Home » BOEKEN » Zondagschoolboeken

Pocketboeken 1

 

1. Niet langer alleen-J.L.
Scholland. 6de dr. 1970.
Uitg.:Meinema,Delft. Illustr.:Lies Veenhoven. 
In mooie staat     1,50
2. Siti het Waroeng meisje-Fine Schoonevelt   6de dr.  1954. Uitg.: Meinema,Delft. Band en illustr.:Ir. M.C.A.Meischke jr.   In mooie staat     1,=
3 Frans van de nieuwe mulder-H.Kortenhoff.
Uitg.:De Banier,Utrecht.
1ste dr. 1953.  In mooie staat   1,50
 
tn_masora.JPG 
4. Masora-Gijsbert de Vries. Uitg.:Meinema, Delft. Illustr.:Menno van Meeteren Brouwer. In mooie staat.  2,50
5. Chrisje-Max de Lange
Praamsma. 3de dr.  1970. Uitg.:Callenbach,Nijkerk.
Illustr.:Nans van Leeuwen.   In mooie staat    1,25
tn_oomjannusmetdepet.jpg
6. Oom Jannus met de pet-W.G.van de Hulst. Uitg.:Jeugdcommissie Ned.Bijbelgenootschap, Amsterdam. 1947. Soft cover. Tekeningen: W.G.van de Hulst Jr.  16 blz. In mooie staat. 2,50
7. Het vosseland-E.Palma. 2de druk.   +/-1930. Uitg.:
Callenbach,Nijkerk. Illustr.:Henk Poeder.        In mooie staat.   1,50
 
8. De verrassing-D.Menkens
v.d.Spiegel. Soft cover.
Uitg.:Jeugdcommissie
nederl.Bijbelgenootschap,
Amsterdam. 1932. In mooie
staat.  1,=

 

tn_spookvandebosweg.JPG 
9. Het spook van de Bosweg-Piet Terlouw.
Uitg.:Voorhoeve,Den Haag. 3de dr. illustr.: Kees van Lent. In mooie staat. 2,=
10. Wat Koos ontdekte-H. te Merwe.  6de dr.  Uitg.: 
Meinema,Delft. Illustr.:
Henk Poeder. In mooie
staat     2,= 
11. De paarden van de postillon-N.M.Schouten 
1ste dr.  1951. Uitg.:
Callenbach,Nijkerk. Illustr.:Jan Lutz. In goede 
staat.      1,50
12. Mieke's eerste kerstfeest-Ans van der Sluijs.1ste dr.   1947. Uitg.:Callenbach,Nijkerk.   In mooie staat    2,=
tn_kwajongens.JPG 
13. Die kwajongens-K.Norel.
Uitg.:Callenbach.  2de dr. Illustr.:W.G.van Hulst Jr.
In mooie staat.  1,50
 
tn_moeilijkjaar.JPG
14. Een moeilijk jaar- Francina. Uitg.: Callenbach. Met teekenin- gen van Herman Berends.
In mooie staat.  2,=
15. Hoe Nirmal het won- A.J. C.Seters.Soft cover.
Uitg.:Jeugdcommissie
nederl.Bijbelgenootschap,
Amsterdam. 1931. In
mooie staat.  1,=
 
 
tn_dromelot.JPG 
16. Dromelot-C.Th.Jongejn de Groot. Uitg.:Callenbach. 2de dr. Hard cover. Illustr.:Rie Reinderhoff. In mooie staat.   3,=
17 Marientje's mooie zomer -A.G.Lameris Bolt.
4de dr.1972. Uitg.:Callenbach,Nijkerk. Illustr.:Corrie vander Baan. (Boek speelt op Vlieland).In mooie staat. 1,25

 

18. Het Waroeng meisje- Fine Schoonevelt.  5de dr. 1952. Uitg.:Meinema, Delft.  Band en illustr.:
Ir.M.C.A. Meischke jr.
In mooie staat. 1,25
19. De vlotbouwers-Jan van Groningen.  2de dr.  1947. Uitg.:Meinema, Delft. Illustr.:Henk Poeder.  In mooie staat.  2,=
tn_harmwatergeus.JPG 
20. Harm watergeus-K.Norel.  Uitg.: Callenbach. 1ste dr.
Illustr.:H.H.Prahl. In mooie staat.   2,=
21. Een avontuur op het water-Nel Verschoor  v. d. Vlis. 4de dr.  1951. Illustr.: Jan Lutz. In mooie
staat    1,75
22. Een Batavenzoon gaat naar Amerika-P. Stout hamer. 1ste dr. 1949.  Uitg.:Callenbach,Nijkerk. Illustr.:Rein Stuurman.
In mooie staat  2,=
 
 
tn_indevacantiekolonie.jpg
 23. In de vacantie kolonie-Theod. Andre Jr. Uitg.:Callenbach. 1ste dr. Hard cover. Illustr.:Frans van Noorden. 62 blz. In mooie staat. 3,=

24. Toen Jezus geboren werd-Anne de Vries.  5de druk. 1955  uitg.:Callenbach,Nijkerk. Illustr.:Tjeerd Bottema. In mooie staat  1,= 
tn_goudenring.jpg 
25. De gouden ring-Jan Veltman. Uitg.; Callenbach Nijkerk. Hard cover. 1ste dr. 1926. Illustr.:Frans van Noorden. In mooie staat. 3,=
26. Het huisje in het polder land-Leny Palm Boelens.
Uitg.:Callenbach,Nijkerk. 
2de dr.  illustr.:G.D. 
hoogendoorn. In mooie staat.  2,=
tn_wittehondje.jpg
27. Het witte hondje-Jan Knape Mzn. Soft cover. Uitg.:Meiema,Delft.  Illustr.:Jan Lutz. 5de dr. In mooie staat.  2,50
28. De jongens van de stuur man- C.M.van der Berg Akkerman.  1ste druk. 1947. Uitg.:Callenbach,Nijkerk. Illustr.:Jaap Veenendaal. In mooie staat  2,=
29. Hans en Gerard durven alles-M.Kapitein. uitg.: Callenbach ,Nijkerk.1ste dr. 1945. In mooie staat  2,=
30. Ver van elkander-Nel Verschoor van der Vlis. 
2de dr.   1959. Uitg.:
Callenbach,Nijkerk. Illustr.:Mies Bloch.
In mooie staat.  1,50 
31 Een held op sokken- Bert Bakker.   1ste dr.  1935.Uitg.:Callenbach, Nijkerk.Illustr.:Jan Lutz. In mooie staat.   2,=
tn_tussenmaatsenmachines.jpg 
32. Tussen maats en machines-J.J.Frinsel. Uitg.: Meinema,Delft.  2de dr.  Hard cover.  94 blz. Illustr.:Menno. In mooie staat.  3,=
 
33. Schipbreuk op Malta-K.Norel.   1ste dr.   1955.
Uitg.:Callenbach,Nijkerk.
Illustr.:Nans van Leeuwen. In mooie staat.    2,=
34. Avontuur in de storm-Elja Vlas.  3de dr.  +/- 1957.
uitg.:Meinema,Delft. Illustr.:M.Bosch van Drakestein. In mooie staat.   1,50
35. Jan en Janneke in Canada- K.Norel.  2de dr.  1955. Uitg.:Callenbach, 
Nijkerk. Illustr.:Jan Lutz.
In mooie staat.  1,50    
tn_klokkenluiders.jpg 
36. De klokkenluiders-A. norel Straatsma. Uitg.; ned.Zondagsschool Vereniging.A'dam. 1942. Soft cover.  16 blz. In mooie staat.  2,50.
37. De club op zolder-Jo Kalmijn Spierenburg.  6de dr. 1975. Uitg.: Voorhoeve,Den Haag.      In mooie staat,    1,25
tn_groeneluikje.jpg
38. Het groene luikje- J.L.F. de Liefde. Uitg.: Ned.Zondagsschool vereeniging,A'dam. 1917. Soft cover.  24 blz. In mooie staat.  3,=
39. Houen jongens- K.Norel.7de dr.  1972.     Uitg.:Callenbach,Nijkerk. In mooie staat.   1,25
40. Kees en Kareltje-J.L. Schoolland. 1ste dr. 1953. Uitg.:Callenbach,Nijkerk. Illustr.:Riek van der Waa. In mooie staat. 1,50
 
tn_WildeWietske.jpg 
41. Wilde Wietske-Heleen. Uitg.:Callenbach,Nijkerk. 4de dr. 1942. Hard cover. 61 blz. Penteken.:Jeanne Faure. In mooie staat.  3,=
 
42. Barendje maakt een schoolreisje-Co van der 
Steen Pijpers.  3de dr.
1958. uitg.:Callenbach, 
Nijkerk.  Illustr.:Mies Bloch. In mooie staat. 1,50
 
43. Barendje zit in angst- Co van der Steen Pijpers. 3de dr.  +/-1959.  Uitg.: 
Callenbach,Nijkerk. Illustr.:Rie Reinderhoff.
In mooie staat.  1,50
44. De Koppenolletjes op het eiland-Mia Bruyn Ouwehand. Uitgave:van 
Goor,Den Haag. 5de dr.  1965.Illustr.:Nans van
Leeuwen. In mooie staat.    1,25
45. Het water kwam-Go Verburg. Uitg.:Callenbach 
2de dr. 1954.  Illustr.: Jan
Lutz. In mooie staat.   1,75
46. De dubbelgangers -P.de Leeuw J.Gzn.  Uitgave: Callenbach .
1ste dr. 1966. Illustr.:Hein Kray.  In mooie staat  1,25
tn_willemwycherts.jpg
47. Willem Wijcherts- W.G. v.d.Hulst.  Uitg.: Callenbach.   Hard cover.  11de dr.  Teken.: J.H.Isings jr.  140 blz. In mooie staat.  2,=
tn_martientjesverlangen.jpg 
48. Martientje's verlangen-P.A.de Rover. Uitg.:Meinema,Delft.  Soft cover. 2de dr.  Illustr.: Henk Poeder.   24 blz. In mooie staat.   2,=
tn_wedstrijd.jpg 
49. De wedstrijd-Wim Wijnandts. Uitg.: Callenbach.  1ste dr. Illustr.:Nans van Leeuwen.
Hard cover. In mooie staat.  2,=
tn_rozemarijntjenaarschool.jpg
50. Rozemarijntje  naar school- W.G.v.d.Hulst. Uitg.:Callenbach. Hard cover. 13de dr. 1956. Tekeningen Sierk Schroder.  In mooie staat.  1,50
tn_manmetdeenearm.jpg
51. De man met de ene arm-Nel Verschoor van der Vlis. Uitg.:Callenbach. 1ste dr. Illustr.:Corrie van der Baan. Hard cover. In mooie staat.  1,50
52. Flauwerd-J.M. Westerbrink Wirtz. Uitg.:Callenbach.  1ste dr.   1939. Illustr.:
Annie van de Ruit. In mooie staat.   1,50
tn_owateendag.jpg 
53. O o wat een dag-Ina van Veen van der Vlies. Uitgave: Meinema. 1ste dr. Hard cover. Illustr.:C.S.T.M. Leeflang Oudenaarden. In mooi staat. 1,50
54. Benno's barre tocht-Tjits Veenstra. Uitgave: Callenbach. 1ste dr. 1960. Illustr.:E.A.Vent.
In mooie staat     1,50
tn_Droeveeneenblijdekerstdag.jpg 
55. Een droeve en een blijde Kerstdag of De Macht van het Voorbeeld- p.Lyklema. Uitg.:J.M. Bredee,R'dam. Hard cover met linnen rug.  1ste dr. +/- 1911. 71 blz. In mooie staat. 3,=
 
56. Ineke's kerstlied-Jo Kalmijn Spierenburg. Uitg.:Callenbach. 2de dr. 1953. Illustr.:Rie Reinderhoff. Hard cover.  In mooie staat.    1,50
57. Javastraat 127A -Jan van Groningen. Uitg.:Jan Haan,Groningen.  2de druk. 1947. Illustr.:Henk 
Poeder. In mooie staat.  2,=
58. De verstekeling-S.v.d. Berg. 4de dr. 1956 Uitg.:
Meinema Delft.  Illustr.:
M.L.Middenhoek.In mooie staat   1,50
59. Hulzen zoeken-G. van Essen Jr.  4de dr. 1955.
Uitg.:Meinema,Delft. Illustr.:Menno. In mooie staat.   1,50  
60. Bernulf de zoon van
Baarling-G.van Heerde.
1ste dr.  1957.  Uitg.:Jan
Haan,Groningen.  Illustr.:
Henk Poeder.  In mooie
staat  1,50
61. Binnen de poolcirkel:W.
Stefansson's reisavontu ren voor de jeugd naverteld door M. Stevens.  Uitg.:Kuurstra 
A'dam. 1946.    In mooie staat.  2,=
tn_jozientje.jpg
62. Jozientje-Niena Caphas.  Uitg.: Callenbach,Nijkerk. 1948. 1ste dr. In mooie staat. 3,=
63. De wonderdokters van
Amersfoort-Henk van 
Mussendorp. Uitg.: Jan 
Haan,Groningen. 2de dr. 
1957. Illustr.:Hein Kray.  In mooie staat. 2,=
64. Met het Zeepaert naar de Levant-H.Hensen Veenland.  4de dr.  Uitg.:
Meinema,Delft. Illustr.: 
Menno. In mooie staat.    2,=
65. De molens bij de plassen-P.Stouthamer.  3de druk. 1955. Uitg.:Callenbach, 
Nijkerk.  Illustr.:Jan Lutz. In mooie staat   2,=
66. Fik-W.G.van de Hulst. Voor onze kleinen nr.1. In mooie staat.
9de druk     3,-
12de druk   3,=
13de druk    3,=
67. Annelies-W.G.van de Hulst.  Voor onze kleinen.nr.18. 1952. In mooie staat.    3,=
68. Van Bob en Bep en
Brammetje-W.G.van de
Hulst.  Voor onze kleinen nr.2. In mooie staat.
9de druk.      3,=
11de dr.        3,=
12de druk.     3,=
13de druk.     3,=
tn_bengelsinhetbos.JPG 
69. De bengels in het bos-
W.G.van de Hulst. Voor onze kleinen nr.20. 1ste dr. 1951.
In mooie staat.  3,=
70. Het wegje in het koren- W.G.van de Hulst. Voor onze kleinen nr.9.  In mooie staat. 11de druk.    4,=       12de druk     4,=
71. De wilde jagers-W.G.van de Hulst.  Voor onze kleinen nr.11. In mooie staat.
5de dr. 2,50 (goede staat)
6de dr. 3,=
7de druk  3,= 
8ste druk 2,50
72. Anneke en de sik- W.G. van  de Hulst. Voor onze kleinen nr.12. 5de dr. In mooie staat.  3,= 
tn_plekjedatniemandwist-1.jpg 
73. Het plekje dat niemand wist-W.G.van de Hulst. serie:Voor onze kleinen deel 13.  Uitg.:Callenbach. Hard cover. 48 blz.  tekeningen:Jan Lutz. In mooie staat. 
3de druk  4,=
7de druk  2,50
 
74. Bruun de beer-W.G. van de Hulst.  Voor onze kleinen nr.7.  1952.  In mooie staat.  
7de dr. 3,=
8ste dr.   2,50
10de dr.    2,=
75. Zo'n griezelig beest- W.G.van de Hulst.  Voor onze kleinen nr.8. In mooie staat.
6de druk 1952.  3,=
8ste druk.   2,50
tn_vandebozekoster.jpg 
76. Van de boze koster- W.G.van de hulst. Uitg.: Callenbach.  serie:Voor Onze Kleinen nr.4.  9de dr.(70sts duizend).   Tekeningen:Tjeerd Bottema. In mooie staat. 3,=
tn_Dickdebedeljongen.jpg
77. Dick de bedeljongen- Ida Keller. Uitg.:Callenbach.  1ste dr.  Hard cover. 62 blz. Illustr.:O.Geerling.  In mooie staat.  3,50

 
 

       
78. Het kerstfeest van twee domme kindertjes -W.G.van de Hulst. Voor onze kleinen nr.15. In mooie staat.
5de druk.  3,=
1ste dr. 5,=
79. Het kerstfeest van twee  domme kindertjes-  W.G.van de Hulst.  Voor onze kleinen nr.15.    6de dr. 1956.  In mooie staat  3,=
80. Het zwarte poesje- W.G.van de Hulst. Voor onze kleinen nr.16.In mooie staat.
2de druk.  3,= 
3de dr.     2,50
5de druk .  2,=
81. Allemaal katjes-W.G.van de Hulst. Serie:Voor onze kleinen nr.3. In mooie staat. 
9de druk  2,50
11de druk  2,=
82. Van drie domme zusjes-W.G.van de Hulst.  Serie: Voor onze kleinen nr.6. In mooie staat.
7de druk 3,=
9de druk  2,=
83. Grote Bertus en Kleine Bertus- W.G.van de Hulst. serie:Voor onze kleinen nr.10.In mooie staat.
5de dr. 2,50
6de druk.  3,=
84. Een fijne verjaardag- Ph.A.Landsberg. Serie:Tante Riesje vertelt. Omslag: Nans van Leeuwen. Uitg:Kluitman. In mooie staat. 2,=
tn_alsJezusroept.jpg 
85. Als Jezus roept-Nel Verschoor van der Vlis. Uitg.:Callenbach.  1953. 1ste dr.  Soft cover.  16 blz. Illustr.:W.G.van de Hulst jr. In mooie staat. 2,50
 
86. Kareltje-W.G.van de Hulst.  Serie:Voor onze kleinen nr.14. In mooie 
staat. 
1ste druk.   4,=
6de druk.    3,=
7de dr.       2,50
87. Huize Iepenhorst-G.Troost.
 Illustr.:E.M.Machielse.
3de dr.  1961.  In mooie
staat.   1,50
tn_Sallyenzijnhondje.jpg
88. Sally en zijn hondje- C.Th.Jongejan de Groot. Uitg.:Callenbach.  1ste dr. Hard cover.  46 blz. Illustr.:Rie Reinderhoff. In mooie staat.   3,=
 
89. Robinson crusoe-M.K.de
Jong.  Uitg.:Thieme, Zutphen. 10de dr.  In mooie staat.     1,=
90. Vacantie aan de friesche kust-S.Gruijs Kruseman.
Illustr.:Jan Kraan.Uitg.: 
Boek en Periodiek,R.J.
Goddard,Den Haag. In mooie staat.   2,=
tn_kerstwagen.JPG
91. De kerstwagen-P. Louwerse. Uitg.:Becht, 
A'dam. 3de dr.  Hard cover. Illustr.:Jan Sluijters. In mooie staat. 3,=
tn_grooteboek.jpg
92. Het groote boek-D.K. Wielenga. Uitg.:Jeugdcom- missie van Ned. Bijbelge- nootschap,A'dam.  1ste dr.  1933.  Geniet boekje.  16 blz.. In mooie staat.  3,= 
 
 
 
93. Als een droom-C.M.van den Berg Akkerman. 1ste dr.1950. Uitg.:Callenbach ,Nijkerk. Illustr.:Rie Reinderhoff. In mooie staat. 1,25
94. Twee schooljongens met vacantie-C.Th. Jongejan de Groot.  1ste dr. 1959. Illustr.: J.Hoffmans.
Uitg.:Callenbach,Nijkerk.
In mooie staat.   1,25
tn_langewietze.jpg
95. Lange Wietze en z'n vrienden-S.A. Doevendans. Uitg.: Meinema,Delft. 2de dr. 1948. Illustr.:C.S.T.M. Leeflang Oudenaarden.  Hard cover. In mooie staat.  2,= 
96. Polderkinderen in de herfst-P.Terpstra. Uitg.: 
Callenbach.1ste dr. 1958.  Illustr.:Nans van Leeuwen.  In mooie staat.
1,25
 
tn_nestjeindestruik.jpg 
97. Het nestje in de struik- J.W.Ooms. Uitg.:Jan Haan, Groningen.  1ste dr. 1954. Soft cover.   27 blz. Met plaatjes van den schrijver. In goede staat.  2,=
 
98. Het klompje dat op't water dreef-W.G. van de Hulst. Serie:Voor onze Kleinen nr.17.  3de dr.  1951. In mooie staat.  4,=
tn_avontuurinschool.jpg
99. Een avontuur in school- J.J.Frinsel. Uitg.:Meinema , Delft. Hard cover.  3de dr.  Illustr.:C.S.T.M.Leeflang  Oudenaarden. 86 blz. In mooie staat.  2,=
 
100. Hertevoet en Zilveroog- K.Norel. Illustr.:Corry van der Baan. Uitg.: Callenbach. 1ste dr. 1956.
Illustr.:Corry van der Baan. In mooie staat.    1,25
101. Tineke's vertrouwen-
L. Overdijk v.d.Velde. 1946.Uitg.:Voorhoeve,R'dam.
Illustr.:Rie Reinderhoff.
In mooie staat.  2,=
tn_endeschoentjeswarenweg.jpg
102. En...de schoentjes waren weg-J.L.Schoolland
uitg.:W.D.Meinema,Delft. 2de dr. 1955. Soft cover.   32 blz. Illustr.:Lies Veenhoven.  In mooie staat.   2,=
 
tn_dapperedaadvanwillem.jpg
103. De dappere daad van Willem-A. van Hartingsveldt. uitg.:Meinema,Delft.  3de dr. 1949. Soft cover. Illustr.:M.Bosch van Drakestein. 39 blz. In mooie staat.  1,50   
104. De veermans jongen- H.Henszen Veenland.  Soft cover. Uitg.:Meinema,Delft.  1ste dr.  1950.
Illustr.:M.L.Middelhoek.
In mooie staat.  2,50
tn_vreselijkeavondentoch.jpg 
105. Een vreselijke avond en toch...-P.A.de Rover. Uitg.: N.V.W.D.Meinema,Delft. 3de dr. 1949. hard cover. 59 blz. Illustr.:Jaap Veenendaal. In mooie staat.  2,50
 
106. Van Beppie,Jan Plezier en nog wat- Riet Chardon. Soft cover. Uitg.:Callenbach,Nijkerk. Teken.: Rie Reinderhoff.  In goede staat.   0,75
tn_stillenacht-1.jpg
107. Stille nacht-K.Norel. Uitg.:Callenbach. 1ste dr. Hard cover. Illustr.:Corrie van der Baan. 52 blz. In mooie staat.  2,=
108. Maar vijf minuutjes -C. Th.Jongejan de Groot.
Soft cover. Uitg.: 1946, 
Callenbach,Nijkerk. In   
mooie staat.     1,25
 
109. Fort aan de Lek-Hans 
Rowaan. 1961.  Uitg.:
Callenbach. llustr.:H.H.
Prahl. In mooie -staat.  1,25
110. Van twee grote klokken in een ver land -H.J. Teutscher. Uitg.Meinema,Delft. 1ste dr. Illustr.:Menno. In mooie staat. 1,25
111. Het huisje in de sneeuw- W.G.van de Hulst.  Voor Onze Kleinen nr.5.  14de druk.
In goede staat.    3,=
12de dr.  In mooie staat.  4,=
 
 
112. Niet langer alleen-J.L. Schoolland.  Uitg.:Meinema, Delft. 2de dr.Illustr.:Lies Veenhoven. In mooie staat.  2,50
113. Wout de scheepsjongen-
W.g.v.d.Hulst. Uitg.:Callenbach,Nijkerk. 7de druk. Illustr.:E.J. Veenendaal. In goede staat.  2,=
 
tn_metbrombeernaardebergen.jpg
114. Met brombeer naar  de bergen- Nel Verschoor van der Vlis. Uitg.: Callenbach. 1ste dr. Hard cover. Illustr.:Nans van Leeuwen.  76 blz. In mooie staat.   2,50
 
115. 15 gulden voor Flappie- G.H.van der Maren. Uitg.: Meinema ,Delft. 2de druk.
1961. Soft cover. Illustr.: Ben Horsthuis. In mooie staat.  2,= 
116. Heimwee naar Nieuw Guinea-Co van der Steen 
Pijpers. Uitg.:Callenbach, 
Nijkerk. 1 ste dr. 1960. Illustr.:Rie Reinderhoff. In
mooie staat.  2,50
117. Huize Iepenhorst-G.Troost. Uitg.:Meinema,
Delft. 3de dr.  1961. Illustr.:E.M.Machielse.
In mooie staat. 1,50
118. Vlissinger Michiel-Dr.J. 
Roelink. Uitg.:Callenbach
Illustr.:Jan Lutz. 1958.
In mooie staat.   1,75
tn_zijnkoning.jpg
119. Zijn koning/Gesina Ingwersen. Uitg.: Callenbach. 1ste druk. Hard cover. Illustr.: O.Geerling. 62 blz. In goede staat.   2,=
120. Spanning op de salaman der-G.H.van Maren. Uitg.:Meinema, Delft. 1956. Illustr.:Jan Lutz. In mooie staat.  2,=
121. Onder zeerovers-H.Henszen Veenland.
Uitg.:Meinema,Delft.
8ste dr. Illustr.:Jan Lutz.
In mooie staat.  2,=
122. O16-K.Norel.  4de druk. Uitg.:Callenbach. Illustr.:Jan Lutz. In mooie staat.  1,50
123. De brandstichter -Jan van Groningen. Uitg.: Meinema,Delft. 1962. 4de dr. Illustr.:Jan Lutz. In mooie staat. 2,=
tn_carlskerstfeest.jpg
124. Carl's kerstfeest in Papoealand-Albert Zaaier. Uitg.:Callenbach. hard cover.  2de dr.  1941. Tekeningen:J.Veenendaal.  108 blz.   In mooie staat.  2,=
 
tn_deetjehelptmoeder.jpg 
125. Deetje helpt moeder- A. Romijn. Uitg.: Meinema,Delft. Hard cover. 6de dr. 1955. Illustr.: Menno.  46 blz. In mooie staat.  2,50

 

126. De club van de kat-Agni van der Torre. Uitgave: Meinema, Delft. illustr.:
Adri Alindo. 3de dr. 1958.
In mooie staat.  1,50
127. Het geheim van de schutting-Ans van der Sluis. Uitg.:Callenbach. 
1ste dr/ 1945. In mooie staat. 1,50
128. Het geheim van de oude watermolen-G.van Heerde.Uitg.:Meinema,Delft. 1953. Illustr.:E.M.Machielse. In mooie staat.   1,25
129. Het geheime hol-J.W. Grisnicht.  Uitg.:Meinema,
Delft. Derde druk. 1950.   Illustr. :C.S.T.M. Leeflang Oudenaarden. In mooie
staat.  1,50
130. Het geschenk van opa- J.Bik Meima.  Illustr.: Menno. Uitg.:Meinema, Delft.  1ste dr. 1955. In 
mooie staat.  1,75
131. Het hol in het bos-C. Roodhart. Illustr.:W.G. van der Hulst Jr.      Uitgave: Callenbach.  1ste dr.1949. In mooie staat.  1,50
 
132. Is Eefje gelukkig-Marian van Bergen. Illustr.:C.S.T. M.Leeflang Oudeenaarden.
Uitg.:Meinema,Delft. 7de dr. 1963. In moioie staat. 1,=
133. Jan Verduin-A.J.Pleysier. Illustr.:M.Dubbelman. Uitg.:Callenbach. 1ste dr.
1956. In mooie staat. 1,25
theodoragodsgeschenk.jpg
134. Theodora Godsgeschenk. vrij bewerkt door Quirina. Uitg.:Callenbach. 1ste dr. In goede staat.  3,=
135. Kinderen van een vader- Nel verschoor van der Vlis. Uitg.:Callenbach. Illustr.:W.G.van der Hulst. jr. 1ste dr.  1957. In mooie staat.  1,50
136. De kinderen van tante Eddie-Marg.Dekker. Uitg.:
Callenbach. Illustr.:Rie
Reinderhoff.  1ste dr.
1950. In mooie staat.  1,25
137. Kraaien Mieke-J.W.ten Broeke. Uitg.:Callenbach.
Illustr.:Rie Reinderhoff.
1ste dr. In mooie staat. 1,25
tn_geralfvanmaasland.jpg
138. Gerulf van Maasland-H.Alkema. Uitg.:Ten Brink, Arnhem. Hard cover. 1ste dr. Illustr.:Willem Hardenberg.  Nieuwe Zondagsschool serie nr.85.  84 blz. In mooie staat.  2,50
139. De leeuw van Rora -K.Norel. 1ste dr. 1960. Illustr.:Mia van Oostveen  Uitg.: Callenbach. In mooie staat.   1,50
tn_kerstschoof.jpg 
140. De Kerstschoof( kerst verhalen voor kinderen)- C.E.Pothast Gimberg. uitg.; Ploegsma,A'dam.  5de dr.  1958. hard cover.  112 blz. illustr.:G.D.Hoogendoorn. In mooie staat.  2,=
 
141. Om en bij de tent -C.M.van den Berg Akkerman. Uitg.:Callenbach. Illustr.:Rein
Stuurman. 1ste dr. In mooie staat.   1,25
142. Op't nippertje-C.Th. Jongejan de Groot. Uitg.:
Callenbach. 1ste dr. 1960.
Illustr.:nans van Leeuwen.
In mooie staat.  1,=-
143. De Stokkertjes gaan toch uit-Rie Stoove Bauer. Uitg.:Callenbach. Illustr.:Mies Bloch.  1ste dr. 1958. In mooie staat.  1,25
tempelwachter.jpg
144. De tempelwachter van Plamboen -M. van der Hilst. Uitg.:Edecea,Hoorn. Hard cover. Serie:Edecea Editie voor de jeugd nr.24.  95 blz. In mooie staat.  2,50
145. Vreemde avonturen- Constant van Dam. Illustr.:D.Stemmer. Serie: 
H.M.   1933.  Hard cover.
In mooie staat.  1,50
tn_offersvoordina-2.jpg
146. Offers-Dina. Uitg.: Callenbach.  2de dr.  1935.  Pentekeningen: Henk Poeder.   123 blz.  In mooie staat.  3,=
tn_wolkenmetzilverenrand.jpg
147. Wolken met zilveren rand- Marie. Uitg.:Callenbach,Nijkerk. 3de dr. Hard cover.  62 blz. In mooie staat.  2,50 
148. IJsgang-P.A.de Rover. Uitg.:J.N.Voorhoeve,Den 
Haag. 7de dr. 1969. In
mooie staat. Illustr.:M.L.
Middelhoek.   1,25

tn_gestolenappel.jpg

149. De gestolen appel- W.Bassie. Uitg.:Jan Haan, Groningen.  1ste dr. Soft cover.  Illustr.:M.L. Middelhoek.   88 blz. In mooie staat.  3,=

tn_toendeAmboneesjeskwamen.jpg

150. Toen de Amboneesjes kwamen- H.Hoogeveen.  Uitg.: Callenbach.  1ste dr. hard cover. tekeningen: Nans van Leeuwen.  43 blz.   In mooie staat.   3,=

tn_wildejob.jpg

151. Wilde Job-H. Lourense.  uitg.: A. Voorhoeve,Rotterdam. 1ste dr.  hard cover.  Illustr.:C.Leeflang Oudenaarden.  77 blz. In mooie staat.   3,=

tn_karretje.jpg

152. Het karretje-W.G.van de Hulst. Uitg.:Callenbach. Hard cover.  2de dr.  1939. tekeningen:W.G.van de Hulst Jr. 61 blz.  In mooie staat.  2,50

tn_schoutvansolothurn.jpg

153. De schout van Solothurn -P.de Zeeuw Jgzn. Uitg.:W.D.Meinema. 2de dr. Hard cover.  Illustr.:Menno.   89 blz. In mooie staat.  3,=

tn_zijnwenschverkregen.jpg

154. Zijn wensch verkregen- Wilhelmina Riem Vis. Uitg.:G.F. Callenbach.  2de dr. 1919. hard cover.  62 blz.  In mooie staat.  2,50

 

tn_kleinebrandstichter.jpg

155. De kleine brandstichter- M.C. capelle. Uitg.:W.D. Meinema.  2de dr. Hard cover.   92 blz.  Illustr.: Menno. In mooie staat.  3,=

tn_Tocheenflinkejongen.jpg

156. Toch een flinke jongen-Heleen.  uitg.: G.P.Callenbach N.V.  4de dr.   1948. Soft cover.    16 blz.  Tekeningen: Jan Lutz.  In mooie staat.     2,50

 tn_kerstpakjevandenmatroos.jpg

157. Het kerstpakje van den matroos- Hermanna.  Uitg.; H.ten Brink's Uitg.Mij. , Arnhem.   1ste dr.  Soft cover.  17 blz.  Nieuwe Zondagsschool serie nr.100.  Onder redactie van:A.L. Gerritsen.  Plaatjes van Jeanne  Faure. In mooie staat.  3,=

tn_jantinavandeturfschuit.jpg

158. Jantine van de turfschuit-P.A.de Rover. Uitg.;Jan Haan N.V., Groningen. 2de dr. Soft cover.  32 blz. Illustr.: Hein Kray. In mooie staat.  2,=

 

tn_maartenbeintema.jpg

159. Maarten Beintema- A. Norel Straatsma. Uitg.:Comite voor Jeugd en School.  1ste dr. 1958.  Soft cover. 16 blz.  Teken.:W.G.v.d.Hulst Jr.  In mooie staat .  2,=

tn_geschenkvandenoudenmatroos.jpg 

160. Het geschenk van den ouden matroos-Mien Labberton.  Uitg.: Jeugd commissie van Ned.Bijbel genootschap, A'dam.  1ste dr.  1936. Soft cover.  16 blz.  tekeningen: Sierk Schroder. In mooie staat.  2,50

tn_baasje.jpg

161. Baasje-Joh.H.Been. Uitg.:Het Boekhuis. Antwerpen. 1ste dr. Hard cover.  93 blz.  Illustr.: Beckman. In mooie staat. 2,50

tn_vantweekindertjeseneenkonijntje.jpg

162. Van twee kindertjes en een konijntje-E.W. v.'Thoff ter Hoeve. Uitg.: J.M.Bredee's U.M.. 2de dr.  Hard cover.  51 blz. In mooie staat.   3,=

 

 

tn_jongefanepolle.jpg

163. De Jonge fan' e Polle-R.S.Roarda. Uitg.: W.D.Meinema,Delft. 3de printinge. Soft cover.  59 blz. Mei printen fan Joh. Mulders. In mooie staat.  3,=

tn_sidja.jpg

164. Sidja een meisje van Java-Annie van Noort. Uitg.:Zendingsbureau van de N-H.Kerk,Oegstgeest.  Soft cover.  3de dr. 1956.   42 blz.  Tekeningen:Karel Hoekendijk.  In goede staat.   1,50

tn_jopieinhetziekenhuis.jpg

165. Jopie in het ziekenhuis- L.Overdijk  v.d.Velde. Uitg.: A.Voorhoeve, R'dam. Hard cover.  1ste dr.  1946.  46 blz. In mooie staat.   2,50

tn_edelsteentje.jpg

166. Edelsteentje-M.A.M. Renes Boldingh. Uitg.: Callenbach,Nijkerk. 3de dr. Soft cover.  39 blz. Illustr,:Rein Stuurman. In mooie staat.  2,50

tn_meisjesuitdezesdeklas-2.jpg

167. De meisjes uit de zesde klasse-Johanna Breevoort. Uitg.;J.M. Bredee's U.M., Rotterdam.  Hard cover. Met illustratien van G.J. van Overbeek. 9e - 16e duizendtal.  96 blz. In mooie staat.  2,50

tn_vluchtvanwolfsoog.jpg

168. De vlucht van Wolfsoog-Piecky de Jong. Uitg.:Jan Haan,Groningen. 3de dr. Hard cover.  60 blz. illustr.: Henk Poeder. In mooie staat.  2,50

tn_estherhadassa.jpg

169. Esther Hadassa of voor een distel een mirt- Ida Keller. Uitg.:Callenbach. 1ste dr. 1914.  Hard cover.  illustr.:O.Geerling.  154 blz. In mooie staat. 3,50

tn_ismaelseerstezendingsreis.jpg

170. Ismael's eerste Zendingsreis- Ida Keller.  Uitg.:Callenbach , Nijkerk.  2de dr. Hard cover.   157 blz.  In mooie staat.  3,50

tn_thirza.jpg

171. Thirza(of de aantrekkingskracht van het kruis). Uitg.:J.M. Bredee,R'dam.  10de dr.  1912.  Hard cover.  Illustr.: C.Koppenol.  56 blz. In mooie staat.  3,=

tn_maryjones.jpg

172. Mary Jones- A.Norel Straatsma. Uitg.:Jeugd Commissie van het Nederlandsch Bijbel genootschap, A'dam. Derde druk. Soft cover(geniet).  31 blz. Omslag en illustraties van Sj. Kuperus. In mooie staat.  2,50

tn_annetjeendegrotetoren.jpg

173. Annetje en de grote toren- Joke Dijkshoorn. Uitg.:W.D.Meinema, Delft. 2de dr. Soft cover.  40 blz. illustr.;Adri Alindo. In mooie staat.  3,=

tn_zonverlegenietietoch.jpg

174. Zo'n verlegen Ietie toch - Max de Lange Praamsma. Uitg.: Callenbach. 1ste dr.  1947.  Soft cover. 37 blz. Illustr.:Rie Reinderhoff. In mooie staat.    4,=

tn_Oudejaar.jpg

175.  Oudejaar-Marijo.  Uitg.:W.D.Meinema,Delft. 4de dr.  soft cover.  32 blz. Illustr.:Adri Alindo.  In mooie staat.  4,=

tn_Lientje.jpg

176. Lientje -Janny Kwakkel.  Uitg.;Jan Haan, Groningen. 1ste dr. 1953. Soft cover.   28 blz.  Illustr.: Hein Kray.  In mooie staat.   3,=

tn_BertusenBruno.jpg

177. Bertus en Bruno- Anne de Vries. Uitg.: G.F. Callenbach,Nijkerk.  6de dr. Soft cover.  31 blz.  In mooie staat.  3,=

tn_kerstfeestmiddenindezomer.jpg

178. Kerstfeest midden in de zomer- M.A.M. Renes Boldingh.  Uitg.; G.F.Callenbach.  1ste dr.  61 blz. Hard cover. Tekeningen: Rie Reinderhoff. In mooie staat.  3,=

tn_gijsjevanhetveerhuis.jpg

179. Gijsje van het Veerhuis- Jan Roelfs. Uitg.;J.N.Voorhoeve, Den Haag.  1ste dr. Soft cover. 45 blz.  Illustr.: Beckmann.  In mooie staat.   3,=

tn_lotjestuintje.jpg

180. Lotje's tuintje.  Soft cover.   16 blz. Illustr.: Rie Weber.  Schrijver: onbekend.  In mooie staat.  2,50

tn_KleineJaap.jpg

181. Jaap-Paula. Uitg.: W.D. Meinema, Delft.  4de dr. Soft cover.  30 blz.  Illustr.: Adri Alindo. In mooie staat.   3,=

tn_rondomeenbusje.jpg

182. Rondom een busje-Joh. Elzen. Uitg.;Jan Haan,Groningen.  1ste dr.  Soft cover.   44 blz. Illustr.:Henk poeder. In mooie staat.  3,=

 

tn_Jongendieoverwint.jpg

183. Een jongen die overwint-J.C.Homoet. Uitg.:Callenbach.  2de druk.  Hard cover.  94 blz. Illustr.:Henk Poeder. In mooie staat. 2,50

 

tn_PrijsvanDorus.jpg

184. De prijs van Dorus- J.L.F.de Liefde.  Uitg.:G.F. Callenbach.  1ste dr. Soft cover.   39 blz. Tekeningen: Corrie van der Baan. in mooie staat.  3,=

tn_Keesvandamopstap.jpg

185. Kees van Dam op stap- Nel Verschoor van der Vlis. Uitg.:La Riviere & Voorhoeve,Zwolle. 2de dr. Soft cover.  69 blz. Illustr.: W.G.van de Hulst jr.  In mooie staat.  3,=

tn_eerlijkheidbeloond.jpg

186. Eerlijkheid beloond - K.W.Staal. Uitg.:Jan Haan, Groningen.  1ste dr.  Soft cover.   46 blz. Illustr.:Teles. In mooie staat. 3,=

tn_HeitenJan.jpg

187.  Heiten Jan- G.S. van den Berg. Uitg.: G.F. Callenbach.  2de dr. Soft cover.   32 blz.   Illustr.: R. en M. Snapper.  In mooie staat.   3,=

tn_Bijnagepakt.jpg

188. Bijna gepakt- J.L.F.de Liefde. Uitg.:G.F. Callenbach.  1ste dr. Soft cover.   40 blz.  Tekeningen: Rein Stuurman.  In mooie staat.   2,50

tn_JongensbijdePlashoeve.jpg

189. Jongens bij de Plashoeve- G. van Heerde. Uitg.:Jan Haan, Groningen.  2de druk.  Soft cover.  56 blz. Illustr.:Henk Poeder. In mooie staat.  2,50

tn_HaantjedeVoorste.jpg

190.  Haantje de voorste- Meta Visser Gorselink.  Uitg.: W.D. Meinema,delft.  4de dr. Soft cover.   56 blz.  Illustr.: Adri Alindo.  In mooie staat.   2,= 

tn_rozenhuisje.jpg

191.  het rozenhuisje in het bos- Tjark Kenter. Uitg.: G.F.Callenbach.  1ste dr. Soft cover.  24 blz.  In mooie staat.   2,50

tn_opdekrabbelbaan.jpg

192. Op de krabbelbaan-. Schrijver:niet vermeld. Uitg.:niet vermeld. alleen code no.317.   soft cover.   16 blz. Illustr.: Rie Weber. In mooie staat.  3,=

 

tn_maarvijfminuutjes.jpg

193. Maar vijf minuutjes- C.Th.Jongejan de Groot. Uitg.:G.F.Callenbach.  1ste dr.  1946. Soft cover.   32 blz.   In mooie staat. 3,=

tn_JetReinhart.jpg

194. Jet Reinhart-Heleen. Uitg.:G.F. Callenbach.  5de dr.  1947. Hard cover.  91 blz. In mooie staat. 3,=

tn_bontje.jpg

195. Bontje-W.S. van Dam.  Uitg.:G.F. Callenbach.  1ste dr. Hard cover.   64 blz.   Illustr.: K.H.  In mooie staat.  4,=

tn_wiesjesverjaardag.jpg

196. Wiesje's verjaardag- H.Hoogeveen. uitg.:Jan Haan,Groningen.  1ste dr. Soft cover.  42 blz. Illustr.: Etta Weisz.  In mooie staat.  4,=

tn_jaapjesverrassing.jpg

197. Jaapje's verrassing - Emmy Blij van der Kooi. Uitg.:G.F.Callenbach.  1ste dr. Soft cover.   31 blz.  Illustr.:W.G.van de Hulst jr. In mooie staat.   4,=

tn_vaneenkleinoudhuisje.jpg

198. Van een klein oud huisje- A.van Vliet Ligthart Schenk.  Uitg.: G.F.Callenbach.  1ste dr. Soft cover.   31 blz.  teken.:Rie Reinderhoff.  In mooie staat.   3,=

tn_aligaatineendienstje1stedr.jpg

199. Ali gaat in een dienstje-Gr.Gilhuis Smitskamp. Uitg.:W.D. Meinema. 1ste dr. Soft cover.  18 blz. Illustr.: Adri Alindo. In mooie staat.  4,=

tn_aligaatineendienstje4dedr.jpg

200. Ali gaat in een dienstje-Gr.Gilhuis Smitskamp. Uitg.:W.D. Meinema.  4de dr.  Soft cover.   16 blz.  Illustr.: Adri Alindo.  In mooie staat. 2,50

tn_BijlhouwervanUtrecht.jpg

201. De bijlhouwer van utrecht-H.J.van Lummel. Uitg.:Jan Haan,Groningen.  1ste dr. hard cover.  93 blz. Illustr.:Henk Poeder. In mooie staat.  2,50

tn_HopmansvrouwvanUtrecht.jpg

202. De hopmansvrouw van Utrecht-H.J.van Lummel. Uitg.:Jan Haan, Groningen. 1ste dr. Hard cover.  94 blz. Illustr.:Henk Poeder. in mooie staat. 3,=

tn_smidsgezelvanUtrecht.jpg

203. De smidgezel van Utrecht-H.J.van Lummel. Uitg.:Jan Haan, Groningen. 1ste dr. Hard cover.  93 blz.  Illustr.: Henk Poeder. In mooie staat. 3,=

tn_Huisjeopdeheide.jpg

204. Het huisje op de heide-Maria Laarman. Uitg.: Callenbach.  2de dr.  +/- 1920. Hard cover. 54 blz.   In mooie staat.  2,50

 

tn_Baasje-4.jpg

205. Baasje-D.Menkens v/d Spiegel. Uitg.:J.M.Bredee's N.V.U.M.,R'dam. 1ste dr. Soft cover. 32 blz. Illustr.: C.Oudenaarden.  In mooie staat.  2,00

 

pinksterkampderzeeverkenners.jpg

206. Het pinksterkamp der zeeverkenners-K. Norel. Uitg.:Callenbach.  1ste dr.  107 blz. Illustr.: W.A.van de Walle.In mooie staat.  3,=

tn_Ole.jpg

207. Ole-N.P.Madsen.  Uitg.:J.N.Voorhoeve,Den Haag.  4de dr. Geniet boekje. 32 blz.  Teeken.: A.J.van't Hoff. In mooie staat.  1,50

 

torenklokzweeg.jpg

208. De torenklok zweeg (de mislukte overrompeling van Sluis)-J.de Haan. Uitg.: Jan Haan,groningen. 2de dr.  Hard cover.  91 blz. Illustr.:Hein Kray. In mooie staat.    3,=

toriemens.jpg

209. to Riemens-F.B.van Velzen. Uitg.:Naamloze Vennootschap W.D. Meinema.  2de dr. 1938. Hard cover.  158 blz. Illustr.: Annie van de Ruit.  In mooie staat.  3,50

hoetruusoverwonvz.jpg

210. Hoe Truus overwon- Jeanne Marie. Uitg.:Callenbach. 1ste dr. 1936.  Hard cover. 220 blz.  Teekeningen: jeanne Faure. In mooie staat.  4,=

mariannevz.jpg

211. Marianne-Hellen. Uitg.:Callenbach.  1ste dr. 1935. Hard cover.  202 blz. Penteekeningen: Jeanne Faure. In mooie staat.   4,=

greetsoranjeboompjevz.jpg

212. Greets Oranjeboompje -A.C.van der Mast. Uitg.: Callenbach. 1ste dr.  1933. Hard cover.  108 blz.  Penteekeningen:Henk Poeder.  In mooie staat.  4,=

heinblommers.jpg

213. Hein Blommers-J.C.de Koning. Uitg.:W.D. Meinema. 1ste dr. Hard cover.  77 blz. Illustr.: Dirk Boode.  In mooie staat.  2,50

witoog-1.jpg

214. De Witoog-M.C. Capelle. Uitg.:W.D. Meinema. 2de dr. Hard cover.  66 blz. Illustr.:Menno. In mooie staat.  3,=

tn_hoogmoedenootmoed.jpg

215.  Hoogmoed en ootmoed - E.Wetherell (Susan Warner). Uitg.: Callenbach. 3de dr.  1905. Hard cover,linnen rug.  96 blz. In mooie staat.  3,50

tn_telaat-1.jpg

216. Te laat-C.F. Schottelndreier. Uitg.: Callenbach.   3de dr.  1905. Hard cover. Linnen rug.  80 blz.  In mooie staat.  4,=

tn_verlorenring.jpg

217. De verloren ring-Johanna Breevoort. Uitg.:J.M.Bredee's  Boekhandel en Uitgevers Mij..  1ste dr.  48 blz. hard cover linnen rug. Illustratien:Tjeerd Bottema. In mooie staat.  3,=

tn_onderdekruisvaan.jpg

218. Onder de Kruisvaan-T.Bokma  (Wommels). Uitg.: J.M.Bredee R'dam. 1ste dr. Hard cover,linnen rug.   80 blz.  In mooie staat.  4,=

tn_sigaarvooroudegeurt.jpg

219. Een sigaar voor oude Geurt- Piet Terlouw.  Uitg.; W.D.Meinema, Delft.  4de dr. 1956. Soft cover. Illustr.:Kees van Lent.  55 blz.  In mooie staat.  3,=

tn_chinesedolk-1.jpg

220. De Chinese dolk-A. Duyser.  uitg.:W.D. Meinema,Delft.  3de dr. Hard cover.   116 blz.  illustr.:M.C.A.Meischke. In goede staat.   3,=

tn_Lucieslevenskeus.jpg

221. Lucie's levenskeus-Ida Keller. Uitg.:G.F.Callenbach.  1ste dr. 1924. Hard cover met linnen rug.  153 blz. Illustr.: Johanna van de Ruit. In mooie staat. 3,=

 

tn_toendeaalbessenrijpwerden.jpg

222. Toen de aalbessen rijp werden-Inge Lievaart. Uitg.: Callenbach. Hard cover. 1ste dr.   75 blz. Illustr.: W.G.van de Hulst Jr. In gioede staat.   2,=

tn_ulbovantwiefke.jpg

223.  Ulbo van 't Wiefke- W.Blomberg Zeeman. Uitg.:H.ten Brink, Arnhem.  Nieuwe Zondagsschool serie onder redactie van A.L. Gerritsen. No.68.  2de dr. 1924. Hard cover.  78 blz.  Met platen van Jeanne Faure.  In goede staat.   3,=

tn_geheimdersneeuwkoninginvz.jpg

224. Het geheim van de sneeuwkoningin-W. Blomberg Zeeman.  Uitg.: H.ten Brink,Arnhem.  Nieuwe  Zondagsschool serie onder redactie van A.L.Gerritsen. No.35.  2de dr.  1923.  Hard cover.  67 blz. Illustr.:Jan Franse.  In goede staat.   2,50

tn_SidjaeenmeisjevanJava.jpg

225. Sidja een meisje van Java-Annie van Noort. Uitg.: Zendingsbureau der Ned.Herv.kerk,Oegstgeest. Geniet boekje.   43 blz.   1961. Tekeningen.:Karel Hoekendijk. In mooie staat.  3,=

tn_Sidjaspeeltmee.jpg

226. Sidja speelt mee-Annie van Noort. Uitg.: Zendingsbureau der Ned.Herv.Kerk,Oegst- geest.  1959. Geniet boekje.  63 blz.  tekeningen:C.Elzenga. In mooie staat.  3,=

tn_Dambingvz.jpg

227. Dambing-Joh. van Hulzen.  Uitg.:Zendings bureau Oegstgeest en zendingscentrum Baarn. Soft cover.   16 blz. Illustr.:T.Koedam  Formaat:18x19 cm. In mooie staat.  2,50

tn_feestvandevijftigbuffelsvz.jpg

228. Het feest van de vijftig buffels-Albert Zaaier. Uitg.: Zendingsbureau Oegstgeest en Zendingscentrum Baarn. Illustr.T.Koedam.  16 blz. Soft cover. Formaat:  18x19cm. In mooie staat.  2,50

tn_HoeApoelhaarvriendvondtvz.jpg

229. Hoe Apoel haar vriend vond-M.A.M.Renes Boldingh. Uitg.:Zendings bureau Oegstgeest en Zendingscentrum Baarn. 16 blz.  Soft cover. Illustr.: T.Koedam.  Formaat 18x19 cm. In mooie staat.  2,50

tn_Idrisgaathethuisschoonmakenvz.jpg

230. Idrid gaat het huis schoonmaken-Albert Zaaier. Uitg.:Zendings bureau Oegstgeest en Zendingscentrum Baarn. Soft cover. 16 blz. Illustr.:T.Koedam. Formaat:18x19cm.  In mooie staat.  2,50

tn_Noermavz.jpg

231. Noerma-Joh.van Hulzen. Uitg.:Zendings bureau Oegstgeest en Zendingscentrum Baarn. Soft cover.  16 blz.  Illustr.:T.Koedam.  Formaat:18x19 cm. In mooie staat.  2,50

tn_broersenzusters.jpg

232. Broers en zusters-Quirina. Uitg.:Callenbach. Soft cover.    24 blz. In mooie staat.  2,=

tn_optverkeerdepad.jpg

233. Op't verkeerde pad- J.C.de Koning. Uitg.: Unitas,Rotterdam. 1ste.dr.  Serie: Bobliotheek voor Zondagsschool en Evangelisatie. Hard cover.  114 blz. In moie staat.  3,=

tn_kerel.jpg

234. Een kerel-D. van der Spiegel. Uitg.: Callenbach,Nijkerk.  1ste dr.  +/- 1900. Teekeningen:Jaap Veenendaal.  Hard cover.  134 blz. In mooie staat.  3,=

tn_kareldeduiker.jpg

235. Karel de Duiker-Ato Friese. Uitg.:W.Kirchner, Amsterdam.  1ste dr.  Illustr.:Tjeerd Bottema.  109 blz.  In matige staat.  2,=

tn_watwashetmoeilijkst.jpg

236. Wat was het moeilijkst - J.van Opeinde. Uitg.:Callenbach,Nijkerk. 1ste dr.  1941.   46 blz. Teken.:Nancy Schotel.   Hard cover. In mooie staat.  2,50

tn_veelbewogenjeugd.jpg

237. Een veelbewogen jeugd-Marie(=M.C. Camerlingh). Uitg.: Callenbach,Nijkerk.  2de dr.  1925. Hard cover. Illustr.: Frans van Noorden.  Hard cover.  77 blz.  in mooie staat.  3,50

tn_Juliaenhettoversteentje.jpg

238. Julia en het tover- steentje-G.H.van Maren. uitg.:J.N.Voorhoeve, Den Haag.  3de dr.  Hard cover.  In mooie staat.  2,50

tn_jongenuitThailand.jpg

239. Een jongen uit Thailand-Margaret Dickson.  Uitg.:J.N. Voorhoeve,Den Haag. 1ste dr.  1965. Soft cover geniet.   32 blz.  teken.: Jaap beckmann. In mooie staat.  2,50

tn_Jozientje-1.jpg

240. Jozientje-Niena Caphas. Uitg.:Callenbach. 1ste dr.  1948. Hard cover. Illustr.:Neta Veeren.  61 blz.  in mooie staat.  3,=

tn_TestamentvanZonnehoeve.jpg

241.  het testament van de Zonnehoeve-Ida Keller. Uitg.:Callenbach.  1ste dr. +/- 1924. Hard cover linnen rug.  157 blz. In mooie staat.  3,=

tn_rietheuvel-1.jpg

242.  De Rietheuvel-W. 't Hooft. Uitg.: Callenbach. 1ste dr. Hard cover linnen rug.  78 blz.  +/- 1925.  In goede staat.  3,=

tn_Vanvijfrijksdaalderseneengulden.jpg

243. Van vijf rijksdaalders en een gulden-A.C.van der Mast.  Uitg.: Callenbach.  2de dr. Hard cover.  94 blz. Teekening.: E.J.Veenendaal.   1945. In mooie staat.  3,=

tn_pelgrimsreis.jpg

244. De pelgrimsreis(van deze wereld naar de toekomende,voorgesteld in den vorm van een droom)- John Bunyan. Uitg.: Callenbach.  2de dr.  Hard  cover linnen rug.  158 blz. Met 18 illustraties  Harold Copping.  In mooie staat. 3,=

tn_Franschekoopmanszoon.jpg

245. De fransche koopmans- zoon-Johs Staal. uitg.:W.M. den Hertog. Hard cover.  1ste dr.  164 blz. Teekeningen:Isings. In mooie staat.  3,=

 

 

tn_Grootmoedersring.jpg

246. Grootmoeders ring-Wilh. Riem Vis. Uitg.:Callenbach. 3de dr.  Soft cover.  32 blz. in mooie staat.   2,50

 

 

 

tn_Vaneenkleinmeisjeeneengroteklok.jpg

247. Van een klein meisje en een grote klok-W.G. van de Hulst. Uitg.: Callenbach.  14de dr. 1974. Hard cover.  32 blz.  Tekeningen:Sierk Schroder.  In mooie staat. 2,=

tn_OuweBram.jpg

248. Ouwe Bram-W.G.v.d. Hulst. Uitg.:Callenbach. Hard cover.  7de dr.  1926. 110 blz. Teekeningen: J.H.Isings jr.   In mooie staat.   4,=

tn_Indegrijzetoren.jpg

249. In de grijze toren-A.M. de Moor Ringnalda. Uitg.: Callenbach.  3de dr.  1941. Hard cover.   110 blz.  Band en illustr.:Hein Kray. In mooie staat.  3,=

 

 

tn_PimenzijnbroertjePat.jpg

251. Pim en zijn broertje Pat-K.van Loon. Uitg.: W.D.Meinema,Delft. 1ste dr.  Hard cover.   109 blz. In mooie staat.  3,=

 

tn_Koenzijnvriendjes.jpg

252. Ko en zijn vriendjes-C. B.Drewes. uitg.:W.D. Meinema. $de dr. 1963. soft cover.  20 blz.  illustr.; Corrie C.van der Baan. In mooie staat. 2,50

tn_Hutaanhetstrand.jpg

253. De hut aan het strand -hesba stretton. uitg.: Callenbach.  3de druk. 1922. hard cover.  108 blz.  Illustr.:Frans van Noorden. in goede staat.  3,=

tn_Redderindennood.jpg

254. De redder in den nood-L.Penning.  Uitg.: Callenbach.  2de dr. 1927. Hard cover.  92 blz.  Met penteeke- ningen van O.Geerling. In mooie staat.   4,=

tn_Vandakpannenenpadzoekers.jpg

255. Van dakpannen en padzoekers-Jan Veltman. Uitg.:Callenbach.  1ste dr. Hard cover.  185 blz.  illustr.:E.J.Veenendaal. In mooie staat.  3,50

tn_JongensvantanteSaar-1.jpg

256. De jongens van Tante Saar-A.C.van der Mast. Uitg.:Callenbach.  1ste dr. 1926. Hard cover.   91 blz.  Illustr.:O.Geerling. In mooie staat.  3,50

tn_Jongensvanzeven.jpg

257. De jongens van zeven-D.van der Spiegel. Uitg.: Callenbach.  1ste dr. +/- 1928. Hard cover.   110 blz. Teekeningen:E.J.Veenendaal. In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

 

tn_geenplaatsindeherberg.jpg

258. Geen plaats in de herberg en andere verhalen. Uitg.:J.M. Bredee's Boekhandel en Uitgeversmij. R'dam. Soft cover.   16 blz.  formaat:10x14cm.  In goede staat. 1,50

 

 

 

tn_VaderEmdedehorlogemakervanSoerabaja.jpg

259. Vader Emde de horlogemaker van Soerabaja. Een belang- rijke levensgeschiedenis naverteld door J.H.van Welzen. Uitg.:Zendings bureau Oegstgeest. 1ste dr. 1921. Soft cover.  32 blz.  Geillustreerd met foto's. In mooie staat.  1,50

tn_roodeschoentjes.jpg

260. De roode schoentjes. Naar het engelsch door H.B.Breijer. Uitg.:T.J. Kousebroek,Gouda. 2de dr. Soft cover.  16 blz. In goede staat. 1,=

 

 

 

 

tn_liefhebben.jpg

261. Liefhebben-E.Gerdes. Uitg.:J.M.Bredee's Boekh. en U.M.,R'dam. 1ste dr. soft cover.  16 blz. Geniet boekje. In mooie staat. 1,50

 

 

tn_blankeFlipenzwarteFanny.jpg

262. Blanke Flip en zwarte Fanny-K.Norel. Uitg.:Callenbach.  1ste dr.  1966. Hard cover. 93 blz. Illustr.:Corrie van der Baan. In mooie staat.  3,=

tn_DokterBarnardoenPunchdezakkenroller.jpg

263. Dokter Barnardo en Punch de zakkenroller-Nora. Uitg.:Callenbach.  4de dr.  Hard cover.   54 blz. Illustr.:O.Geerling. In mooie staat. 3,=

tn_VanPietenGeetje.jpg

264. Van Piet en Geetje-J.L.F. de Liefde. Uitg.: callenbach. Hard cover. 4de dr. 1930.  53 blz.  Illustr.:Frans van Noorden.  In mooie staat.  3,=

tn_zeedreigt.jpg

265. De zee dreigt...-G. van Teylingen. Uitg.:W.D. Meinema. 3de dr.  1943. Hard cover.  61 blz. Illustr.:Henk Poeder. In mooie staat. 3,=

 

 

tn_Nachtlanding.jpg

266. Nachtlanding-J.H. Sillevis en Jacob van Kampen. Uitg.:J.N. Voorhoeve. Soft cover. 3de druk. Serie: Brandende kaarsen nr.84.  31 blz.  In mooie staat. 2,50

 

 

 

tn_Overalveilig.jpg

268. Overal  veilig-Anne de Vries. Uitg.:Callenbach.  2de dr.  1955. Soft cover.  37 blz. Illustr.:Joh. Mulders. In mooie staat. 2,-

 

 

tn_HeimweenaarNieuw-Guinea.jpg

269. Heimwee naar Nieuw Guinea-Co  van der Steen Pijpers. uitg.:Callenbach.  1ste dr. Hard cover.  138 blz. Illustr.: Rie Reinderhoff. In mooie staat. 3,=

 

 

 

 

 

tn_Naarzee.jpg

270. Naar zee-A. Wapenaar. Uitg.: Callenbach.  1ste dr. 1941. Hard cover.  45 blz. Teken.:G.D. hoogendoorn. In mooie staat.   3,=

 

 

 

 

tn_Mooisteoptocht.jpg

271. De mooiste optocht- C.Gilhuis. Uitg.: Callenbach.  1ste dr.  Hard cover.   53b blz. Illustr.: W.G.v.d.Hulst jr. In mooie staat.   2,50

 

 

 

 

 

tn_Vaneenkleinenarabischenheld.jpg

272. Van een kleinen arabischen held/Avonturen van twee japansche tuinjongens. naverteld door Aletta Hoog.  Uitg.;Alg. Boekhandel voor inwendige en uitwendige zending,'s Gravenhage. Soft cover.  72 blz.  Met plaatjes.  +/- 1925. In mooie staat. 3,=

 

tn_Linekestochtnaardezingendeklokken.jpg

273. Linekes tocht naar de zingende klokken-K.Norel. Uitg.;Callenbach.  1ste dr. 1957. Geniet boekje.  31 blz. Illustr.:Corrie van der Baan. In mooie staat.  2,50

 

tn_Kleinenegermeisje-1.jpg

274. Het kleine negermeisje-Anne de Vries.  Uitg.:Callenbach. 1ste dr.  Geniet boekje. 24 blz.  Illustr.:Corrie van der Baan.  In mooie staat.  2,50

tn_FeestjurkvoorFietje.jpg

275. Een feestjurk voor Fietje- Gr.Gilhaus Smitskamp. Uitg.: Callenbach.  1ste dr. Geniet boekje.  16 blz.  Illustr.:Mies Bloch. In mooie staat.  2,50

tn_Vreemdemeisjevz.jpg

276. Een vreemd meisje- Nel Verschoor van der Vlis. Uitg.;Jeugdcommissie van het Ned.Bijbelgenootschap.    1948. Geniet boekje.  24 blz. In goede staat.  1,50

 

tn_Cootjevz.jpg

277. Cootje-Heleen. Uitg.: Jeugdcommissie van Ned. Bijbelgenootschap. 1948.

Geniet boekje.  16 blz. Illustr.:Sj.Kuperus. In mooie staat.  2,50