nieuwe Wieken,Uithoorn. 9de dr.  Soft cover. 220 pag.  In mooie staat.  2,=

 

 

 

tn_Fotokunst1943-44NederlandschJaarboekvz.jpg

1553.Nederlandsch jaarboek voor Fotokunst 1943-44. red.: G.J.Spiekhout. Uitg.:Smit, Hengelo. 1ste dr. Hard cover. 64 pag.foto's en 20 pag.verklaren- de tekst.  Formaat: 24,5 x 31,5 cm. In mooie staat. 6,=

 

 

tn_Zilveroporanje.jpg

1554.Zilver Op Oranje( gedenkboekje bij het zilveren regeeringsfeest van H.M.de Koningin(Wilhelmina) -G.G.  van As. Met voorwoord van Zijne Excellentie Minister Dr.J.Th. de Visser. 1923. Soft cover. 159 pag. Geillustreerd met foto's. In mooie staat.  3,=

tn_CuracaoinfullcolorJPG.jpg

1555.Curacao in full color- Hans W.Hannau. Uitg.:Argo Books. Hard cover.  63 pag. Met 47 foto's. In mooie staat. 2,50

 

 

 

 

 

tn_Metereorologischecodeszakboekje.jpg

1556.Zakboekje Meteorolo- gische codes. Uitg.:KNMI. (Uitgave nr.133B). Derde druk. 1954. Soft cover.  114 pag. In mooie staat.  3,50

 

 

 

tn_TechnischengelsJPG.jpg

1557.Technisch Engels-H.G. de Maar/C.A.Pruissen. Uitg. Noordhoff. 1951. Soft cover.  208 pag. Met zw/wit foto's.  In mooie staat.  3,=

 

 

 

tn_Diggelsvz.jpg

1558.Diggels(80 koarte forhalen)-Teatske Alzum. Uitg.:A.J.osinga ,Boalsert.  1ste dr. 1965. Hard cover met stof omslag. In mooie staat.  4,=

 

 

 

tn_Amsterdamstadvanoverzee.jpg

1559.Amsterdam stad van overzee- Evert Werkman. Uitg.:F.G. Kroonder,Bussum.  1ste dr. 1947. Amsterdamsche reeks.  Hard cover met stofomslag.  256 pag. Illustr.: Jan Reinders. In goede staat.  5,=

 

 

tn_VrijZwollevz.jpg

1560.Vrij Zwolle(herinnering aan de historische aprildagen 1945)-D.Wijnbeek.  Geniet boekje.  40 pag. Uitg.: Zwolsche Kring van Boek- en Kantoorboek Handelaren. 1ste dr. 1945 . Geillustreerd met foto's. In mooie staat.  5,=

tn_Italielesguidesbleus.jpg

1561.Italie en un volume. Serie:Les Guides Bleus.  Uitg,:Hachette,Paris/ Macmillan & Co,London. 1927. 597 pag. Met 22 kaarten en 54 plattegron- den. In mooie staat.  4,=

 

tn_Heldenderovers.jpg

1562.De held en de rovers(een zwartboek over " De Telegraaf")   -H.M.van Randwijk. Uitg.: Vrij Nederland,A'dam.  1947.  47 pag. Soft cover. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_DrSchwabeprijslijstvz.jpg

1563.Dr.Schwabe prijscourant 1959. Uitg.:Dr.Schwabe Homoeopathi- sche Inrichting,Westzijde 116-118,Zaandam. Soft cover.  8 pag. In goede staat. 4,=

 

 

+

tn_Natuurlijkehistorietjes.jpg

1564.Natuurlijke historietjes -Jules Renard. Uitg.:Wereld Bibliotheek Vereniging A'dam 1955.  Paperback. 53 pag.  Illustr.:Josef Cantre. In mooie sgtaat.  2,50

 

 

tn_HavenvanRotterdamverledenenheden.jpg

1565.De haven van Rotterdam verleden en heden-J.nieuwenhuis.  Uitg.:J.B.Wolters. 1952. Soft cover met stofomslag.  88 pag. Uitgegeven onder auspicien van het Historisch Genootschap Roterodamum. In mooie staat,  4,=

tn_PastorievanHinton.jpg

1566.De pastorie van Hinton (Lease of life)-Frank Baker. Uitg.: Bosch & Keuning. 1ste dr. +/- 1955. 240 pag. Hard cover met stofomslag. Geillustreerd met foto's uit film. In mooie staat. 4,=

 

 

tn_Bijhetmaanlichtvz.jpg

1567.Bij het maanlicht( Zangen en schetsen). Eeen bundel gedichten van:Dr.J.P.heije,Jan van Beers, Paul de Mont,P.A.de Genestet, N.beets en van den verzamelaar (H.R.). Uitg.:Elsevier. +/- 1888. Soft cover.  31 pag.  geillustreerd door artiesten van naam. In mooie staat. 5,=

tn_Volkswagen.jpg

1568.Volkswagen-Hans Bouvy. Uitg.:ANWB. 1ste dr. 1961. Softcover met flappen.  174 pag. Geillustr.met foto's en teken.(Fred Julsing). In mooie staat. 5,=

 

tn_Kleinkinderenvanhetghetto.jpg

1569.Kleinkinderen van het ghetto-J.Zangwill. Uit het engelsch vertaald door:Dr.J.de Jong. Uitg.: H.J.W.Becht. 2de dr. 1907. Hard cover.  287 pag. In mooie staat. 4,=

 

tn_Terugnaarhetvaderhuisvz.jpg

1570.Terug naar het vader- huis(uit de papieren van een geneesheer)-mevrouw Abboth.  Uitg.:J.H.Kok. 5de dr. 1915. Hard cover. 319 pag.In mooie staat.  3,=

 

tn_12xAmsterdamvz.jpg

1571.12 x Amsterdam-Bas Roodnat en Oscar van Alphen. Uitg.:L. Stafleu & Zoon.  1ste dr. 1960. 163 pag. met veel zw/wit foto's. Hard cover. In mooioe staat. 3,=

 

 

 

 

 

 

 

tn_VoorHartenHuisalmanak1952-1.jpg

1572.Voor Hart en Huis almanak voor het jaar 1952 door de redactie van De Vriend van Oud en Jong. Uitg.:J.J. Groen & Zoon Uitgevers, Leiden. Soft cover. 10,3 x 13,5 cm. 128 pag. Met illustr. In mooie staat. 3,=

 

 

 

 

 

tn_Spronginhetduister-1.jpg

1573.Een sprong in't duister (Emigreren...wat is dat?)- Anthony van Kampen. Uitg.: onb.  Soft cover gelamin.  77 pag. Illustr.en omslag: Georges Mazure. In mooie staat.  4de dr.  1,50

 

 

 

 

 

tn_erfenwereld.jpg

1574.Erf en Wereld-J.P. Wiersma m.m.v.Drs.K. Tjepkema. Over de agrarische toestand in Friesland na 1870 , de doorbraak van de cooperative gedachte,de opkomst van de Friese  land bouw cooperatie en haar ontwikkeling tot in onze tijd. Uit.:Laverman,Drachten. 1ste dr. 1959. Hard cover met stofomslag.  364 pag.Band en illustr.:Theo Kurpershoek. In mooie staat. 6,=

tn_VanFarmantotNeptunevz.jpg

1575.Van Farman tot Neptune: de vliegtuigen van de Marine Lucht- vaart Dienst deel II:Vliegdek en Wentelwiek-Hugo Hooftman. Uitg.: La Riviere & Voorhoeve. 1ste dr. Hard cover met stofomslag.  204 pag. 1965. Met 275 foto's. In mooie staat. 4,=

 

 

 

 

tn_Marinevleugels.jpg

1576.Marinevleugels-Hugo Hooftman. Uitg.:v.h.C.de Boer jr.,Amsterdam.  1ste dr. 1951. Hard cover. 15,8 x 23cm.  120 pag. Met 63 foto's. In mooie staat. 4,=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tn_Verdachtveroordeeld.jpg

1577.Verdacht...Veroordeeld( merkwaardige strafprocessen in Nederland:van Muylwijk en Van Meegeren tot de Berkelse affaire)-Bob Wallach. Uitg.:De Kern, A'dam. 1ste dr. 1955. Hard cover met stofomslag.  228 pag. met enige foto's en facsimile's. In goede staat. 5,=

 

 

 

 

tn_Ikwilnieteenzaamzijnvz.jpg

1578.Ik wil niet eenzaam zijn- Annie Oosterbroek Dutschun. Uitg.:J.H.Kok,Kampen. 1ste dr. 1957.  191 pag. Illustr.:J.de vries. Hard cover met stofomslag. In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

 

 

 

tn_Beteekenisvangymnastiek.jpg

1579.De beteekenis van Gymnastiek,sport,spel en dans voor de sociale opvoeding-J.M.van der Lijke. Uitg.:Jan Luiting Fonds. no.6. November 1933. Geniet boek.  63 pag.  In mooie staat.  6,=

 

 

 

 

tn_FunctievandenLeraarindeLichamelijkeOpvoeding.jpg

1580.De Functie van den Leraar in de Lichamelijke Opvoeding in het verband van het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs-Dr. S. Elzinga. Uitg.:Jan Luiting Fonds. No.8. Mei 1935.  1ste dr. Geniet boek.  20 pag. In mooie staat.  6,=

 

 

tn_NoodzakelijkheidvaneengoedesystematischeLichamelijkeOpvoeding.jpg

1581.De noodzakelijkheid van een goede systematische Lichamelijke Opvoeding in de scholen voor lager en uitgebreid lager onderwijs- Prof.Dr.S.E.de Jongh (buitengewoon hoogleeraar in de medische faculteit van Rijks Universiteit te Leiden). Uitgave:Jan Luiting Fonds. No.9. Mei 1936. Geniet boek. 16 pag. In mooie staat. 6,=

tn_Gedachtenoverdelichamelijkeoefeningopdemiddelbareschool.jpg

1582.Gedachten over de lichamelijke oefening op de middelbare school-G. Bolkestein(inspecteur van het Middelbaar Onderwijs). Uitg.: Jan Luiting Fonds. no.4. Mei 1933. Geniet boek.  19 pag. In mooie staat. 6,=

 

 

 

tn_Lichamelijkeopvoedingopdelagereschool.jpg

1583.De lichamelijke opvoeding op de lagere school deel 1:Het lesgeven. Uitg.:Dijkstra's Uitgeverij, Zeist.  4de dr.  Soft cover gelamin. 77 pag. In mooie staat.  4,=

 

tn_Jonggereformeerdvz.jpg

1584.Jong Gereformeerd. 6de jaargang. sept.1962-aug.1963.  Hard cover.  1318 pag.  In mooie staat. 4,=

 

 

 

tn_Mijnereisportefeuille.jpg

1585.Mijne reisportefeuille (omzwervingen door Overijssel in het najaar van 1846)-H.Boom. Uitg.:J.J.Tijl NV,Zwolle. 3de dr. 1954. Hard cover met stofomslag.  In mooie staat.  6,=

tn_verkeersgids1a.jpg

1586.Verkeersgids voor de gemeente Soest. Uitg.: Verkeersorientatie Amsterdam. Soft cover. 72 pag. Met veel zw/wit foto's. Jaren 40/50. In mooie staat.  8,=

tn_Bonteklerenenblankekappen.jpg

1587.Bonte kleren en blanke kappen-Elsa van Heusden. Uitg.:Boek en Periodiek. 1ste dr. Hard cover met stofomslag. 114 pag.+ 25 pag.met foto's van klederdrachten. In mooie staat. 3,=

 

 

tn_Landuitzee.jpg

1588.Land uit zee(De  Zuiderzee bedwongen:De indijking,de drooglegging ,de nieuwe samenleving)-Samen- stelling Dr.Sj.Groenman. Uitg.; A.Roelofs van Goor,Meppel. 1ste dr. 1965. Hard cover, gelamineerd. 95 pag. Foto's: F.C.D.Popken e.a. In mooie staat.  4,=

tn_Watzullenwemorgeneten-1.jpg

1589.Wat zullen we morgen eten...?  Uitg.;Universum, A'sam. 1950. 104 pag. Boek aangeboden door uw vakman/slager. In mooie staat. In mooie staat. 3,=

 

 

 

 

 

tn_Greece.jpg

1590.Greece:Les  Guides Bleus. Uitg.:Hachette World Guides. 1955.  691 pag. Met veel kaarten en plattegronden. Engelstalig. In mooie staat. 4,=

 

 

 

tn_EnkelereisBrighton.jpg

1591.Enkele reis Brighton (No return ticket)-Martin Russell. Uitg.:Nederlandse Boekenclub.  1ste dr. 1966. 190 pag. Hard cover. M reeks nr.1.  In mooie staat. 3,=

 

 

 

tn_Moordperbrief.jpg

1592.Moord per brief(The crimson madness of Little Doom)-Mark Mc Shane. Uitg.: nederlandse Boekenclub. 1ste dr.  1966.  191 pag. Hard cover. M reeks nr.5. In mooie staat. 3,=

 

tn_Satanachterderolstoel.jpg

1593.Satan achter de rolstoel (Walk into yesterday)-Mildred Davis. Uitg.: Nederlandse Boekenclub. 1ste dr.  1967. 189 pag. Hard cover. M serie nr.13.  In mooie staat. 3,=

 

tn_Zullenwedanmaar.jpg

1594.Zullen we dan maar? (Shall I eat you now?)- Ernest Gebler. Uitg.;Arbeiderspers.  2de dr. 1969. Soft cover.  206 pag. Omslag:Guus Ros en Egbert van Zon. Serie:Grote ABC nr.145.  In mooie staat.  3,=

tn_Ietsuitdegeschiedenisdernederlandsedoopsgezinden.jpg

1595.Iets uit de geschiedenis der Nederlansche Doopsgezinden- J. Craandijk(predikant te Haarlem). Uitg.:Karel F.Misset,Arnhem. 1ste dt. 1889. 64 pag. Hard cover.  In mooie staat. 6,=

 

 

tn_Gereedschappenenwerktuigenvoordehoutbewerking1-handbewerking.jpg

1596.Gereedschappen en  werktuigen voor de hout bewerking deel 1: Handbe- werkingA.Rauwerda. Uitg.: Uitgeverij v/h A.kemperman. Catalogus uit de jaren 50. Soft cover. 10de dr.  72 pag.  formaat:21x30 cm. In goede staat. 6,=

tn_Zeldzametrouw.jpg

1597.Zeldzame trouw-C. Staal Pzn. Uitg.:J.N.Voorhoeve. 1ste dr.  1931. Hard cover.  143 pag. Geillustr. met twee platen. In mooie staat.   3,=

 

 

 

tn_Onderdelat.jpg

1598.Onder de lat-Eddy Pieters Graafland. Uitg.:Meander, Leiden. 2de dr. 1966.  61 pag. Soft cover. Serie:: Voetbal, mijn sport onder redactie van Herman Kuiphof. In mooie staat. 4,=

 

tn_Raaktonsallen.jpg

1599.Het raals ons allen (een deense arts vertelt over de 10 jaar gevangenschap in de Sovjet Unie) -Dr.Alexander Thomsen. Uitg.: BK Boekenkring,Baarn.  1ste dr. 1960. Hard cover met stofomslag.  350 pag. In mooie staat.  4,=

 

tn_DagendroominHellas.jpg

1600.Dag en droom in Hellas (die grossen Augen Griechen- lands)-Rolf Bongs. Dagboek van een reis door Griekenland. Uitg.:Leopold,Den Haag.  1ste dr. 1967. Hard cover met stof omslag.  243 pag.  Geillustreerd  met foto's. In mooie staat.  4,=

tn_PapierrapervanTientsin.jpg

1601.De papierraper van Tientsin-P.E.Terklaveren. Verslag over land en volk van schrijver tijdens zestien jarig verblijf in China). Uitg.;De Sikkel,Antw./Wereldbibliotheek A'dam. 1ste dr. 1955.  188 pag.  Omslag en teken.:Desire Acket. In mooie staat.  4,=

tn_AvontuurinVenetie.jpg

1602.Avontuur in Venetie (The Venetian affair)-Helen MacInnes. Uitg.:Jan van Tuyl, Antwerpen. 1ste dr. 1963.  385 pag. Hard coverc met stofom- slag.  In mooie staat.  4,=

 

 

tn_SchiermonnikoogvanWesterstrandtotWillemsduin.jpg

1603.Schiermonnikoog van Westerland tot Willemsduin-J. Abrahamse en H.Koning. Uitg.:Knoop en Niemeijer.  Paperback gelamineerd. Triangelreeks. In mooie staat.

1ste dr. 1969.  112 pag. 4,=

2de dr. 1970. 108 pag.  3,=

tn_Groterdandesmensenhartvz.jpg

1604.Groter dan des mensen hart (Grosser als des Menschen Herz) - Vinzenz Erath. Vertaling:Jan derks. Uitg.:Jan van Tuyl,Zaltbommel.  Hard cover met stofomslag.  386 pag.  In mooie staat.  4,=

 

 

 

tn_Godenenheldensagen.jpg

1605.Goden- en heldensagen- Ernst Hoffmann. Omgewerkt door Dr.J.S.Theissen. Uitg.: P. Noordhoff,Groningen. 9de dr. 1922. Hard cover.  153 pag. In mooie staat. 3,=

 

 

 

 

 

 

 

tn_Groot-Britannielandvanstiltevz.jpg

1607.Groot-Brittannie (Land van stille revoluties)-Dr.H.A. Schonhage. Uitg.:Boom, Meppel. Serie:Terra Bibliotheek. 1ste dr. 1950. 326 pag.  Hard cover met stofomslag.  In mooie staat.  6,=

 

tn_Herenbolwerk.jpg

1608.Het Herenbolwerk (olitieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748- 1888)-Dr.L.Buning.  Uitg.: van Gorcum & comp.. Serie:van  Gorcum's historische bibliotheek no.80.  Hard cover met stofom- slag. 1966.  In mooie staat. 3,=

tn_Naarhetgemaaktbestek.jpg

1609.Naar het gemaakt bestek- J.C.Pellicaan.  Uitg.:Jaarboek 1941.  Patrinonium,A'dam. Soft cover.  159 pag.  In mooie staat.  4,=

 

 

tn_Uithetlandderdromen.jpg

1610.Uit het land der dromen-Sophia.  Uitg.:onbekend. Soft cover. 58 pag.  In mooie staat. 3,=

 

 

 

tn_EssoscheepvaartkaartvanNederlandvz.jpg

1611.Esso Nederland: Scheepvaartkaart van Nederland.  3de dr. 1962. In mooie staat. 2,50

 

 

tn_Handboekjevoordegereformeerdemilitair.jpg

1612.Handboekje voor de gereformeerde militair- Ds. W.M.le Cointre.  Uitg.:Kok, Kampen.  1ste dr.  1955.  125 pag. Soft cover. In mooie staat. 3,=

 

tn_DenemarkenoaseinEuropavz.jpg

1613.Denemarken(Oase in Europa)-H.D.de Vries Reilingh.  Uitg.:Boom,Meppel.  Serie: Terra Bibliotheek. 1ste dr. 1949.  271 pag.  In mooie staat. 6,=

 

tn_Klinkendeklankenvz.jpg

1614.Klinkende klanken nr.26. Een bundel voordrachten die een ander niet kent verzameld door Lombeg.  Uitg.:Logtmeiers Uitgeverij,Steenwijk. Soft cover.  31 pag.  In mooie staat. 2,=

tn_Jubileumprentenboekvz.jpg

1615.Jubileum Prentenboek. T.g.v.50 jarig regeringsjubil. Wilhelmina. 1948. Soft cover.  16 pag. Uitg.:Onbekend. Code op achterzijde:G.N. F.O.55.  In mooie staat. 3,=

 

tn_Bataviavz.jpg

1616.Batavia(oud en nieuw) -J.F.l.de Balbian Verster en M.C.Kooy van Zeggelen. Uitg.: Meulenhoff,A'dam.  1ste dr. 1921. Hard cover met stofom- slag. 174 pag. Serie:Ons mooi Indie.  In mooie staat. 6,=

tn_Insulindevz.jpg

1617.Insulinde-Emiel Hullebroeck. Uitg.: Meulenhoff,A'dam. 2de dr.  1921 232 pag. Hard cover met stofomslag. Serie:Ons mooi Indie. In mooie staat.  5,=

 

tn_GroteElsevierAtlasdeelIIvz.jpg

1618.Grote Elsevier Atlas deel II:Amerika/Azie/Australie/ Oceanie/Poolstreken en Wereldsteden. Hard cover (ringbandvorm).  354 pag. 1ste dr. 1951. Compleet met los register(24pag.). Formaat: 31x35 cm.  In mooie staat. 9,=

tn_WinklerPrinsAtlasvz.jpg

1619.Winkler Prins Atlas. Hard cover(ringbandvorm). 1ste dr. 1950.  190 pag. Formaat:31x35cm. In mooie staat. 9,=

 

 

 

 

tn_OverijselFrieslandGroningenenDrenteinbeeldvz1.jpg

1620.Overijsel,Friesland, Groningen en Drente-Mr. A.Loosjes. Uitg.:Scheltema & Holkema's Boekhandel (K. Groesbeek en Paul Nijhoff). 1ste dr.  188 pag.  Met 295 afbeeldingen. Hard cover. Formaat: 23,5 x 31,5 cm. In mooie staat.  6,=

tn_Amsterdaminbeeldvz.jpg

1621.Amsterdam in Beeld- Prof.Dr.H.Brugmans en Mr. A.Loosjes. Uitg.:Scheltema & Holkema's Boekhandel(K. Groesbeek en Paul Nijhoff).  1ste dr.  1950. 323 pag. Met 610 afbeeldingen. Hard cover. Formaat: 23,5 x 31,5 cm. In mooie staat.  7,50

tn_FrieslandenGroningenvz1.jpg

1622.Friesland en Groningen in Beeld-Mr.A.Loosjes. Uitg.: Scheltema & Holkema's Boekhandel en Uitgevers Maatschappij. 1ste dr. 1950. 196 pag. Met 320 afbeeldingen. Hard cover. Formaat:23,5 x 31,5 cm. In mooie staat. 6,=

 

tn_UtrechtinBeeldvz.jpg

1623.Utrecht in Beeld-Mr.A. Loosjes. Uitg.;Scheltema & Holkema's Boekhandel en Uitgevers Maatschappij. 1ste dr. 1950.  352 pag. Met 470 afbeel- gingen. Hard cover. Formaat: 23,5x 31,5 cm. In mooie staat.  6,=

tn_IceParade1950vz.jpg

1624.Cerni & Redley's International Ice Parade Holland Tour 1950. Program.  Soft cover. 8 pages. Exc.cond. 4,=

 

tn_Switzerlandvz.jpg

1625.Switzerland-Alice Taylor. Publ.: American Geographical  Society/ Nelson Doubleday Inc.,Garden City,USA.  1955. Soft cover.  63 pag. Exc.cond.  4,=

tn_GuidedAmsterdam.jpg

1626.Guide d' Amsterdam et ses environs-M.G.Emeis Jr. Publ.:  Allert de Lange,Amsterdam.  1951.  142 pag.  Exc.cond.  4,=

 

 

tn_Tererevan.jpg

1627.Ter ere van-Olaf J.de Landell. Uitg.:De Boekerij,Baarn.  2de dr. 1966. Hard cover met stofomslag.  175 pag. Band en omslag:P.A.H. van der Harst. In mooie staat.  3,= 

 

 

 

tn_EuropaCup1963-1964revue.jpg

1628.Revue:Europacup 1963- 1964. 74 pag. Geniet blad. Formaat:26x36 cm. In mooie staat. 5,=

 

 

 

 

tn_Mantel.jpg

1629.De mantel(The robe)- Lloyd Douglas. Uitg.: Nederlandse Boekenclub, Den Haag/Antwerpen.  1ste dr. van een heruitgave. Hard cover met  stofomslag.  524 pag. In mooie staat. 4,=

 

tn_CharlesenCharlotte.jpg

1630.Charles en Charlotte- Willy Corsari. Uitg.:H.P. Leopolds U.M.,Den Haag. 2de dr.  1957. Hard cover met stof omslag(Bantzinger). 484 pag. In mooie staat.  5,=

 

tn_Sportjaarboek1962Revuevz.jpg

1631.Revu:Sport Jaarboek 1962.  74 pag. Geniet blad. Formaat: 26x36cm. In mooie staat. 5,=

 

 

 

 

 

 

tn_Wereldbolvz.jpg

1632.De Wereldbol(De jongste zee- en landreizen)-J.B. Rietstap. Uitg.:P.Noordhoff/ J.Voltelen. +/- 1865. Hard cover.m  670 pag. met fraai gekleurde platen.reizen door: Engeland, Ierland, Schotland, Nederland,Belgie Frankrijk, Spanje, Portugal. In mooie staat. 6,=

 

 

tn_TijdschriftderNederlandscheHeidemaatschappij1900.jpg

1633.Tijdschrift der Neder- landsche Heidemaatschappij. Twaalfde Jaargang 1900. Uitg.: J.M.N.Kapteijn,Leiden. Hard cover.  227 pag. In goede staat. 4,=

 

 

 

tn_TijdschriftderNederlandscheHeidemaatschappij1901.jpg

1634.Tijdschrift der Neder- landsche Heidemaatschappij. Dertiende Jaargang. 1901. Uitg.; J.M.N.Kapteijn,Leiden. Hard cover.  253 pag. In goede staat. 4,=

 

 

 

tn_TijdschriftderNederlandscheHeidemaatschappij1902.jpg

1635.Tijdschrift der Neder- landsche Heidemaatschappij. Veertiende Jaargang. 1902.  301 pag.. Uitg.;J.M.N.Kapteijn, Leiden. Hard cover. In goede staat. 4,=

 

tn_TijdschriftderNederlandscheHeidemaatschappij1903.jpg

1636.Tijdschrift der Neder- landsche Heidemaatschappij. Vijftiende Jaargang. 1903. Uitg.: J.M.N.Kapteijn, Leiden. Hard cover.  289 pag. In goede staat. 4,=

tn_TijdschriftderNederlandscheHeidemaatschappij1911.jpg

1637.Tijdschrift der Neder- landsche Heidemaatschappij. 23ste jaargang. 1911. 488 pag. Uitg.:P.den Boer,Utrecht. Hard cover. In goede staat. 4,=

tn_Testamentaantoondervz.jpg

1638.Testament aan toonder- Go Verburg. Uitg.;J.H.Kok, Kampen. 1ste dr. 1957.  184 pag. Illustr.en omslag:J.de Vries. In mooie staat. 4,= 

 

tn_LichtenschaduwGedenkboek1882-1932vz.jpg

1639.Licht en schaduw (gedurende vijftig jaar onder onze kranken). 1882-26 januari-1932.  Gedenk- boekt.g.v.50jarig bestaan van de christelijke vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte te Haarlem en Heemstede. Uitg.;J.A.Hoekendijk,Heemstede. Hard cover.  319 pag.  geillustr. met foto's. In mooie staat.  5,=

tn_Startindetoekomst.jpg

1640.Start in de toekomst (de luchtvaart van morgen en overmorgen)-Hugo Hooftman. Voorwoord:A.Viruly. Uitg.; van Holkema & Warendorf,A'dam.  1ste dr. 1953. Hard cover met stofomslag. 234 pag.met veel  foto's. In mooie staat. 4,=

 

 

tn_OnzeAardeschutblad.jpg

1641.Onze Aarde(maandschrift) Jaargang 1933.  Ingebonden . Hard cover omslag met linnen rug.  436 pag. In mooie staat.   5,=

 

 

 

 

 

tn_Ongewoonmeisje.jpg

1642.Eeen ongewoon meisje( Marie Basjkirtsef)-J. de Meester. Uitg.:C.A.J.van Dishoecdk.  1ste dr. 1907.  67 pag. Hard cover. Met 2 portret- ten. In mooie staat.  4,=

 

 

 

tn_Losenluimig.jpg

1643.Los en luimig(luimige voordrachten,komieke scenes in proza en poezie)-Albert Bol,D. Junior en anderen. Uitg.:J.D. Dijk,Groningen.  Soft cover. 3de dr.  112 pag. In mooie staat. 3,=

tn_enwatdannogvz.jpg

1644.En wat dan nog ? - Annie M.G.Schmidt. Uitg.:Arbeiders pers,A'dam. 27ste dr. 1955. Soft cover.  43 pag. Gedichten. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_Schippers-almanak1963vz.jpg

1646.Schippers-Almanak 1963. Uitg.;Born,Assen/A'dam.  67ste jaargang. Hard cover. 594 pag. In mooie staat. 4,=

tn_Finlandsaunaland.jpg

1647.Finland...Saunaland- Sj.Broersma. Uitg.:Born's  U.M. Assen. 1ste dr. 1944.  Hard cover. 100 pag. geillustreerd met zw/wit foto's.  In mooie staat.  4,=

 

 

tn_OnzeIndischegeschiedenis.jpg

1648.Onze Indische  geschiedenis-Joh.van Hulzen. Uitg.;J.H.Kok,kampen.  1ste dr. dec.1940.  Hard cover linnen omplakt.  307 pag. Teken.:Menno van Meeteren Brouwer. In mooie staat.  4,=

 

tn_Voorwiedeklokluidt-1.jpg

1649.Voor wie de klok luidt (For whom the bell tolls)- Ernest hemingway. Uitg.:van Holkema & Warendorf,Bussum. 8ste dr. Hard cover met stofom- slag. 399 pag. In mooie staat.  6,=

tn_Menseninthotel.jpg

1650.Mensen in' t hotel (Menschen im Hotel)-Vicki Baum. Uitg.:De Boekerij, Baarn. Serie:Boekerij Romans. Maart 1960. Hard cover met stofomslag.  222 pag. In mooie staat. 5,=

tn_Hemelkentgeengunstelingen.jpg

1651.De hemel kent geen  gunstelingen(Der Himmel kennt keine Gunstlinge)-Erich Maria Remarque. Uitg.;van Holkema & Warendorf. 1ste dr. 1961. Hard cover met stofomslag.  247 pag. Illustr.:Rein van Looy. In mooie staat.  6,=

tn_BosZakgidsvoorhethotel-restaurant-enbanketbakkersbedrijf.jpg

1652.Bos Zakgids voor het hotel-,restaurant-, en banket bakkers bedrijf-A.G.Mingelen. Uitg.:V.A.Kramers,Rijswijk. 2de dr. Jaren 20/30. Hard cover linnen omplakt.  382 pag.In mooie staat.  6,=

 

tn_LandschapsverzorginginFriesland.jpg

1653.Landschapsverzorging in Friesland. Uitgave van:It Fryske Gea,Leeuwarden. 1ste dr. 1949. Soft cover.  35 pag.  Geillustr. met foto's. In mooie staat.  5,=

 

 

 

 

tn_DeJongeVrouw0ctober1926totenmetseptember1927vz.jpg

1654.De Jonge Vrouw jaargang oct.1926 -oct.1927. 12 ingebon- den maandbladen. 9de jaargang.  331 pag. In mooie staat. 7,=

 

 

 

tn_EHBOinbeeld.jpg

1655.EHBO in beeld(naar een uitgave van het britse rode kruis). Bewerkt door:J.F.J.Baesjou,arts. Uitg.:j.F.Duwaer & Zonen,A'dam.  2de dr.  1956. Soft cover.  53 pag.  In mooie staat. 3,=

tn_Dammenkenuwsport.jpg

1656.Ken Uw Sport:Dammen- J.F.Moser. Uitg.:J.F.Duwaer & Zonen,A'dam. 5de dr.  1973. Soft cover.  48 pag. In mooie staat. 2,50

 

tn_Tafeltenniskenuwsport.jpg

1657.Ken Uw Sport: Tafel tennis. Uitg.:Duwaer/Vermande,A'dam.  6de dr. 24 pag. Soft cover. In mooie staat. 2,50

 

 

tn_Nederlandindebranding.jpg

1658.Nederland in de branding (oorlog,bezetting en bevrijding 1940-1945)-J.Snoep. Uitg.: J.Niemeijer's U.m.,Groningen. 2de dr.  1952. 281 pag. Hard cover met stofomslag.  Illustr. en bandtek.:Gideon M. Brugman. In mooie staat.  4,=

tn_SaseachikFryslanvz.jpg

1659.Sa seach ik Fryslan( Ferhalen en sketsen)-R.Brolsma. Uitg.:Laverman,Drachten.  Twade printinge. 1962. Hard cover met  stofomslag.  274 pag. In mooie staat. 4,=

 

 

tn_OorloginFebruari1918vz.jpg

1660.De oorlog in februari 1918( Met illustraties en schetskaartjes) Verschijnt  maandelijks bij B.J.M. Tieman,Den Haag. Soft cover.  23 pag. In goede staat. 4,=

 

 

 

tn_Fotoboek-1.jpg

1661.Het Fotoboek(nieuw leerboek der fotografie)- Dick Boer. Uitg.:Focus,Bloemendaal.  8ste dr. 1955. Hard cover.  284 pag. In mooie staat.  4,=

 

 

 

tn_VertellingenoverHomerusvz.jpg

1662.Vertellingen van Homerus. Uit het engelsch van  Rev.Alfred J.XChurch,M.A.. Vertaald door:Dr.A.E. Beuzekamp. Uitg.:S.&W.N. van Nooten,Schoonhoven.  1883. Hard cover. 258 pag. Met 24 platen naar teekeningen van Flaxman. In mooie staat. 4,=

tn_AdaHarrisgaatnaarNewYork.jpg

1663.Ada Harris gaat naar New York(Mrs. ' Arris goes to New York) -Paul Gallico. Uitg.:Wereldbiblio- theek,A'dam. 1ste dr. 1960.  220 pag. Hard cover.  Bandtek.:R. Nix. In mooie staat.  4,=

 

tn_Officieelprogrammastadsfeesten550jaarPurmerendvz.jpg

1664.Officieel programma Stadsfeesten 550 jaar Purmerend. 8-16 juli 1960. 108 pag.vol met reklames plaatselijke firma's. Soft cover. Met losse promotie folder voor bezoek aan Purmerend. In mooie staat. 5,=

tn_Politie-spion.jpg

1665.De politie-spion - Maxim Gorki. Uitg.:Capitool U.M., Dordrecht.  1ste dr. 1962. Hard cover met stofomslag.  240 pag. Uit het russisch vertaald door: Nico Scheepmaker. Capitoolreeks. In mooie staat.  4,=

tn_Nieuwevoordrachten.jpg

1666.Nieuwe voordrachten van Willem van Zuylen. Uitg.:van Holkema & Warendorf,A'dam.  1ste dr. 1900.  227 pag. Illustr.: L.W.R.Wenckebach. Hard cover. In mooie staat. 4,=

 

tn_Avonturiersvz.jpg

1667.Avonturiers-Arthur van Schendel. Uitg.:Boucher,Den Haag. Serie:Folemprise nr.7. 1ste dr. 1936.  327 pag. Hard cover met stofomslag. In mooie staat.  5,=

 

 

tn_Internationaalkookboekje.jpg

1668.Het internationaal kook boekje-Heleen A.M.Halverhout. Uitg.:C.A.J.van Dishoeck.  7de dr.  +/-1965.  112 pag. Illustr.:R.van Looy. In mooie staat. 2,50

 

 

tn_Vijfgebrandmerktevrouwen.jpg

1669.Vijf gebrandmerkte vrouwen(Jovanka e le altre) -Ugo Pirro. Uitg.:De Boekerij, Baarn.  1ste dr. 1960. Hard cover met stofomslag.  126 pag. Met foto's uit de gelijknamige Paramount film. In mooie staat. 5,=

tn_teruguitdehel-1.jpg

1670.Terug uit de hel-Audie Murphy. Uitg.;Scheltens & Giltay.  5de dr. Hard cover met stofomslag.  232 pag. In goede staat.  4,=

 

 

 

tn_Goocheltrucsmetkaartenvz.jpg

1671.Goocheltrucs met kaarten voor amateurs-Dolf van Kollem. Uitg.: J.philip Kruseman,Den Haag.  1ste dr. 1939. Soft cover met stofomslag.  64 pag. Met talrijke illustraties. In goede staat. 3,=

 

 

 

tn_Zelfpoppenkleertjesmaken.jpg

1672.Zelf poppenkleertjes maken- Wil van Rossen en Cees Welle. Uitg.:Vano-Handenarbeid, Utrecht. Hobby Reeks Lezen en Maken no.1.  Soft cover. 28 pag. 1ste dr. Jaren 50/60. In mooie staat.  3,50

 

 

 

tn_Weerbaarvz.jpg

1673.Weerbaar(Handleiding voor zwlfverdediging)-P.M.C. Toepoel. Uitg.:Kosmos,A'dam (K268). 3de verbeterde dr. 1943. 107 pag. geillustr.met zw/wit foto's. In mooie staat.  6,=

 

 

tn_Friesland-4.jpg

1674.Friesland(it beste lan fan d'oerde)-Bas den Oudsten. Uitg.:Knoop & Niemeijer, Haren(gr.). 1ste dr. 1972.  145 pag. Soft cover gelamin. Triangelreeks.  Geillustreerd met veel foto's. In mooie staat. 2,50

 

tn_Veluwe.jpg

1675.Veluwe(speeltuin van Nederland)-H.W.van den Brink. Uitg.:Knoop & Niemeijer,Haren. 1ste dr.  1970.  93 pag. Soft cover gelamineerd.  Triangelreeks.  geillustreerd met veel foto's. In mooie staat. 2,50

 

 

tn_Fiinalealsvoorspel.jpg

1676.Finale...als voorspel,mars door de hel (A town like Alice)-Nevil Shute. Uitg.: Zuid ned.U.M. Cultuurserie. 3de dr.  1959. Hard cover met  stofomslag. 345 pag. Vertaling:Cath. van Eijsden. Geillustreerd met 16 prachtige foto's uit de film:Mars door de hel.In mooie staat.  4,=

 

tn_WaarheidendroomenJPG.jpg

1677.Waarheid en droomen- Jonathan. Uitg.:E.J.Brill, Leiden. 8ste dr. 1891. 343 pag. Hard cover. In mooie staat. 3,=

 

 

 

 

 

tn_LaatstevijfurenvanOostenrijkvz.jpg

1678.De laatste vijf uren van Oostenrijk-Eugene Lennhoff. Uitg.;Hollandia Drukkerij, Baarn.  1ste dr.  1938. Hard cover met stofomslag. Ned. bewerking:mej.mr.E.W. Broekman.  162 pag. In mooie staat. 6,=

 

tn_Koninklijkkoopman.jpg

1679.Koninklijk koopman- F. Lindemann. Uitg.:Boot, Den Haag. 1ste dr.  1943. Kode K 1185.  303 pag. Hard cover met stofomslag. Vertaling:Jef de Leau en G. Klaass.  Serie:Ethicaboeken(omspannen tijd en ruimte). In mooie staat. 4,=

tn_Officielebasketbalregels1950.jpg

1680.Officiele basketball regels(aan genomen door de Federation de Basketball Amateur,FIBA). Uitg.: ned.Basketball Bond(N.B.B.).  Oct.1950. Geniet boekje.  48 pag. In mooie staat. 4,=

 

tn_Spelregelsvoorbadmintonvz.jpg

1681.De spelregels van Badminton(aanbevelingen voor scheidsrechters). Uitgave: Nederlandse Badminton Scheidsrechtersvereniging.  1954. Geniet boekje.  16 pag.  In mooie staat. 4,=

tn_Fryslanwykbled1stejaargang1916.jpg

1682. Fryslan(algemien frysk wykbled). Ingebonden earste Jiergong. nrs.1 t/m 52.  416 pag. 1916. Hard cover,neutrale buitenzijde. In mooie staat. 7,=

 

\

tn_Riviervanduizendoogstenschutblad.jpg

1683.Rivier van duizend oogsten (Die Flut der tausend Ernten)- Herbert Tichy. Uitg.;C.de Boer jr. Hilversum. 1ste dr. 1958. Lees- bibliotheek uitgave(Landegem, Rotterdam). 311 pag. Hard cover (neutrale buitenzijde) met zwart linnen rug. In goede staat. 3,=

tn_Legelauwerkransschutblad.jpg

1684.De lege lauwerkrans (een mens vecht met de vrede)- Helmuth Agthe. Uitg.:Zuid Holl.U.M.. Cultuurserie. 1958.  298 pag. Hard cover met zwart linnen rug. Lees- bibliotheek (Landegem,R'dam) uitgave(neutrale  buitenzijde). In goede staat. 3,=

tn_Vroolijkedichtkunst.jpg

1685.De vroolijke dichtkunst (humor en ironie uit de neder- landsche poezie)-verzameld en ingeleid door C.C.S.Crone.  Uitg.; Bosch & Keuning,Baarn.  1ste dr. 1938. Soft cover.  88 pag.  Libellen Serie nrs.350/360.  In mooie staat.  4,=

tn_Ozitdatzovz.jpg

1686.O zit dat zo? (Sociale vraagbaak)  Uit:Stichting Ivio, A'dam C.  11e dr.  1954. Geniet boekje.  48 pag. In goede staat. 2,50

 

tn_Nietiederesoldaatsneuveltvz.jpg

1687.Niet iedere soldaat sneuvelt -Job Sytzen. Uitg.:A.W.Sijthoff.  1ste dr. 1954. 289 pag.  Hard cover met stofomslag(E.Wijnans).  Speelt zich af in de soldatenwereld van Semarang,Ned.Indie 1946/48. In mooie staat.  5,=

tn_VliegtuigenvandeAmerikaanseluchtmacht.jpg

1688.Vliegtuigen van de Amerikaanse Luchtmacht- A.P.de Jong/P.A.de Jong. Uitg.:Born N.V.  2de dr. 1954. Soft cover.  84 pag. Serie moderne oorlogsvliegtuigen nr.2.  Met 77 foto's. In mooie staat.  3,=

 

 

tn_VliegtuigenvandeEngelseluchtmacht.jpg

1689.Vliegtuigen van de Engelse Luchtmacht-A.P.de Jong/P.A. de Jong. Uitg.:Born N.V. 1ste dr.  1955. Soft cover.  84 pag. Serie moderne vliegtuigen nr.3.  Met 60 foto's. In mooie staat. 3,=

 

 

 

tn_PITalmanak19611962vz.jpg

1690.PIT(protestants interkerkelijk thuisfront) almanak 1961/1962.  48  pag. Geillustreerd met foto's . Op voorzijde haven Harlingen. In goede staat.  3,=

 

 

tn_Modernhandwevenopkleineengrootetoestellen.jpg

1691.Modern Handweven op kleine en groote toestellen-Jo Dros-de Jong. Uitg.:Kluwer.  1ste dr. 1934. Soft cover.  96 pag.+ 30 pag.illustraties. In mooie staat. 5,=

 

 

tn_OostelijkFlevolandvz.jpg

1692.Oostelijk Flevoland. Uitg.:Directie van de Wieringermeer(IJsselmeerpolders) ,Zwolle.  1961.  Soft cover. 153 pag. + 38 pag.reklame. In mooie staat.  3,=

 

 

 

tn_Nachtzondereinde.jpg

1693.Nacht zonder einde (Night without end)-Alistair Maclean. Uitg.:Elsevier.  2de dr. 1961. Hard cover met stofomslag (van Looy).  263 pag. In mooie staat.  4,=

tn_KindvanAlbion.jpg

1694.Kind van Albion (England made me)-Graham Greene. Uitg.: Arbeiderspers.  1ste dr. 1952.  287 pag. Hard cover met stofomslag(C.J.Kelfkens). Band: H.Salden. In mooie staat. 4,=

tn_Hoekrijgikmijnrijbewijs.jpg

1695.Hoe krijg ik mijn rijbewijs -H.J.Peppink. Uitg.:Kosmos i.s.m. ANWB. 11 de dr.  1955. 81 pag. Soft cover met flappen. In mooie staat.  3,=

tn_ZevenjaarRepublikIndonesia.jpg

1696.Zeven jaar Republik Indonesia. Uitg.:Information Service Indonesia,Den Haag. 1ste dr. 1952.  186 pag. Soft cover.  Geillustreerd met foto's. In mooie staat.  4,=

tn_Studentenleven.jpg

1697.Studentenleven-Klikspaan. Uitg.:A.W.Sijthoff.  6de dr.  1902.  343 pag. Illustr.:Johan Braakensiek. Hard cover. In mooie staat.  4,=

 

tn_Studenten-Typen-1.jpg

1698.Studenten-Typen - Klikspaan. Uitg.:A.W. Sijthoff.  8ste dr. 1902. 287 pag. Illustr.: Johan Braakensiek. Hard cover. In mooie staat. 4,=

 

tn_Oorlogsschepenvanvandaag.jpg

1699.Oorlogsschepen van vandaag - L.L. von MunchinUitg.;C.V.Uitg. v/h C.de Boer jr.,A'dam. 1ste dr. 1949. Hard cover.  135 pag.  Formaat:16 x 23,5 cm. Geillustreerd met veel foto's . In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

 

tn_Vrienddeshuizesvz.jpg

1700.De Vriend des Huizes. Ingebonden 28ste jaargang  1910. Hard cover.  768 pag. Uitg.: Neerbosch' Boekhanden. In mooie staat. 7,=

 

 

 

tn_JongeVrouwgeillustreerdchristelijktijdschrift19271928.jpg

1701.De Jonge Vrouw. Geill. christelijk tijdschrift(voor de vrouwelijke jeugd ter voorbe- reiding van de taak der vrouw in huis en maatschappij). Inge- bondenjaargang  1/10 1927 tot 1/10 1928.  336 pag. Uitg.: Bosch & Keuning,Baarn. Hard cover. In mooie staat.  6,=

tn_BloemlezinguitdenFriescheLusthofvz.jpg

1702.Bloemlezing uit Starters Friesche Lusthof(en andere gedichten)van Jan Janszoon Starter. Uitg.:W.Eekhoff, Leeuwarden. 1ste dr. 1862. Hard cover. 139 pag. Keur van minnedichten,huwelijkszangen enz. In mooie staat. 4,=

tn_Frankrijkalstoeristenlandvz.jpg

1703.Frankrijk als toeristenland (zijn geneeskrachtige bronnen en vacantieoorden)-Huib Neumann. . Uitg.:ANWB Toeristenbond voor Nederland. +/- 1940. Soft cover. 254 pag. Formaat:18x26 cm. Vol foto's en advertenties. In mooie staat. 6,=

tn_Nederlandscheboek1930vz.jpg

1704.Het Nederlandsche Boek 1930. Uitg.:Nederlandsche Uitgeversbond Amsterdam. Soft cover. 221 pag. In mooie staat. 6,=

 

 

 

tn_Nederlandscheboek1931vz.jpg

1705.Het Nederlandsche Boek 1931. Uitg.:Nederlandsche Uitgeversbond Amsterdam. Soft cover.  425 pag. In mooie staat. 6,=

 

 

tn_17kansspelen.jpg

1706.17 kansspelen (Hazardspelen)-A.B.van Tienhoven. Uitg.:H. Meulenhoff Amsterdam. 1955. Soft cover.  95 pag. In mooie staat. 3,=

tn_InsKoningswapenrok.jpg

1707.In 's Konings Wapenrok. Uitg.:Contack Commissie Gereformeerde Garnizoenskerken. Geniet boekje. Jaren 50.  54 pag. Omslag en illustr.:H.Hobbeling, Enschede. In mooie staat.  3,=

tn_Boeren-Herfst.jpg

1708.De Boeren(Herfst)- Wadyslaw St.Reymont. Uit het pools vertaald door:M.L.Auerbach. Uitg.: Scheltens & Giltay,A'dam. 2de dr.  298 pag. Hard cover.  In mooie staat.  3,=

tn_Boeren-Lente.jpg

1709.De Boeren(Lente). 383 pag. Uit het poolsch vertaald door :A.E.Boutelje. zie verder nr.1708. In mooie staat. 3,=

 

tn_Boeren-Winter.jpg

1710.De Boeren(Winter). 327 pag. Uit het poolsch vertaald door:A.E.Boutelje. zie verder nr.1708. In mooie staat. 3,=

 

tn_Boeren-Zomer.jpg

1711.De Boeren(Zomer). Uit het poolsch vertaald door:Gustaaf van Eycken. 312 pag. zie verder nr.1708. In mooie staat. 3,=

 

 

 

 

tn_OnzevliegersinIndie.jpg

1712.Onze vliegers in Indie (de geschiedenis der Indische lucht- vaart van haar aanvang tot de capitulatie van Bandoeng in 1942) -C.C.Kupfer. Uitg.:Boom Ruygrok, Haarlem. 1ste dr.  1946. Hard cover met stofomslag.  358 pag. Serie: Vliegwereld Bibliotheek nummer drie. In mooie staat. 6,=

tn_Achtergroenehorren.jpg

1713.Achter groene horren- J.van Oudshoorn(=Jan Koos Teylbrief) Uitg.;L.J.Veen,Amsterdam.  2de dr. 171 pag. Hard cover. In mooie staat.  3,=

 

 

 

 

tn_Kennisdernatuurvoormeisjes.jpg

1714.Kennis der natuur voor meisjes-P.de Jong en G.G. van Wagensveld. Uitg.:Joh.Ykema, 's Gravenhage. 1st dr. 1902. Serie:Onze Herhalingsschool.  Eerst cursus. Soft cover.  78 pag. In mooie staat. 2,50

 

 

tn_Nederlandinbeeld.jpg

1715.Nederland in beeld- G.J.Claudemans,J.A.de Lint en J.S.Verburg. Uitg.:Joh.Ykema's U.M.,'s Gravenhage. 1924. 4de herziene druk. Soft cover.  56 pag. Met 6 kaartjes en 60 plaatjes. Serie: Zien-Onthouden. In mooie staat.  3,=

tn_NieuwRekenboek.jpg

1716.Nieuw Rekenboek-E. Vrieze/J.C.van Goudoever/ P.van der Stoel.  Elfde stukje. B. 7e leerjaar eindonderwijs. Uitg.; G.B.van Goor Zonen's U.M. 1930. Soft cover.  71 pag. In mooie staat. 2,50

 

tn_DoorOorenOogenHandnaarDenkenenExpressie.jpg

1717.Door Oor en Oog en Hand naar Denken en Expressie (natuurlijke historie) -A. Groen en E.Wolthuis. Uitg.: J.B. Wolters. Soft cover.  60 pag. Formaat:20,5 x 29,5 cm. In mooie staat. 4,=

 

tn_ZookendeikdeMaasstad.jpg

1718.Zoo kende ik de Maasstad (gefotografeerde herinneringen  aan het oude Rotterdam,met voorwoord en verklarenden tekst van ch.A.Cocheret). Uitg.; Importhuis gebr.Spanjersberg, R'dam i.s.m.reclamebureau De Schekel,R'dam. 1941.  131 pag. formaat:23,5 x 33,5 cm. In mooie staat. 4,=

 

tn_RotterdamdepoortnaarEuropa.jpg

1719.Rotterdam de poort van Europa(geschiedenis van haven en handel van Rotterdam)-J.Schraver en 10anderen. Uitg.:Ad.Donker, R'dam. 1946. Hard cover.  304 pag. Formaat:20,5 x 31 cm. geillustreerd met veel fot's,tabellen,kaartjes enz. In mooie staat.  4,=

 

tn_FamilieenKennissen-1.jpg

1720.Familie en kennissen -Fr.Haverschmidt. Uitg.: H.A.M.Roelants,Schiedem. 3de dr.  1894.  268 pag. Met illustratieen naar teekeningen van J.Hoynck van Papendrecht en een portret door Therese Schwartze. In mooie staat.  5,=

 

tn_DagstoelnaastdetafelJPG.jpg

1721.Dag stoel naast de tafel- Paul van Ostaijen. Programma van fragmenten uit het Muzikaal Plastisch Literair oeuvre van de Vlaamse expressionistische dichter. Gespeeld door Arena/ De Niuwe Komedie. 1969. Soft cover. 64 pag. In mooie staat. 2,50

tn_FrankrijksnederlaagJPG.jpg

1722.Frankrijks nederlaag- Max van Poll.  Uitg.:Boekdrukkerij Helmond. 1ste dr. 1945. Soft cover met stofomslag. 123 pag. In mooie staat.  4,=

 

 

 

tn_KasteeleninNederlandvzJPG.jpg

1723.Kasteelen in Nederland ,havezathen, staten,stinsen enz. Uitg.:Ned.Toeristenbond (ANWB K2193) 1943. Soft cover.  88 pag. In mooie staat. 2,50

 

tn_DitisAmersfoortvzJPG.jpg

1724.Dit is Amersfoort. Uitg.: Contact A'dam. Serie:Contact Foto Pockets. Tekst:H.Molendijk (burgemeester van Amersfoort). Foto's:Cas Oorthuys. 1960.  96 pag. In mooie staat.  5,=

tn_Geillustreerdeschoolflora1919.jpg

1725.Geillustreerde Schoolflora voor Nederland-H.Heukels. Uitg.:P.Noordhoff,Groningen. 7de dr. 1917.  923 pag. Hard cover. Met 1638 afbeeldingen. In mooie staat.  4,-

tn_OudeHuisvriendjaargang1885.jpg

1726.(Goeverneur's)Oude Huisvriend(gemengde lectuur voor stad en land). Jaargang 1885(ingebonden 12 maandelijkse aflev.) 590 pag. Neutrale buitenzijde (hard cover). In goede staat. 5,=

tn_TomDickenHarryvz.jpg

1727.Tom,Dick en Harry- J.H.Huizinga. Uitg.:The Netherlands Publishing Company Ltd. ,London.  1ste dr, 1944.  144 pag. Illustr.en omslag:Jan Hoowij. Soft cover. In mooie stat.  4,=

tn_HandleidingvanhetKaatsen.jpg

1728.Handleiding van het kaatsen- G.Jellema. Uitg.:Osinga,Drachten. 1ste dr. 1947.  149 pag. Soft cover. In goede staat.  4,=

 

 

tn_Gevaarlijkeopdrachtenengeheimemissiesdeel1.jpg

1729.Gevaarlijke opdrachten en geheime missies(van spionnen ,agenten en soldaten in de tweede wereldoorlog) deel I. Uitg.: Reader's Digest. 1979. 350 pag. Hard cover met stofomslag. In goede staat. 4,=

tn_Gevaarlijkeopdrachtenengeheimemissiesdeel2.jpg

1730.  Zie nr.1729 deel 2. 1979. 350 pag. Hard cover met stof omslag. In goede staat. 4,=

 

 

 

tn_PrinsBernhardzijnplaatsenfunctieindemodernemonarchie.jpg

1731.Prins Bernhard(zijn plaats en functie in de moderne monarchie) -Alden Hatch. Een geautoriseerde biografie. Uitg.:H.J.W.Becht.  1ste dr. 1962.  349 pag. Hard cover met stofomslag. In mooie staat. 5,=

 

tn_Oorlogsvliegtuigenderbelligerenten.jpg

1732.Oorlogsvliegtuigen der Belligerenten-J.G.W.Zegers. Uitg.:Born,Assen.  9de dr. 1942. Soft cover.  157 pag. Vol met foto's van vliegtuigen en statistieken. In mooie staat.  6,-

 

tn_Museumdesdoods.jpg

1733.Het museum des doods( Suspect)-Gerard Fairlie. Uitg.: A.W.Bruna U.M. 1ste dr. 1930. Hard cover.  258 pag. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_Ophetlaatsteogenblikvz.jpg

1734.Op het laatste ogenblik (I sista ogonblicket)-Thore Ericsson. Uitg.:J.Philip Kruseman,Den Haag.  1ste dr. 1946.  Hard cover met stofom- slag.  243 pag. In mooie staat. 4,=

tn_Vacantie-notitiesuitFrieslandvzJPG.jpg

1735.Vacantie-notities uit Friesland - H.C.van Dockum. Uitg.: Torenlaan, Assen. 2de dr.  1941. Soft cover.  111 pag. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_BillymijnzoonvzJPG.jpg

1736.Billy mijn zoon(Triumpf of love)-Leona S.Bruckner. Uitg.: A.W.Bruna & Zoon.  1ste dr. 1954. Hard cover met stofomslag.  260 pag. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_AnthonyvanDiemen.jpg

1737.Anthony van Diemen (van bamkroetier tot landvoogd)- K.Norel. Uitg.:Zomer & Keuning's U.M.(nr.K2492). 1ste druk. 1942. Hard cover met stofomslag.  155 pag. In mooie staat.  3,=

 

 

tn_TachtigjaarNederland.jpg

1738.Tachtig jaar Nederland (1880-1960)-M.Goote. Uitg.: J.H.Kok,Kampen. 1ste dr. 1963.  176 pag.  Geillustreerd met foto's. Schets van de ontwik- keling op politiek,sociaal en economisch gebied. In mooie staat.  3,=

tn_TeruguitdehelvanBuchenwald.jpg

1739.Terug uit de hel van Buchenwald-K.R.van Staal (gevangene nr.22046 concentratie kamp Buchenwald). Uitg.: Nieuwe Wieken,Amsterdam. Soft cover.  1945. 48 pag. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_Inhetconcentratiekamp.jpg

1740.In het concentratiekamp -Ds.J,van Raalte(Ermelo). Uitg.:T. Wever,Franeker. 1ste dr. 1945. Hard cover,linnen rug.  84 pag. In goede staat. 4,=

 

 

 

tn_SprakeenSprokevanhetjaar.jpg

1741.Sprake en sprike van het jaar-R.J.de Stoppelaar. Uitg.: A.G.Schoonderbeek,Laren.  1ste dr.  1929. 231 pag. Hard cover linnen omplakt. Geillustreerd met foto's. In mooie staat. 4,=

 

 

tn_MaassluiserjongenwordtMinister-President.jpg

1742.Een Maassluiser jongen wordt Minister President (Het leven van Abraham Kuyper 1837-29 october-1937)-O. de Moor en  A.M. de Moor Ringnalda. Uitg.: Callenbach.  1937.  80 pag. met foto's. Soft cover. In mooie staat.  3,=

 

 

tn_Nederlandalspolderland.jpg

1744.Nederland als polderland-Dr. A.A.Beekman. Uitg.:W.J.Thieme, Zutphen. 2de dr.  1915.  475 pag. + 6 uitvouwbare kaarten. Hard cover. In mooie staat. 6,=

 

 

tn_alseenvlamindestorm.jpg

1745.Ale een vlam in de storm (deel II van Gone with the wind) -Margaret Mitchell.  Uitg.:Zuid Holl.U.M. 28ste dr. 1938. Hard cover met stofomslag.  328 pag. Illustr.en omslag:Anton Pieck. In mooie staat.  4,=

tn_GriekenenTrojanen.jpg

1746.Grieken en Trojanen(de ondergang van Troje)-Laura Orvieto. Uitg.:W.J.Thieme & Co. ,Zutphen.  1ste dr. 1927. Hard cover. 194 pag. In mooie staat.  4,=

 

tn_Franscheomwenteling.jpg

1747.De fransche omwenteling -R.A.Oosterjout. Uitg.:Cohen Zonen,Amsterdam. Hard cover. 469 pag. In goede staat. 4,=

 

 

tn_Regenboog.jpg

1748.De regenboog(The rainbow) -D.H.Lawrence. Uitg.:Contact, Amsterdam.  2de dr. 1969. Hard cover met stofomslag(A.Jagten- berg).  509 pag. In mooie staat.  4,=

 

tn_KaatseninFriesland.jpg

1749.Kaatsen in Friesland (Het spel met de kleine bal door de eeuwen heen)- J.J.Kalma. Uitg.:T.Wever, Franeker.  1ste dr. 1972. Hard cover met stofomslag. Serie: Fryske Academy nr.412.  291 pag. Met veel foto's. In mooie staat.  4,=

tn_WonderwereldderBiologie.jpg

1750.De wondere wereld der biologie-Dr.W.M.Kruseman. uitg.:Bosch & Keuning. 5de dr.  1949. Hard cover met stofom- slag.  368 pag. Met 34 foto afbeeldingen en 73 tekeningen. Band en omslag:J.de Vries.  In mooie staat. 4,=

tn_Neerlandspenenstift1891.jpg

1751.Neerland's Pen en Stift( verzameling van Nederlandsche letterkundige kunstwerken). Redactie:J.ten Brink/H.J. Schimmel/Joan Berg/J.Hoynck van Papendrecht en F,H.Kaemmerer. Uitg.:Elsevier,A'dam. 1891. Hard cover.  640 pag. Geillustreerd door  Nederlandsche Kunstenaars. In mooie staat.  6,=

tn_Visserslatijn.jpg

1752.Visserslatijn(Belevenissen en overpeinzingen van een hengelaar) -Willem van Marendorp. Uitg.:J.A. Boom en Zoon,meppel.  2de dr. 1960. Hard cover met stofomslag. 155 pag. In mooie staat.  3,=

 

 

 

tn_ZeesleepvaartAhoybibliotheek.jpg

1753.Zeesleepvaart-C.J.M. van der Heide en J.Dubbeld. Uitg.; Wyt,Rotterdam. Serie:Ahoy Bibliotheek. Hard cover.  +/- 1948.  100 pag. Geillustreerd met foto's,tekeningen en kaarten. In mooie staat. 4,=

 

 

 

tn_kenjedieJPG.jpg

1754.Ken-je-die-?(een bundeltje volkshumor uit de oorlogs jaren)-Henri van de Weg.   Uitg.:D.A.V.I.D. , Amsterdam. 2de dr. 1945. Hard cover.  69 pag.  Omslag:Maarten Toonder.  In mooie staat.  7,=

 

 

 

tn_IndrukkenvaneenTotokindischetypenenschetsen.jpg

1755.Indrukken van een Totok(indische typen en schetsen) -Justus van Maurik. Uitg.:van Holkema & Warendorf,A'dam.  3de dr. 1897. Hard cover.  408 pag. Met +/- 200 illustraties naar oorspron- kelijke opnamen en naar teekeningen van Johan Braakensiek en W.O.J.Nieuwenkamp. In mooie staat.  6,=

tn_Voortjongevolkje-1.jpg

1756.Voor't Jonge Volkje ( Geillustreerd Tijdschrift voor de jeugd). Redactie:S.Abramsz m.m.v. verschillende letterkundigen en kinderschrijvers.  Uitg.:P.van Belkum Az.,Zutphen.  64ste deel. 1911.  284 pag.  Met een gekleurde plaat en vele houtsnee-platen. In mooie staat.  7,=

 

tn_Materialenkennisvoorautomonteurs.jpg

1757.Materialenkennis  voor automonteurs-P.J.M.Gerris. Uitg.:A.Kemperman. Serie: Automobiel-,motorrijwiel- en rijwieltechniek voor het Nijverheidsonderwijs deel 6. Soft cover.  69 pag. 1949. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_Ivanovsdetectivealbum11.jpg

1758.Ivanov's Detective Album nr.11. 4 FBI thrillers.  4x48 pag. Soft cover. 1965. In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

 

tn_Finlandvz.jpg

1759.Finland/La Finlande/ Finnland. 3 talig (engels, frans,duits)fotoboek. Uitg.: Anglo- Italian Publication,London,Uk. 1ste dr. 1950. Hard cover met stofomsl.  Formaat:18x24,5 cm. In mooie staat.  6,=

 

tn_KinderendiewijwensenvzJPG.jpg

1760.Kinderen die wij wensen- T.Blankenstijn Biersma en H.F. Fortuin Blitz. Uitg.:N.V.S.H.  1ste dr. 1956.  62 pag. In mooie staat.  4,=

 

 

 

tn_ZelfwassenJPG.jpg

1761.Zelf wassen(Handleiding voor de volledige behandeliing van de was)-W.J.G.Hoffman. Uitg.:Kosmos,A'dam. Serie: Weten en Kunnen nieuwe reeks no.231. Soft cover. 7de dr. 1955.  72 pag.Met 8 fotografische afbeeldingen.  In mooie staat. 2,50

tn_ZowerktdeTelevisie.jpg

1762.Zo...werkt de Televisie (La television...mais c'est tres simple)-E.Aisberg. Uitg.:A.E. Kluwer. Derde herziene druk. 1959.  223 pag.  Soft cover. 20 vlotte causerieeen die de werking van de moderne televisiezenders en -ontvangers uiteenzetten. In mooie staat.  3,=

tn_ElisabethofdePoolscheBannelingeninSiberie.jpg

1763.Elisabeth of de Poolsche bannelingen in Siberie-naar het fransch van Mevrouw S.Cottin. Uitg.:Kluitman.  1ste dr.  +/- 1900. Hard cover.  106 pag.  In mooie staat.  4,=

 

tn_EigenpotjebuitenkokenJPG.jpg

1764.Eigen potje buiten koken (200 eenvlams gerechten voor tent, Caravan,picknick en barbecue). Uitg.:ANWB.  193 pag. Hard cover. Incl.woordenlijst in 6 talen voor kopen levensmiddelen in het buitenland. In mooie staat.  3,=

tn_OnzerijsttafelJPG.jpg

1765.Onze rijsttafel-Emma W.K.Steinmetz.  Uitg.:C.A.J. van Dishoeck. 13de dr. 1964. 102 pag. In mooie staat.  3,=

 

 

tn_Romanvaneenmotor.jpg

1766.De roman van een motor (het leven van den uitvinder Rud.Diesel)-Eugen Diesel. Uitg.:A.J.G.Strengholt's U.M. ,A'dam. 1ste dr.  1940. Hard cover. 288 pag.  Illustr.v.z.: M.Strop Jr. In goede staat.  3,=

tn_PractischekonijnenteeltJPG.jpg

1767.Practische konijnenteelt -R.Stenhuis. Uitg.:Kosmos,A'dam. Serie:Weten en Kunnen nieuwe reeks  no.220.  6de dr.  1949. Soft cover.  64 pag. Met 14 foto's en tekeningen. In mooie staat. 3,=

tn_PraktischekonijnenteeltJPG.jpg

1768.Praktische konijnenteelt -R.Stenhuis. Uitg.:Kosmos,A'dam. Serie:Weten en Kunnen nieuwe reeks no.220. 8ste dr. 1959. Soft cover. 60 pag. Met 10 foto's en 4 tekeningen. In goede stat. 2,=

tn_StrandingenenreddingenrondheteilandVlieland.jpg

1769.Strandingen en  red- dingen rond het eiland Vlieland -Jan Houter. Uitg.;Wereldven- ster,Baarn. 1ste dr. 1977. 66 pag. geillustreerd metv foto's. In mooie staat.  3,=

 

tn_HoemaaktmengoedekunstlichtfotosJPG.jpg

1770.Hoe maakt men goede kunstlichtfoto's-H.Kammerer. Uitg.:Agfa. jaren 30. Geniet boekje.  40 pag. In mooie staat.  4,=

tn_FryskLieteboekjeforelrsenientsjiendeUtjefteJPG.jpg

1771.Frysk Lieteboekje for eltsenien. Utjown:Selskip  for Fryske Tael en Skritenkennise  Tsjiende  utjefte. 1924(R.van der Velde op e' Nijested to Ljouwert. Paperbach.  78 pag. In mooie staat.  4,=

 

tn_FryskLieteboekjeforelrsenienalfteUtjefteJPG.jpg

1772.omschrijving zie nr. 1771. Alfde utjefte,1933.  88 pag. In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

tn_WatschaftdepotJPG.jpg

1773.Wat schaft de pot: Goede raad voor heerlijk vleesgebraad -G.Rietveld. Uitg.:U.M.De Gelderlander,Nijmegen.  5de druk. +/- 1950. Paperback gelamineerd.  66 pag. +-- 175 recepten. In mooie staat.  3,=

 

tn_DoodinTexasvz.jpg

1774.De dood in Texas(De Amerikaanse tragedie)- Hans Habe.  Vertaling:Hans de Vries. Uitg.:Forum Boekerij,Den Haag. 1ste dr. 1964. 281 pag. Hard cover met stofomslag. Over de moord op Kennedy. In mooie staat.  5,=

tn_Suderkrus.jpg

1775.Suderkrus(Yndyske sketsen)- Nycle J.Haisma. Uitg.: Brandenburgh & Co.,Snits. Twade printinge. 1947.  176 pag. Hard cover met stofomslag. foarwurd: J.Piebenga. In goede staat.  3,=

tn_Efterittried.jpg

1776.Efter it tried-Haftling nr. 10039(=R.W.van Tuinen). Uitg.: A.J.Osinga ,Boalsert.  1ste dr. 1946.  95 pag. Hard cover. In mooie staat.  5,=

 

tn_Vankusttotkust.jpg

1777.Van kust tot kust- Rudolf van Reest. Uitg.:Oosterbaan & Le Cointre,Goes. 1ste dr. 1948. Reis door Amerika. Geillustr. met foto's.  254 pag. Hard cover. In mooie staat.  4,=

tn_JunglePimpernelschutblad.jpg

1778.Jungle Pimpernel:Con- troleur BB-Anthony van Kampen. Uitg.:C.de Boer jr., Amsterdam. 7de dr. 1951. Uitleen bibliotheek uitgave. 342 pag.  Hard cover. In mooie staat. 3,=

 

 

tn_HoedezoonvandenpionierpresidentwerdAbrahamLincoln.jpg

1779.Hoe de zoon van den pionier president werd(het leven van Lincoln)-A.C.de Zwart. Uitg.: Callenbach. 2de dr. 1930. 273 pag.  Illustr.:Isings. Hard cover met stof omslag. In mooie staat. 4,=

 

 

 

 

tn_ElfstedentochtJefLast.jpg

1780.Elfstedentocht-Jef Last.  Uitg.: A.R.B.O. A'dam  1ste dr. 1941. Hard cover met stofomslag.  313 pag. Illustr.:Jelle Troelstra. In mooie staat. 9,=

 

 

 

 

 

tn_PrinsenjachtPietHein.jpg

1781.Het prinsenjacht Piet Hein. Uitgegeven door H.A.M.Roelants ,Koninklijke Nederlandsche Boekdrukkerij,Schiedam m.m.v. Technische Commissie belast met den bouw van het prinselijk jacht.  1937. Soft cover. 69n pag. Formaat:22x29 cm. Met veel foto's. Op achterplat 4 slags uitvouwbare foto. In mooie staat. 6,=

 

 

tn_DetectiveOmnibusvz-2.jpg

1782.Detective Omnibus. Uitg.:Het Spectrum. 1964. Hard cover met stofomslag.  991 pag.

Stteds weer klaverboer-Edgar Wallace/Dodelijk akkoord- Ngaio Marsh/Te veel koks-Rex Stout/Liefde met voorbedachte rade--Josephine Tey/De dode moordenaar-Ursula Curtiss. In mooie staat. 6,=

tn_HelenhemelvanDachauJPG.jpg

1783.Hel en hemel van Dachau (Gevangene 30650)-Ds.J. Overduin. Uitg.:J.H.Kok, Kampen.  3de dr. Hard cover met stofomslag.  267 pag. In mooie staat.  5,=

 

 

 

 

tn_ZoweesdaneenColumbusvz.jpg

1784.Zo wees dan een Columbus (met een Ford door de woestijn)- Ella k.Maillart. Oorspronkelijke titel: The Cruel Way. Uitg.: Republiek der Letteren,,A'dam.  1ste dr. 1949. Hard cover met stof omslag.  257 pag. Band en omslag: M.Kempers.  Reis van Geneve naar Kaboel. In mooie staat.  7,=

tn_WaterwindenvuurTexelindebrandingJPG.jpg

1785.Water,wind en vuur( Texel in de branding)-K.Norel. Uitg.;  La Riviere en Voorhoeve,Zwolle.  1ste dr. 1970.  232 pag. Hard cover met stofomslag.  In goede staat. 4,=

 

 

tn_TalexvzJPG.jpg

1786.Talex(Compendium van de talen  en de exacte vakken)- J.Hoekstra en  Jos.Weijden. Uitg.;J.Schenk,Maastricht. Hard cover 2de herziene druk. +/- 1959. In mooie staat.  7,=

 

tn_ZaakvanJPG.jpg

1787.De zaak van....-Eric G.Koch. Uitg.;van Holkema & Warendorf. +/- 1962. Soft cover gelamineerd.  165 pag. 20 losse verhalen. In mooie staat.  3,=

 

 

tn_MoordinminiatuurJPG.jpg

1788.Moord in miniatuur- Pim Hofdorp. Uitg.:W.van Hoeve, 'sGravenhage. 2de dr.  1962.  172 pag. Serie:Haagse Mysteriereeks. Teken.:Ton van Riel. Soft cover.  In mooie staat. 3,=

 

 

tn_NavijftigjaarJPG.jpg

1789.Na vijftig jaar(noodige en overbodige opheldering van de  Camera Obscura)-Hildebrand.  Uitg.:LF.Bohn,Haarlem. 1ste dr. 1887. Hard cover. 215 pag. In goede staat. 4,=

 

 

tn_LiberAmicorumFrederikvanEedenvz.jpg

1790.Liber Amicorum dr. Frederik van Eeden. Uit.; Maatschappij tot verspreiding van Goede en Goekoope Lectuur(Wereldbibliotheek). Aangeboden t.g.v.zijn zeven- tigsten verjaardag 3 april 1930. Hard cover. 212 pag. In goede staat. 7,=

tn_VerwoestelevensJPG.jpg

1791.Verwoeste levens- Paul Grabein. Uitg.:N.J.Boon, Amsterdam. 1ste dr. Serie: Bibliotheek van De Prins. Hard cover.  160 pag. In goede staat.  3,=

 

 

tn_ZeeslaaptnietJPG.jpg

1792.De zee slaapt niet- Age Scheffer. Uitg.:Arbeiderspers . 1ste dr. 1957. Hard cover met stofom- slag.  268 pag. ARBO serie. Stofomslag:J.W.Heyting en Helmut Salden. In mooie staat.  4,=

tn_SchuimenasJPG.jpg

1793.Schuim en as-J. Slauerhoff. Uitg.:Nijgh &^ Van Ditmar. 7de dr. 1959. 142 pad. Serie:Nimmer Dralend nr.49. Hard cover met stofomslag. In goede staat. 2,50

tn_tweedemanJPG.jpg

1794.De tweede man-Herman van Dijk. Uitg.:Bosch & Keuning. 1ste dr.  +/- 1950. Serie:Opgangboek.  Hard cover met stofomslag. In mooie staat.  4,=

tn_TinnensoldaatJPG.jpg

1795.De tinnen soldaat-Rie van Rossum. Uitg.:Bosch & Keuning, Baarn. 1ste dr.  1946.  244 pag. Hard cover met stofomslag. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_CeliaGarth.jpg

1796.Celia Garth(een romantisch vrouwenleven tijdens de Ameri- kaanse Vrijheidsoorlog)-Gwen  Bristow. Uitg.:Zuid Hollandsche U.M.. Cultuurserie. Hard cover met stofomslag(Karel Links).  316 pag. In mooie staat. 5,=

tn_IksnaknaardendagvolvanroodwitenblauwJPG.jpg

1797.Ik snak naar den dag vol van rood,wit en blauw. Uitg.; Voorhoeve,Den Haag. 1ste dr. 1946.  43x liederen met muziek.  Hard cover.  92 pag. In mooie staat. 3,=

 

tn_WieuwerdenzijnhistorieJPG.jpg

1798.Wieuwerd en zijn historie. Uitg.:Nieuwsblad  van Friesland, Heerenveen. 7de dr. 1949.  Soft cover.  99  pag.  In mooie staat. 3,=

 

tn_HeiendennenJPG.jpg

1799.Hei en dennen-E. Heimans en Jac.P.Thijsse.  Uitg.: W.versluys, Amsterdam. 3de dr. 1913. 223 pag. Hard cover.  Met twee gekleurde platen en honderd andere illustra- ties. In goede staat.  3,=

tn_ZoowordtueengoedverzamelaarJPG.jpg

1800.Zoo wordt u een goed verzamelaar-Jan van Mander. Uitg.: Maandblad Succes. Kanarie boekje nr.143.  63 pag.  In mooie staat. 2,=

 

tn_TentoonstellingdeamerikaanscheluchtstrijdkrachtenAmsterdamvzJPG.jpg

1801.Tentoonstelling Amsterdam 22 october -22  november 1945:De Amerikaan sche Luchtstrijdkrachten.  opgezet door De Bijenkorf. geniet boekje, 30 pag.  Formaat:11,5 x 16,5 cm. In mooie staat. 5,=

tn_HeervanSilberbergJPG.jpg

1802.De heer van Silberberg -Meta Schoepp. Uitg.:jacob van Campen,A'dam. 1ste dr.  1918. Serie:Feuilleton  Bibliotheek nr. 17. Hard cover.  283 pag. In mooie staat.  3,=

tn_Goudenrace.jpg

1803.De gouden race (vijftig jaren  luchtvaart in woord en beeld)-H.J. Waalwijk. Uitg.: Zuid Holl.U.M., Den Haag.  1ste dr. 1953.  Soft cover met stofomslag.  16 pag.tekst + 32 pag. illustr.met tekst. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_GlascultuurJPG.jpg

1804.Glascultuur(Roman uit het tuindersleven)-Rudolf van Reest.  Uitg.:Bosch & Keuning,Baarn. 1ste dr.  1947. Hard cover met stofom- slag.  211 pag.  In mooie staat.  5,=

 

 

 

 

tn_Vliegerhandboek1935JPG.jpg

1805.Vliegerhandboek(het vliegen in theorie en practijk) -J.A.Bach(vlieger KLM en redacteur van Vliegwereld). Uitg.:Wed.J.Ahrend & Zoon, Amsterdam.  Leren soft cover omslag. 1ste dr. 1935. Met 139 afbeeldingen naar foto's en tee- keningen. In mooie staat.  8,=

tn_Amerikasvleugelsvz.jpg

1806.Amerika's Vleugels. Uitg.:Informatiedienst der Vereenigde Staten.  nr. US 936 DU.  +/- 1944. Soft cover.  22 pag. boek in stripvorm. 19x25,5 cm. In mooie staat.  9,=

 

 

tn_KamaSutra.jpg

1807.Kama Sutra(erotische kunst uit het oude India). Ingeleid door: Marc de Smedt. Uitg.:Icob.Alphen aan de Rijn.  1980. Hard cover met stofomslag.  108 pag. In mooie staat. 5,=

 

 

 

tn_Blinkendeverten-1.jpg

1808.Blinkende verten-R.J.de Stoppelaar. Uitg.:L.J.Veen's U.M. A'dam. Hard cover linnen omplakt. 266 pag. Illustr.:H.Verstijnen. +/- 1930. In mooie staat. 4,=

 

 

 

tn_tIsmijnbroeder.jpg

1809.'t Is mijn broeder(This my brother)-Argye M.briggs. Uit het amerikaans vertaald door Nel  Bergmans. Uitg.: J.H.Kok, Kampen. 1ste dr.  +/- 1950. Hard cover met stofomslag.  216 pag.  Illustr.:J.de Vries. In mooie staat. 4,=

tn_Tabak.jpg

1810.Tabak-Max Meulemans. Uitg.:gebr.Zomer & Keuning's U.M.,Wageningen. 1ste dr.  +/- 1942. Hard cover. 156 pag. In mooie staat.  3,=

 

 

 

 

tn_PrettigindeomgangJPG.jpg

1811.Prettig in de omgang- herbert N.Casson. Uitg.:Maandblad Succes. Kanarieboekje nr.16.  64 pag. +/- 1951. In mooie staat. 2,=

 

tn_EigenzaakbeginnenJPG.jpg

1812.Een eigen zaak beginnen -H.Pieterse. Uitg.:Maandblad Succes. Kanarieboekje nr.181. +/-  1951. 64 pag. In mooie staat. 2,=

,

tn_ZokuntusnellerrekenenJPG.jpg

1813.Zo kunt u sneller rekenen- J.B.J.Spaan. Uitg.:Maandblad Succes. .Kanarieboekje nr.185.  59 pag.  +/- 1951. In mooie staat. 2,=

tn_ZoslaaptubeterJPG.jpg

1814.Zo slaapt u beter= W.J.Waterman. Uitg.; Maandblad Succes. Kanarieboekje nr.221.  64 pag.  +/-1951. In mooie staat. 2,=

tn_Pioniers-3.jpg

1815.Pioniers-Jan Nienhuis. Uitg.:Callenbach.  1ste dr. 1950. Hard cover met stofomslag. 256 pag. Illustr.:G.Douwe. In mooie staat. 3,=

tn_ProtestantseGemeenteenKerktValkenburg1649-1949.jpg

1816.Prostestantse Gemeente en Kerk te Valkenburg(L.) 1649-1949. Geniet boekje. 1949. 15 pag.met 2 foto's. In mooie stat.  3,=

 

tn_FreuleMarieJPG.jpg

1817.Freule Marie-George Hartwig. Uitg.:N.J.Boon, Amsterdam. 1ste dr.  +/- 1920. Serie:Bibliotheek van De Prins. Hard cover.  176 pag. In mooie staat. 4,=

tn_verwoestelevensJPG-1.jpg

1818.Verwoeste levens-Paul Grabein. Uitg.:N.J.Boon, Amsterdam. 1ste dr.  +/- 1908. Serie:Bibliotheek van De Prins. Hard cover.  160 pag. In mooie staat.  3,=

tn_Moederleermenogeenslopen.jpg

1819.Moeder leer me nog eens lopen-Fenand van den Oever. Uitg.: Callenbach. 1ste dr.  1952. Hard cover met stofomslag.  224 pag. In mooie staat.  4,=

Maak een Gratis Website met JouwWeb